Ga direct naar inhoud

Verzuimverzekering

 • Verzuim verkorten en voorkomen
 • Verzuim en arbeidsongeschikt in één pakket
 • Deskundige hulp bij re-integratie van uw zieke werknemers
 • Snel online ziek- en betermelden

Lees in onze whitepaper hoe u de inzetbaarheid van uw werknemers kunt verbeteren

Houd uw werknemers vitaal aan het werk

In iedere organisatie komt verzuim voor. Dit brengt wettelijke verplichtingen en financiële risico’s met zich mee. U bent namelijk financieel verantwoordelijk voor (langdurig) zieke werknemers. Met onze verzuimverzekering, het Verzuimpakket Werkgever, bent u voor al uw werknemers goed verzekerd en ondersteunen wij u bij de re-integratie van zieke werknemers.

Het Verzuimpakket Werkgever bestaat uit de modules Dienstverlening, Ziekteverzuim, Ziekteverzuim Calamiteiten en WGA Eigenrisicodragen.

Premiestabiliteit

Wie actief bezig is met duurzame inzetbaarheid, verdient een beloning. In onze verzuimverzekering is een bonus/malus op basis van ziekteverzuim verwerkt. Als u een verzuimgeval voorkomt, levert dat mogelijk in het volgende jaar al een korting op.

Drie jaar zekerheid

U sluit onze verzuimverzekering af voor drie jaar. Dat biedt u zekerheid en administratief gemak. Bovendien werken we zo op de langere termijn effectief samen aan de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers. Met een tijdelijk én vast contract.

Werknemer ziek of beter melden

Meldverzuim is de online omgeving waar u de ziek- en betermeldingen van uw werknemers aan ons doorgeeft. Bekijk de instructievideo’s van Meldverzuim hieronder.

Vitaal Kwartaal

Elk kwartaal ontvangt u een digitaal magazine. In het magazine staan praktische tips voor en door werkgevers over het voorkomen en verkorten van verzuim. Specifiek voor uw branche.

Nieuwste editie Vitaal Kwartaal


Bekijk de modules uit onze verzuimverzekering: het Verzuimpakket Werkgever

Module Dienstverlening

Module Dienstverlening

De diensten in de module Dienstverlening kunt u inzetten gedurende de twaalf jaar waarin u (financieel) verantwoordelijk bent voor uw zieke werknemers. Deze module is standaard onderdeel van uw pakket. U betaalt hier geen extra kosten voor.

Soorten dienstverlening

Arbodienstverlening
Arbodienstverlening biedt ondersteuning bij de begeleiding van uw zieke werknemers. De arbodienst helpt u bij de uitvoering van de verplichtingen uit de Arbowet en de Wet verbetering poortwachter. U kunt arbodienstverlening via Nationale-Nederlanden afsluiten. De ziekmeldingen en de betaling van uw arbodienstverlening verlopen in dit geval via ons.

Verzuimanalyse en –advies
Is uw werknemer ziek en u wilt weten wat u moet doen? Samen met erkende dienstverleners beantwoorden wij uw vragen over verzuim en arbeidsongeschiktheid. Hierbij hoort ook advies over re-integratie, specifieke wetgeving en het vormgeven van uw verzuimbeleid.

Re-integratie- en interventiebegeleiding
Wij ondersteunen u, aanvullend op uw arbodienstverlening, bij re-integratie van uw werknemers. Daarvoor beschikken wij over een landelijk netwerk van dienstverleners die behandelingen en re-integratietrajecten uitvoeren. Heeft u de module WGA Eigenrisicodragen afgesloten? Dan beoordelen wij of er bij uw werknemer sprake is van een hoog of een laag risico op instroom in de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Bij een hoog instroomrisico schakelen we, in overleg met u, specialisten in om de instroom in de WGA te voorkomen.

Vitaliteit en inzetbaarheid van uw werknemers
Wilt u advies om de gezondheid, productiviteit en inzetbaarheid van uw werknemers te verbeteren? Samen met erkende specialisten ondersteunen wij u door de risico’s en het werkvermogen van uw werknemers in kaart te brengen en te verbeteren.

Advies over vergoedingen en subsidies
Wij helpen u bij het aanvragen van vergoedingen en subsidies voor interventies, re-integratiebegeleiding en gezondheidsbeleid.

Juridische bijstand
Juridische bijstand helpt u bij het verhalen van kosten op een werknemer of aansprakelijke derde partij. U kunt ook gebruik maken van juridische bijstand als u met uw werknemer een conflict heeft over uw loondoorbetalingsverplichting of als uw werknemer niet voldoet aan zijn re-integratieverplichtingen.

Kosten
Het inzetten van diensten om de inzetbaarheid van uw werknemers te vergroten, brengt kosten met zich mee. Afhankelijk van uw specifieke (verzuim)situatie bepalen we welke dienst(en) we kunnen inzetten. Daarbij maken wij vooraf een inschatting van opbrengsten en kosten. Mede op basis daarvan vergoeden wij de dienstverlening geheel of gedeeltelijk. Uiteraard kunt u ook op eigen kosten dienstverlening inzetten. U profiteert van een korting als u een dienst bij één van de dienstverleners afneemt waar we mee samenwerken.

Meldverzuim
Als u het Verzuimpakket Werkgever bij ons afsluit, kunt u standaard gebruik maken van de online omgeving Meldverzuim. Dit is een platform waarop u eenvoudig uw werknemers ziek én weer beter meldt. Dit doet u in één keer voor ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Module Ziekteverzuim

Module Ziekteverzuim

U bent als werkgever verplicht om het loon van zieke werknemers gedurende twee jaar (104 weken) door te betalen. Wanneer u de module Ziekteverzuim afsluit, vergoeden we het loon dat u moet doorbetalen, afhankelijk van uw keuzes voor bijvoorbeeld eigenrisicoperiode.

U bepaalt zelf:

 • Het aantal ziektejaren dat u verzekert
 • Het verzekerde bedrag
 • De termijn voor het eigen risico, variërend van 10 tot 130 wachtdagen
 • Of u werkgeverslasten wilt meeverzekeren (tot 25 procent)

Uw verzuimaanpak

Zorgt u voor een goed werkklimaat en duurzaam inzetbare werknemers? Dan kan dit een positieve invloed hebben op uw premie. Wij stellen ieder jaar opnieuw uw premie vast en kijken daarbij ook naar de verzuimontwikkelingen in uw bedrijf.

Uw premie

Hoeveel premie u betaalt, hangt onder meer af van de keuzes die u maakt. Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur. Hij berekent uw premie en kan de verzekering voor u afsluiten.

Module Dienstverlening en Ziekteverzuim mkb uitgebreid

Modules Ziekteverzuim mkb uitgebreid en Dienstverlening mkb uitgebreid

Vanaf 1 januari 2020 biedt Nationale-Nederlanden een aanvulling op het Verzuimpakket Werkgever: de mkb verzuim-ontzorgverzekering. Deze is speciaal samengesteld voor het mkb en biedt nog meer zekerheid en gemak.

Zo biedt het Verzuimpakket Werkgever mkb uitgebreid van Nationale-Nederlanden bijvoorbeeld:

 • een volledige vergoeding bij interventies als de bedrijfsarts of casemanager deze inzet;
 • meer premiestabiliteit doordat het effect van het eigen verzuim op uw premie gemaximeerd is;
 • maximale ondersteuning door één casemanager voor u én uw werknemer;
 • arbodienstverlening is standaard inbegrepen; u kunt kiezen uit vier gecertificeerde arbodienstverleners.

Met onze kennis van het mkb én verzuim houden we samen uw werknemers vitaal en veerkrachtig aan het werk. Zodat u kunt blijven doen waar u goed in bent.

Logo keurmerk mkb verzuim-ontzorgverzekering Verbond van Verzekeraars

Deze verzekering heeft het Keurmerk mkb verzuim-ontzorgverzekering van het Verbond van Verzekeraars.

Uitbreiding van onze verzuimverzekering: het Verzuimpakket Werkgever

Het Verzuimpakket Werkgever mkb uitgebreid bestaat uit de modules Ziekteverzuim mkb uitgebreid en/of Dienstverlening mkb uitgebreid. De module Ziekteverzuim mkb uitgebreid kunt u alleen sluiten in combinatie met de module Dienstverlening mkb uitgebreid.

De mkb uitgebreid dekking is een aanvulling op de huidige modules uit onze verzuimverzekering. Wilt u weten wat de verschillen zijn tussen de modules? Bekijk dan het onderstaande overzicht.

Benieuwd naar de premieontwikkeling van de dekking mkb uitgebreid inclusief premiestabiliteit? Bekijk de diverse scenario’s op de informatiekaart.

Arbodienstverlening inbegrepen bij mkb uitgebreid dekking

Kiest u binnen de module Dienstverlening voor de mkb uitgebreid dekking dan moet u arbodienstverlening via Nationale-Nederlanden sluiten. U kunt kiezen uit een arbodienstpakket van Keerpunt, ArboNed, ArboDuo of Zorg van de Zaak. Met de dienstverlening uit één van deze pakketten ontvangt u maximale ondersteuning van één casemanager. De casemanager begeleidt u én uw werknemer gedurende de periode van verzuim.

Module Ziekteverzuim Calamiteiten

U bent als werkgever verplicht om gedurende twee jaar (104 weken) het loon van zieke werknemers door te betalen. Wanneer u de module Ziekteverzuim Calamiteiten afsluit, vergoeden we het loon dat u moet doorbetalen na aftrek van het eigen behoud.

U bepaalt zelf:

 • Het dekkingspercentage voor het verzekerde loon voor het eerste ziektejaar (100% of 70%);
 • Of u werkgeverslasten wilt meeverzekeren (tot 25%).

Uw verzuimaanpak

Zorgt u voor een goed werkklimaat en duurzaam inzetbare werknemers? Dan kan dit een positieve invloed hebben op uw premie. Wij stellen ieder jaar opnieuw uw premie en eigen behoud vast en kijken daarbij ook naar de verzuimontwikkelingen in uw bedrijf.

Uw premie

Hoeveel premie u betaalt, hangt onder meer af van de keuzes die u maakt, zoals het dekkingspercentage en het meeverzekeren van werkgeverslasten. Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur. Hij berekent uw premie en kan de verzekering voor u afsluiten.

Module WGA Eigenrisicodragen

Module WGA Eigenrisicodragen

Een werknemer die gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, komt na twee jaar in aanmerking voor een WGA-uitkering. U betaalt hier als werkgever maximaal tien jaar de kosten voor, ook als een werknemer niet meer bij u in dienst is. Voor dit financiële risico bent u standaard verzekerd bij UWV. U betaalt daarvoor premie, UWV voert de re-integratie uit. Met de module WGA Eigenrisicodragen kunt u dit financiële risico ook bij Nationale-Nederlanden onderbrengen en zo zelf de regie voeren over de re-integratie van uw zieke werknemer. U moet daarvoor eigenrisicodrager voor de WGA zijn.

Eigenrisicodrager worden

Bent u nog geen eigenrisicodrager? U heeft jaarlijks twee keer de mogelijkheid om eigenrisicodrager te worden: per 1 januari en per 1 juli. Hiervoor dient u een verzoek in bij de Belastingdienst, uiterlijk drie maanden vóór de overstap. Wij verstrekken de benodigde garantieverklaring.

Uw premie

U kunt de module WGA Eigenrisicodragen los afsluiten als uw bedrijf een loonsom heeft van € 1,25 miljoen of meer. De premie die u betaalt hangt onder meer af van de dekking die u kiest en mogelijke specifieke wensen. Ligt uw loonsom lager dan € 1,25 miljoen? Dan kunt u de module WGA Eigenrisicodragen alleen afsluiten in combinatie met de module Ziekteverzuim van het Verzuimpakket Werkgever. Uw verzekeringsadviseur kan de verzekering voor u afsluiten.

Veelgestelde vragen
Documenten

Polisvoorwaarden, leeswijzers en productwijzers

In de productwijzers vindt u algemene informatie over de verzekeringen. Bij deze verzekering horen polisvoorwaarden. Wij hebben de belangrijkste punten uit de polisvoorwaarden op een rij gezet in de leeswijzers. U leest onder andere wat de verzekering inhoudt, wat u van ons mag verwachten en wat u moet doen bij schade.

Polisvoorwaarden

Productwijzers

Verzekeringskaarten

De Verzekeringskaart van het Verbond van Verzekeraars helpt u om de voorwaarden van de Nationale-Nederlanden te vergelijken met andere aanbieders.

Handleidingen

Arbodienstverlening

Meer informatie over arbodienstverlening via Nationale-Nederlanden


Persoonlijk advies nodig?

Wilt u advies afgestemd op uw wensen en situatie? Een onafhankelijk adviseur kan u daarbij helpen.


Kunnen wij u helpen?