Verzekeringnemer levensverzekering

De verzekeringnemer is de persoon die de verzekering heeft gesloten en moet zorgen dat de premie wordt betaald. Hebben meerdere personen de verzekering gesloten? Dan is de eerstgenoemde persoon op het polisblad de verzekeringnemer. Overlijd je en ben je niet de verzekerde? Dan worden je erfgenamen automatisch verzekeringnemer.