Ga direct naar inhoud
WGA Eigenrisicodragen
WGA Eigenrisicodragen

Eigenrisicodrager
WGA

Bescherm je werknemers bij verzuim én
arbeidsongeschiktheid

Een werknemer die gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, komt na twee jaar in aanmerking voor een uitkering volgens de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Je betaalt hier als werkgever maximaal tien jaar de kosten voor. Voor dit financiële risico ben je standaard verzekerd bij UWV. Met de module WGA Eigenrisicodragen kies je voor meer grip op de re-integratie van jouw (ex-)werknemers vanaf de ziekmelding. En we vergoeden de WGA-uitkeringen die gedurende tien jaar voor jouw rekening komen.

Module WGA Eigenrisicodragen

De module WGA Eigenrisicodragen is een onderdeel van het Verzuimpakket werkgever en biedt:

 • Ondersteuning bij re-integratie van zieke (ex-)werknemers, vanaf de eerste ziektedag, waardoor jouw (ex-)werknemers sneller terugkeren naar werk.
 • Twaalf jaar begeleiding, zodat de arbeidsongeschiktheid van jouw (ex-)werknemers niet langer duurt dan nodig is.
 • Samen met specialisten maken we jouw werknemers vitaal en veerkrachtig.

Persoonlijk advies aanvragen

Wat is verzekerd?

Met de module Eigenrisicodragen draag je het financiële risico over aan Nationale-Nederlanden. We vergoeden de WGA-uitkeringen en we helpen de werknemers terugkeren naar werk vanaf de ziekmelding. Met onze kennis en ervaring op verzuim én duurzame inzetbaarheid behalen we vaak betere resultaten bij re-integratie dan UWV.

UWV stelt de mate van arbeidsongeschiktheid vast. Als werkgever of werknemer kun je het niet eens zijn met die beoordeling. Bijvoorbeeld omdat een werknemer juist meer of minder kan. Je kunt dan bezwaar indienen tegen de beoordeling van UWV. Die bezwaarprocedure is inbegrepen in onze module WGA Eigenrisicodragen en levert flinke besparingen op.

Ed Dokter, specialist in bezwaar en beroepsprocedures: “Beroep en bezwaar tegen de mate van arbeidsongeschiktheid die UWV heeft vastgesteld, helpt werkgevers en werknemers."
Dit zijn de belangrijkste details van onze module WGA Eigenrisicodragen

Als eigenrisicodrager voor de WGA loop je een financieel risico. Met de module WGA Eigenrisicodragen breng je dit financiële risico bij Nationale-Nederlanden onder en bieden wij uitgebreide ondersteuning bij re-integratie. Je voert zelf de regie over de re-integratie van je zieke werknemer. Wij helpen je om jouw (ex-)werknemers weer aan de slag te krijgen.

Vanaf 1 september 2020 is de module WGA Eigenrisicodragen vernieuwd. Dit biedt jou als werkgever de volgende voordelen:


 • Heldere premie op basis van jouw bedrijfsdata.
  Wij berekenen een premie die aansluit bij je bedrijf. Met bedrijfsdata zoals jouw werknemersbestand en het aantal werknemers van je bedrijf dat in de afgelopen jaren in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) terecht kwam.

 • Keuze uit een vaste of variabele premie bij een loonsom van 5 miljoen euro of meer.
  Bedraagt de loonsom van je bedrijf 5 miljoen euro of meer? Dan bieden wij de extra keuze om jouw premiepercentage voor drie jaar vast te zetten. We geven hiermee voor drie jaar een premiegarantie. Is de loonsom van je bedrijf lager dan 5 miljoen euro? Dan bieden wij een variabele premie aan. We herijken dan ieder jaar de premie.

 • Opzegbaar bij premieverhoging tijdens contractduur.
  Blijkt bij het herijken van de premie dat een premieverhoging noodzakelijk is? Dan kun je tussentijds je verzekering opzeggen.

Ben je nog geen eigenrisicodrager?

Je hebt twee keer per jaar de mogelijkheid om eigenrisicodrager te worden, per 1 januari en per 1 juli. Hiervoor dien je een verzoek in bij de Belastingdienst, uiterlijk drie maanden vóór de overstap. Wij verstrekken de benodigde garantieverklaring.

Persoonlijk advies aanvragen

Samen maken we Nederland vitaal en veerkrachtig

Natuurlijk zijn we er voor jou en jouw werknemers wanneer het een keer misgaat. Maar we zijn er juist ook om te zorgen dat werknemers gezond en vitaal aan het werk zijn. Nu én in de toekomst. Dat doen we samen met de specialisten van HCS. Zij geven onder meer advies om de duurzame inzetbaarheid van werknemers binnen jouw organisatie te vergroten. Hiermee bereiken wij de belangrijkste doelen: vitale werknemers en een kostenbesparing voor jou als werkgever. Want wat belangrijk is voor jou, is belangrijk voor ons. Kijk bij handige documenten voor de dienstverlening die HCS biedt op organisatieniveau of ga naar de website van HCS.


Persoonlijke aandacht bij re-integratie

Heb je een vraag over de re-integratiebegeleiding van een (langdurig) zieke werknemer? Dan kun je terecht bij jouw eigen arbodienstverlener of re-integratiespecialist. Zij helpen verzuim te verkorten en voorkomen bij individuele werknemers. Wil je verdere ondersteuning? Dan kun je terecht bij de specialisten van HCS (voorheen Keerpunt).

Verzuimpakket Werkgever

Je kunt de module WGA Eigenrisicodragen sluiten als jouw bedrijf een loonsom heeft van 1,25 miljoen euro of meer. Ligt de loonsom van jouw bedrijf lager dan 1,25 miljoen euro? Dan kun je de module WGA Eigenrisicodragen alleen sluiten in combinatie met de module Ziekteverzuim van het Verzuimpakket Werkgever. Wil je meer informatie over deze verzekering? Kijk op de pagina van het Verzuimpakket Werkgever of neem contact op met je adviseur.


Handige documenten

Een overzicht van alle documenten zoals polisvoorwaarden en verzekeringskaarten.

Bekijk alle documenten

Heb je vragen?

Neem contact op met je adviseur of zoek een onafhankelijke adviseur in de buurt.

Vind een adviseur

Of bel ons direct op: 070 513 04 01
(ma-vrij: 8:00 – 17.30 uur)