Overlijden melden

Het verlies van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. In deze verdrietige en hectische periode moeten veel zaken geregeld worden, ook op financieel gebied. Onze nabestaandendesk staat klaar om u hierbij te helpen.

Ik wil een overlijden melden

De veiligste manier om een overlijden door te geven, is via ons online formulier. Wij zoeken vervolgens voor u uit welke verzekeringen of bankproducten de overledene bij Nationale-Nederlanden heeft. U kunt bij 'Veel gestelde vragen' zien welke documenten wij van u nodig hebben voor een snelle afhandeling.

Overlijden melden

Ik ben uitvaartondernemer

Als uitvaartondernemer kunt u de uitvaartverzekering incasseren. Hiervoor heeft u een getekende opdracht van de begunstigde nodig.
Wilt u vooraf gegevens opvragen of dit proces in gang zetten? Vul dan het online formulier in.

Naar het formulier

Bent u adviseur? Dan meldt u een overlijden via adviseur.nn.nl. Zoek uw klant op en klik op ‘overlijden doorgeven’.

Veelgestelde vragen

Welke documenten heb ik nodig om een overlijden te melden en af te handelen?

Welke documenten wij nodig hebben, hangt af van de producten die de overledene bij Nationale-Nederlanden had. Hieronder vindt u een overzicht van de benodigde documenten per product. 

Soort product Mogelijk benodigde documenten Uitleg
Uitvaartverzekering / Levensverzekering - Kopie akte van overlijden
- Formulier Uitkeren Levensverzekering bij overlijden*
- Kopie identiteitsbewijs begunstigde (voor- en achterkant)
U mag hierbij de pasfoto en het Burgerservicenummer onherkenbaar maken.
- Kopie Bankpas begunstigde (voor- en achterkant)
Wanneer u de uitkering op de betaalrekening van de overledene wilt laten overmaken, dan vragen we u van alle begunstigden een kopie van de bankpas, van de eigen rekening mee te sturen.
Wanneer de uitkering wordt overgemaakt naar uw eigen betaalrekening, hoeft u geen kopie bankpas mee te sturen.
Als de overledene de verzekerde op de verzekering is, hebben we mogelijk documenten nodig. Als de overledene alleen verzekeringnemer op de verzekering is, is een akte van overlijden voldoende. U krijgt hier dan later bericht over.
Schadeverzekering - Kopie akte van overlijden Met de online melding kunt u aangeven of u de schadeverzekeringen wil overnemen(alleen mogelijk als u de partner bent) of stopzetten. Kunt u dit niet aangeven met de online melding, dan nemen wij contact met u op.
Zijn de verzekeringen via een verzekeringsadviseur afgesloten? Dan kunt u voor wijzigingen of beëindigingen contact opnemen met de verzekeringsadviseur.
Bankrekening - Kopie akte van overlijden
- Kopie identiteitsbewijs erfgenaam (voor- en achterkant, rijbewijs niet akkoord)
U mag hierbij de pasfoto onherkenbaar maken en ook het Burgerservicenummer onleesbaar maken. Zorg dat de overige gegevens wel zichtbaar zijn, deze hebben we nodig voor identificatie.
- Formulier Afhandeling Bankrekening Bij Overlijden**
- Kopie uittreksel Centraal Testament Register (CTR)*
- Vrijwaringsverklaring**
- Verklaring van Erfrecht (indien aanwezig)
Wij vragen geen verklaring van erfrecht op als:
1) het totale saldo lager is dan €10.000,- (overledene woonachtig in Nederland én in Nederland overleden) of
2) u aan onderstaande 3 voorwaarden voldoet:
- er is geen testament
- en er is een partner
- en er staat minder dan €100.000,- op de rekening.

Als er aan bovenstaande eisen is voldaan, is een vrijwaring en een kopie Centraal Testament Register (boven de €10.000,-) voldoende vervanging. Wij hanteren verschillende formulieren voor afhandeling bankrekening bij overlijden. We sturen u de juiste formulieren op.
Hypotheek - Kopie akte van overlijden
- Verklaring van Erfrecht
- Inkomensgegevens
Inkomensgegevens vragen wij alleen op wanneer er Nationale Hypotheek Garantie (NHG) op de hypotheek zit.
Pensioen Hiervoor hoeft u zelf geen documenten aan te leveren, met uitzondering van een overlijden van een in het buitenland woonachtige persoon. Een kopie akte van overlijden is noodzakelijk. Vanuit de gemeente krijgen wij een melding van overlijden. U ontvangt vanzelf bericht van onze afdeling.
Zorgverzekering Hiervoor hoeft u zelf geen documenten aan te leveren. Vanuit de gemeente krijgen wij een melding van overlijden. U ontvangt vanzelf bericht van onze afdeling.

* U vindt deze documenten onderaan de pagina bij 'Downloads'.
** Deze formulieren sturen wij u op nadat u het overlijden heeft gemeld.

Wie kan een overlijden melden?

Iedereen kan een overlijden melden. Wij vragen u direct een akte van overlijden mee te sturen. Dat helpt voor een snelle afhandeling.

Kan ik ook een overlijden melden via mijn.nn?

Nee, het is op dit moment niet mogelijk om een overlijden te melden via de mijn.nn omgeving van de overledene. De snelste, eenvoudigste en veiligste manier om een overlijden te melden, is via ons online formulier.

Houd er ook rekening mee dat we het mijn.nn account van de overledene direct blokkeren nadat u het overlijden heeft gemeld.

Ik twijfel of de polis van de overledene is ondergebracht bij Nationale-Nederlanden. Hoe check ik dit?

De afgelopen jaren zijn er veel (kleinere) verzekeraars opgegaan in Nationale-Nederlanden. Heeft de overledene een oude polis en twijfelt u of deze nu onder Nationale-Nederlanden valt? Op deze pagina vindt u een overzicht van alle overgenomen verzekeraars.

Wat gebeurt er nadat ik een overlijden heb gemeld?

Nadat we uw melding hebben ontvangen, bekijken we welke lopende producten de overledene bij ons heeft. U ontvangt binnen 10 werkdagen een overzicht van alle lopende producten. Ook laten we u dan weten of we aanvullende documenten nodig hebben.

Wat moet ik verder regelen na een overlijden?

Na een overlijden moet er veel geregeld worden: van de uitvaart tot het afhandelen van de administratie en het informeren van allerlei instanties. Sommige zaken moet u direct regelen, maar er zijn ook dingen die even kunnen wachten. Om u hierbij te helpen, hebben we een checklist van financiële zaken gemaakt.

Kan ik ook telefonisch of per post een overlijden melden?

Telefonisch
Het is niet mogelijk om het overlijden telefonisch te melden.

Online
De veiligste manier om een overlijden door te geven, is via ons online formulier. Hier kunt u de informatie met ons delen in een beveiligde omgeving. Ook kunnen we via het online formulier uw melding sneller verwerken.

Post
Heeft u geen internet of wilt u het overlijden liever per post melden? Stuur ons dan de volgende gegevens:

  • een kopie akte van overlijden
  • naam en adres van de overledene
  • naam, adres en telefoonnummer van de contactpersoon
  • relatie van de contactpersoon tot de overledene (partner/kind/anders)

Het adres is:

Nationale-Nederlanden Nabestaandendesk
Postbus 93604
2509 AV Den Haag

Service en Contact

We kunnen u op verschillende manieren helpen.

Chatten

Start de chat

Chat met Sanne, onze digitale assistent. Komt die er niet uit? Binnen kantooruren neemt een collega het over.

Bellen

088 663 02 33

Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur.