Ga direct naar inhoud

WGA Hiaat Inkomenscompensatie (Meerjarig)

 • Aantrekkelijke extra arbeidsvoorwaarden
 • Inclusief verzuimmanagement
 • Uitgebreide ondersteuning bij re-integratie

Aanvullend inkomen bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

Stel, je werknemer wordt ziek en is na twee jaar nog niet volledig aan het werk. En UWV verklaart hem voor minder dan 35% arbeidsongeschikt, waardoor hij geen recht heeft op een WIA-uitkering. Dit kan betekenen dat zijn inkomen er flink op achteruit gaat. WGA Hiaat Inkomenscompensatie (Meerjarig) maakt het verlies van inkomen kleiner.

Kunnen wij je helpen?

Als aanvullende dekking

Je kunt WGA Hiaat Inkomenscompensatie (Meerjarig) alleen sluiten als extra dekking bij WGA Hiaat Aanvullingszekerheid (Uitgebreid).

Ondersteuning bij re-integratie

Re-integratiebedrijf HCS verzorgt in overleg met jou de re-integratie. Al vanaf de eerste dag dat je werknemer ziek is.

Ben je lid van een brancheorganisatie?

Dan kom je misschien in aanmerking voor een korting op onze tarieven. Je kunt dan ook gebruik maken van dienstverlening die op maat gemaakt is voor jouw branche.

Aanvulling inkomen

Deze verzekering vult het inkomen aan als UWV je werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt verklaart. Een mooie extra arbeidsvoorwaarde.

WGA Hiaat Inkomens­compensatie Inkomens­compensatie Meerjarig
Arbeidsongeschiktheid verklaring door UWV minder dan 35% minimaal 15% en minder dan 35%
Uitkeringsduur één jaar vijf of tien jaar

Opgave WGA Hiaat verzekering

Meld je werknemers op tijd bij ons aan of af.

Arbeidsongeschiktheid melden

Wil je arbeidsongeschiktheid melden voor jezelf of een verzekerde?

Meld direct

De verzekering

De verzekering WGA Hiaat Inkomenscompensatie kent twee varianten

WGA Hiaat Inkomenscompensatie

WGA Hiaat Inkomenscompensatie vult het inkomen aan als UWV je werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt verklaart. Je werknemer heeft dan geen recht op een WIA-uitkering.
Met deze verzekering krijgt je werknemer maximaal één jaar een uitkering van 25% van zijn oude jaarloon (tot maximaal het maximum premieloon).

Werknemers die bij de start van de verzekering of bij indiensttreding helemaal of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, zijn niet gedekt.

WGA Hiaat Inkomenscompensatie Meerjarig

WGA Hiaat Inkomenscompensatie Meerjarig vult het inkomen aan als UWV je werknemer minimaal 15% en minder dan 35% arbeidsongeschikt verklaart.

Je kunt kiezen voor een uitkeringsduur van vijf of tien jaar. Daarnaast kun je ervoor kiezen om de uitkering helemaal (100%) of voor 70% te verzekeren.

De uitkering is op basis van het oude jaarloon van de werknemer (tot maximaal het maximum premieloon). Bij de hoogte van de uitkering speelt ook het arbeidsongeschiktheidspercentage een rol. Werknemers die bij de start van de verzekering of bij indiensttreding helemaal of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, zijn niet gedekt.

Rekenvoorbeeld

Rekenvoorbeeld

Michiel is 47 jaar en verdient € 40.000,- per jaar. Hij krijgt last van zijn rug en meldt zich ziek. Na twee jaar ziekte volgt een keuring van UWV. Daaruit blijkt dat Michiel 30% arbeidsongeschikt is. Hierdoor heeft hij geen recht op een WIA-uitkering. Met een WGA Hiaat Inkomenscompensatie (Meerjarig) verzekering krijgt hij toch een aanvulling op zijn inkomen.

Uitkering WGA Hiaat Inkomenscompensatie Uitkering WGA Hiaat Inkomenscompensatie Meerjarig
Michiel krijgt maximaal één jaar een uitkering van € 40.000 x 25% = €  10.000. Michiel krijgt een uitkering van € 40.000 x 30% = € 12.000 als zijn baas heeft gekozen voor een dekking van 100%. Hij krijgt een uitkering van € 40.000 x 30% x 70% = € 8.400 als zijn baas heeft gekozen voor een dekking van 70%. Afhankelijk van de gekozen uitkeringsduur krijgt Michiel de uitkering vijf of tien jaar uitgekeerd.
Re-integratie

Re-integratie

Re-integratiebedrijf HCS verzorgt in overleg met jou de re-integratie. Dat kan zelfs al vanaf de eerste dag waarop je werknemer ziek is. Dit is inbegrepen in de verzekering.

HCS biedt onder andere:

 • een vaste contactpersoon
 • informatie en advies over ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie
 • ondersteuning en advies bij het opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak
 • de wettelijk verplichte casemanager
 • oplossingen gericht op behoud of herstel van de arbeidsmogelijkheden van de werknemer
 • ondersteuning bij het vinden van passend werk
 • advies bij de keuze van gespecialiseerde dienstverleners voor het verzorgen van behandelingen en re-integratietrajecten
 • professionele dienstverleners voor psychologische hulp
Veelgestelde vragen
Waar kan ik terecht met een vraag over een factuur van de arbodienst over een uitgevoerde dienst?
Je kunt voor vragen over een factuur van de arbodienst terecht bij je eigen arbodienst.

Welke arbodienst is aan het Verzuimpakket Werkgever gekoppeld of mag ik zelf kiezen?

In het Verzuimpakket Werkgever kun je kiezen voor verschillende pakketten bij ArboNed, ArboDuo HCS en Zorg van de Zaak. Kies je voor een eigen arbodienst? Dan is het belangrijk dat deze voldoet aan de Wet Verbetering Poortwachter. En de regelgeving die in onze polisvoorwaarden is vastgelegd. Ook moet je de verzuimregistratie goed bijhouden.

Is het mogelijk in het Verzuimpakket Werkgever de DGA/ondernemer mee te verzekeren?

In het Verzuimpakket Werkgever van Nationale-Nederlanden kun je geen Directeuren Grootaandeelhouders verzekeren.

Kan ik in een lopend Verzuimpakket Werkgever alsnog arbodienstverlening bijsluiten?

Je kunt via je adviseur de module Dienstverlening van het Verzuimpakket Werkgever met arbodienstverlening bijsluiten.

Wat is het verschil tussen WGA Hiaat Aanvullingszekerheid (de basisdekking) en WGA Hiaat Aanvullingszekerheid Uitgebreid?

Krijgt een werknemer een WGA-vervolguitkering van UWV? Dan vult WGA Hiaat Aanvullingszekerheid (basisdekking) het inkomen van de werknemer deels aan. Wij keren uit als de werknemer minder dan de helft van zijn restverdiencapaciteit benut. Wij berekenen de uitkering als volgt: (70% x arbeidsongeschiktheidspercentage) x (oude jaarloon tot maximaal het maximum premieloon - minimumloon).

Krijgt een werknemer een WGA-vervolguitkering of WGA-loonaanvullingsuitkering van UWV? Dan vult WGA Hiaat Aanvullingszekerheid Uitgebreid het inkomen van de werknemer aan tot 70% van het oude loon (tot maximaal het maximum premieloon). Het maakt daarbij niet uit of hij wel of niet werkt. Dus ook bij complete of gedeeltelijke werkloosheid heeft de werknemer de zekerheid van voldoende inkomen. WGA Hiaat Aanvullingszekerheid Uitgebreid stimuleert de werknemer wel om zoveel mogelijk te blijven werken. Verdient hij minimaal de helft van zijn restverdiencapaciteit? Dan krijgt hij een bonus van 5% van zijn oude jaarloon.

layc804ab8a9f204c578be11ee7599029b0