Ga direct naar inhoud

Schade melden zakelijke klanten

 • Bij schade helpen wij u graag verder
 • Zodat u door kunt gaan met ondernemen

U kunt uw schade melden per mail, telefonisch of via uw verzekeringsadviseur. Telefonisch staan we 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar.

  Schade melden NN

  Per mail

  Zakelijke materiële schadeclaims:
  claims@nnschade.nl

  Letsel en Ongevallen:
  letsel@nnschade.nl

  Telefonisch

  Bel ons op 088 663 31 11. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar.

  Via uw adviseur

  U kunt contact opnemen met uw verzekeringsadviseur en hier uw schade melden. Hij regelt alles verder voor u en hij neemt u daarmee zo veel mogelijk werk uit handen.


  Schade melden per product

  Zorg ervoor dat u het polisnummer bij de hand heeft. Dat werkt het snelst. U kunt altijd op uw eigen manier vertellen wat er gebeurd is. Wel proberen wij daarbij zodanige vragen te stellen dat we geen belangrijke dingen over het hoofd zien. Daarna bespreken we met u wat er verder gebeurt. Dit is per verzekering en per situatie verschillend. U kunt dit verder lezen onder 'Schade-afhandeling'

  Product E-mail / Verwijzing Telefoonnummer
  Aanhangwagenverzekering Bedrijven vervoerzakelijk@nnschade.nl 070 513 05 73
  Aanhangwagenverzekering Bedrijven, aanhangwagen gestolen vervoerzakelijk@nnschade.nl 055 741 00 01
  Aansprakelijkheid Bedrijven avb@nnschade.nl 070 513 06 33
  Autoverzekering Bedrijven vervoerzakelijk@nnschade.nl 070 513 05 73
  Autoverzekering Bedrijven, autoruitschade vervoerzakelijk@nnschade.nl 070 513 06 50
  Autoverzekering Bedrijven, auto gestolen vervoerzakelijk@nnschade.nl 055 741 00 01
  Bedrijfsschadeverzekering brandzakelijk@nnschade.nl 070 513 05 33
  Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ba@nnschade.nl 070 513 07 59
  Computer- / elektronicaverzekering brandzakelijk@nnschade.nl 070 513 05 33
  Constructieverzekering voor bouwwerken car@nnschade.nl 070 513 03 62
  Container-/trailerverzekering transport@nnschade.nl 070 513 05 79
  Dierenverzekering brandzakelijk@nnschade.nl 070 513 05 33
  Eigen vervoerverzekering transport@nnschade.nl 070 513 05 79
  Evenementen transport@nnschade.nl 070 513 05 79
  Exploitatiekostenverzekering brandzakelijk@nnschade.nl 070 513 05 33
  Extra kostenverzekering brandzakelijk@nnschade.nl 070 513 05 33
  Garagepolis garage@nnschade.nl 070 513 09 21
  Gebouwverzekering brandzakelijk@nnschade.nl 070 513 05 33
  Geldverzekering brandzakelijk@nnschade.nl 070 513 05 33
  Goederenpluspolis brandzakelijk@nnschade.nl 070 513 05 33
  Goederentransportverzekering transport@nnschade.nl 070 513 05 79
  Glas brandzakelijk@nnschade.nl 070 513 05 33
  Inventaris- / Goederen- / Huurdersbelangverzekering brandzakelijk@nnschade.nl 070 513 05 33
  Landbouwmaterieel werkmaterieel@nnschade.nl 070 513 09 46
  Machinebreukverzekering brandzakelijk@nnschade.nl 070 513 05 33
  Milieuschade brandzakelijk@nnschade.nl 070 513 05 33
  Montageverzekering voor installatiewerken car@nnschade.nl 070 513 03 62
  Rechtsbijstandverzekering Bedrijven www.das.nl/nn 020 651 87 75
  Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering transport@nnschade.nl 070 513 05 79
  Vrachtautoverzekering vervoerzakelijk@nnschade.nl 070 513 05 73
  Vrachtautoverzekering, ruitschade vervoerzakelijk@nnschade.nl 070 513 06 50
  Vrachtautoverzekering, vrachtauto gestolen vervoerzakelijk@nnschade.nl 055 741 00 01
  Wagenparkverzekering vervoerzakelijk@nnschade.nl 070 513 05 73
  Wagenparkverzekering, ruitschade vervoerzakelijk@nnschade.nl 070 513 06 50
  Wagenparkverzekering, vrachtauto gestolen vervoerzakelijk@nnschade.nl 055 741 00 01
  Werkmaterieel werkmaterieel@nnschade.nl 070513 09 46
  Zakenreisverzekering claims@nnschade.nl 088 663 31 11
  Schade melden Delta Lloyd

  Telefonisch

  Bel ons op 070 513 07 20. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar.

  Via uw adviseur

  U kunt contact opnemen met uw verzekeringsadviseur en hier uw schade melden. Hij regelt alles verder voor u en hij neemt u daarmee zo veel mogelijk werk uit handen.

  Schade melden per product

  Zorg ervoor dat u het polisnummer bij de hand heeft. Dat werkt het snelst. U kunt altijd op uw eigen manier vertellen wat er gebeurd is. Wel proberen wij daarbij zodanige vragen te stellen dat we geen belangrijke dingen over het hoofd zien. Daarna bespreken we met u wat er verder gebeurt. Dit is per verzekering en per situatie verschillend. U kunt dit verder lezen onder 'Schade-afhandeling'

  Product E-mail / Verwijzing Telefoonnummer Meer informatie
  Aansprakelijkheids­verzekering avbschadezakelijk@nn.nl 070 51 30 635
  Agrarische verzekeringen agroschadezakelijk@nn.nl 070 51 30 624
  Autoverzekering (m.u.v. ruitschade) motorschadezakelijk@nn.nl 070 51 30 618 Autoschadeherstelbedrijf zoeken
  Ruitschade (autoverzekering) motorschadezakelijk@nn.nl 070 51 30 619 Ruitschadeherstelbedrijf zoeken
  Brandschade Zakelijk brandschadezakelijk@nn.nl 070 51 30 662
  Garageverzekeringen garageschadezakelijk@nn.nl 070 51 30 664
  Rechtsbijstandverzekering Bedrijven www.das.nl/service-en-contact/zaak-aanmelden 020 651 88 15
  Technische verzekeringen tvschadezakelijk@nn.nl 070 51 30 663
  Transport transportschadezakelijk@nn.nl 070 51 30 638
  Xclusief xclusiefschade@nn.nl 070 51 30 670
  Claims telefonie 070 513 07 20

  Zorgeloos herstel

  • Schadeherstel door professionele schadeherstellers
  • Geen facturen voorschieten of bonnen declareren
  • Eén aanspreekpunt voor de schadeafhandeling
  • Geen facturen voorschieten of bonnen declareren

  Wanneer Zorgeloos Herstel?

  U kan gebruik maken van Zorgeloos Herstel als u een brandverzekering heeft met één van de volgende dekkingen:

  • gebouwenverzekering
  • huurdersbelang
  • glasverzekering
  • inventaris- en goederenverzekering.

  Zorgherstel is mogelijk bij:

  • Brandschade
  • Inbraakschade
  • Stormschade
  • Waterschade

  Hoe werkt het?

  Bij Zorgeloos Herstel krijgt u een vaste contactpersoon die binnen 2 uur contact opneemt om de schade te inventariseren. 
  De contactpersoon stelt vast welke professionele schadeherstellers de schade komen herstellen. Vaak is dit al binnen 24 uur. Is een spoed herstel nodig? Dan kan dit binnen 2 uur.

  Na het afronden van de herstelwerkzaamheden vragen wij of u tevreden bent met het herstel. Daarna ontvangt u een factuur voor het eventuele eigen risico en de btw.

  Gebruik Zorgeloos Herstel niet verplicht

  U houdt altijd de keuze om een eigen hersteller in te schakelen en dus geen gebruik te maken van Zorgeloos Herstel. Als u kiest voor een eigen reparateur dan keren wij de schade altijd snel uit.

  Schadeafhandeling

  De schade is gemeld. En dan?

  Wat er precies gebeurt bij en na het melden van de schade verschilt per verzekering en per situatie. Bij een complexe schade krijgt u in elk geval een vaste schademanager. Deze schademanager leidt u door de diverse stappen van het proces en houdt u op de hoogte van de voortgang. Het afhandelen van uw schade gaat in het algemeen als volgt.

  • Eerst willen wij van u weten of u onmiddellijk hulp nodig heeft. Bijvoorbeeld van een hulp- of pechdienst. Of voor het uitvoeren van een spoedreparatie of het maken van een noodvoorziening.
  • Daarbij willen we ook graag weten of er sprake is van lichamelijk letsel. Wij gaan daar natuurlijk anders mee om dan met alleen materiële schade.
  • Daarna lopen we met u de punten langs die van belang zijn om vast te stellen wat wij gaan doen. Maar ook waar u eventueel zelf nog voor moet zorgen.
  • Als u bijvoorbeeld maatregelen kunt nemen om de schade te beperken, dan moet u dat doen. Ook moet u maatregelen nemen om verdere schade te voorkomen. Als de schade gedekt is, dan komen de kosten daarvan voor onze rekening.
  • Heeft u schade aan een ander toegebracht? Beloof dan nooit zelf of de schade vergoed wordt. Ook niet als u vindt dat u aansprakelijk bent. Wij beoordelen uw aansprakelijkheid en of de schade gedekt is.
  • Laat de schade niet repareren voordat u dit met ons heeft besproken. En gooi beschadigde spullen niet weg.
  • Als er sprake is van een misdrijf en daarvan is nog geen aangifte gedaan, dan is het belangrijk dat u dit alsnog doet.
  • Soms hebben wij nog aanvullende gegevens nodig om de situatie en de schade goed te kunnen beoordelen. U kunt hierbij denken aan:
   - Een schriftelijke verklaring van u over de oorzaak en toedracht van de gebeurtenis
   - De aansprakelijkstelling als een ander de schade lijdt
   - Duidelijkheid over de vraag met wie wij de schade kunnen afhandelen
   - Een specificatie van het geclaimde bedrag
   - Offertes, facturen of nota's van herstel of aanschaf
   - Foto's, een proces verbaal of een nadere beschrijving van de schade
   - Rapportages van deskundigen
  • Als het nodig is om een schade-expert in te schakelen, dan doen wij dat. De kosten daarvan betalen wij natuurlijk zelf. Wilt u zelf ook een schade-expert (ook wel contra-expert genoemd) inschakelen? Overleg dan vooraf met ons, zodat wij u kunnen vertellen hoe dit in z'n werk gaat.
  • Als alle benodigde gegevens in ons bezit zijn, dan nemen wij een beslissing. Meestal is dat door betaling van een bedrag aan u of aan degene die de schade heeft geleden. En soms betalen wij rechtstreeks aan de reparateur, in ieder geval als wij die zelf hebben ingeschakeld.
  • In bepaalde gevallen nemen wij tussentijds beslissingen, of wij verstrekken een voorschot.
  • Soms gaan we niet over tot schadevergoeding. Bijvoorbeeld als u niet aansprakelijk bent (bij schade aan een ander). Of als de schade is uitgesloten volgens de polisvoorwaarden. Of als u niet aan uw verplichtingen heeft voldaan.

  Bij een aantal specifieke verzekeringen geldt nog iets anders. Zie de aanvullende informatie hieronder.

  Autoverzekering

  U kunt het algemene nummer 088 663 31 11 bellen, maar u mag de schade ook rechtstreeks doorgeven aan de instanties waarmee wij samenwerken. U vindt hun namen en telefoonnummers op uw groene kaart. Daarop staat precies wat u moet doen, bij schade en bij pech onderweg. In Nederland, maar ook in het buitenland.

  Glasverzekering

  Bij een glasverzekering (glas in een gebouw) zorgen wij voor het herstel. Als de schade onder de dekking van de polis valt, dan schakelen wij meteen een hersteller in. Hij neemt meteen contact met u op om een afspraak te maken en de gebroken ruit te vervangen.

  Rechtsbijstandverzekering

  Als u rechtsbijstand nodig heeft, dan zorgen wij niet zelf voor juridische hulp. Het is wettelijk zo geregeld dat wij dit moeten uitbesteden. U kunt daarom rechtstreeks contact opnemen met DAS via telefoonnummer 020 651 87 75 of www.das.nl/nn. Maar u kunt ook ons algemene nummer 088 663 31 11 bellen. Wij verbinden u dan door.

  Goederentransportverzekering

  Is er schade aan goederen en vervoerde u de goederen niet zelf? Dan moet u de vervoerder aansprakelijk stellen. Wij leggen u graag uit wat u daarvoor moet doen.

  Goed om te weten

  DirectHerstel

  Veel schades zijn te repareren. Daarom werken wij samen met herstelbedrijven. Wij doen dat onder de naam Nationale-Nederlanden DirectHerstel.
  - Voor autoschade is een aparte regeling (zie onder 'Autoverzekering').
  - Voor elke andere schade kunt u bellen met Nationale-Nederlanden DirectHerstel: 088 668 66 78.
  U kunt ons bellen. Dan zorgen wij voor de rest. DirectHerstel zorgt voor een snelle, vakkundige reparatie van hoogwaardige kwaliteit.

  Kenmerken DirectHerstel:

  • Altijd bereikbaar: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
  • De rekening gaat rechtstreeks naar ons; alleen uw eigen risico betaalt u zelf.
  • Gegarandeerd kwaliteitsherstel. Niet tevreden? Wij lossen uw klacht binnen vijf dagen op.

  Eigen risico of onderverzekering

  Bij veel verzekeringen geldt een eigen risico. Soms voor elke schade, soms alleen voor bepaalde schadesoorten. Bedenk dat in zo een situatie een deel van de schade voor uw eigen rekening komt.

  Ook komt het bij ondernemers helaas nog steeds voor dat zij onderverzekerd zijn. Dat kan gebeuren als het verzekerde bedrag lager is dan de waarde. Als dat bij u zo is, dan kan het zijn dat u de schade niet geheel vergoed krijgt.

  Schadevrije jaren en bonus/malus

  Bij een autoverzekering is de premie afhankelijk van uw schadevrije jaren. Als u een schade meldt en aansprakelijk blijkt, dan gaat uw premie daarna vaak omhoog. Het gaat dan, zoals dat vroeger heette, 'ten koste van uw no claim'. Of, zoals het nu vaak genoemd wordt: u daalt één of meer treden op de bonus-malusladder. Maar laat u er daardoor niet van weerhouden om de schade te melden. Want als de schade lager is dan alle extra te betalen premies bij elkaar, dan kunt u de schade alsnog zelf betalen.

  Expert en contra-expert

  Als wij een expert inschakelen om de schade te beoordelen, dan zorgen we ervoor dat die snel contact met u opneemt. Nationale-Nederlanden werkt alleen met onafhankelijke experts. Ze zijn dus niet in onze dienst. Ze stellen het schadebedrag vast, maar ze doen geen uitspraak over de vraag of de schade gedekt is.

  U kunt zelf ook een deskundige inschakelen om het schadebedrag vast te stellen. Wilt u dat? Dan kunt u dit meteen aangeven als u de schade meldt of als u met de door ons ingeschakelde expert heeft gesproken. De expert die u benoemt, wordt ook wel contra-expert genoemd.

  Beide experts gaan daarna aan de slag om de schade vast te stellen. Verschillen de experts van mening? Dan kunnen ze samen een derde expert benoemen. Die derde expert bepaalt dan het definitieve schadebedrag.

  Wilt u een contra-expert inschakelen? Dat kan, en vaak betalen wij alle kosten. Elke expert moet zich wel aan de Gedragscode schade-expertiseorganisaties houden. Dus overleg eerst graag met ons. Dan weet u wie u kunt benaderen. En of we de kosten vergoeden.

  uniqueid


  Fraudebestrijding

  Klanten die frauderen, proberen onterecht geld of diensten te krijgen. Als dit te vaak gebeurt moeten wij de premie verhogen en dit benadeelt alle verzekerden. We kunnen dit voorkomen door fraude tegen te gaan.

  Lees meer over ons fraudebeleid

  Kunnen wij u helpen?