Ga direct naar inhoud

Checklist financiële zaken

Praktische checklists kunnen u helpen om overzicht te houden op de vele zaken die u moet regelen bij een overlijden. Om u te helpen, hebben we voor u een lijst gemaakt van de financiële zaken van de overledene die u moet regelen. Sommige zaken moet u direct regelen, zoals de aangifte van overlijden. Er zijn ook zaken die nog even kunnen wachten. Daarom is de lijst in drie periodes ingedeeld. De checklist is zorgvuldig samengesteld. Maar zal niet in alle gevallen volledig zijn.

Checklist financiële zaken voor nu en straks

Wat u direct moet regelen
 • Akte van overlijden
  • Binnen vijf dagen moet u bij de gemeente aangifte doen van overlijden. De gemeente geeft u de akte van overlijden. In veel gevallen regelt de uitvaartverzorger dit voor u.
  • De gemeente informeert overheidsinstellingen en pensioenfondsen. U hoeft dat dus lang niet altijd zelf te doen. Let op: banken en verzekeraars moet u wel zelf informeren.
 • De uitvaart
  • Neem contact op met een uitvaartverzorger. Tip: bel met het landelijk meldpunt overlijden (0800 - 7837 343) om een uitvaartverzorger bij u in de buurt te vinden.
  • Is er een uitvaartverzekering afgesloten? Neem dan contact op met de verzekeraar. Vaak is er voor de uitkering een handtekening van de begunstigde nodig.
  • www.uitvaart.nl.
 • Verklaring van Erfrecht en testament
  • Vraag een notaris om een 'Verklaring van Erfrecht'. Deze verklaring heeft u soms nodig om toegang te krijgen tot de bankrekeningen. In geval van een hypotheek is een Verklaring van Erfrecht altijd nodig. Het opstellen van deze verklaring kost geld. Informeer daarom eerst bij de betreffende banken of verzekeraars of de verklaring echt nodig is.
  • www.notaris.nl/centraal-testamentenregister
  • Misschien is er een handgeschreven wilsbeschikking of codicil? Soms laat de overledene via zo’n document zijn wensen weten over de uitvaart of de bestemming van bepaalde eigendommen. Een wilsbeschikking of codicil is rechtsgeldig als het met de hand is geschreven (dus niet getypt of geprint), is gedateerd en is ondertekend. Niet alles kan met een codicil geregeld worden. Heeft de overledene bijvoorbeeld in een codicil een begunstigde voor een levensverzekering aangewezen. Dit is alleen geldig als de overledene deze begunstiging ook bij de verzekeraar had doorgegeven voor het overlijden.
 • Uitkeringen
  • De gemeente informeert het UWV (het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Voor vragen over uitkeringen gaat u naar de website van het UWV of van de SVB.
  • Nabestaanden hebben in de meeste gevallen recht op een eenmalige overlijdensuitkering. Deze uitkering stort de werkgever of de betreffende uitkeringsinstantie (SVB of UWV) op de rekening van de overledene. De uitkering is meestal belastingvrij.
  • Bent u partner van de overledene en krijgt u nog geen AOW? Dan heeft u misschien recht op een uitkering via de Anw (Algemene Nabestaandenwet). U kunt dat zien op de website van de SVB.
  • Heeft u recht op nabestaandenpensioen van de pensioenvoorziening via de (ex-) werkgever van de overledene? U hoort dat vanzelf van de betreffende instantie.
 • Banken en verzekeraars
  • Banken en verzekeraars worden niet automatisch ingelicht nadat u bij de gemeente een overlijden heeft gemeld. Meld het overlijden dus zelf bij banken en verzekeraars. Zorgverzekeraars worden vaak wel automatisch via de gemeente geïnformeerd over een overlijden.
  • De betaal- en spaarrekeningen die op naam van de overledene staan, worden geblokkeerd door de bank. Ook vervallen alle passen en creditcards op naam van de overleden rekeninghouder. De gegeven machtigingen komen te vervallen, zoals een volmacht en een machtiging voor automatische betalingen.
  • Inventariseer de bezittingen en/of schulden. Denk hierbij aan bankrekeningen, leningen (kredieten), beleggingen of andere leningen. Overleg met de betreffende banken en verzekeraars wat er mee moet gebeuren.
  • Zoek uit welke levensverzekeringen de overledene heeft afgesloten of waar hij als verzekerde op de polis staat. Deze verzekeringen keren vaak uit bij een overlijden. Denk hierbij aan een uitvaartverzekering, overlijdensrisicoverzekering (eventueel gekoppeld aan de hypotheek), levensverzekering met nabestaandendekking.
  • Heeft de overledene een bankkluis? U kunt deze legen en eventueel opzeggen.
  • Zeg verzekeringen op of pas ze aan. Polissen kunnen soms doorlopen onder een andere naam (bijvoorbeeld een autoverzekering).
 • Overleden in het buitenland
Wat u binnen een maand moet regelen
 • Notaris
  • Staat de overledene genoemd in een testament van andere familieleden of vrienden. Dan moeten deze testamenten aangepast worden na het overlijden.
  • Beschikt u zelf nog niet over een testament? Dan kunt u overwegen deze te laten maken. Regel eventueel de voogdij van minderjarige kinderen.
 • Huurhuis
  • Een huurcontract stopt niet automatisch bij overlijden. Neem dus contact op met de verhuurder om het contract op te zeggen of op een andere naam te zetten.
  • Belastingdienst
 • Koophuis
  • De hypotheekbetaling stopt niet automatisch bij overlijden. Maak een afspraak met de hypotheekverstrekker over de afwikkeling of voortzetting van de hypotheek.
 • Belastingdienst
  • Het overlijden hoeft niet bij de Belastingdienst doorgegeven te worden. Dat doet de gemeente. Woonde de overledene in het buitenland? Dan moet u het overlijden wel zelf doorgeven aan de Belastingdienst.
  • Zet eventuele voorlopige teruggaven stop om terugbetalingsverplichting te voorkomen.
  • De zorgtoeslag stopt automatisch. Een achterblijvende partner kan deze toeslag opnieuw aanvragen.
 • Overig
  • Studiefinanciering: de gemeente informeert de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Een eventuele studieschuld van de overledene vervalt.
  • Heeft de overledene persoonlijke leningen afgesloten of aankopen gedaan op afbetaling? Ga dan na wat de voorwaarden zijn. In sommige gevallen wordt het resterende bedrag kwijtgescholden.
  • www.rdw.nl
  • www.regelhulp.nl
  • Bekijk de (online) rekeningafschriften van de overledene(n) om een overzicht van de financiële producten en abonnementen te krijgen.
Wat u binnen een half jaar tot een jaar moet regelen
 • Werkgever van de overledene
  • Vraag de jaaropgave aan voor de laatste aangifte Inkomstenbelasting.
 • Belastingdienst
  • Belastingdienst
  • De bezittingen gaan over naar de erfgenamen. Als u erft, moet u misschien erfbelasting betalen. Aangifte is verplicht binnen acht maanden.
  • Bewaar alle rekeningen van de kosten van het overlijden. Deze kunt u mogelijk deels fiscaal aftrekken voor uw aangifte erfbelasting.
 • Verzekering(en)
  • Declareer de laatste facturen van de overledene bij de ziektekostenverzekering van de overledene.
  • Ontvangt u een uitkering uit een lijfrenteverzekering? De Belastingdienst geeft u na het overlijden van de verzekerde een periode bedenktijd (tot 31 december van het tweede jaar na het overlijden) om te beslissen wat u met de uitkering wilt doen. Beslist u niet voor die tijd? Dan behandelt de Belastingdienst de verzekering alsof u de uitkering in één keer laat overmaken naar een betaalrekening. U betaalt dan in een keer belasting over de hele uitkering.
 • Notaris
  • Zijn alle belastingaanslagen binnen? Dan wordt de nalatenschap (álle bezittingen en schulden van de overledene) definitief afgewikkeld. Maak daarvoor eventueel een afspraak met een notaris.

Service en Contact

We kunnen u op verschillende manieren helpen.

Chatten

Start de chat

Chat met Sanne, onze digitale assistent. Komt die er niet uit? Binnen kantooruren neemt een collega het over.

Bellen

088 663 02 33

Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur.