Ga direct naar inhoud

Human Capital Planner

  • Nieuwe online dienstverlening
  • Data en inzichten
  • Voor adviseurs en werkgevers

Wat is de Human Capital Planner?

De Human Capital Planner (HCP) is onze nieuwe online dienstverlening. Deze dienstverlening biedt inzichten vanuit pensioendata die werkgevers en hun adviseur helpen om een structureel pensioenbeleid te ontwikkelen. Waarmee ze werknemers kunnen aanmoedigen om bewuste keuzes te maken voor hun financiële vitaliteit en toekomstige inkomen. Als Nationale-Nederlanden hebben we hierbij een informerende en faciliterende rol.


HCP Pensioen Rapportage

Uit diverse onderzoeken en interviews blijkt dat werkgevers en adviseurs veel behoefte hebben aan data en rapportages. Met de inzichten hieruit kunnen zij het gesprek aangaan met werknemers en beleid maken over pensioen, pensioencommunicatie en begeleiding. Deze data en rapportages vormen ook de basis van de totaal te ontwikkelen HCP dienstverlening.

Wat ziet u precies in de rapportage

We bieden op basis van de data inzicht in:

  • Financiële gegevens
  • Beleggingskeuzes
  • De samenstelling van het personeelsbestand
  • Het pensioengedrag van de werknemers

De te tonen data is samengevoegd en niet terug te leiden tot specifieke personen (in verband met privacy).

Voorbeelden van inzichten

In de HCP Pensioen Rapportage is zichtbaar welke ‘beleggingsrisicoprofielen’ vaak voorkomen in bepaalde leeftijdscategorieën. Is er bijvoorbeeld sprake van dat veel jongere werknemers in het standaardprofiel zitten? Dan maken ze waarschijnlijk geen keuze. Werkgevers en adviseurs kunnen dan gezamenlijk handelen om werknemers te activeren om hun risicoprofiel te bepalen.

In de rapportage tonen we ook benchmarkinformatie. Dus niet alleen inzicht in de eigen pensioengegevens, maar ook wat gebruikelijk is in de branche. Zo kan men het pensioengedrag van de eigen werknemers vergelijken met dat van werknemers van soortgelijke bedrijven. En bijvoorbeeld ook hoe het personeelsbestand zich verhoudt ten opzichte van de branche.

In de HCP Pensioen Rapportage is bijvoorbeeld in één oogopslag te zien of werknemers (vaak) inloggen op hun portaal en of ze gebruikmaken van hun pensioenkeuzes, zoals een ander beleggingsrisico. Kortom, inzicht in het pensioengedrag. Werkgevers en adviseurs kunnen samen gericht actie ondernemen op basis van deze inzichten. Om zo de betrokkenheid van werknemers bij hun pensioenregeling te vergroten.


Voor wie beschikbaar

Heeft u Persoonlijk Pensioen Plan, Bewust Pensioen of Comfort Pensioen? Dan is de HCP voor u beschikbaar via Mijn NN Zakelijk. Uw adviseur vindt de HCP op adviseur.nn.nl.

Human Capital Planner demo


Toekomstige ontwikkelingen

De HCP Pensioen Rapportage is de start van de dienstverlening en helpt werkgevers al invulling te geven aan hun pensioenbeleid.
We blijven ontwikkelen. De komende tijd blijven we de data en inzichten doorlopend optimaliseren en uitbreiden. En de dienstverlening zelf. Die breiden we uit richting onze Zorg- en Inkomensproducten, om zo bijvoorbeeld ook verzuim en preventie inzichten te kunnen tonen.

Generatieregeling

Een generatieregeling draagt bij aan een duurzaam inzetbaar werknemersbestand, met een goede leeftijd balans tussen de jonge en oudere werknemer. En oudere werknemers die tot hun pensioen gezonder, productiever en gelukkiger zijn.

Lees meer over de generatieregeling