Ga direct naar: inhoud

Comfort Pensioen

 • Gegarandeerde pensioenuitkering op basis van middelloon
 • Persoonlijke service voor u en uw medewerkers
 • Zekerheid staat voorop

Nu zekerheid bieden

Comfort Pensioen is een gegarandeerd pensioen. Werknemers weten precies waar ze aan toe zijn. Wat uw werknemers nu leuk en belangrijk vinden, willen zij waarschijnlijk graag meenemen naar de toekomst. Met Comfort Pensioen speelt u daar op in en zorgt u voor een zekere invulling van hun inkomen als zij met pensioen zijn.

Persoonlijk advies nodig?

Wilt u advies afgestemd op uw wensen en situatie? Een onafhankelijk adviseur kan u daarbij helpen.


Gegarandeerd

De pensioenuitkeringen zijn gebaseerd op het gemiddelde salaris. Uw werknemers zijn verzekerd van een gegarandeerd pensioeninkomen. De tarieven zijn binnen de duur van de overeenkomst ook gegarandeerd.

Zekerheid

Comfort Pensioen heeft de voorkeur van werkgevers en werknemers die zekerheid boven rendement verkiezen.

Overzichtelijk

Met Comfort Pensioen weet u waar u aan toe bent en hebben uw werknemers geen omkijken naar hun pensioen.

Altijd inzicht

Altijd duidelijk online inzicht in de hoogte van de opgebouwde pensioenuitkering en het te verwachten pensioen.


Video´s

Comfort Pensioen voor werkgevers.
Wat is het?

Deze video bekijken?

U heeft ervoor gekozen om ons geen toestemming te geven om de persoonsgegevens die wij verkrijgen en afleiden uit uw gebruik van onze website door middel van cookies en vergelijkbare technieken te mogen gebruiken om: Te adverteren op social media platforms.
Om die reden kunt u deze video niet bekijken. Klik op ‘Toestemming geven’ om de video alsnog te bekijken of lees meer.

Toestemming geven

Comfort Pensioen voor werknemers.
Wat is het?

Deze video bekijken?

U heeft ervoor gekozen om ons geen toestemming te geven om de persoonsgegevens die wij verkrijgen en afleiden uit uw gebruik van onze website door middel van cookies en vergelijkbare technieken te mogen gebruiken om: Te adverteren op social media platforms.
Om die reden kunt u deze video niet bekijken. Klik op ‘Toestemming geven’ om de video alsnog te bekijken of lees meer.

Toestemming geven

Demo werkgeverportal Comfort Pensioen
mijn.nn.nl

Deze video bekijken?

U heeft ervoor gekozen om ons geen toestemming te geven om de persoonsgegevens die wij verkrijgen en afleiden uit uw gebruik van onze website door middel van cookies en vergelijkbare technieken te mogen gebruiken om: Te adverteren op social media platforms.
Om die reden kunt u deze video niet bekijken. Klik op ‘Toestemming geven’ om de video alsnog te bekijken of lees meer.

Toestemming geven

Demo werknemerportal Comfort Pensioen mijn.pensioen

Deze video bekijken?

U heeft ervoor gekozen om ons geen toestemming te geven om de persoonsgegevens die wij verkrijgen en afleiden uit uw gebruik van onze website door middel van cookies en vergelijkbare technieken te mogen gebruiken om: Te adverteren op social media platforms.
Om die reden kunt u deze video niet bekijken. Klik op ‘Toestemming geven’ om de video alsnog te bekijken of lees meer.

Toestemming geven


“Voor mijn mensen wil ik de beste pensioenregeling die er is”

Lees waarom Willemsoord de keus maakte voor Comfort Pensioen.

Wat is het?

Gegarandeerd pensioen

Comfort Pensioen is een middelloonregeling waarbij de opgebouwde pensioenuitkeringen zijn gegarandeerd. De opbouw van de pensioenuitkeringen zijn gebaseerd op het gemiddelde salaris. Zo zijn uw werknemers verzekerd van een duidelijk en gegarandeerd pensioeninkomen.

Duidelijk & modern pensioenproduct

Een modern pensioenproduct hoort volkomen duidelijk te zijn. Met Comfort Pensioen weten uw werknemers altijd wat de stand van zaken is van hun pensioen.

Bovendien kunnen uw werknemers altijd persoonlijk contact opnemen met onze Comfort Pensioen-specialisten als zij vragen hebben over hun pensioen. Hierbij kunt u denken aan het moment dat hun pensioen ingaat, maar ook aan zaken als een nieuwe baan of echtscheiding.

Altijd digitaal inzicht

Een nieuwe werknemer, een salariswijziging? Comfort Pensioen biedt u gemak in de uitvoering van de pensioenregeling. We maken het gemakkelijk door eenvoudig online beheer en verregaande digitalisering van het administratieve proces.

Zowel vóór de schermen – via overzichtelijke portals – als erachter is Comfort Pensioen tot in de puntjes geregeld. Toevoegen van nieuwe deelnemers, aanpassingen in de salariëring? Doorvoeren kan eenvoudig online waarna de mutaties direct worden verwerkt. Uw werknemers kunnen terecht op hun persoonlijke pensioenpagina mijn.nn.nl. Hier kunnen zij inzicht krijgen in de hoogte van de opgebouwde pensioenuitkering.

Over mijn.nn.nl

Met mijn.nn.nl kunnen uw werknemers nagaan wat de financiële gevolgen zijn van allerlei persoonlijke keuzes. Bijvoorbeeld als uw werknemer eerder stopt met werken, of juist langer doorwerkt. Ook kan een persoonlijk financieel dossier worden ingevuld met gegevens als de soort en hoogte van een hypotheek of energiekosten per maand waardoor een financieel overzicht ontstaat. Mijn.nn.nl biedt dus naast feitelijke gegevens over de pensioenregeling ook inzicht in wat de pensioenregeling persoonlijk betekent voor uw werknemer.

Kenmerken

Algemene kenmerken van een Nationale-Nederlanden Pensioen

 • Innovatief en eigentijds
 • Flexibel en ontwikkeld om aan de huidige wensen van werkgevers en werknemers te voldoen
 • Direct inzicht voor uw werknemers in de persoonlijke pensioensituatie
 • Deskundige en persoonlijke ondersteuning voor uw werknemers
 • Persoonlijke pensioencommunicatie voor uw werknemers
 • Heldere uitleg en duidelijk taalgebruik

Kenmerken Comfort Pensioen voor de werkgever

 • Een middelloonregeling met gegarandeerde levenslange pensioenuitkering
 • Tariefsgarantie tijdens de duur van de overeenkomst
 • Pensioenregeling is af te stemmen op persoonlijke voorkeuren
 • Keuze uit twee winstdelingsregelingen. Vaste premie of met mogelijkheid korting. Die korting kunt u gebruiken als vermindering van de premie of om opgebouwde pensioenen tegen inflatie te beschermen (toeslagverlening)
 • Geen financiële verassingen bij waardeoverdrachten (bij uitdiensttreding) door de vaste waardeoverdrachtverzekering
 • Een overzichtelijk pensioenproduct: u weet waar u aan toe bent

Kenmerken Comfort Pensioen voor uw werknemers

 • Een gegarandeerde levenslange pensioenuitkering
 • Uw werknemer heeft geen omkijken naar zijn of haar pensioen
 • Altijd online inzicht in de hoogte van de opgebouwde pensioenuitkering en het op de pensioendatum mogelijk te verwachten pensioen via een gebruikersvriendelijke persoonlijke pensioenpagina (mijn.nn.nl)
Specificaties
Comfort Pensioen Belangrijkste specificaties
Defined Benefits Een gegarandeerde pensioenuitkering op basis van middelloon
Aanbieder Nationale-Nederlanden Leven
Soort regeling Basisregeling, Excedentregeling. Regeling kan worden gesloten vanaf 1 medewerker en een gemiddelde premie van minimaal 1500 euro per deelnemer
Aanvullende verzekeringen Partner- en wezenpensioen, Anw-pensioen, premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
Vrijwillige aanvullende regelingen Vrijwillig Anw-pensioen
Winstdeling Keuze uit twee winstdelingsregelingen en internationale winstdeling mogelijk
Indexatie Voorwaardelijke indexatie, financiering uit de beschikbare winstdeling. Vrijwillig bijstorten is mogelijk.
Beleggen Niet mogelijk
Waardeoverdrachtverzekering Standaard meeverzekerd
Betalingswijze Automatische incasso. Andere betalingswijze in overleg mogelijk.
Communicatie Deels op papier en deels digitaal
Mijn.nn.nl voor de werkgever Mijn.nn.nl voor de werkgever biedt inzicht en overzicht en is eenvoudig in gebruik
Mijn.nn.nl voor de werknemer Altijd online inzicht in pensioenopbouw via de persoonlijk pensioenpagina mijn.nn.nl
Pensioencommunicatie Extra dienst mogelijk door Nationale-Nederlanden Pensioencommunicatie
Links

Gerelateerde verzekeringen

Extra dienst

DGA

U kunt deelnemen aan de collectieve Comfort Pensioenregeling van de werknemers. Maar u kunt ook zelf een individuele regeling vormgeven. Met Comfort Pensioen bouwt u een gegarandeerd pensioen op. Wat u als DGA nu belangrijk vindt, wilt u waarschijnlijk graag meenemen naar de toekomst. Met Comfort Pensioen speelt u daar op in en zorgt u voor een zekere invulling van uw inkomen als u met pensioen bent.

Voordelen van Comfort Pensioen voor de DGA

 • Het is fiscaal aantrekkelijk door de omkeerregeling. U betaalt geen belasting en premies volksverzekeringen over de pensioenpremie die u inlegt. Deze betaalt u pas als u de uitkering krijgt.
 • Het biedt naast ouderdomspensioen ook een partner- en wezenpensioen.
 • U kunt uw regeling zelf vormgeven. Zo weet u zeker dat de regeling aansluit bij uw wensen en behoeften.
 • Met onze portalen heeft u altijd online inzicht in uw totale inkomen voor later. Én ziet u wat uw mogelijkheden zijn om dit te beïnvloeden.

Verschillen tussen de DGA en werknemers in een collectieve pensioenregeling

Voor DGA’s gelden enkele andere wettelijke regels dan voor werknemers aan een collectieve pensioenregeling:

 • Als DGA valt u niet onder Pensioenwet. U geniet daarom minder bescherming voor uw pensioen dan gewone werknemers. Wij sturen u wel bij het begin van uw deelname uw Pensioen 1-2-3 en jaarlijks een Uniform Pensioenoverzicht.
 • Comfort Pensioen voor de DGA valt niet onder de Wet Medische Keuringen. We stellen u bij toetreding tot Comfort Pensioen voor de DGA enkele gezondheidsvragen. Daarna nodigen we u mogelijk uit voor een (medische) keuring.
 • U bent als DGA waarschijnlijk niet verzekerd voor de WIA. Dit betekent dat u geen WIA-uitkering krijgt van de overheid als u (deels) arbeidsongeschikt wordt. Wilt u premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeverzekeren? Dan kunt u alleen aanspraak maken als u een inkomens vervangende uitkering krijgt, zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering of -pensioen. Het is dus belangrijk dat u een losse arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit. Wilt u dit niet? Dan kunt u ervoor kiezen om premievrijstelling niet mee te verzekeren.
 • Wordt u arbeidsongeschikt? Dan voert Nationale-Nederlanden de medische beoordeling uit. Bij deelnemers in de collectieve regeling doet UVW dit.

Interesse in Comfort Pensioen voor de DGA?

Wilt u weten of Comfort Pensioen voor de DGA bij u past? Of hoe u deze regeling kunt aanpassen aan úw wensen? Neem contact op met uw financieel adviseur.

Zoek een adviseur

uniqueid


Kunnen wij u helpen?