Ga direct naar inhoud

Pakket agrarische verzekeringen

Met ons complete pakket helpen we je de belangrijkste risico's op je agrarische bedrijf af te dekken.

Zoek een adviseur

Uitgebreide kennis en expertise van de agrarische wereld.

Zakelijke en privé verzekeringen samen in één pakket.

Op elk moment je verzekering aanpassen of uitbreiden.

Het boerenbedrijf verzekerd

Ondernemen in de landbouw, akkerbouw, (intensieve) veeteelt en tuinbouw kent specifieke risico’s. De regelgeving in de agrarische sector verandert bovendien continu. Met ons complete pakket helpen we je de belangrijkste risico’s op je agrarische bedrijf af te dekken. Samen met je adviseur ondersteunt ons ervaren team je daarbij.

Technische Risicodeskundigen en preventie

Voorkom dat er iets met je agrarische bedrijf gebeurt. Onze Technische Risicodeskundigen helpen je graag. Ze komen bij je langs op locatie en helpen de risico’s in kaart te brengen. Zo helpen ze je met preventie-advies om bijvoorbeeld de kans op een stalbrand te verkleinen.

Je bent welkom bij Nationale-Nederlanden, net als de duizenden andere agrariërs die je voorgingen.

Persoonlijk advies nodig?

Wil je advies afgestemd op jouw wensen en situatie? Een onafhankelijk adviseur kan je daarbij helpen.


Gebouwenverzekering

Verzekert schade aan je gebouwen bij schade door brand, diefstal, lekkage en blikseminslag.

 • Schuren en stallen mee te verzekeren
 • Ook voor woonhuis

Bekijk de gebouwenverzekering

Bedrijfsschadeverzekering

Geen zorgen over de vaste lasten bij schade in je bedrijf.

 • Verschillende uitkeringstermijnen
 • Verstikkingsschade mee te verzekeren

Bekijk de bedrijfsschadeverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering

Verzekert schade aan anderen of aan hun spullen, die je tijdens je werk veroorzaakt.

 • Bedrijf en particulier
 • Werknemersschade mee te verzekeren

Bekijk de aansprakelijkheidsverzekering

Dierenverzekering

Verzekert schade door bijvoorbeeld brand, storm, hagel en vandalisme.

 • Rundvee, varkens, kippen, schapen, geiten, kalkoenen, eenden
 • Ziekte en ongevallen voor rundvee

Bekijk de dierenverzekering

Werkmaterieelverzekering

Verzekert schade aan werkmateriaal en schade die je tijdens het werk veroorzaakt bij anderen.

 • Landbouwmachines, inclusief hulp- en uitrustingstukken
 • Eigen gebrek mee te verzekeren

Bekijk de werkmaterieelverzekering

Goederenverzekering

Snel weer aan de slag na schade aan je spullen en goederen

 • Ook zakelijke elektronische apparatuur
 • Ook veevoer, kunstmest, brandstoffen

Bekijk de goederenverzekering

Johan Poelen, eigenaar melkveehouderij en horecabedrijf

Onze verzekeringsadviseur snapt de agrarische sector

Lees het hele verhaal van Johan en Geneviève

Jan Hardeman, eigenaar van een pluimveehouderij

Investeren in stalbrand preventie is investeren in veiligheid

Lees het hele verhaal van Jan

Preventietips agrarische verzekeringen

Elektrische installaties

De meeste branden ontstaan door een fout of een gebrek in de elektrische installatie of een elektrisch apparaat. Je kan zelf veel doen om dit te voorkomen. Denk hierbij aan de zaken als;

 • Sluit apparaten zoveel mogelijk aan op een stopcontact en voorkom losse stekkerblokken.
 • Rol kabelhaspels volledig af.
 • Houd stopcontacten, Tl-buizen, schakelkasten en kabelgoten vrij van stof en spinraggen.
 • Controleer frequent of je apparatuur en bekabeling niet is beschadigd. Laat een losliggend contact of beschadigde mantel repareren door een erkende installateur.
 • Instrueer je werknemers en je kinderen over veilig gebruik van elektriciteit en elektrische apparaten.

Knaagdieren veroorzaken veel schade, ook aan elektrische installaties of apparaten. Vraatschade aan kabels kan leiden tot het uitvallen van apparatuur, kortsluiting en zelfs brand. Wees alert op de aanwezigheid van knaagdieren. Schakel zo nodig een verdelgingsbedrijf in.

Besteed ook aandacht aan lampen en verwarming. Let daarbij op de volgende zaken:

 • Zorg ervoor dat de lampen en verwarming geschikt zijn voor in stallen.
 • Controleer of armaturen goed vast zitten.
 • Vervang defecte Tl-buizen en slechte starters. Doe dit direct zodra je er één opmerkt.
 • Maak ventilatoren regelmatig schoon.
 • Beperk het gebruik van warmtelampen. Deze kunnen zorgen voor opwarming van het stro. Laat ze niet onnodig lang aanstaan, en hang ze voldoende hoog.
Zelfontbranding voertuigen/werkmaterieel
 • Zorg voor een massaschakelaar. Koop je een nieuw object en heeft het nog geen massaschakelaar? Vraag je dealer om er één te installeren.
 • Gebruik of stal je het voertuig? Let dan op brandbaar materiaal zoals hooi, stro of verpakkingsmateriaal in de buurt.
 • Zorg voor tenminste tien meter afstand. Let op scherpe elementen of onderdelen. Scherm deze af als je het voertuig gebruikt of stalt.
Brandgevaarlijke werkzaamheden

Als je gaat lassen, slijpen of branden, let dan op het volgende:

 • Zorg voor een schone werkplek, die vrij is van brandbare materialen, zoals hooi, stro, zaagsel, verpakkingsmateriaal en brandstoffen.
 • Houd een afstand aan van minimaal tien meter.
 • Houd een brandblusser onder handbereik. Maak na afloop de werkplek weer schoon en controleer of er geen smeulende resten zijn achtergebleven.
 • Controleer na afloop tenminste nog éénmaal, het liefst op een later tijdstip, op smeulende resten of een beginnende brand.
  Hooibroei

  Laat hooibalen en ook kleine balen in folie wikkelen. Door de folie kan er geen lucht bij het hooi komen. Hierdoor wordt de kans op broei kleiner. Laat je de balen niet laat in folie wikkelen? Bekijk dan onderstaande tips om de kans op hooibroei te verkleinen.

  • Pers het hooi zo laat mogelijk op de dag, dan is de luchtvochtigheid het laagst.
  • Sla het gescheiden op van andere zaken. Het liefst in een opslag die vrij staat van de overige gebouwen. En op minimaal tien meter afstand van werkmaterieel en landbouwwerktuigen.
  • Zorg voor een natuurlijke ventilatie om condens- en vochtvorming tegen te gaan. Dit is belangrijk voor balen die niet zijn ingewikkeld. Stapel deze bij voorkeur ook niet tegen de wanden en zorg voor een looppad.
  • Zet zelfrijdend materieel en tractoren ergens anders; ze kunnen namelijk een onverwachte ontstekingsbron vormen.
  • Hanteer een rookverbod.
  • Zorg dat er altijd een brandblusser in de buurt staat. Wees alert op een afwijkende geur. Dit kan duiden op broei. Check ook regelmatig de temperatuur van de balen.

  Heb je twijfels? Neem contact op met onze hooibroei-controleurs. Je kan dit kosteloos aanvragen via de afdeling schadebehandeling of via uw tussenpersoon.

  Dierengezondheid
  • Zorg voor goede hygiënische maatregelen, hiermee voorkom je de verspreiding van besmettelijke ziekten onder je dieren.
  • Zorg voor aparte ruimtes met schoon strooimateriaal voor het afkalven.
  • Koop je dieren voor je bedrijf? Zet deze dan tijdelijk in een apart gebouw en controleer of deze dieren geen ziekten bij zich dragen.
  • Heb je honden? Houdt deze buiten de afkalfruimtes. En zorg dat de honden hun ontlasting op afgeschermde plekken doen.


  Meer weten over het Zekerheidspakket Agrarisch?

  Wil je advies afgestemd op jouw agrarische wensen en situatie? Een onafhankelijk adviseur kan je daarbij helpen.

  Zoek een adviseur