Ga direct naar inhoud

Machinebreukverzekering

  • Ondersteuning van onze risicodeskundigen bij risicobeheersing
  • Extra dekking voor zoekkosten, toegankelijkheidskosten, niet-materiële schade en schade aan andere zaken die uw eigendom zijn
  • Vaststelling van bedrijfsschade op basis van omzetverlies of productieverlies

Voorkom hoge kosten bij machinebreuk

Valt een van uw machines plotseling uit, dan kan dit vervelende gevolgen hebben voor uw onderneming. Uw productie wordt minder of valt zelfs stil. Uw klanten hebben hier last van. Met de Machinebreukverzekering zijn uw machines verzekerd tegen materiële schade. De Machinebreukbedrijfsschadeverzekering vergoedt de bedrijfsschade als gevolg van machinebreuk.
De Machinebreukverzekering is er voor alle soorten machines en installaties. Bijvoorbeeld grafische machines, metaal- en houtbewerkingsmachines, installaties in de milieusector, technische installaties in gebouwen (bijvoorbeeld liften en luchtbehandelingsinstallaties), koel- en vriesinstallaties en installaties in de voedingsmiddelen- en energiesector (bijvoorbeeld windturbines en zonnepanelen).

Onder andere schade als gevolg van: Machinebreuk­verzekering Machinebreuk­verzekering in combinatie met Machinebreuk­bedrijfsschade Machinebreuk­verzekering in combinatie met Extra kosten
Materiële beschadiging door eigen gebrek
Vallen en stoten
Vreemde voorwerpen in de machine
Bedieningsfouten
Nalatigheid of opzet van personeel
Overspanning of inductie
Brand (optioneel, standaard is dit uitgesloten)
Bedrijfsschade door machinebreuk
Extra kosten om bedrijfsschade te voorkomen *
Catastrofe- en Natuurrampen
Corrosie en slijtage

* Machinebreukverzekering in combinatie met Extra kosten: alleen de vooraf afgesproken extra kosten, die in de polis vermeld zijn.

Koel-/vriesschade meeverzekeren?

Met de Machinebreukverzekering is het mogelijk om koel-/vriesschade mee te verzekeren. Verzekerd is dan het risico dat opgeslagen gekoelde of bevroren goederen bederven als gevolg van een gedekte machinebreukschade aan de koel- of vriesinstallatie.

Verzekerd bedrag

De verzekerde sommen zijn:

  • Machinebreuk op basis van de nieuwwaarde
  • Machinebreukbedrijfsschade op basis van de brutowinst
  • Koel-/vriesschade op basis van de inkoopwaarde van de goederen.

Polisvoorwaarden

In de polisvoorwaarden leest u precies wat de Machinebreukverzekering dekt en wat we vergoeden bij schade. Onze vergoedingen zijn soms aan een maximum gebonden.

Extra dekking

De verzekering biedt standaard extra dekking voor bepaalde kosten die u moet maken als gevolg van een gedekte materiële beschadiging aan de verzekerde machine of installatie. Bijvoorbeeld:

  • Bouwkundige kosten die nodig zijn om de beschadigde machine of installatie te bereiken. Denk aan bijvoorbeeld het wegbreken en weer opbouwen van gebouwdelen of het (de)monteren en verplaatsen van andere objecten om de toegang tot de beschadigde machine of installatie mogelijk te maken.
  • Zoekkosten om de beschadiging vast te stellen.
  • Schade aan andere eigendommen van uzelf, veroorzaakt door de beschadiging aan de verzekerde machine of installatie. Dit geldt alleen als die schade niet gedekt is op bijvoorbeeld uw Brandverzekering.
  • De verzekering biedt ook dekking voor niet-materiële schade die het gevolg is van een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis. Bijvoorbeeld kosten voor het opnieuw uitlijnen of kalibreren van uw machines. Deze dekking geldt ook als er geen sprake is van een gedekte materiële beschadiging aan de machine.

Dekking van bovenstaande schades is aan een limiet gebonden: gezamenlijke dekking tot 10% van de verzekerde som van de machine of installatie.

Verzekeringskaart

Met de Verzekeringskaart kunt u eenvoudig onze producten vergelijken met andere aanbieders.

Machinebreukverzekering - Zekerheid op Maat


Ondersteuning van onze risicodeskundigen

Met goede preventiemaatregelen maakt u uw bedrijf veiliger voor klanten en medewerkers. Bovendien neemt de kans op schade sterk af. Daarom ondersteunen we u met begeleiding en advies van onze ervaren risicodeskundigen.

Afsluiten via uw verzekeringsadviseur

Deze verzekering kunt u op dit moment alleen afsluiten via een verzekeringsadviseur. Ook voor een premieberekening en antwoord op uw vragen kunt u terecht bij uw adviseur.

Vind een adviseur bij u in de buurt

Uw premie

Uw premie

Uw premie hangt af van onder meer het aantal machines en/of installaties en het verzekerd bedrag. Elke situatie is anders. Een verzekeringsadviseur doet u graag een aanbod dat bij u past.

Vind een onafhankelijk adviseur bij u in de buurt

Afsluiten

Afsluiten via uw verzekeringsadviseur

Wilt u deze verzekering afsluiten voor uw bedrijf? Of wilt u meer informatie? Uw verzekeringsadviseur vertelt u alles wat u moet weten, berekent uw premie én sluit de verzekering voor u af.

Vind een adviseur bij u in de buurt

Schade melden

Schade melden

Wilt u schade melden? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur of een schademanager van Nationale-Nederlanden. Zodat u snel weer door kunt gaan met ondernemen.

Meld uw schade

uniqueid