Ga direct naar inhoud

Als werkgever wil je aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden hebben. De WW Aanvulling is hier een goed voorbeeld van. De WW Aanvulling is voor werkgevers die hun werknemers een verlenging van de wettelijke WW-uitkering willen geven. Dit geeft werknemers meer financiële zekerheid bij langdurige werkloosheid. De WW Aanvulling keert uit als de wettelijke WW-uitkering stopt. De WW Aanvulling verlengt de wettelijke uitkeringsduur  met maximaal veertien maanden en keert uit als de werknemer meer dan tien jaar heeft gewerkt.

De WW Aanvulling

 • Verlengt de periode dat je werknemer een WW-uitkering ontvangt bij langdurige werkloosheid
 • Draagt bij aan het financieel welzijn van je werknemers
 • Geeft als secundaire arbeidsvoorwaarde invulling aan goed werkgeverschap

Wat is verzekerd?

In 2016 is de periode dat je werknemer recht heeft op een wettelijke WW-uitkering korter geworden. Voor de eerste tien jaar arbeidsverleden heeft je werknemer na werkloosheid recht op een maand WW-uitkering per gewerkt jaar. Heeft je werknemer meer dan tien jaar gewerkt? Dan geldt vanaf 2016 dat je werknemer vanaf het elfde jaar een halve maand WW-uitkering per jaar opbouwt in plaats van een hele maand. De maximale duur van de wettelijke WW-uitkering is daardoor 24 maanden. De WW Aanvulling verlengt die periode met maximaal veertien maanden. Met de WW aanvulling wordt de duur van de WW-uitkering verlengt, zodat deze gelijk is aan de duur van de WW-uitkering waarop je werknemer recht zou hebben voor de wijziging van de opbouw in 2016.

Dit zijn de belangrijkste kenmerken van de WW Aanvulling

De WW Aanvulling verlengt de WW-uitkering voor je werknemers bij langdurige werkloosheid. De WW Aanvulling is daarmee een goede secundaire arbeidsvoorwaarde. De verzekering keert uit als de wettelijke WW-uitkering van UWV is afgelopen én er langer recht zou zijn geweest op een WW-uitkering, volgens de tekst van de WW zoals die gold tot 1 januari 2016.

Er is recht op een verlenging van de WW-uitkering door de WW Aanvulling als:

 • de werknemer meer dan tien jaar heeft gewerkt. Arbeidsverleden bij andere werkgevers telt ook mee.
 • de werknemer direct na het dienstverband bij jou een WW-uitkering ontving.
 • de wettelijke WW-uitkering is gestopt.
 • de werknemer na afloop van deze WW-uitkering nog (gedeeltelijk) werkloos is.

Voordelen voor jou als werkgever:

 • Waardevolle toevoeging aan secundaire arbeidsvoorwaarden.
 • Zekerheid door een vast premiepercentage voor drie jaar.
 • Verplichte deelname waardoor iedere werknemer automatisch deelneemt.
 • Administratief gemak: één keer per jaar de personeelsadministratie doorgeven.
 • De premie is fiscaal aftrekbaar.

Voordelen voor je werknemers:

 • Langer zekerheid over inkomen bij werkloosheid.
 • Hoogte van de WW Aanvulling is maximaal 70% van het verzekerde loon. Het verzekerde loon is maximaal € 71.628,-(1 januari 2024).
 • Jaarlijkse verhoging van de uitkering met WIA-indexatie.
Dekkingsbeperking

Alle werknemers waarvoor werknemerspremies worden afgedragen zijn verzekerd en wordt premie voor betaald. Alleen is er recht op een uitkering vanuit de WW Aanvulling als het arbeidsverleden meer dan tien jaar is. Omdat het arbeidsverleden van tien jaar voorwaardelijk is voor een uitkering vanuit de WW Aanvulling is deze verzekering minder geschikt voor bedrijven met een jong werknemersbestand.

De WW Aanvulling geeft een tijdelijke aanvulling op de WW-uitkering na afloop van de maximale duur van de WW uitkering. Als deze maximale duur afwijkt ten opzichte van de maximale duur die tot 1 januari 2016 van toepassing zou zijn geweest.  

Rekenvoorbeelden

Voorbeeld 1

Joyce wordt na dertig jaar werken werkloos. Volgens de regels van de WW over de duur van de uitkering zoals die golden vóór 2016 zou Joyce maximaal dertig maanden een WW-uitkering krijgen. In de situatie ná 2016 is dit maximaal (10 x 1 maand) + (20 x 0,5 maand) = twintig maanden WW. Joyce krijgt dus tien maanden minder lang een WW-uitkering. De WW Aanvulling vult deze tien maanden aan, als Joyce na afloop van de wettelijke WW-uitkering nog steeds werkloos is.

Voorbeeld 2

Anne wordt na zeven jaar werken werkloos. Voor de eerste tien arbeidsjaren wordt volgens de WW regels die gelden na 2016, per arbeidsjaar één maand WW-uitkering opgebouwd. Volgens de WW-regels van voor 2016, werd ook per arbeidsjaar, één maand WW-uitkering opgebouwd. Volgens de WW regels die golden voor en na 2016 is de uitkeringsduur gelijk, namelijk zeven maanden recht op WW-uitkering. Daarmee is er geen recht op een verlenging vanuit de WW Aanvulling.  Deze verzekering geeft alleen een tijdelijke WW aanvulling na afloop van de maximale duur van de WW uitkering, als deze maximale duur afwijkt ten opzichte van de maximale duur die tot 1 januari 2016 van toepassing zou zijn geweest.

Voorbeeld 3

Roel (geboren in 1976) is sinds 2002 in dienst bij zijn eerste werkgever, vanaf 2022 is Roel werkloos. In dit voorbeeld bestaat het arbeidsverleden Roel (geboren in 1976) is sinds 2002 in dienst bij zijn eerste werkgever, vanaf 2022 is Roel werkloos. In dit voorbeeld bestaat het arbeidsverleden uit een fictief en werkelijk arbeidsverleden:

 • Het fictieve arbeidsverleden bestaat uit alle jaren vanaf het jaar waarin de werknemer 18 jaar werd tot 1998 (t/m 1997). Hierin hoeft de werknemer niet in loondienst te zijn geweest.
 • Het werkelijke arbeidsverleden bestaat uit alle jaren vanaf 1998 tot het jaar waarin recht ontstond op een WW-uitkering. Hierin moet de werknemer wel in loondienst zijn geweest.

Roel zijn fictieve arbeidsverleden bestaat uit de periode voor 1998, dit is van 1994, het jaar dat Roel 18 werd, tot 1998. Dit is vier jaar. Roel zijn werkelijke arbeidsverleden bestaat vanaf 2002, toen hij in dienst kwam bij zijn werkgever, tot en met 2021, dat is twintig jaar. Opbouw vanaf 2016 (2016 t/m 2021) is zes jaar. Vanaf 2016 heeft Roel dus nog eens zes arbeidsjaren opgebouwd. Omdat hij toen al minimaal tien arbeidsjaren had, tellen deze jaren mee voor een halve maand per jaar (in totaal drie maanden). Roel krijgt dus drie maanden korter een WW-uitkering. De WW Aanvulling verlengt de WW-uitkering met drie maanden als Roel na afloop van de wettelijke WW-uitkering nog steeds werkloos is.

Meer lezen over de WW? Kijk op de website van UWV.

In deze video leggen we uit wat de WW Aanvulling is.


Sluit de WW Aanvulling alleen samen met de WGA Hiaat Aanvullingszekerheid Uitgebreid

Heb je al de WGA Hiaat Aanvullingszekerheid Uitgebreid (verplichte deelname) bij Nationale-Nederlanden? Dan sluit je eenvoudig dit product bij. Loopt de WGA Hiaat verzekering bij een andere verzekeraar? Dan kan je de WW Aanvulling bij ons sluiten. De WGA Hiaat Aanvullingszekerheid Uitgebreid moet je dan wel bij ons sluiten als je de WGA Hiaat verzekering bij de andere verzekeraar kunt beëindigen.

WGA Hiaat Aanvullingszekerheid Uitgebreid

Onze verzekering WGA Hiaat Aanvullingszekerheid Uitgebreid vult de WGA-uitkering van je werknemer voor een deel aan. Deze verzekering vult aan tot 70% van het laatstverdiende salaris, gemaximeerd tot € 71.628,- (1 januari 2024) en kent de mogelijkheid van een extra uitkering van 5%. Wil je meer informatie over deze verzekering? Lees meer op deze pagina.


Handige documenten

Een overzicht van alle documenten zoals de polisvoorwaarden.

Heb je vragen?

Neem contact op met je adviseur of zoek een onafhankelijke adviseur in de buurt.

Vind een adviseur

Of bel ons direct op: 070 513 04 01
(ma-vrij: 8:00 – 17.30 uur)