Ga direct naar inhoud

Bouwonderneming Van Wijnen innoveert als woningbouwer én werkgever

Voor bouwonderneming Van Wijnen is werkgeluk van medewerkers een voorwaarde voor succes. Voor goed werkgeverschap, zoals een degelijke pensioenregeling, werkt het bedrijf daarom samen met Meijers Assurantiën en Nationale-Nederlanden. Tahlvik Leung, HR-directeur bij Van Wijnen: “Aandacht voor de mens achter de medewerker noem ik ‘Vitamine A’.”

Woningelementen die in een fabriek van de band rollen, deels door robots gemaakt. De timmerlieden die in 1907 samen de basis voor Van Wijnen legden, hadden het zich waarschijnlijk niet kunnen voorstellen. Maar het bedrijf wil ‘kampioen betaalbare woningen’ worden. Daarom wil het ‘sneller, goedkoper en schoner’ bouwen. Daarnaast wil de onderneming ook ‘top employer met financieel fitte medewerkers’ zijn.

De woningen die Van Wijnen vanaf dit jaar bouwt, zijn grotendeels duurzaam en circulair. Met die huizen wil het bedrijf Nederland aan betaalbare woningen helpen.

Het bewonersplezier heeft alles te maken met het welzijn van de bouwers van hun huizen, zegt HR-directeur Tahlvik Leung. “Onze collega’s verdienen werkgeluk. Zitten zij lekker in hun vel en kunnen zij ondernemen? Dan zorgt dat ook voor klantgeluk. De aandacht voor de mens achter de medewerker noem ik ‘Vitamine A’.”

Kijk ook naar duurzaamheid in personeelsbeleid

De rol voor vitaliteit in dat personeelsbeleid past volgens adviseur Laurens Drooger in het duurzaamheidsdenken bij Van Wijnen. Drooger is directeur Employee Benefits bij Meijers Assurantiën. Hij adviseert de bouwonderneming over arbeidsvoorwaarden, verzekeringen en pensioenen. “Van Wijnen kijkt ook hoe mensen fysiek, mentaal en financieel fit blijven. Ik adviseer dan hoe een verzekeraar daarbij kan helpen.”

Laurens kijkt onder andere naar de ongeveer zevenhonderd werknemers met een pensioenregeling bij Nationale-Nederlanden. “Kortgeleden ging de Wet toekomst pensioenen naar de Tweede Kamer. Twee dagen daarna ontving ik van Nationale-Nederlanden al een samenvatting in mijn mailbox.”

Dat helpt Laurens als hij praat met HR-directeur Tahlvik. Die is blij dat Laurens hem ‘scherp’ houdt: “Zo komt hij bij ons in de lucht, niet andersom. Arbeidsvoorwaarden, verzekeringen en pensioenen zijn ook een specialisme. Ik wil daarover niet meer zelf adviseren. Adviseurs zijn onafhankelijk en vergelijken verzekeraars. Ik geef collega’s het telefoonnummer van Laurens en zijn team. Dan komt een expert naast hen zitten om het verhaal goed en in begrijpelijke taal te vertellen.”

Mensen vinden het soms eng om te beslissen over hun pensioenen. We loggen dan samen met hen in. We laten bijvoorbeeld zien wat de financiële gevolgen zijn als je twee dagen minder wil gaan werken.

Maak samen een plan voor pensioencommunicatie

Van Wijnen, Meijers Assurantiën en Nationale-Nederlanden maakten samen een plan voor de pensioencommunicatie met medewerkers van Van Wijnen. Die communicatiestrategie is opgedeeld in generaties. Een ouder personeelslid benader je anders dan millennials, stelt Laurens: “Mensen van boven de zestig zijn vaak wel geïnteresseerd in hun pensioen. Die willen dat er iemand naast hen zit. Samen met een deskundige kunnen zij zo in de systemen van Nationale-Nederlanden hun situatie bekijken.”

In het communicatieplan staat onder meer hoe elke leeftijdsgroep informatie over het pensioen ontvangt. Tahlvik: “Krijgen collega’s bijvoorbeeld een infographic of een e-learning toegestuurd? Wie is de afzender van die berichten: Nationale-Nederlanden of Van Wijnen, bijvoorbeeld als het bericht wat informeler moet overkomen.”

Een hulpmiddel bij die communicatie is de Human Capital Planner van Nationale-Nederlanden. In dit systeem staat anonieme, collectieve informatie. Die toont onder meer aan hoe werknemers belangrijke keuzes maken. Zo zie je effecten van pensioencommunicatie. Stel, je wilt dat medewerkers met een bepaalde leeftijd een beslissing over hun pensioen nemen. Dan stuur je ze een bericht. Later toont de Human Capital Planner welke keuzes zijn gemaakt, ingedeeld naar leeftijd.

Neem met aandacht voor pensioen twijfels weg

Werknemers vinden hun persoonlijke situatie in ‘mijn.nn Inkomen Later’. Op dat moment schuift Laurens of een van zijn collega’s vaak aan. “Mensen vinden het soms eng om te beslissen over hun pensioenen. We loggen dan samen met hen in. We laten bijvoorbeeld zien wat de financiële gevolgen zijn als je twee dagen minder wil gaan werken en daarvoor een deel van je pensioen vervroegd wil aanspreken.”

Daarvoor biedt Nationale-Nederlanden rekenmodellen. Accountmanager Pensioen Nanne Riensema ziet daarin een duidelijker toegevoegde waarde van de adviseur: “Vaak twijfelen mensen en doen ze niets. Adviseurs kunnen uitleg en vertrouwen geven, dan maken ze wel keuzes.”

Tahlvik benadrukt dat handige ‘tools’ van verzekeraars niet zaligmakend zijn. “Kijk naar de missie van een werkgever. Wat doe je vervolgens aan communicatie? Blijf ook als werkgever scherp en laat je niet leiden door mooie apps. De tools zijn een middel, geen doel. Vitamine A blijft de succesfactor. Ik heb de adviseur en verzekeraar nodig voor inhoudelijke kennis.”

Een adviseur kan niet met elk van de ongeveer 2200 medewerkers het pensioen bekijken. De keuze voor communicatie gebeurt op basis van levensgebeurtenissen, die per generatie verschillen. “Daar kun je gericht op sturen”, zegt Nanne. “Als Nationale-Nederlanden bieden we Laurens en Tahlvik inzicht met alle relevante data vanuit de Human Capital Planner. Bijvoorbeeld: ‘Let op, voor deze generatie is nu dit of dat belangrijk’. Laten we dát aandacht geven.”

Vermijd strijd als adviseur en verzekeraar

De goed functionerende driehoek van Van Wijnen, Meijers Assurantiën en Nationale-Nederlanden spreekt niet vanzelf, zegt Laurens. Hij stoort zich wel eens aan de competitie tussen verzekeraar en adviseur. Bijvoorbeeld als die allebei op de voorste rij bij de klant willen zitten.

Laurens legt uit: “Verzekeraars willen meer binding met de klant. Daarvoor zoeken zij manieren om meer aan de klant te leveren dan een polis. Adviseurs stellen dit niet altijd op prijs. Ze geven soms aan dat zíj ‘eigenaar zijn van de klantrelatie’. Maar de klant is van zichzelf. Als verzekeraar en adviseur moeten wij Tahlvik helpen met een goede pensioenregeling, die werknemers begrijpen en waarderen."

Hij vervolgt: "Nationale-Nederlanden biedt goede systemen met (persoonlijke) pensioeninformatie. Wij voegen daaraan onafhankelijkheid, expertise en persoonlijk contact toe. Zo weet een werknemer waar hij aan toe is en kan hij tijdig bijsturen. Ik weet zeker dat dit leidt tot een werknemer die tevredener, betrokkener en beter inzetbaar is.”

Ook accountmanager Nanne ziet het klantvoordeel van die samenwerking: “De adviseur heeft de regie. Maar een verzekeraar moet niet afstandelijk zijn. Je stelt in het begin met z’n drieën een doel waarop je elkaar kunt aanspreken. In ons geval is dat goede pensioencommunicatie. We willen alle drie dat mensen weten hoe ze financieel fit worden en blijven. Daarom biedt Nationale-Nederlanden de werkgever en adviseur inzichten voor pensioencommunicatie. De werkgever geeft medewerkers zo een handelingsperspectief. Zo kunnen ze goed geïnformeerd keuzes over hun pensioen maken.”

Wil jij ook met goede pensioencommunicatie aan de slag? Doe je voordeel met deze tips

Tip1: maak in het begin met je adviseur en pensioenaanbieder een gezamenlijk plan voor de communicatie. Zo weet je zeker dat de aanpak goed is. Ook zijn jullie verantwoordelijkheden dan duidelijk.

Tip 2: houd verschillen in leeftijden scherp in de gaten. De leeftijd is sterk bepalend voor de manier waarop je medewerkers informeert over hun pensioen.

Tip 3: digitale mogelijkheden, zoals portalen en de Human Capital Planner, zijn belangrijke hulpmiddelen. Jouw adviseur biedt toegevoegde waarde door zijn onafhankelijkheid, expertise en het persoonlijk contact.

Tip 4: wil je duidelijk maken hoe jij als werkgever scoort met een pensioenregeling? Vergelijk je bedrijf dan met branchegenoten. Zo ontstaat een reëel beeld mét aanknopingspunten voor verbetering.