Hoe gaat Nationale-Nederlanden om met fraude?

Waarom fraude tegengaan?

Je sluit een verzekering af om financiële risico's die je zelf niet kunt of wilt dragen zeker te stellen. Met heel veel anderen betaal je premie. Zo dragen al onze klanten met elkaar de financiële risico's wanneer er bij iemand iets misgaat. Dit heet het 'collectiviteitsbeginsel' en is het idee achter verzekeren.

Óf je sluit bijvoorbeeld een lening af om een doel te bereiken of om een woning te kunnen kopen. In de kosten die je betaalt wordt rekening gehouden met de kosten voor fraude.

Wanneer mensen frauderen en misbruik van maken van de producten en diensten, benadelen ze niet alleen de verzekeringsmaatschappij of de bank. Ze benadelen daarmee ook alle eerlijke klanten die ook premie en kosten betalen. Dit betekent dat eigenlijk iedere klant mee betaald aan die onterechte claim of die frauduleus afgesloten lening. Zo lijden eerlijke klanten onder frauderende klanten.

Anti-fraudebeleid

Nationale-Nederlanden wil niet dat eerlijke klanten lijden onder frauderende klanten. Om deze reden proberen we zo goed als dat kan te voorkomen dat er wordt gefraudeerd. Dit staat beschreven in ons Anti-fraude beleid. Dit beleid geldt voor al onze producten en diensten.

Wat is Fraude?

Iemand die fraude pleegt, misleidt de financiële dienstverlener. Dit is strafbaar en kan zeer nadelige gevolgen hebben voor de fraudeur. Je pleegt bijvoorbeeld fraude als je:

 • opzettelijk onjuiste informatie invult op je aanvraagformulier;
 • opzettelijk informatie achterhoudt waar wij naar vragen. Bijvoorbeeld een strafrechtelijk verleden of eerdere afwijzingen bij andere verzekeraars of banken;
 • je arbeidsongeschikt of ziek meldt, terwijl je in werkelijkheid gewoon doorwerkt;
 • een valse werkgeversverklaring of salarisstrook gebruikt ten behoeve van het verkrijgen van een hypothecaire financiering;
 • niet vertelt dat je een (ernstige) ziekte hebt, als de verzekeraar hiernaar vraagt;
 • een rekening of een factuur vervalst ter onderbouwing van je claim of om uit je hypothecaire bouwdepot te declareren;
 • je aangeeft dat er meer spullen gestolen zijn dan werkelijk het geval is. Of net doet alsof er een diefstal is gebeurd.

Als je een nieuwe verzekering of bankproduct aanvraagt of bijvoorbeeld een schadeclaim indient verwachten we dat je altijd de juiste en volledige informatie geeft.

Wat heb je aan fraudebestrijding?

Mensen die frauderen, proberen onterecht geld of diensten te krijgen van de verzekeraar of bank. Als dit te vaak gebeurt moeten verzekeraars de premie verhogen en banken de risico-opslagen verhogen. Dit benadeelt alle verzekerden en bancaire relaties. We kunnen dit voorkomen door fraude tegen te gaan. Fraudebestrijding is dus ook in jouw belang.

Screening

Om fraude te voorkomen screenen we onze klanten, medewerkers en de bedrijven waarmee we zaken doen. We starten een onderzoek als we vermoeden dat iemand fraudeert. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat er is gefraudeerd nemen we verschillende maatregelen.

Onze maatregelen bij fraude:

 • we keren niet of niet volledig uit;
 • we kunnen de kosten van het onderzoek verhalen;
 • onterecht en al uitbetaalde schadebedragen kunnen we terugvorderen;
 • we kunnen via de Stichting SODA, de directe en indirecte schade verhalen. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van SODA. www.so-da.nl/verzekeraars;
 • we kunnen een aanvraag afwijzen;
 • we kunnen ook andere, bestaande verzekeringen of bancaire producten bij NN Group of bedrijfsonderdelen van Nationale-Nederlanden beëindigen;
 • we kunnen aangifte doen bij politie;
 • we kunnen je persoonsgegevens opnemen in het Incidentenregister en het Extern Verwijzingsregister. Het Incidentenregister is een register waarin gegevens over het incident zijn vastgelegd. Het doel van het Incidentenregister is het ondersteunen van activiteiten die zijn gericht op het waarborgen van de veiligheid en de integriteit van de financiële sector. Het Extern Verwijzingsregister kan ook door andere financiële instellingen worden geraadpleegd en bevat verwijzingsgegevens van (rechts)personen die betrokken zijn geweest bij incidenten. Meer informatie staat vermeld in het Protocol Incidentenwaarschuwingssystemen Financiële Instellingen
 • we kunnen het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond van Verzekeraars op de hoogte brengen van de opname van je persoonsgegevens in ons Incidentenregister.

We zullen ons standpunt en maatregelen na een fraude onderzoek schriftelijk en aangetekend kenbaar maken.

Bij wie kun je een fraudegeval melden?

Heb je vragen over fraude of wil je fraude (anoniem) melden? Neem dan contact op met een van onderstaande telefoonnummers. Let op! Deze telefoonnummers zijn niet bedoeld voor het melden van phishing e-mails.

Voor schade- en inkomensverzekeringen:
Antifraude NN Schade en Inkomen
Telefoonnummer: 070 513 45 66
E-mail: speciale.zaken@nn.nl

Voor levensverzekeringen en pensioenen:
Veiligheidszaken NN Leven
Telefoonnummer: 06 1527 64 15 / 06 2301 85 32
E-mail: nnlp.veiligheidszaken@nn.nl

Voor bankproducten:
E-mail: veiligheidszaken.bank@nn.nl

Voor zorgverzekeringen:
Je kunt declaraties van zorgverleners eenvoudig controleren via Mijn NN Zorgverzekering. Vermoed je fraude? Dan kun je dit in vertrouwen melden. Bel onze klantenservice op 026 353 53 53.

Óf via het landelijke platform Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800 7000.

Service en Contact

We kunnen je op verschillende manieren helpen.

Regel het eenvoudig zelf of neem contact met ons op.

Naar Service en Contact