Ga direct naar inhoud
Meer dan pensioen

Meer dan pensioen

Er gebeurt veel op het gebied van pensioen. Werknemers krijgen steeds meer verantwoordelijkheid en pensioenoplossingen worden individueler en persoonlijker. Daarnaast groeit voor medewerkers de uitdaging om zo gezond en financieel fit mogelijk hun pensioen te bereiken en mee te blijven doen op de arbeidsmarkt. In dit veranderende speelveld ontstaan er voor jou als werkgever ook nieuwe uitdagingen.

We helpen je graag met oplossingen die eraan bijdragen dat jouw werknemers zo gezond mogelijk en financieel fit hun pensioenleeftijd bereiken. En kunnen blijven meedoen op de arbeidsmarkt. Deze oplossingen gaan verder dan alleen een goede pensioenregeling. We willen jou, samen met je adviseur, zo goed mogelijk helpen invulling te geven aan goed werkgeverschap. Wij wijzen daarom op diensten op het gebied van aanvullend pensioenbeleggen, duurzame inzetbaarheid, vitaliteit- & verzuimbeleid en langer doorwerken.

Deze diensten worden aangeboden door NN Investment Partners (NN IP), HCS en Doorwerkgever. Je bepaalt in het offertetraject samen met je adviseur of deze diensten en de aangedragen aanbieders voor jou de meest passende oplossing zijn. Lees meer over onze werkwijze als het gaat om deze aanvullende diensten van genoemde aanbieders. Dit zijn suggesties, natuurlijk ben je geheel vrij om voor deze of soortgelijke diensten een andere aanbieder te kiezen.

Je bepaalt in het offertetraject samen met je adviseur of deze diensten en de aangedragen aanbieders voor jou de meest passende oplossing zijn.

1. Gezond blijven werken

Jij en jouw werknemers zijn op zoek naar een oplossing voor het blijven werken en vitaal ouder worden. Jouw vraag is: hoe zorg ik ervoor dat mijn werknemers vitaal, gemotiveerd en gelukkig blijven? Wij willen je helpen zorgen voor wat jij en jouw werknemers echt belangrijk vinden. Daarom ontwikkelde HCS (100% onderdeel van NN Group) een dienstverlening die inspeelt op vraagstukken rondom gezond (blijven) werken.

Duurzame inzetbaarheid

HCS helpt je met een gericht plan van aanpak en inzet van interventies op de thema’s vitaliteit, cultuur & leiderschap, ontwikkeling en werkplezier. Jouw werknemers blijven zo gezond en vitaal aan het werk, nu en in de toekomst.

Lees meer over duurzame inzetbaarheid

Ziekte en verzuim

HCS biedt inhoudelijke ondersteuning bij langdurig verzuim van werkgevers en werknemers. Bijvoorbeeld hulp bij re-integratie van zieke werknemers door middel van proactieve begeleiding en inzet van specialisten ter bevordering van herstel.

Lees meer over ziekte en verzuim

Veerkracht

HCS biedt een preventieve oplossing voor verzuim met oog voor de mentale, fysieke en sociale aspecten van vitaliteit. Voor je werknemers zijn er een app en platform met interventies (coaching en workshops), content, verdiepende scans en sociale challenges. Jij als werkgever krijgt een dashboard met unieke inzichten uit verzamelde data.

Leer meer over Veerkracht

Opleiding & training

HCS biedt diverse opleidingen en trainingen aan op het gebied van verzuim, het voeren van een verzuimgesprek en het voorkomen van uitval. Zo kun je beter voldoen aan de richtlijnen van het UWV en krijg je meer grip op ziekteverzuim binnen de organisatie.

Lees meer over opleiding en training


2. Eerder stoppen met werken

De afgelopen jaren is de pensioen- en AOW-leeftijd steeds verder omhoog gegaan. Werknemers hebben echter vaak wel het verlangen om later minder te gaan werken of al voor de officiële pensioendatum volledig te stoppen met werken. Dit is zeker niet alleen een wens van mensen met een 'zwaar beroep'. Hiervoor heeft de werknemer wel een extra ‘potje’ nodig om dit te kunnen financieren. Als werkgever kun je vanuit goed werkgeverschap en de duurzame inzetbaarheid van je werknemers hier heel eenvoudig bij helpen. Wij wijzen je graag op de volgende collectieve oplossing van NN Investment Partners (NN IP).

FitVoorLater

NN IP biedt de mogelijkheid om een pensioenaanvulling op te bouwen in de vorm van beleggen met netto geld. FitVoorLater is een zeer flexibele oplossing die geschikt is voor meerdere klantbehoeften. Het product is onder andere interessant voor werkgevers die willen inspelen op de individualisering van pensioen of die een compensatie willen bieden als gevolg van het Pensioenakkoord. Voor werknemers is FitVoorLater ook interessant omdat ze hier een eigen pensioendoel aan kunnen geven. Dit kan zijn om eerder te stoppen met werken, maar bijvoorbeeld ook als aanvulling op het pensioen of het leeftijdsbestendig maken van de woning.

Lees meer over FitVoorLater


3. Langer doorwerken

Steeds meer mensen werken door na hun officiële pensioendatum. Ook werkgevers willen steeds vaker werknemers, na pensioendatum, beschikbaar houden om zo vakkennis, klantenervaring of ander specialisme aan boord te houden. Doorwerkgever biedt hiervoor een oplossing met de Doorwerkregeling. Doorwerkgever is een aanbieder die niet gelieerd is aan NN Group of NN Leven. Natuurlijk ben je geheel vrij om voor deze of soortgelijke diensten van een andere aanbieder te kiezen.

Doorwerkregeling

Met de Doorwerkregeling regel je de nieuwe vorm van samenwerking met je gepensioneerde ex-werknemer die je graag aan boord houdt, maar niet meer op de loonlijst. Het biedt je de mogelijkheid om flexibele afspraken op het gebied van inzet, uren en aard van het werk met deze ex-werknemer te maken. Lees meer…

Lees meer over Doorwerkregeling


4. Wettelijke mogelijkheden Duurzame Inzetbaarheid (DI)

Een hogere levensverwachting, latere AOW-leeftijd maar ook individualisering en de roep om keuzevrijheid, zijn ontwikkelingen die ervoor zorgen dat mensen hun loopbaan willen afstemmen op hun persoonlijke situatie. Deze trend is ook de wetgever niet ontgaan. Daarom zijn er verschillende voorzieningen die jou als werkgever helpen je werknemer te faciliteren in de persoonlijke invulling van zijn/haar loopbaan. Veel werknemers hebben bijvoorbeeld moeite om (gezond) de steeds hogere pensioengerechtigde leeftijd te halen. Uit onderzoek blijkt dat ‘minder werken’ één van de belangrijkste oplossingen is. Dit is iets waar steeds meer werknemers behoefte aan hebben.

Faciliteren wensen werknemers

Verlofsparen

Je kunt extra verlof toezeggen door bijvoorbeeld overwerk of ploegendiensten (deels) te belonen met extra verlofopbouw. Spaarde een werknemer meer dan vijftig verlofweken, dan moest de werkgever direct loonheffing afdragen. Deze grens is nu verhoogd naar honderd weken. Dit geeft werknemers meer mogelijkheden om eerder te stoppen met werken of tussentijds langere periodes niet te werken.

Laat je hierover adviseren door je adviseur.

De Regeling Vervroegde Uitdiensttreding (RVU)

Met RVU laat je je werknemers eerder met pensioen gaan zonder fiscale boete. Het gaat hier om een tijdelijke regeling t/m 2025 en de vrijstelling van de heffing is tot een bepaald bedrag (dus niet onbeperkt). Laat je adviseren door je adviseur of deze regeling van toepassing is op jouw bedrijf.

Generatieregeling

Vanaf 10 jaar voor de in de pensioenregeling vastgestelde ingangsdatum mag je jouw werknemer een generatieregeling aanbieden. Dit is een regeling waarbij je werknemer minder uren gaat werken, tegen een relatief hoger salaris en met behoud van pensioen.

Laat je hierover adviseren door je adviseur.

Lees meer over de Generatieregeling

Financiële mogelijkheden benutten

Sociale zekerheid

HCS biedt ondersteuning in het benutten van mogelijkheden die sociale wetgeving biedt. Bijvoorbeeld door inzicht te geven in subsidies, kortingen en loonkostenvoordelen die nog niet zijn benut. Je krijgt zo meer grip op je loonkosten en je krijgt inzicht in de financiële mogelijkheden die sociale wetgeving jou biedt.

Lees meer over sociale zekerheid


Goed werkgeverschap is ook: een goed pensioen

Ingenieursbureau Coenradie besteedt veel aandacht aan goed werkgeverschap om de juiste mensen binnen te halen én te houden.

Lees het interview en de tips om zelf direct aan de slag te gaan

Lees meer

Het werk van pensioenadviseurs in onzekere tijden

Pensioenadviseurs Joep Trienekens en Janna Schenk van het Rotterdamse adviesbedrijf Ecclesia EBC geven een inkijkje in hun dagelijkse praktijk.

Lees in dit interview hoe zij omgaan met de hoge inflatie en onzekere tijden. “Inzicht geeft mensen al zoveel rust.”

Lees meer

Innoveren als woningbouwer én werkgever

Werkgeluk van medewerkers is een voorwaarde voor succes voor bouwonderneming Van Wijnen. Tahlvik Leung, HR-directeur bij Van Wijnen: “Aandacht voor de mens achter de medewerker noem ik ‘Vitamine A’.”

Lees het hele interview en tips om zelf met pensioencommunicatie aan de slag te gaan.

Lees meer