Ga direct naar inhoud

Samen voor een duurzame toekomst

In de videoserie ‘Samen voor een duurzame toekomst’ laten we zien hoe Nationale-Nederlanden en NN Group omgaan met klimaat en klimaatverandering. Als investeerder, verzekeraar en bankier maken we impact en streven we bij te dragen aan een duurzame toekomst.

We zetten daarom onze middelen, kennis en relaties in voor het beschermen van het milieu. Dat doen we op meerdere manieren, bijvoorbeeld door verantwoord te beleggen. Maar ook door klanten bewust te maken van klimaatrisico’s en hen te stimuleren om duurzamer te wonen.

“Of ik denk dat we de doelen van Parijs gaan halen? Ja zeker, we moeten wel!”

Jelle van der Giessen

Als geoloog heeft Jelle van der Giessen, Chief Investment Officer bij NN Group, een sterke affiniteit met alle processen die zich afspelen rondom de aarde. Hij ziet klimaatverandering als een grote en zichtbare bedreiging.

Het doel van NN is om de CO2-uitstoot van ons beleggingsportfolio te verlagen tot netto-nul emissies in 2050. Hiermee willen we bijdragen aan de doelstellingen van het klimaatakkoord om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius.

In de video geeft Jelle aan hoe we daar binnen NN Group aan bijdragen door:

  • te investeren in groene beleggingen zoals groene obligaties en stappen te zetten tegen de meest vervuilende industrieën, waaronder thermische kolen;
  • onze invloed als institutionele belegger te gebruiken om partijen waarin we investeren te overtuigen om hun CO2-uitstoot te reduceren;
  • transparant te zijn over wat we doen, bijvoorbeeld door op jaarlijkse basis onze CO2-voetafdruk te rapporteren.

Patricia Plass

Voor Patricia Plass, CEO bij Woonnu, kwam het besef dat we echt iets aan klimaatverandering moeten doen toen zij met haar gezin de gletsjer op de Mont Blanc bezocht. Daar wordt namelijk door middel van markeringen aangegeven tot waar de gletsjer in welk jaar kwam. Volgens Patricia is het tempo waarin het ijs smelt echt confronterend.

Als zelfstandige dochter van Nationale-Nederlanden Bank wil Woonnu duurzaam wonen voor iedereen mogelijk maken. In de video bespreekt Patricia dat:

  • Duurzaam wonen loont vanwege rentekorting, meer wooncomfort , een hogere woningwaarde, een lagere energierekening én het betekent dat je bijdraagt aan een duurzamere wereld
  • Verduurzamen van de woning niet ingewikkeld hoeft te zijn. Bij een energielabel B of C kun je met relatief eenvoudige ingrepen een labelsprong maken naar A.
  • Woonnu één van de initiatieven is waarmee we als Nationale-Nederlanden en NN Group ons commitment laten zien aan het Nederlandse klimaatakkoord.

"Als je kijkt naar de huidige woningmarkt dan heeft slechts 20% van de bestaande woningen een energielabel A label of hoger. Als Woonnu willen we dat tenminste 85% van onze portefeuille energielabel A of hoger heeft.”

“Door klimaatverandering moeten we anders kijken naar de manier waarop we herverzekeren.”

Sander Biesma

Zelf probeert Sander Biesma, CFO bij NN Re, zijn huis zo duurzaam mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door middel van zonnepanelen, goede isolatie en een warmtepomp. Ook vangt hij regenwater op, wat vervolgens gebruikt wordt voor het doorspoelen van het toilet en het sproeien van de tuin. 

Bij NN Re, het herverzekeringsbedrijf van NN Group, worden klimaat gerelateerde risico’s geanalyseerd en hiervan de impact bepaald voor onze polishouders. Naarmate het klimaat verandert, lopen we meer risico door de consequenties hiervan. Bovendien werken de traditionele modellen op basis van historische data minder goed omdat klimaatverandering een nieuw soort risico is. 

In de video legt Sander uit hoe we de risico’s verkleinen en klimaatverandering proberen te beperken:

  • We schatten in hoe klimaatverandering de gebouwen en kantoren raakt die wij hebben verzekerd aan de hand van scenarioanalyses en voorspellingen van bijvoorbeeld het KNMI.
  • We ontwikkelen alternatieve manieren van herverzekeren waarin we meerdere kleinere stormen samenvoegen, en bijvoorbeeld gaan uitbetalen op basis van triggers.
  • We proberen iedereen zo goed mogelijk te informeren over de mogelijke impact van klimaatverandering. Daarnaast zullen we gaan eisen van onze herverzekeringspartners dat ze aan dezelfde eisen voldoen als NN Group, en investeren we in duurzame initiatieven zoals windmolen- en zonneparken.


Verantwoord en duurzaam beleggen