Ga direct naar inhoud

WIA Excedent

Bescherm arbeidsongeschikte werknemers met een hoog inkomen voor een inkomensterugval.

Vind een adviseur Bereken inkomensterugval

Wat is een WIA Excedent verzekering?

Een WIA Excedent verzekering vult het inkomen van werknemers aan wanneer zij twee jaar of langer ziek zijn en minimaal 35% arbeidsongeschikt zijn. Het is een collectieve verzekering die je als werkgever af kunt sluiten voor je werknemers. Met de WIA Excedent verzekering verzeker je een aanvulling op de uitkering die je werknemer ontvangt uit de Wet werk en Inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Werknemers lopen hierdoor een minder groot financieel risico.

Werknemers die na twee jaar ziekte meer dan 35% arbeidsongeschikt zijn, ontvangen een uitkering tot aan de WIA- loongrens van € 71.628,- (1 januari 2024). Met een WIA Excedent verzekering ontvangen arbeidsongeschikte werknemers een inkomensaanvulling.

Onze oplossing om arbeidsongeschikte werknemers te beschermen

Wil je jouw werknemers met een salaris boven € 71.628,- (1 januari 2024) beschermen voor een grote inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid? Kies dan voor een WIA Excedent verzekering. Deze verzekering biedt:

Inkomensaanvulling boven de WIA loongrens

WIA Excedent verzorgt een aanvulling op de wettelijke uitkering van UWV. De werknemer loopt hierdoor een minder groot financieel risico.

Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde

Een WIA Excedent verzekering is een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde en toont daarmee goed werkgeverschap.

Persoonlijke begeleiding

Met onze persoonlijke begeleiding aan werkgevers én werknemers helpen we (langdurig) verzuim te verkorten en voorkomen.

Voor wie is een WIA Excedentverzekering?

 • Werkgevers kunnen de WIA Excedentverzekering sluiten voor werknemers met een salaris boven het maximum premieloon van € 71.628,- (1 januari 2024).

 • Werkgevers kunnen de WIA Excedentverzekering óók sluiten voor werknemers met een salaris onder het maximum premieloon. Dit noemen we een benedenwettelijke dekking.

 • Werknemers kunnen vrijwillig of verplicht deelnemen aan de WIA Excedentverzekering.

Wat verzeker je met een WIA Excedent verzekering?

Dit is verzekerd

 • De WIA Excedent verzekering vult de WIA-uitkering van je werknemer aan tot maximaal 70%, 75% of 80% van het jaarloon boven het maximum premieloon van € 71.628,- (1 januari 2024). Deze dekking geldt voor werknemers met een salaris boven het maximum premieloon.
 • De WIA Excedent verzekering vult de WIA-uitkering aan met maximaal 5% of 10% van het jaarloon dat de werknemer verdiende vóór hij arbeidsongeschikt werd. Deze dekking geldt voor het jaarloon van je werknemer tot aan het maximum premieloon.
 • De uitkering die je werknemer uit deze verzekering ontvangt, berekenen we vanuit de mate van arbeidsongeschiktheid van je werknemer.
 • Je verzekert werknemers waarvoor je werknemerspremies moet afdragen. Ook werknemers met een tijdelijk contract zijn verzekerd.
Wat is niet verzekerd?
 • We keren niet uit als je werknemer ziek of arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam of toen je de verzekering sloot. We keren ook niet uit als er sprake is van fraude.

Veelgestelde vragen over de WIA Excedentverzekering

Welke soorten WIA Excedent verzekeringen zijn er?

WIA Excedent verzekering (bovenwettelijk)

Deze verzekering is een aanvulling op het inkomen van werknemers tot 70%, 75% of 80% van het jaarloon boven het maximum premieloon van € 71.628,- (1 januari 2024). Je werknemer krijgt deze uitkering als hij na twee jaar ziekte in de WIA terechtkomt en voor minimaal 35% arbeidsongeschikt is verklaard. De hoogte van de uitkering die je werknemer ontvangt, hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid van je werknemer.

WIA Excedent verzekering (benedenwettelijk)

Deze verzekering vult het inkomen van werknemers voor het deel van het jaarloon dat je werknemer ónder het maximum premieloon van € 71.628,- (1 januari 2024) verdient. Deze verzekering biedt een aanvullende uitkering van 5% of 10% van het jaarloon lager dan het maximum premieloon. Je werknemer krijgt deze uitkering als hij na twee jaar ziekte in de WIA terechtkomt en voor minimaal 35% arbeidsongeschikt is. De hoogte van de uitkering die je werknemer ontvangt, hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid van je werknemer.

Wat zijn de voordelen van een WIA Excedentverzekering?

Voordelen voor jou als werkgever:

 • Zekerheid door een vast premiepercentage voor drie jaar.
 • De premie is fiscaal aftrekbaar.
 • Je hebt de keuze om je werknemers een verplichte of vrijwillige deelname aan te bieden.
 • Je kunt aanvullende dienstverlening afnemen om (langdurig) verzuim te verkorten en voorkomen.
 • Je hebt de keuze om een jaarlijkse uitkering gelijk te houden of jaarlijks te laten verhogen met 2% of 3%.
 • Betaal je als werkgever (deels) de premie en krijgt je werknemer een uitkering? Of is een werknemer twee jaar voor de verzekerde eindleeftijd? Dan hoef je voor deze werknemer geen premie meer te betalen.

Voordelen voor je werknemers:

 • Als een werknemer (een deel van) de premie zelf betaalt, is de premie fiscaal aftrekbaar.
 • Werknemers zijn standaard verzekerd tot de AOW-leeftijd. We bieden ook de mogelijkheid om te kiezen voor 68 of 70 jaar, altijd gemaximeerd tot de AOW-leeftijd.
 • De uitkering is gebaseerd op het salaris van 1 januari van het jaar dat de werknemer in de WIA komt. Dit is vaak een hoger salaris dan het salaris van de eerste ziektedag.
 • Betaalt je werknemer (deels) de premie en krijgt je werknemer een uitkering? Of is je werknemer twee jaar voor de verzekerde eindleeftijd? Dan hoeft de werknemer geen premie meer te betalen.

Wat is een WGA-gat of WIA-gat?

Om werknemers te beschermen tegen inkomensverlies kan een werkgever ervoor kiezen om hen te verzekeren. Een WIA-verzekering biedt bijvoorbeeld bescherming tegen een mogelijk WIA-gat. Dit is het grote financiële verschil tussen uitkering en laatstverdiende loon. WIA-verzekeringen kunnen dit gat opvullen, zoals de WGA Hiaat Uitgebreid verzekering die de WGA-uitkering aanvult en de WIA Excedentverzekering die een aanvulling biedt op de IVA-uitkering. Met deze verzekeringen kan een werkgever ervoor zorgen dat zijn werknemers beschermd zijn tegen financiële tegenslagen en zich volledig richten op hun werk.

Wat kost een WIA Excedentverzekering?

De premie voor de WIA Excedent verzekering bepalen we vanuit verschillende factoren, waaronder het aantal werknemers, hun leeftijd en de AOW-leeftijd, het maximale verzekerd bedrag, het type werk dat ze doen en de sector van de onderneming. Ook kijken we naar statistische WIA-instroomcijfers en het aantal werknemers dat in de afgelopen drie jaar een WIA-uitkering heeft ontvangen. De keuzes van de werkgever voor de dekking en eventuele kortingen of toeslagen zijn ook van invloed op de premie. De premie drukken we uit als een percentage van het verzekerde bedrag.

Hoeveel kost het?


Bereken de inkomensterugval van je werknemer

Krijg direct inzicht in de inkomensterugval van je werknemer bij arbeidsongeschiktheid en bekijk welke mogelijkheden er zijn om het inkomensverlies op te vangen.

Bereken direct


Meer verdiepende informatie over de WIA Excedentverzekering

Kan ik mijn WIA Excedentverzekering zelf samenstellen?
Onze WIA Excedentverzekering heeft verschillende mogelijkheden. Samen met een onafhankelijk adviseur kun je bepalen welke samenstelling het beste bij jou past.
Hoe hoog is de WIA Excedent uitkering van je werknemer?
Deze aanvullende verzekering zorgt ervoor dat werknemers tot 70%, 75% of 80% van hun jaarloon boven het maximale premieloon van € 71.628,- (per 1 januari 2024) ontvangen als aanvulling op hun inkomen. Deze uitkering wordt toegekend aan werknemers die na twee jaar ziekte arbeidsongeschikt zijn verklaard en ten minste 35% arbeidsongeschikt zijn. De hoogte van de uitkering die de werknemer ontvangt, is afhankelijk van het percentage arbeidsongeschiktheid dat is vastgesteld.

Handige documenten

Hier vind je een overzicht van alle documenten zoals polisvoorwaarden en verzekeringskaarten.

Bekijk alle documenten

Heb je vragen?

Neem contact op met je adviseur of zoek een onafhankelijke adviseur in de buurt.

Vind een adviseur

Of bel ons direct op: 070 513 04 01
(ma-vrij: 8:00 – 17.30 uur)