Ga direct naar inhoud

Persoonlijk Pensioen Plan

 • Combinatie beleggen en zekerheid
 • Je pensioenregeling online inzien en beheren
 • Aanvullende dienstverlening: inzicht in je werknemersbestand

Een passend pensioen voor iedereen

Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling waarmee je als werkgever een passend pensioen aan je werknemers biedt. Je geeft jouw werknemers zelf invloed op hun pensioenopbouw. Voor de één kan dit meer zekerheid betekenen, voor de ander invloed op de beleggingen. Je ziet en beheert je pensioenregeling eenvoudig online. En je krijgt extra inzichten door toegang tot de Human Capital Planner (HCP). Met dit datadashboard heb je tools in handen om samen met je adviseur je HR-beleid te verbeteren. Zo wordt data van jouw werknemergroep afgezet tegen branchedata. De inzichten die je hier uithaalt kun je doorvertalen in beleid.

Persoonlijk advies nodig?

Wil je advies afgestemd op jouw wensen en situatie? Een onafhankelijk adviseur kan je daarbij helpen.

Beleggen

We beleggen met de ingelegde premie. Op de pensioendatum is de waarde van de beleggingen het 'pensioenkapitaal’. De standaard manier is lifecycle beleggen. Binnen lifecycle beleggen bieden we twee beleggingsvormen: Index volgend en Actief beheerd. Daarbinnen zijn er vijf beleggingsprofielen. Je kunt ervoor kiezen om het risico binnen lifecycles af te bouwen. Zitten je werknemers liever zelf achter het stuur? Dan kunnen ze kiezen voor Zelf Beleggen (als de pensioenovereenkomst hierin voorziet).

We bepalen zorgvuldig welke fondsen we aanbieden en gebruiken om het geld in te beleggen. Om een goed pensioen te bereiken moeten kosten, risico’s en de verwachte opbrengsten in balans zijn. Rendement is van belang, maar we kijken verder dan getallen alleen. We vinden het ook belangrijk dat onze activiteiten en beleggingen duurzaam zijn.

Meer over beleggen voor pensioen

Naar het fondsenoverzicht

Inzicht in het menselijk kapitaal met de Human Capital Planner (HCP)

De Human Capital Planner is standaard onderdeel van Persoonlijk Pensioen Plan. De HCP biedt inzicht voor het maken van HR-beleid, het bieden van handelingsperspectief en het aanzetten tot acties. Het is belangrijk dat jouw werknemers duurzaam inzetbaar blijven. Helemaal nu duidelijk is dat mensen steeds langer moeten werken. De HCP biedt relevante data en inzichten om HR-beleid te kunnen maken. Deze inzichten bieden handvatten om werknemers te activeren tot het maken van welbewuste keuzes. Jouw adviseur kan je hiermee helpen.

Meer over de Human Capital Planner

Jouw eigen online omgeving:

Mijn NN Zakelijk

Met een persoonlijke online omgeving beheer je de pensioenregeling. Door automatische koppelingen met UWV en gemeenten wordt jouw administratie geminimaliseerd. Ook voer je eenvoudig wijzigingen in en zijn salarispakketkoppelingen voorhanden. Je vindt hier nu alle nota's en specificaties bij elkaar.

Meer informatie over Mijn NN Zakelijk

Extra pensioenopbouw

Nu alvast extra pensioenopbouw voor je werknemers? Vraag het je adviseur of bekijk de website.

Meer informatie over FitVoorLater

De kenmerken die je ziet gelden voor alle Bewust Pensioen regelingen gesloten vanaf 1 januari 2020. Voor deze regelingen is de naam gewijzigd naar Persoonlijk Pensioen Plan. De kenmerken gelden ook voor Persoonlijk Pensioen Plan regelingen afgesloten na 1 juli 2020. De Persoonlijk Pensioen Plan regelingen afgesloten voor 1 juli 2020 kunnen afwijken

Wil je weten welke specifieke kenmerken een pensioenregeling heeft? Neem dan contact op met jouw adviseur. Of kijk in de uitvoeringsovereenkomst en/of reglement.

Wat is het

Persoonlijk Pensioen Plan is een beschikbare premie-pensioen (ook wel defined contribution of dc-regeling genoemd). We beleggen met de ingelegde premie. Op de pensioendatum is de waarde van de beleggingen het ‘pensioenkapitaal’. Standaard beleggen we de betaalde premie in lifecycles. Je kunt je werknemers ook de mogelijkheid bieden om:

 • niet in lifecycles te laten beleggen, maar zelf beleggingsfondsen te kiezen die voor zijn pensioenregeling beschikbaar zijn.
 • (deels) gegarandeerd pensioen in te kopen. Met (een deel van) de premie en/of (een deel van) de waarde van de beleggingen met de Pensioenclick.

Wat regelen wij standaard voor je werknemers?

Het Persoonlijk Pensioen Plan biedt standaard:

 • levenslang ouderdomspensioen en partnerpensioen na pensioendatum;
 • partner- en wezenpensioen voor pensioendatum;
 • premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid voor jouw werknemers.

Je kunt daarnaast aanvullende verzekeringen afsluiten voor:

 • Anw-hiaatpensioen: aanvullend tijdelijk nabestaandenpensioen;
 • Arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP) via NN Inkomen: dit beperkt het inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid voor je werknemers;
 • Extra Inleggen: Kies je voor extra inleggen voor je werknemers? Dan heeft jouw werknemer de mogelijkheid om met belastingvoordeel zijn pensioen aan te vullen. Jouw werknemer geeft eenvoudig via zijn persoonlijke pensioenportaal door welk bedrag hij eenmalig en/of periodiek extra wil inleggen. Binnen de fiscale maxima.
 • Netto pensioenregeling: kies je voor Pensioen Plus? Dan kunnen werknemers pensioen opbouwen over het salaris boven het wettelijk pensioengevend salaris.

Hoogte van de uitkering

Op de pensioendatum koopt je werknemer met de waarde van de beleggingen een pensioenuitkering aan. De hoogte van de pensioenuitkering die je werknemers uiteindelijk ontvangen, hangt af van:

 • het totaal aan betaalde premies;
 • de opbrengst van de beleggingen;
 • de rentestand bij de koop van de pensioenuitkering;
 • de keuze voor een vaste of variabele pensioenuitkering. Bij een variabele uitkering blijven wij na de pensioendatum een deel van het pensioengeld beleggen.

Bied je jouw werknemers de mogelijkheid om gegarandeerd pensioen te kopen? Dan kan de werknemer dat zelf bepalen. Met welk deel van de premie of de beleggingswaarde. Zo hebben je werknemers de mogelijkheid meer zekerheid te krijgen over de hoogte van hun pensioenuitkering.

Welke risico’s lopen je werknemers?

De deelnemer loopt beleggingsrisico en renterisico bij de koop van de pensioenuitkering. Door in lifecycles te beleggen, worden de risico’s verkleind als de pensioendatum dichterbij komt. Lees hier meer over de afbouw van het beleggings- en renterisico.

Kies je ervoor gegarandeerd pensioen (pensioenclick) aan te bieden aan je werknemers? Dan hangt de hoogte van het gegarandeerd pensioen af van de rentestand bij de koop van het gegarandeerd pensioen. Ook bij gegarandeerd pensioen loopt de deelnemer dus renterisico. Het voordeel van gegarandeerd pensioen is dat de deelnemer geen beleggingsrisico loopt. Hiermee mist hij niet alleen het risico op een lager, maar ook de kans op een hoger pensioen. Daarnaast lopen jouw werknemers het risico dat de koopkracht van hun pensioen kleiner wordt door prijsstijgingen.

Kenmerken
Persoonlijk Pensioen Plan Belangrijkste specificaties
Defined Contribution Een beschikbare-premieregeling op basis van beleggen. Met de optie voor de werkgever om werknemers de mogelijkheid te bieden om gegarandeerd pensioen te kopen Pensioenclick).
Aanbieder Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij. N.V.
Soort regeling Soort regeling Basis- of excedentregeling vanaf 1 werknemer ook voor de DGA beschikbaar.
Aanvullende verzekeringen
 • Anw-hiaatpensioen (verplicht/vrijwillig).
 • Arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP), via NN Inkomen.
 • Pensioen Plus: als werkgever kun je Nettopensioen toezeggen. Je kunt ook extra pensioen opbouwen voor werknemers met inkomens boven het wettelijk maximum.
Aanvulling van het pensioen via Extra inleggen Kies je voor extra inleggen voor je werknemers? Dan heeft de deelnemer de mogelijkheid om met belastingvoordeel zijn pensioenen aan te vullen.
Pensioenclick Deelnemers hebben de mogelijkheid om gegarandeerd pensioen te kopen. Dit doen ze met de waarde van de beleggingen en/of de toekomstige premie. Ondersteuning bij deze keuze is online. De werkgever moet dit toestaan in de regeling.
Beleggen Index Volgende en Actief Beheerde beleggingsvorm met vijf beleggingsprofielen.
Betalingswijze Standaard automatische incasso.
Communicatie Digitaal
Online omgeving voor de Werkgever Modern portaal biedt inzicht en overzicht. Eenvoudig in het gebruik.
Online omgeving voor de werknemer Altijd online inzicht in pensioenopbouw via Mijn NN.
Pensioencommunicatie Extra dienst mogelijk door Nationale-Nederlanden Pensioencommunicatie, bijvoorbeeld organisatie werknemersessies.
Voor de volledige kenmerken van het Persoonlijk Pensioenplan kijk je naar de productkaart

Keuzes

Welke keuzes heb je om de regeling samen te stellen?

Met de volgende keuzemogelijkheden stem je het Persoonlijk Pensioen Plan af op jouw werknemers en wensen. Je werknemers bepalen zelf welke manier van beleggen past bij hun wensen en situatie. Vervolgens kunnen ze hun keuzes voor beleggen doorgeven. Als een deelnemer dit niet heeft gedaan, beleggen wij volgens onze standaard manier van beleggen. Je kunt hier onder voorwaarden van afwijken en een andere standaard manier van beleggen opnemen in de pensioenregeling.

Je kunt jouw (ex-)werknemers daarnaast de keuze bieden om:

  • Tijdens de opbouwfase gegarandeerd pensioen te kopen;
  • Zelf de beleggingsfondsen te kiezen uit de in jouw pensioenregeling beschikbare fondsen (‘Zelf beleggen').

Ook kun je jouw werknemers aanvullend verzekeren voor:

 • Anw-hiaatpensioen: Je kunt kiezen voor een verplichte Anw-hiaatpensioen voor al jouw werknemers of een vrijwillig Anw-hiaatpensioen. Hiermee bied je bescherming tegen de financiële gevolgen van overlijden voor de pensioendatum.
 • Extra inleggen: Kies je voor extra inleggen voor je werknemers? Dan heeft de deelnemer de mogelijkheid om met belastingvoordeel zijn pensioenen aan te vullen.
 • Pensioen Plus: Netto pensioenregeling, voor het opbouwen van extra pensioen boven het wettelijk pensioengevend salaris.
 • Arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP) via NN Inkomen: Beperkt het inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid voor deelnemers.

We leggen graag uit wat deze keuzes betekenen voor jou én je werknemers.

Keuzes voor de manier van beleggen

Binnen het Persoonlijk Pensioen Plan beleggen we voor jouw (ex-)werknemers standaard in een lifecycle. We bouwen het beleggings- en renterisico langzaam af wanneer de pensioendatum nadert. We beleggen een steeds kleiner deel van het pensioengeld in risicovolle beleggingen (zoals zakelijke waarden). En een steeds groter deel in risicomijdende beleggingen (matchingfondsen).

Binnen beleggen in lifecycles zijn er verschillende keuzemogelijkheden voor jou èn je (ex-) werknemers. Daarnaast kun je je (ex-)werknemers de mogelijkheid bieden om zelf hun beleggingsfondsen te kiezen.

Collectief beleggen op maat

Nationale-Nederlanden hanteert een standaard (default) manier van beleggen in lifecycles. Onder voorwaarden kun je hiervan afwijken en een eigen standaard kiezen voor je pensioenregeling. Zo past de standaard manier van beleggen bij je werknemersbestand. Je (ex-)werknemers kunnen individueel van deze standaard afwijken en zelf de optie kiezen die het beste bij hen past. Zo is er werkelijk sprake van collectief beleggen op maat.

Je kunt de volgende keuzes maken:

 • De beleggingsvorm: onze aanpak voor beleggen, en hoe we de risico’s spreiden. Je kunt kiezen uit twee beleggingsvormen: Index Volgend en Actief Beheerd.
 • Het beleggingsrisico: binnen iedere beleggingsvorm kunnen we meer en minder risicovol beleggen. Hiervoor hanteren we verschillende risicoprofielen. Zolang bij ons geen risicoprofiel bekend is, beleggen we voor een werknemer standaard in een lifecycle en beleggingsprofiel ‘gebalanceerd’. Je kunt hier onder voorwaarden van afwijken en ook kiezen voor de beleggingsprofielen ‘voorzichtiger’ en ‘ambitieuzer’ als standaard manier van beleggen. Meer over deze risicoprofielen kun je lezen in het document Standaard lifecycle beleggen voor jouw werknemers.
 • Afbouwleeftijd: standaard bouwen we de risicovolle beleggingen af tot de (verwachte) AOW-leeftijd van de individuele deelnemer. Je kunt hiervan afwijken en als eindleeftijd voor de afbouw kiezen voor de pensioenleeftijd in je pensioenregeling.

Meer over je keuzemogelijkheden en de persoonlijke keuzes van je werknemers? Dit lees je op de werknemerspagina: Beleggen met het pensioengeld.

Keuzes werkgever = Collectief beleggen op maat Keuzes werknemer = Persoonlijke lifecycle Werknemer mag van de werkgeverkeuze afwijken
Beleggingsvrijheid
 • beperkte beleggingsvrijheid (lifecycle)
 • ruime beleggingsvrijheid (lifecycle en zelf beleggen)
 • beperkte beleggingsvrijheid (lifecycle)
 • ruime beleggingsvrijheid (lifecycle en zelf beleggen)
Beleggingsvorm
 • Index Volgend
 • Actief Beheerd
 • Index Volgend
 • Actief Beheerd
Beleggingsrisico
 • Voorzichtiger
 • Gebalanceerd (NN standaard)
 • Ambitieuzer
 • Voorzichtiger +
 • Voorzichtiger
 • Gebalanceerd (NN standaard)
 • Ambitieuzer
 • Ambitieuzer +
Afbouwleeftijd risico lifecycle
 • Verwachte AOW-leeftijd individuele deelnemers (NN standaard)
 • Pensioenleeftijd in de regeling
 • Verwachte AOW-leeftijd individuele deelnemers (NN standaard)
 • Pensioenleeftijd in de regeling
Risico afbouwen Geen keuze
(afbouw naar 0%, passend bij een vaste pensioenuitkering)
Afhankelijk van het beleggingsrisico in de lifecycle keuze voor afbouw naar:
 • 0% (vaste pensioenuitkering)
 • 15%
 • 30%
 • 45%
 • 60%
Met deze keuze voor een andere afbouw dan 0%, kunnen werknemers ‘voorsorteren’ op een variabele pensioenuitkering

Voorsorteren op vaste of variabele pensioenuitkering.

Gaat jouw (ex-)werknemer met pensioen? Dan hangt de hoogte van de uitkering onder meer af van de rentestand op de pensioendatum. De werknemer kiest een vaste of variabele uitkering.

 • Variabele uitkering: een deel van het pensioengeld wordt belegd. De werknemer heeft kans op een hogere uitkering, maar loopt ook het risico dat zijn uitkering juist lager wordt. Wel is de hoogte van de uitkering hierdoor minder afhankelijk van de rente op de pensioendatum.
 • Vaste uitkering: de hoogte van de uitkering is gegarandeerd. De uitkering kan dus niet dalen, maar ook niet stijgen.

Beleggen we voor de werknemer in een lifecycle? Dan kan hij in de jaren voor de pensioendatum al voorsorteren op deze keuze. Dit doet hij door het beleggingsrisico meer of minder te laten afbouwen. Standaard bouwen we de risicovolle beleggingen zo ver mogelijk af. Dit sluit aan bij een vaste pensioenuitkering. Jouw werknemers kunnen hiervan afwijken en kiezen voor afbouwen naar een variabele uitkering. We bouwen de risicovolle beleggingen dan minder ver af.

Mogelijkheid voor ‘Zelf beleggen’

Standaard beleggen we voor jouw (ex-)werknemers in lifecycles. Maar je kunt je werknemers ook de mogelijkheid geven om zelf hun beleggingsfondsen te kiezen. Dit kan uit de beschikbare fondsen (‘Zelf beleggen’). Kiest een werknemer hiervoor, dan beleggen we niet in een lifecycle. We bouwen ook niet automatisch het beleggings- en renterisico af. De werknemer draagt zelf de verantwoordelijkheid voor beleggen op een manier die bij hem past. Hij is ook zelf verantwoordelijk voor het afbouwen van de risicovolle beleggingen als zijn pensioendatum dichterbij komt. Hij kan zelf zijn beleggingen zo goed mogelijk laten aansluiten op een vaste of variabele pensioenuitkering.

Gegarandeerd pensioen kopen met Pensioenclick

Standaard beleggen wij het pensioengeld in lifecycles. Kies je voor uitbreiding van jouw Persoonlijk Pensioen Plan met de Pensioenclick? Dan kunnen je (ex-)werknemers (een deel van) de toekomstige pensioenpremie of waarde van de beleggingen gebruiken om gegarandeerd pensioen te kopen. Iedere werknemer maakt daarin zijn eigen keuze en past de regeling aan op zijn levensfase en behoefte.

Het gekochte gegarandeerd pensioen wordt niet lager door slechte beleggingsresultaten. Maar ook niet hoger door goede beleggingsresultaten. De hoogte staat vast bij de koop. Deze zekerheid over de hoogte van het pensioen geeft géén zekerheid over de koopkracht. Waarschijnlijk kan jouw werknemer straks door prijsstijgingen minder kopen met het gegarandeerde pensioen.

Anw-hiaatpensioen

Overlijdt een werknemer, dan ontvangt de partner naast partnerpensioen mogelijk een basisuitkering van de overheid. Er gelden wel voorwaarden voor deze uitkering door de Algemene nabestaandenwet (de Anw). Veel nabestaanden voldoen hier niet aan, omdat zij geen minderjarige kinderen hebben. Of ze krijgen een veel lagere Anw-uitkering, omdat ze andere inkomsten hebben.

Met Anw-hiaatpensioen zorg je voor een uitkering die niet afhankelijk is van deze voorwaarden. Hiermee vul je het partnerpensioen aan. Je kunt ervoor kiezen om dit Anw-hiaatpensioen als vast onderdeel van de pensioenregeling op te nemen. Werknemers kiezen zelf of ze hier gebruik van maken.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Een werknemer met een salaris boven de WIA-grens die niet meer kan werken, verliest inkomen. Als werkgever kun je dit inkomensverlies compenseren door een arbeidsongeschiktheidspensioen op te nemen via Nationale-Nederlanden Inkomen. Hiermee krijgt de werknemer een uitkering tot de pensioendatum. Daarna gaat het ouderdomspensioen in. Je kunt ervoor kiezen om dit aanvullende arbeidsongeschiktheidspensioen bij jouw pensioenregeling af te sluiten. Werknemers kiezen zelf of ze hier gebruik van willen maken.

Meer over Arbeidsongeschiktheidspensioen

Extra Inleggen

Kies je voor extra inleggen voor je werknemers, dan heeft jouw werknemer de mogelijkheid om met belastingvoordeel zijn pensioen aan te vullen. Jouw werknemer geeft eenvoudig via zijn persoonlijke pensioenportaal door welk bedrag hij eenmalig en/of periodiek extra wil inleggen binnen de fiscale maxima.

uniqueid

Kunnen wij je helpen?