Ga direct naar inhoud

CAR verzekering

Al je projecten verzekerd voor een uitvoeringsfout, brand, diefstal en storm.

Bereken je premie

Sluit direct af

Wat is een CAR verzekering?

Met een Constructieverzekering voor bouwwerken (CAR) kan je als bouw- en/of klusbedrijf een beroep doen als er schade ontstaat door een uitvoeringsfout. Of bijvoorbeeld bij diefstal, vandalisme of storm.

Een standaard gebouwverzekering dekt schade door bouwwerkzaamheden vaak niet en een aansprakelijkheidsverzekering biedt vaak geen dekking tegen schade aan het werk.


Eén verzekering voor alle projecten

Alle projecten die je uitvoert in Nederland, Duitsland en België vallen onder dezelfde dekking. Je projecten hoef je niet apart te verzekeren. Op deze manier kun je zonder zorgen je werk doen.

Diefstal van bouwcomponenten verzekerd

Naast schade aan het constructiewerk is ook diefstal van de door jou geleverde en te installeren bouwcomponenten van af de werklocatie verzekerd.

Dekking geldt voor alle betrokken partijen

De dekking geldt voor jezelf, voor de opdrachtgever, de onderaannemers en de installateur.


Wat is wel verzekerd ...

  • Beschadiging van het werk zelf, bestaande eigendommen van je opdrachtgever, persoonlijke eigendommen ook van je personeel.
  • De reparatie of de aanschaf van vervangende materialen.
  • De kosten die je maakt om acute schade te beperken.

... en niet verzekerd

  • Als er geen sprake is van beschadiging. Bijv. als je een vloer hebt gestort die niet voldoet aan de eisen opdrachtgever en je het werk opnieuw moet uitvoeren.
  • Aansprakelijkheid, schade aan anderen (derden).
  • Schade die ontstaat buiten de verzekerde (ver)bouwperiode.

Bekijk de polisvoorwaarden voor een overzicht van alle situaties waarin schade wel en niet verzekerd is.


Meer informatie over jouw dekking en eigen risico

Bestaande eigendommen opdrachtgever

Bij de CAR verzekering is schade die door de bouwwerkzaamheden ontstaan aan eigendommen (gebouwen en spullen) van de opdrachtgever verzekerd.

Hulpmateriaal

Hulpmaterialen, waaronder gereedschappen en machines, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het werk zijn verzekerd tegen materiële schade en diefstal. Het hulpmateriaal is alleen verzekerd als het voor rekening en risico van de verzekeringsnemer aanwezig is op de bouwlocatie.

Persoonlijke eigendommen

Persoonlijke eigendommen van jezelf en je medewerkers op de bouwlocatie zijn verzekerd tegen schade en diefstal.

Transport

Beschadiging of diefstal van montage-, bouw- en hulpmaterialen is verzekerd tijdens het transport hiervan binnen Nederland. Als hulpmateriaal is meeverzekerd, dan is het transport van het hulpmateriaal dat bestemd is om op de bouwlocatie te gebruiken ook verzekerd.

Onderhoudstermijn

De dekking voor de bouwtermijn eindigt op het moment dat je het werk oplevert of als dit technisch gereed is. Indien je met jouw opdrachtgever contractueel een onderhoudstermijn bent overeengekomen, bijvoorbeeld in het bestek of de aannemingsovereenkomst, dan loopt de dekking (op beperkte condities) door tot het einde van de overeengekomen onderhoudstermijn. De dekking eindigt altijd als de maximale duur van de onderhoudstermijn op de polis is bereikt. Ook als de overeengekomen onderhoudstermijn langer is dan op de polis is verzekerd.

Eigen risico

Voor dit product geld het eigen risico per gebeurtenis dat voor het hele Zekerheidspakket is gekozen. Voor diefstal, vandalisme en storm geldt een minimum eigen risico per gebeurtenis van € 1.000,- en voor werk in België of Duitsland is dit € 2.500,-.

CAR

Waarom je kiest voor onze CAR verzekering

Bij online afsluiten via het Zekerheidspakket:

  • Kun je je verzekering op elk moment aanpassen, uitbreiden of beëindigen.
  • Krijg je pakketkorting tot 10% vanaf twee verschillende verzekeringen.
  • Ben je binnen het pakket nooit dubbel verzekerd.

Kun je deze verzekering niet online afsluiten? Dan is Zekerheid op Maat mogelijk

Waarom zou ik als onderaannemer een CAR verzekering afsluiten?

Vertrouwen op de verzekering van de hoofdaannemer is in veel gevallen niet verstandig. De dekking is afhankelijk van de polis die de hoofdaannemer heeft afgesloten. Je mag als onderaannemer in veel gevallen de schade niet claimen op de verzekering van de hoofdaannemer. Zo loop je het risico dat schades op jou worden verhaald.
Ook hebben verzekeringen van grote aannemers vaak (zeer) hoge eigen risico’s. Een schade veroorzaakt door de onderaannemer blijft dan geheel of gedeeltelijk voor eigen rekening. Een CAR verzekering voor de onderaannemer biedt de zekerheid dat door hem uitgevoerd werk gedekt is op de eigen verzekering.We geloven in de kracht van een verzekeringsadviseur

Jouw adviseur helpt je graag bij het afsluiten van de CAR verzekering. Neem voor advies contact op met je adviseur.

Heb je geen verzekeringsadviseur? Zoek er dan één bij jou in de buurt. Of sluit direct een verzekering af en krijgt een adviseur toegewezen. Voor zzp’ers is dit ZZP Nederland, voor mkb’ers Polis Centraal. Zij controleren je aanvraag en geven telefonisch advies. Zo weet je altijd zeker dat je je bedrijf goed verzekert.