Ga direct naar inhoud

Investeren in preventie is investeren in veiligheid voor de dieren en mensen

Stalbranden komen helaas met enige regelmaat voor. In het najaar van 2018 ontstond een stalbrand bij de pluimveehouderij van de familie Hardeman. Hoe gaan ze nu om met de risico’s om een stalbrand te voorkomen? Pluimveehouder Jan Hardeman vertelt ons hoe belangrijk preventie is voor de continuïteit van het bedrijf. “Investeren in preventie is investeren in veiligheid voor de dieren.”

Op de pluimveehouderij van de familie Hardeman in Barneveld staan twee grote vrije-uitloopstallen met zo’n 39.000 kippen. Het was op een zondagochtend in het najaar van 2018 toen er brand uitbrak in één van de stallen. “Als je rookontwikkeling ziet, is er helaas geen houden meer aan”, zegt boer Jan. “Gelukkig had de brandweer de brand snel onder controle waardoor de brand niet is overgeslagen naar de tweede stal.”

Bouwblok verkleining verhoogt de kans op stalbranden

De opbouw van de stal heeft de vader van Jan samen met zijn verzekeringsadviseur Bert van de Vendel geregeld. In een gesprek met Bert, Jan en technisch risicodeskundige Maick Arendsen van Nationale-Nederlanden, vertelt Bert dat de stal binnen zeven maanden al gereed was om de kippen er weer in te laten. “Met de bouw van de nieuwe duurzame vrije-uitloopstal zijn alle preventiemaatregelen in overleg met de verzekeraar toegepast”, zegt Jan.

Preventie is een continu proces

Op het moment dat de koffie op tafel staat krijgt Jan net een nieuw voorstel binnen voor een vernieuwde warmtewisselaar en een aspiratie detectie systeem. Volgens Maick een goed alternatief om een brand in een eerdere fase te detecteren. “Bij de huidige systemen wordt gebruik gemaakt van een thermisch of optisch systeem om rook te detecteren. Stof in de stallen en spinrag vormen een laagje op deze systemen waardoor rook niet snel genoeg wordt gedetecteerd”, zegt Maick. “Met deze nieuwe methode wordt de luchtdichtheid gemeten dit verhoogt de brandbeheersbaarheid”

Toenemende vraag uit de markt voor vrije-uitloopeieren

Boer Jan is naast parttime boer ook werkzaam in de eierhandel. Hij geeft aan dat de toenemende vraag van de markt naar vrije-uitloopeieren ervoor zorgt dat agrarische ondernemers de stallen aanpassen om aan deze vraag te voldoen. “Bij een brand in een open stal valt de druk die ontstaat bij een brand weg. Waardoor de kans op een brand kleiner wordt. Het risico op een stalbrand bij aangepaste vrije-uitloop stallen is alleen vaak groter. Door de toenemende vraag naar vrije-uitloop eieren op de markt passen veel pluimveehouders hun stallen aan, waardoor het bouwblok verkleint”, zegt Maick. “De losse stallen worden door een verbouwing aan elkaar verbonden. Het risico dat een brand overslaat vergroot hierdoor met alle gevolgen van dien.”

“Als je als agrarisch ondernemer (ver)bouwplannen hebt, is het belangrijk om je verzekeraar mee te laten kijken”, zegt Bert. “Zodat je zeker weet dat na de bouw de stallen ook nog verzekerbaar zijn.” Maick vult hierbij aan dat hij als technisch risicodeskundige bij Nationale-Nederlanden een team vormt met een acceptant, waardoor na het toepassen van de preventiemaatregelen, acceptatie van de verzekering ook direct is geregeld.

Duurzaam en vooruitstrevend boeren

Sinds het overlijden van zijn vader in 2019 runt Jan samen met zijn moeder de pluimveehouderij. “Mijn vader heeft de opbouw van de nieuwe vrije-uitloopstal verzorgd en hierbij de basis gelegd voor een duurzame en vooruitstrevende pluimveehouderij”, zeg Jan.

Vanuit deze gedachte zetten ze de pluimveehouderij voort. Aan de muur in de kantine hangt een grote poster met de normen en waarden van pluimveehouderijen die meedoen aan het Respeggt programma van Jumbo. Deze pluimveehouderij was één van de eerste vier die zich daarbij aansloten. Volgens dit programma wordt voor het uitkomen van het ei onderzocht of er in het bevruchte ei een haantje of een hennetje in zit. Is het een haantje dan wordt het broedproces gestopt. Hierdoor hoeven de haantjes niet direct na de geboorte te worden gedood. De eieren met een hennetje worden verder uitgebroed.

Een duurzame pluimveehouderij en de zorg voor de kippen staan hoog in het vaandel bij de familie Hardeman. Ze voldoen met hun bedrijf dan ook aan de keurmerken voor Verduurzaming, Beter Leven, IKB, Respeggt en de Duitse kwaliteitsregelingen Kat en Vlog. “We zijn altijd opzoek naar diervriendelijke oplossingen”, zegt Jan.

Vragen maar niet overvragen

Verzekeringsadviseur Bert van de Vendel werkt al jaren voor de familie Hardeman. “De relatie met je klant en de verzekeringsmaatschappij is heel belangrijk. Vertrouwen is hierbij een groot goed”, zegt Bert. “Bij een stalbrand is de schade bijvoorbeeld enorm. Het is dan ook belangrijk dat de boer ons vertrouwt en weet dat we het beste voor hem doen en dat we tegelijkertijd de verzekeraar vragen maar niet overvragen.”

Kijk op onze agrarische branchepagina