Ga direct naar inhoud

Machinebreukverzekering

Met onze Machinebreukverzekering zijn je machines goed verzekerd. Verzeker ook je onderneming tegen bedrijfsschade door machinebreuk.

Zoek advies

Wat is een machinebreukverzekering?

Is een machine beschadigd en valt deze uit? Dan heeft dit vervelende gevolgen voor je onderneming. De productie wordt minder of valt zelfs stil. En je klanten hebben hier last van. Met de Machinebreukverzekering zijn jouw machines verzekerd tegen materiële schade. Met de dekking Machinebreukbedrijfsschade ben je verzekerd tegen de bedrijfsschade door machinebreuk.

Voor alle soorten machines

De Machinebreukverzekering is er voor alle soorten machines en installaties. Bijvoorbeeld:

  • grafische machines
  • metaal- en houtbewerkingsmachines
  • installaties in de milieusector
  • technische installaties in gebouwen (bijvoorbeeld liften en luchtbehandelingsinstallaties)
  • koel- en vriesinstallaties
  • installaties in de voedingsmiddelensector
  • installaties in de energiesector (bijvoorbeeld windturbines en zonnepanelen)

Standaard extra dekking

Je hebt extra dekking voor zoekkosten om de beschadiging op te sporen. Ook voor bouwkundige kosten om bij de schade te komen. Daarnaast als er geen materiële schade is, bijvoorbeeld voor het opnieuw uitlijnen van een machine. En voor schade aan andere zaken die jouw eigendom zijn.

Dekking voor bedrijfsschade

Kies ook een dekking voor machinebreukbedrijfsschade. Je kiest voor vaststelling van bedrijfsschade door vermindering van omzet of productie. Geef zelf je voorkeur aan bij schade.

Wat verzekeren we... en wat niet?

Onder andere schade door: Machinebreuk­verzekering Machinebreuk­verzekering
in combinatie met
Machinebreuk-
­bedrijfsschade
Machinebreuk­verzekering
in combinatie met
Extra kosten
Materiële beschadiging door eigen gebrek
Vallen en stoten
Vreemde voorwerpen in de machine
Bedieningsfouten
Nalatigheid of opzet van personeel
Overspanning of inductie
Brand (optioneel, standaard is dit uitgesloten)
Bedrijfsschade door machinebreuk
Extra kosten om bedrijfsschade te voorkomen*
Catastrofe- en Natuurrampen
Corrosie en slijtage

* Machinebreukverzekering in combinatie met Extra kosten. Alleen de vooraf afgesproken extra kosten, die in de polis vermeld zijn.

Bekijk de polisvoorwaarden voor alle situaties waarin schade wel en niet verzekerd is.


Wat kun je aanvullend verzekeren?

Koel- en vriesschade

Met de Machinebreukverzekering is het mogelijk om koel-/vriesschade mee te verzekeren. Verzekerd is dan het risico dat opgeslagen gekoelde of bevroren goederen bederven door schade aan de koel- of vriesinstallatie.

Meer informatie over jouw dekking en eigen risico

Eigen risico
Kies voor een eigen risico van € 125,-, € 250,-, € 500,- of € 1.000,-.
Waar ben je verzekerd?
Je bent verzekerd in Nederland.

Waarom kies je voor onze machinebreukverzekering?

  • Krijg de reparatiekosten vergoed.
  • Hulp en preventieadvies van onze risicodeskundigen.
  • Een dekking afgestemd op jouw risico’s.


Machinebreukverzekering aanvragen?

Jouw adviseur helpt je graag bij het afsluiten van een Machinebreukverzekering. Neem voor advies contact op met je adviseur. Heb je geen verzekeringsadviseur? Dan kun je een adviseur bij jou in de buurt zoeken en een afspraak maken. 

Zoek een eigen adviseur

Veelgestelde vragen

Is een machinebreukverzekering verplicht?
Nee, een machinebreukverzekering is niet verplicht.
Hoe zeg ik mijn machinebreukverzekering op?
De verzekering duurt minimaal één jaar. Na dit jaar kun je de verzekering elke dag opzeggen. De verzekering eindigt dan na één maand. Opzeggen kan schriftelijk of per e-mail.

Voorwaarden

Verzekeringskaarten

Met de Verzekeringskaart kun je eenvoudig onze producten vergelijken met andere aanbieders.