Ga direct naar: inhoud

Hoe gaat Nationale-Nederlanden om met fraude?

Waarom fraude tegengaan?

U sluit een verzekering om financiële risico’s die u zelf niet kunt of wilt dragen zeker te stellen. Met heel veel anderen betalen we premie. Zo dragen we met elkaar de financiële risico’s wanneer er bij iemand iets misgaat. Dit ‘collectiviteitsbeginsel’ is het principe achter verzekeren.

Wanneer mensen hier misbruik van maken, schaden ze niet alleen de verzekeringsmaatschappij. Ze benadelen vooral alle mensen die ook premie betalen. Iedereen betaalt eigenlijk mee aan die onterechte claims. Zo lijden eerlijke klanten onder frauderende klanten.

Anti-fraudebeleid

Nationale-Nederlanden wil voorkomen dat mensen frauderen. Daarom hebben we een anti-fraudebeleid. Dit beleid geldt voor al onze producten en diensten.

Zero Tolerance

Nationale-Nederlanden tolereert geen fraude. Om fraude te voorkomen screenen wij onze klanten, medewerkers en de bedrijven waarmee wij zaken doen. We starten een onderzoek als we vermoeden dat iemand ons opzettelijk en doelbewust onjuist of onvolledig informeert. Bij elke bewuste overtreding nemen we gepaste maatregelen.

Wat is Fraude?

Iemand die fraude pleegt, misleidt de financiële dienstverlener. U pleegt bijvoorbeeld fraude als u:

 • Bewust onjuiste informatie invult op uw aanvraagformulier
 • Bewust informatie achterhoudt. Bijvoorbeeld een strafrechtelijk verleden of eerdere afwijzingen bij andere verzekeraars of banken
 • Zich arbeidsongeschikt of ziek meldt, terwijl u in werkelijkheid gewoon doorwerkt;
 • Een valse werkgeversverklaring gebruikt om een hypotheek te krijgen
 • Niet vertelt dat u een (ernstige) ziekte heeft, als de verzekeraar hiernaar vraagt
 • Een rekening of een factuur vervalst
 • Een diefstal in scène zet of verzint. Of zegt dat er meer spullen gestolen zijn dan werkelijk het geval is

We verwachten dat u ons altijd juiste en volledige informatie geeft, als u bijvoorbeeld een schadeclaim indient of een nieuwe verzekering aanvraagt.

Onze maatregelen bij fraude

We nemen verschillende maatregelen als we fraude constateren:

 • We keren niet of niet volledig uit.
 • We kunnen de kosten van een ingesteld onderzoek verhalen en al uitbetaalde schadebedragen terugvorderen.
 • We kunnen via de Stichting SODA, de directe en indirecte schade verhalen. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van SODA. www.so-da.nl/verzekeraars.
 • We kunnen een aanvraag afwijzen.
 • We kunnen ook andere, bestaande verzekeringen bij Nationale-Nederlanden beëindigen.
 • We kunnen aangifte doen bij politie.
 • We registeren uw persoonsgegevens in het Centraal Informatie Systeem (CIS). U kunt dan als geregistreerd fraudeur zichtbaar zijn voor andere verzekeraars. Zie ons privacy statement hoe wij met uw gegevens omgaan.
 • Ons standpunt en maatregelen worden na een fraude onderzoek schriftelijk en aangetekend kenbaar gemaakt.

Wat heeft ú aan fraudebestrijding?

Mensen die frauderen, proberen onterecht geld of diensten te krijgen van de verzekeraar. Als dit te vaak gebeurt moeten verzekeraars de premie verhogen. Dit benadeelt alle verzekerden. We kunnen dit voorkomen door fraude tegen te gaan. Fraudebestrijding is dus ook in uw belang.

Bij wie kunt u een fraudegeval melden?

Heeft u vragen over fraude of wilt u fraude (anoniem) melden? Neem dan contact op met:

ORM Antifraude Schade en Inkomen
Telefoonnummers: 070 513 84 86, 070 513 68 33 en 070 513 61 15
E-mail: anti.fraud@nn.nl

Specifiek voor Levensverzekeringen en Pensioenen:
Antifraude NN Leven
Telefoonnummers: 06 1527 64 15, 06 1137 74 98 en 010 513 55 87
e-mail: nnl.anti.fraude@nn.nl

Specifiek voor de Zorgverzekering
U kunt declaraties van zorgverleners eenvoudig controleren via Mijn NN Zorgverzekering.

Vermoedt u fraude? Dan kun u dit in vertrouwen melden. Bel onze klantenservice op 026 353 53 53.

Meld Misdaad Anoniem
Telefoonnummer: 0800 7000


Kunnen wij u helpen?