Ga direct naar inhoud

Pensioen Plus

 • Pensioenopbouw boven het wettelijk maximaal pensioengevend salaris
 • Automatische verzekering van nabestaandenpensioen voor de pensioendatum
 • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid altijd meeverzekerd

Nettopensioen voor werknemers met een hoger salaris

Met Pensioen Plus bied je je werknemers met een salaris dat hoger is dan het wettelijk maximale salaris mogelijkheden.

Met Pensioen Plus kunnen deze werknemers hun pensioen vrijwillig aanvullen.

Interesse in het Pensioen Plus?

Wil je weten of het Pensioen Plus een oplossing is voor jouw organisatie en jouw wensen?
Neem contact op met je adviseur.

Wat voor pensioenregeling is het Pensioen Plus?

Het maximale salaris waarover je werknemer fiscaal voordelig pensioen mag opbouwen, is € 137.800 (in 2024 op basis van een voltijd dienstverband). Heb je werknemers met een hoger salaris? Dan bouwen zij over het salarisdeel boven dit maximum geen pensioen op in de collectieve pensioenregeling. Ook is voor dit deel geen partner- en wezenpensioen verzekerd. Dit betekent dat je werknemers in inkomen kunnen dalen als ze met pensioen gaan. En dat geldt ook voor hun nabestaanden als je werknemer overlijdt. Hoe hoger het salaris, hoe groter de terugval.

Pensioen Plus vult het lagere pensioen aan

De overheid biedt werknemers de mogelijkheid met een salaris boven het wettelijk maximum hun (bruto) pensioen aan te vullen met een netto-oplossing. Nationale-Nederlanden biedt hiervoor het Pensioen Plus.

Het Pensioen Plus bestaat uit twee pakketten:

 • Pakket 1: partnerpensioen en wezenpensioen op risicobasis. Overlijdt de werknemer voor de pensioendatum? Dan ontvangt de partner een levenslang nettopartnerpensioen en de eventuele kinderen een tijdelijk nettowezenpensioen.
 • Pakket 2: ouderdomspensioen en partnerpensioen vanaf de pensioendatum door beschikbare premie die wordt belegd (ook wel defined contribution of DC-regeling genoemd). Op de pensioendatum koopt de werknemer met de waarde van de beleggingen een netto-ouderdomspensioen en een nettopartnerpensioen. Ook kan je werknemer in pakket 2 Kiezen voor een aanvulling op het partner- en/of wezenpensioen als hij overlijdt voor de pensioendatum (kan niet in combi met pakket 1).
 • Het Pensioen Plus bevat beide pakketten, de werkgever besluit welke pakketten hij aanbiedt.
 • Jouw werknemer kiest zelf of hij dit wil en met welk pakket (als de werkgever beide pakketten aanbiedt). Meer over de pakketten lees je bij ‘Keuzes’.

De belangrijkste kenmerken van het Pensioen Plus

Kenmerk Pensioen Plus
Soort regeling Beschikbare premieregeling (defined contribution), aanvullend nettopensioen op vrijwillige basis
Aantal deelnemers Minimaal één
Mogelijk voor DGA Nee
Partnerpensioen voor pensioendatum Ja, automatisch dekking in pakket 1 en mogelijk in pakket 2
Wezenpensioen Ja, automatisch dekking in pakket 1 en mogelijk in pakket 2
Ouderdoms- en nabestaandenpensioen na de pensioendatum Keuze voor pakket 2. Met de beschikbare premie wordt belegd. Op de pensioendatum koopt de deelnemer hiervoor ouderdomspensioen en eventueel partnerpensioen. De werknemer kan kiezen voor een lagere premie (50 –100%) dan het maximum. Ook kan de deelnemer kiezen voor een uitkering bij overlijden voor de pensioendatum. De uitkering is ter grootte van 90% van de beleggingswaarde, als de deelnemer niet ook pakket 1 kiest.
Anw-hiaatpensioen Nee
Arbeidsongeschiktheidspensioen Nee
Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid Ja, altijd meeverzekerd
Inkoop gegarandeerd pensioen mogelijk Nee
Beleggingsvrijheid Deelnemers kunnen afwijken van de door de werkgever gekozen manier van beleggen (volgens de keuzes binnen Persoonlijk Pensioen Plan)
Administratie en mutaties Wijzigingen voor de basispensioenregeling in Persoonlijk Pensioen Plan in jouw Mijn NN Zakelijk werkgeverportaal voeren wij ook door in het Pensioen Plus
Inzicht werknemers Deelnemers krijgen toegang tot Mijn NN en ontvangen een e-mail als daar nieuwe informatie voor hen klaarstaat, zoals hun Pensioen 1-2-3, Uniform Pensioenoverzicht (UPO)
Communicatie deelnemer Via Mijn NN, anders per e-mail of post. Wettelijke communicatie én communicatie op voor deelnemer relevante momenten Keuzes

Wat bepaal je zelf en wat kiest je werknemer?

Je bepaalt zelf of je het Pensioen Plus wilt aanbieden. Wij raden aan om hiervoor een adviseur te raadplegen. Het Pensioen Plus bestaat uit twee pakketten. Als Werkgever bepaal je welk pakket je aanbiedt aan je werknemers. De deelnemer kiest vervolgens om deel te nemen aan het aangeboden pakket of maakt de keuze als er meer pakketten worden aangeboden. Binnen pakket 2 bepaalt hij ook de inleg en hoe we beleggen en of hij een aanvulling op het partner- en/of wezenpensioen wil regelen.

Pakket 1

 • Verzekering van aanvullend partner- en wezenpensioen vóór de pensioendatum
 • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Heeft jouw werknemer gekozen voor pakket 1? De partner en eventuele kinderen ontvangen een gegarandeerd nettopensioen als de werknemer overlijdt voor de pensioendatum. Het partnerpensioen wordt uitgekeerd zo lang de partner leeft. Het wezenpensioen wordt uitgekeerd tot de eindleeftijd van het verzekerde wezenpensioen, zoals ook geldt in de basisregeling.

Je werknemer is automatisch verzekerd voor pakket 1 vanaf het moment dat de werknemer meer verdient dan het fiscale maximum (als de werkgever pakket 1 aanbiedt). Wil de werknemer dit niet? Of heeft hij geen partner? Dan kan hij zich hiervoor afmelden. Als de werknemer zich binnen 30 dagen afmeldt, dan betaalt hij geen premie voor pakket 1.

Pakket 2

 • Aanvullend ouderdoms- en partnerpensioen ná de pensioendatum
 • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Je werknemer bepaalt hoeveel premie hij inlegt voor pakket 2. Dat kan de maximale premie zijn of een percentage daarvan (50, 60, 70, 80 of 90%).

Wij beleggen deze premie. Verderop lees je meer over de beleggingskeuzes die de werknemer daarbij heeft. Op de pensioendatum koopt de werknemer van de waarde van de beleggingen een levenslange nettopensioenuitkering aan, gecombineerd met partnerpensioen.

Als de werknemer voor de pensioendatum overlijdt komt 90% van de waarde van de beleggingen beschikbaar voor zijn partner en/of kinderen. Zij moeten hiervan binnen de fiscale regels een pensioenuitkering kopen. Kiest de werknemer hier niet voor dan is er geen uitkering bij overlijden voor de pensioendatum in pakket 2. Meer informatie hierover lees je in het document ‘Uitleg en tabel bonus bij leven Persoonlijk Pensioen Plan’.

Beleggingskeuzes binnen het Pensioen Plus

Binnen het Pensioen Plus beleggen wij het pensioengeld van jouw werknemers.

We beleggen standaard in lifecycles.

Welke kosten betaal jij en welke kosten betaalt jouw werknemer?

Je werknemer betaalt de premie voor het Pensioen Plus.

Kosten voor jou

We vragen een kostenvergoeding als je de polissen wilt overdragen naar een andere uitvoerder.

Premies en kosten voor jouw werknemers

De premies en kosten voor je werknemers zijn (afhankelijk van de regeling en de keuzes van de werknemer):

 • Risicopremie voor verzekerd partner- en wezenpensioen (pakket 1)
 • Premie voor opbouw ouderdoms- en partnerpensioen (pakket 2)
 • Beleggingskosten (lopende kosten plus beheerkosten in pakket 2)
 • Risicopremie voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (apart in rekening gebracht)

Kijk voor de actuele beleggingskosten op nn.nl/pensioenbeleggen.

De overheid heeft de hoogte van de premie voor pakket 2 fiscaal gemaximeerd. Dit betekent dat de premie binnen de zogenaamde staffel moet blijven. De premies binnen deze staffels zijn leeftijdsafhankelijk. Voor Pensioen Plus gebruiken wij de ‘Nationale-Nederlanden netto pensioenstaffel’. Deze staffel gaat uit van 3% rekenrente en is afgeleid van de netto pensioenstaffel van de Belastingdienst.

Formulieren

Fondsen en Koersen

Bekijk de actuele koersen van de beleggingsfondsen voor het Pensioen Plus.

Fondsen en Koersen

Kunnen wij je helpen?