Ga direct naar inhoud

Hoe gaat Nationale-Nederlanden om met fraude?

Waarom fraude tegengaan?

U sluit een verzekering af om financiële risico’s die u zelf niet kunt of wilt dragen zeker te stellen. Met heel veel anderen betaalt u premie. Zo dragen al onze klanten met elkaar de financiële risico’s wanneer er bij iemand iets misgaat. Dit ‘collectiviteitsbeginsel’ is het principe achter verzekeren.

Óf u sluit een lening af, om een doel na te streven of om een woning te kunnen kopen. In de kosten die u betaalt zit een risico-opslag.

Wanneer mensen hier misbruik van maken, schaden ze niet alleen de verzekeringsmaatschappij of de bank. Ze benadelen vooral alle mensen die ook premie en die risico opslag betalen. Iedereen betaalt eigenlijk mee aan die onterechte claims of die frauduleus afgesloten leningen. Zo lijden eerlijke klanten onder frauderende klanten.

Anti-fraudebeleid

Nationale-Nederlanden wil voorkomen dat mensen frauderen. Daarom hebben we een anti-fraudebeleid. Dit beleid geldt voor al onze producten en diensten.

Zero Tolerance

Nationale-Nederlanden tolereert geen fraude. Om fraude te voorkomen screenen wij onze klanten, medewerkers en de bedrijven waarmee wij zaken doen. We starten een onderzoek als we vermoeden dat iemand ons opzettelijk en doelbewust onjuist of onvolledig informeert. Bij elke bewuste overtreding nemen we gepaste maatregelen.

Wat is Fraude?

Iemand die fraude pleegt, misleidt de financiële dienstverlener. U pleegt bijvoorbeeld fraude als u:

 • bewust onjuiste informatie invult op uw aanvraagformulier;
 • bewust informatie achterhoudt. Bijvoorbeeld een strafrechtelijk verleden of eerdere afwijzingen bij andere verzekeraars of banken;
 • zich arbeidsongeschikt of ziek meldt, terwijl u in werkelijkheid gewoon doorwerkt;
 • een valse werkgeversverklaring of salarisstrook gebruikt om een hypotheek, een doorlopend krediet of een persoonlijke lening te krijgen;
 • niet vertelt dat u een (ernstige) ziekte heeft, als de verzekeraar hiernaar vraagt;
 • een rekening of een factuur vervalst ter onderbouwing van uw claim of om uit uw hypothecaire bouwdepot te declareren;
 • een diefstal in scène zet of verzint. Of zegt dat er meer spullen gestolen zijn dan werkelijk het geval is.

We verwachten dat u ons altijd juiste en volledige informatie geeft, als u bijvoorbeeld een schadeclaim indient of een nieuwe verzekering of bankproduct aanvraagt.

Onze maatregelen bij fraude

We nemen verschillende maatregelen als we fraude constateren:

 • we keren niet of niet volledig uit;
 • we kunnen de kosten van een ingesteld onderzoek verhalen en al uitbetaalde schadebedragen terugvorderen;
 • we kunnen via de Stichting SODA, de directe en indirecte schade verhalen. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van SODA. www.so-da.nl/verzekeraars;
 • we kunnen een aanvraag afwijzen;
 • we kunnen ook andere, bestaande verzekeringen of bancaire producten bij NN Group of bedrijfsonderdelen van Nationale-Nederlanden beëindigen;
 • we kunnen aangifte doen bij politie;
 • we kunnen uw persoonsgegevens opnemen in het Incidentenregister en het Extern Verwijzingsregister. Het Incidentenregister is een register waarin incidentgegevens zijn vastgelegd. Het doel van het Incidentenregister is het ondersteunen van activiteiten die zijn gericht op het waarborgen van de veiligheid en de integriteit van de financiële sector. Het Extern Verwijzingsregister kan ook door andere financiële instellingen worden geraadpleegd en bevat verwijzingsgegevens van (rechts)personen die betrokken zijn geweest bij incidenten. Meer informatie staat vermeld in het Protocol Incidentenwaarschuwingssystemen Financiële Instellingen
 • ons standpunt en maatregelen worden na een fraude onderzoek schriftelijk en aangetekend kenbaar gemaakt.

Wat heeft ú aan fraudebestrijding?

Mensen die frauderen, proberen onterecht geld of diensten te krijgen van de verzekeraar of bank. Als dit te vaak gebeurt moeten verzekeraars de premie verhogen en banken de risico opslagen verhogen. Dit benadeelt alle verzekerden en bancaire relaties. We kunnen dit voorkomen door fraude tegen te gaan. Fraudebestrijding is dus ook in uw belang.

Bij wie kunt u een fraudegeval melden?

Heeft u vragen over fraude of wilt u fraude (anoniem) melden? Neem dan contact op met een van onderstaande telefoonnummers. Let op! Deze telefoonnummers zijn niet bedoeld voor het melden van phishing e-mails.

Voor schade- en inkomensverzekeringen:
Antifraude NN Schade en Inkomen
Telefoonnummer: 070 513 45 66
E-mail: anti.fraud@nn.nl

Voor levensverzekeringen en pensioenen:
Antifraude NN Leven
Telefoonnummer: 06 1527 64 15 / 06 2301 85 32
E-mail: nnl.anti.fraude@nn.nl

Voor bankproducten:
E-mail: veiligheidszaken.bank@nn.nl

Voor zorgverzekeringen:
U kunt declaraties van zorgverleners eenvoudig controleren via Mijn NN Zorgverzekering. Vermoedt u fraude? Dan kunt u dit in vertrouwen melden. Bel onze klantenservice op 026 353 53 53.

Óf via het landelijke platform Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800 7000.