Ga direct naar inhoud

Human Capital Planner

 • Krachtig online datadashboard
 • Data, inzichten en tools
 • Voor adviseurs en werkgevers

Wat is de Human Capital Planner?

De Human Capital Planner (HCP) is een krachtig, online datadashboard dat allerlei relevante pensioen- en HR-inzichten uit de onderneming samenbrengt. De HCP biedt inzicht in de pensioenregeling aan de hand van data. Denk aan de opbouw van het personeelsbestand, beleggingsresultaten en betrokkenheid van werknemers bij hun pensioen. Je kunt je eigen gegevens vergelijken met andere bedrijven uit dezelfde branche. Hierdoor kun je waar nodig samen met je adviseur direct gerichte actie ondernemen.


HCP datadashboard

Veel werkgevers en adviseurs hebben behoefte aan data en rapportages. Daarom is het datadashboard een belangrijk onderdeel van de HCP. Met de inzichten uit dit dashboard kunnen werkgevers hun arbeidsvoorwaardenbeleid uitstippelen en het gesprek aangaan met werknemers hierover.

Vergelijken met benchmarks

In dit dashboard tonen we ook benchmarkinformatie. Dus niet alleen inzicht in de eigen pensioengegevens, maar ook in wat gebruikelijk is in de branche. Zo kan een werkgever bijvoorbeeld het pensioengedrag van de eigen werknemers vergelijken met dat van werknemers van soortgelijke bedrijven. En bijvoorbeeld ook hoe de opbouw van het personeelsbestand zich verhoudt ten opzichte van de branche. Daarnaast wordt de data ook verrijkt met bijvoorbeeld TNO-onderzoeksdata.

Voorbeelden van inzichten

In één oogopslag is te zien of - en hoe vaak - werknemers inloggen op hun portaal. En of ze gebruikmaken van hun pensioenkeuzes, zoals een ander beleggingsrisico.

Ook maakt de HCP zichtbaar welke beleggingsrisicoprofielen vaak voorkomen in bepaalde leeftijdsgroepen. Zitten veel jongere werknemers in het standaardprofiel? Dan maken ze waarschijnlijk geen beleggingskeuze. Met dit inzicht kan een werkgever werknemers activeren om hun risicoprofiel te bepalen. Bijvoorbeeld door een voorlichtings- of activatiecampagne te starten.

Kortom, de HCP geeft inzicht in het pensioengedrag. Werkgevers en adviseurs kunnen vervolgens samen heel gericht actie ondernemen op basis van deze inzichten. Om zo de betrokkenheid van werknemers bij hun pensioenregeling te vergroten.

Handvatten en tools in de HCP Pensioen Pulse

De HCP biedt ook handvatten en tools voor pensioencommunicatie. Dat onderdeel heet de Pensioen Pulse. Je vindt hier tools zoals activatiemails. Daarmee kun je jouw werknemers aansporen om zich (beter) te verdiepen in hun pensioen. Of om hun risicoprofiel in te vullen. Maar je kunt ze hiermee bijvoorbeeld ook informeren over de gevolgen van het pensioenakkoord.

Pensioen Pulse biedt ook zorgplicht-informatiepakketten die je kunt downloaden. Deze informatiepakketten zijn pensioengericht, zoals bijvoorbeeld Pensioen en Echtscheiding of Samenwonen en Pensioen. Met de informatie in deze pakketten kun je vragen die jouw werknemer heeft goed en duidelijk beantwoorden. Maar je kunt de informatie ook gebruiken om werknemers zelf proactief voor te lichten, bijvoorbeeld via jullie intranetsite.


Wat zie je precies in de HCP?
 • Producten en financiële
  gegevens
 • Beleggings- en duurzaamheids-resultaten van de
  regeling
 • Samenstelling en ontwikkelingen van het
  personeelsbestand
 • Pensioengedrag en gemaakte keuzes van de
  werknemers
 • Verzuimdata
 • Inspiratie 50+-beleid
 • Tools zoals de Generatieregeling Indicatie Tool
  of de Pensioen Pulse
Voor wie is de HCP beschikbaar?
Heb je Persoonlijk Pensioen Plan, Bewust Pensioen of Comfort Pensioen? Dan is de HCP voor je beschikbaar via Mijn NN Zakelijk. Je adviseur vindt de HCP op adviseur.nn.nl.
Hoe kan ik de HCP benaderen?
Je logt in via je account op Mijn NN Zakelijk. Daar vind je de HCP.
Is de HCP gratis?
De HCP is gratis voor werkgevers en adviseurs.  Via de HCP is het ook mogelijk om betaalde diensten af te nemen, bijvoorbeeld gerichte e-mails om je werknemers te activeren om met hun pensioenregeling aan de slag te gaan.
Hoe zit het met de privacy?
De getoonde data met betrekking tot persoonlijke gegevens, gedrag of keuzes is geaggregeerd en niet terug te leiden tot specifieke personen.
Hoe actueel is de data?
De getoonde data wordt elke dag ververst en toont dus de dagelijkse stand van zaken. Uitzondering hierbij zijn de beleggings- en duurzaamheidsresultaten, deze worden elke maand ververst.
Wat kan ik nog meer met de HCP?
We voegen steeds nieuwe functionaliteit toe. Daarnaast biedt de HCP toegang tot diensten. Een voorbeeld hiervan is de Doorwerkregeling.HCP & 50+-beleid

Mensen werken steeds langer door. Het aantal 50+-medewerkers neemt dan ook snel toe binnen bedrijven. Nu al is 1 op de 3 medewerkers 50+ en over vijf jaar meer dan de helft. Dit zorgt voor nieuwe uitdagingen voor en vragen van werkgevers.

Adviseurs en werkgevers werken dan ook steeds vaker samen aan 50+-beleid. Wij ondersteunen hierbij door in de HCP data, tools en diensten te bieden die werkgevers en adviseurs kunnen helpen dit beleid vorm te geven.

 • Generatieregeling Indicatie Tool

  Een generatieregeling kan helpen om het bedrijf te verjongen, maar tegelijkertijd de kennis en ervaring van oudere werknemers veilig te stellen. In de HCP vind je de gratis Generatieregeling Indicatie Tool (GIT). Daarmee kun je zien of een generatieregeling een oplossing kan zijn voor jouw bedrijf.

  Meer over de generatieregeling

 • Doorwerkregeling

  Wil een gepensioneerde werknemer juist graag blijven doorwerken bij zijn werkgever? Dan kan de Doorwerkregeling van Doorwerkgever een mooie oplossing zijn.

  Meer over de doorwerkregeling