Ga direct naar inhoud

Inclusieve en duurzame werkomgeving

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt bij ons bedrijf. In onze rol als werkgever zijn ontwikkeling, diversiteit en duurzaamheid belangrijke thema’s. Zo zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk is. Daarom investeren we onder andere in energiebesparende maatregelen op onze kantoren en bieden we onze collega´s mogelijkheden om zo duurzaam mogelijk te reizen en thuis te werken. Ook stimuleren we onze collega’s om zelf duurzame keuzes te maken.

Duurzame werkomgeving​

  • Wij zijn klimaatneutraal, doordat wij al onze CO2-uitstoot compenseren.
  • De elektriciteit die wij gebruiken in onze kantoren in Nederland wordt opgewekt door windturbines en waterkrachtcentrales en is volledig groen.​
  • Een deel van onze kantoren verwarmen we met restwarmte van elektriciteitscentrales.​
  • We hebben flink geïnvesteerd in het reduceren van ons energieverbruik. Onze lampen zijn vervangen door exemplaren met een lager energieverbruik en we maken gebruik van bewegingssensoren, waardoor onnodige verlichting van ruimten wordt voorkomen. Pompen en ventilatoren worden efficiënter ingezet en waar nodig vervangen door zuinigere exemplaren.​
  • Bij renovaties maken we zoveel mogelijk gebruik van circulaire materialen. De meubels en vloerbedekking die we inkopen worden gemaakt van gerecycled materiaal.​
  • Deze en andere acties zorgen ervoor dat wij onze uitstoot blijven verlagen. In 2018 hebben wij onze CO2-uitstoot met 6% per fte verlaagd. ​
  • We doen alleen zaken met leveranciers die zelf ook een actief duurzaamheidbeleid hanteren.

Goed werkgeverschap en diversiteit

We bieden onze collega’s een open, veilige, en stimulerende werkomgeving, waarin iedereen gelijkwaardig is. ​

​We geloven dat ons personeelbestand een afspiegeling moet zijn van de samenleving. Op die manier zorgen we voor een diversiteit aan talenten, overtuigingen en opvattingen binnen ons bedrijf. Onze collega´s verschillen op het vlak van etniciteit, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, fysieke capaciteiten en persoonlijke overtuigingen. Voor hen creëren we een werkomgeving waarin iedereen zichzelf kan zijn en waarin iedereen gelijke kansen krijgt. We zetten ons bijvoorbeeld in voor meer vrouwen in senior management posities.

Investeren in vakmanschap, opleiding en ontwikkeling

Bij Nationale-Nederlanden vinden we het vanzelfsprekend om onze collega’s uit te dagen en te trainen. Dat stelt ons als bedrijf in staat om te groeien en uitstekende dienstverlening te leveren aan onze klanten.​

​Deskundige medewerkers zorgen ervoor dat wij als kennisintensief bedrijf goed kunnen presteren. Daarom is investeren in vakmanschap en ontwikkeling een prioriteit. Dit doen wij niet alleen voor de organisatie, maar ook voor de loopbaan van de medewerker. Het opleidingsbeleid veranderingsbeleid van Nationale-Nederlanden stelt hen in staat om goed te blijven functioneren in een veranderende werkomgeving, door te groeien als professional én als mens. We faciliteren onze collega’s om nieuwe ontwikkelingen te volgen en mee te bewegen met veranderingen in de omgeving.

Mobiliteit

We stimuleren onze collega´s om zo duurzaam mogelijk om te gaan met hun woon-werkverkeer. Daarom bieden we elke collega een OV-kaart aan. Onze kantoorpanden zijn goed te bereiken met het OV.


Met speciale laadstations in onze parkeergarages stimuleren we het gebruik van elektrische auto’s. Al onze pendelauto’s zijn elektrisch of hybride. De ontwikkelingen op het gebied van elektrische auto’s houden we nauwlettend in de gaten, om zo mogelijk ons wagenparkbeleid aan te passen aan de nieuwe technologie. 

Flexibiliteit

We hechten veel waarde aan een positieve bedrijfscultuur en een optimale werkomgeving. Daarvoor bieden we uitstekende arbeidsvoorwaarden en maken we het mogelijk om op elke gewenste plek te werken. Flexibel werken verhoogt de motivatie en dat komt onze klanten ten goede.

Door gebruik van nieuwe communicatiemiddelen zijn we in staat onze klanten snellere en betere dienstverlening te bieden. 

Hierdoor is het niet langer nodig dat onze collega’s dagelijks naar kantoor reizen. Dit scheelt aanzienlijk in de af te leggen kilometers en in reistijd. Ook heeft het een positief effect op de benodigde vierkante meters kantoorruimte en het bijbehorende energieverbruik.

Onze doelstellingen

30% vrouwen in senior management posities in 2020

Ten minste 70% van onze elektriciteit uit hernieuwbare bronnen

Elk jaar 3% minder CO2-uitstoot

Compensatie van resterende CO2-uitstoot