Ga direct naar inhoud

Glastuinbouwverzekeringen

Met onze glastuinbouwverzekering bescherm je je glastuinbouwbedrijf tegen de gevolgen van brand, storm, hagel. En tegen zware regenval, vandalisme of technische mankementen.

Zoek advies

Wat is de Glastuinbouwverzekering?

Met onze HORTISECUR® Glastuinbouwverzekering kan je verschillende delen van je glastuinbouwbedrijf apart van elkaar verzekeren. Denk hierbij aan gewassen, de kassen, de vaste installaties, de bedrijfsgebouwen en roerende zaken als tuinbouwmachines, bedrijfsinventaris en bedrijfsvoorraden. Onze HORTISECUR® Glastuinbouwverzekering vergoedt schade door bijvoorbeeld brand, storm, vandalisme en technische mankementen. We verzekeren je kas en gebouwen op herbouwwaarden. De installaties op nieuwwaarde.

De HORTISECUR® Glastuinbouwverzekering is de kwaliteitsverzekering van de Duitse Gartenbau-Versicherung VVaG. Deze verzekeraar is volledig gespecialiseerd in het verzekeren van tuinbouwbedrijven in Europa. Door de goede samenwerking met Gartenbau-Versicherung VVaG heb je met HORTISECUR een kwaliteitsverzekering op maat voor je glastuinbouwbedrijf.

Flexibele opbouw

Kies zelf welke dekking je nodig hebt uit de flexibele dekkingsrubrieken.

Schade bij Teelt gedekt

Financiële gevolgen die ontstaan door beschadiging van de gewassen en omzetverlies is gedekt.
Verschillende onderdelen van je glastuinbouwbedrijf kunnen verschillende dekkingen hebben.

Bedrijfsuitrusting meeverzekerd

Financiële gevolgen die ontstaan door de materiële beschadiging van je glastuinbouwbedrijf is meeverzekerd.


Wat is wel verzekerd ...

  • Teeltplanschade
  • Directe schade aan gewassen
  • Schade aan bedrijfsgebouwen, kassen, vaste installaties en roerende zaken

... en niet verzekerd

  • Schade door Cybercrime
  • Schade door natuurrampen zoals overstroming of aardbeving

Bekijk de polisvoorwaarden voor het complete overzicht met betrekking tot de dekkingen en uitsluitingen op deze verzekering.


Wat kun je aanvullend verzekeren?

Schade door zware regenval

Je kan schade door regenwater wat vanaf het omliggende terrein uw kas of gebouw is ingestroomd meeverzekeren.

Hortisecur glastuinbouwverzekeringen

Waarom kies je voor onze HORTISECUR Glastuinbouwverzekering?

  • Inspectie, risico analyse en advies door mensen uit de tuinbouwsector.
  • Op maat gemaakte offerte.
  • Technische ondersteuning bij nieuwbouw en investeringsplannen.


Meer weten over de HORTISECUR Glastuinbouwverzekering of andere agrarische verzekeringen?

Wil je advies afgestemd op jouw agrarische wensen en situatie? Een onafhankelijk adviseur kan je daarbij helpen.

Zoek een eigen adviseur


Veelgestelde vragen

Waarom krijg ik automatisch een adviseur als ik online aanvraag?
Je wilt je bedrijf goed verzekeren. We vinden het daarom belangrijk dat een adviseur met je meekijkt. Bekijk met je adviseur of je goed verzekerd bent. En of je verzekering aansluit bij je wensen. Zo krijg je de juiste vergoeding bij schade.

Hoe zeg ik mijn Glastuinbouwverzekering op?
Na de oorspronkelijke contracttermijn is de verzekering dagelijks opzegbaar. De verzekering eindigt dan een maand later of zoveel later als je wenst. Opzeggen doe je schriftelijk of per e-mail.

Ik wil een PV-installatie laten aanleggen. Moet ik dit doorgeven?
Ja. Een PV-installatie brengt extra risico’s met zich mee voor brandveiligheid en draagkracht van het dak. Ben je van plan om een PV-installatie aan te leggen, uit te breiden of aan te passen? Neem dan altijd contact met ons op. Onze risicodeskundige bespreekt dan de te nemen maatregelen met je.

Waarom is de Scope 12 keuring bij 50 zonnepanelen of meer verplicht?
De Scope 12 keuring wordt gedaan door een onafhankelijke partij. De Scope 12 bestaat uit 2 soorten keuringen. Bij de eerste keuring wordt ook de draagkracht van het dak nagekeken. Iedere volgende keuring vindt om de 5 jaar plaats. Wil je meer informatie hebben over de Scope 12 keuring? Kijk dan op scios.nl/scope12.

Waarom is de Scope 10 Elektrakeuring verplicht?
Je denkt er niet direct aan. Maar een brand ontstaat vaak door een gebrek in de elektrische installatie. Een periodieke inspectie brengt de risico’s aan het licht en geeft aan hoe deze te herstellen.

Worden elektrische apparaten, machines of verlichting altijd geïnspecteerd?
Nee. De WKK, trafo-installaties, PV-installatie en assimilatiebelichting vallen bijvoorbeeld niet onder de Scope 10. Laat het onderhoud en de inspectie daarvan door je leverancier of ander gespecialiseerd bedrijf uitvoeren.
Laat specialistische tuinbouwmachines en apparatuur regelmatig controleren. De leverancier of installateur verzorgd deze inspectie; maak hierover goede afspraken in een onderhoudscontract.

Hoeveel reservemateriaal moet ik op voorraad hebben?
Bij stormschade is gehard glas nodig om je kas snel en veilig te repareren. Levertijden hiervan kunnen oplopen tot een enkele maanden. In je polis lees je welke materialen je minimaal op voorraad moet hebben. De kas kan dan snel hersteld worden.

Helpen jullie met subsidieaanvragen?
Nee. We kunnen je hiermee niet helpen. Hiervoor bestaan gespecialiseerde adviesbureaus. Of vraag je accountant.

Ik wil overschakelen op duurzame energiebronnen of een extra scherm installeren. Wat betekent dit voor mijn verzekering?
Neem contact op met onze risicodeskundige. Deze kan beoordelen wat de gevolgen zijn van de veranderingen in je bedrijf.

Kan ik premiekorting krijgen als ik een onderhoudscontract voor kassen afsluit?

Goed onderhoud van kassen is belangrijk. Niet alleen voor de verzekering, maar vooral om te voorkomen dat je bedrijf stilvalt. Kies je voor een HORTISECUR KasGarant onderhoudsbedrijf? Dan krijg je 7% korting op de premie van je HORTISECUR Glastuinbouwverzekeringen.

Neem contact met ons op voor een overzicht van onderhoudsbedrijven die HORTISECUR KasGarant aanbieden.