Ga direct naar: inhoud

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nationale-Nederlanden helpt mensen hun financiële toekomst veilig te stellen. Hierbij baseren we alles wat we doen op onze waarden:

Care, Clear, Commit

Dit betekent dat wij respect hebben voor elkaar en voor de wereld waarin wij leven. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een belangrijk thema voor ons. Dat is terug te zien in ons productbeleid, in onze bedrijfsvoering, onze samenwerking met maatschappelijke partners én in ons personeelsbeleid. We hechten er veel waarde aan dat we bij alles wat we doen, zo min mogelijk schade toebrengen aan mens en milieu. We steunen maatschappelijke initiatieven en ook voor onze medewerkers zorgen we zo goed mogelijk. Zo proberen we recht te doen aan onze kernwaarden: care, clear, commit.

Verantwoord zaken doen

Met onze producten en dienstverlening maken we ons hard voor duurzame oplossingen. Hier willen wij zo transparant mogelijk over communiceren.

Lees meer

Verantwoorde organisatie

We streven ernaar onze eigen impact op het milieu zo klein mogelijk te maken. Onze kantoren zijn bijvoorbeeld CO2-neutraal, we gebruiken zoveel mogelijk groene energie en ook in ons mobiliteitsbeleid streven we ernaar onze CO2-uitstoot te beperken.

Lees meer

Betrokken bij Nederland

We zijn zeer betrokken bij Nederland. Daarom steunen we goede doelen en stimuleren we onze medewerkers om zich als vrijwilliger in te zetten.

Lees meer


Maatschappelijk jaarverslag

Lees meer over het duurzaamheidsbeleid van NN Group in het duurzaamheids­verslag op de website van NN Group.

NN Group

Factsheet MVO

Bekijk onze factsheet over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Factsheet Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen