Ga direct naar inhoud

Milieuschadeverzekering

Goed verzekerd tegen milieuschade als je verontreiniging veroorzaakt of een ander jouw locatie verontreinigt.

Bereken je premie

Sluit direct af

Wat is een Milieuschadeverzekering?

Een milieuschadeverzekering is een zakelijke verzekering die de kosten dekt als je milieuschade veroorzaakt op jouw locatie of bij een ander. Maar ook milieuschade op jouw locatie veroorzaakt door een ander is verzekerd.

Denk aan brand of storm waardoor verontreinigd bluswater of asbestdeeltjes milieuschade veroorzaken. Maar ook lekkende diesel of schoonmaakmiddelen die het milieu aantasten.

Dekking op je eigen en omliggende locaties

Saneringskosten en kosten veroorzaakt door sanering op je eigen én omliggende locaties zijn verzekerd. Ook als iemand anders jouw locatie verontreinigt.

Kosten van opruimen asbest is
verzekerd

Komen er asbestdeeltjes vrij door brand of storm? De opruimingskosten van asbest zijn verzekerd. Ook als een ander jouw locatie verontreinigt.

Bedrijfsschade door sanering meeverzekerd

Kan je door sanering je werkzaamheden niet uitvoeren? Geen zorgen. Je vaste lasten en misgelopen winst zijn standaard meeverzekerd.


Wat is wel verzekerd ...

 • Saneringskosten op je eigen locatie of op de locatie van anderen.
 • Onderzoekskosten om bijvoorbeeld de verontreiniging vast te stellen.
 • Kosten het voeren van verweer bijvoorbeeld als u aansprakelijk wordt gesteld.
 • Kosten veroorzaakt door sanering, zoals:
  • vervanging of herstel van bv. leidingen, kabels, bestrating en beplanting.
  • bedrijfsschade

... en niet verzekerd

 • Als je niet hebt gehandeld volgens wetten, besluiten, richtlijnen of voorwaarden.
 • Bij verontreiniging die is ontstaan vóór ingang van de verzekering.
 • Een verontreiniging bij anderen die ontstaat door een motorvoertuig.
 • Een verontreiniging die ontstaat tijdens werkzaamheden op het water.

Bekijk de polisvoorwaarden voor een overzicht van alle situaties waarin schade wel en niet verzekerd is.


Meer informatie over jouw dekking en eigen risico

Gevolgschade saneringswerkzaamheden meeverzekerd

Door saneren kunnen je werkzaamheden (gedeeltelijk) stil komen te liggen. Dit noemen we bedrijfsschade. De vaste lasten en misgelopen winst is dan verzekerd. Ook kan het gebeuren dat er bij de sanering een gebouw (gedeeltelijk) moet worden afgebroken. Wij vergoeden dan op basis van herbouwkosten.

Eigen risico

Voor dit product geldt het eigen risico per gebeurtenis dat voor het hele Zekerheidspakket is gekozen.

Maximaal verzekerd bedrag

Je kunt milieuschade tot maximaal € 1.250.000,- bij ons verzekeren.

Waarom je kiest voor onze milieuschadeverzekering

Bij online afsluiten via het Zekerheidspakket:

 • Kun je je verzekering op elk moment aanpassen, uitbreiden of beëindigen.
 • Krijg je pakketkorting tot 10% vanaf twee verschillende verzekeringen.
 • Ben je binnen het pakket nooit dubbel verzekerd.

Kun je deze verzekering niet online afsluiten? Dan is Zekerheid op Maat mogelijk.


We geloven in de kracht van een verzekeringsadviseur

Jouw adviseur helpt je graag bij het afsluiten van een Milieuschadeverzekering. Neem voor advies contact op met je adviseur.

Heb je geen verzekeringsadviseur? Zoek er dan één bij jou in de buurt. Of sluit direct een verzekering af en krijg een adviseur toegewezen. Voor zzp’ers is dit ZZP Nederland, voor mkb’ers Polis Centraal. Zij controleren je aanvraag en geven telefonisch advies. Zo weet je altijd zeker dat je je bedrijf goed verzekert.


Veelgestelde vragen

Alle veelgestelde vragen

Voorwaarden

Verzekeringskaart

Met de Verzekeringskaart kun je eenvoudig onze producten vergelijken met andere aanbieders.

Milieuschadeverzekering - Zekerheidspakket

Milieuschadeverzekering - Zekerheid op Maat