WGA Hiaat
Aanvullingszekerheid
Uitgebreid

Vind een adviseur Bereken inkomensterugval

Wat is een WGA Hiaat verzekering?

Met een WGA Hiaat verzekering bied je als werkgever een collectieve verzekering aan voor je werknemers. Deze verzekering vult hun inkomen aan wanneer zij minimaal twee jaar ziek zijn en 35% of meer arbeidsongeschikt zijn. Deze verzekering biedt een aanvulling op de uitkering die je werknemer ontvangt uit de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Hierdoor lopen je werknemers minder financieel risico.

Onze oplossing om arbeidsongeschikte werknemers te beschermen

Wil je jouw werknemers beschermen voor een inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid? Kies dan voor een WGA Hiaat verzekering. Deze verzekering biedt:

Inkomensaanvulling boven de WIA-loongrens

Met een WGA Hiaat verzekering bieden we een aanvulling op de wettelijke uitkering van UWV, zodat werknemers minder financieel risico lopen.

Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde

Een WGA Hiaat verzekering is een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde en laat daarmee goed werkgeverschap zien.

Direct persoonlijk advies aanvragen

Persoonlijke begeleiding

Onze persoonlijke begeleiding aan werkgevers en werknemers draagt bij aan het verkorten en voorkomen van (langdurig) verzuim.

Voor wie is een WGA Hiaat verzekering?

 • Werkgevers kunnen ervoor kiezen om de WGA Hiaat verzekering te sluiten voor hun werknemers, zodat zij beter beschermd zijn tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid.
 • Werknemers kunnen vrijwillig deelnemen aan de WGA Hiaat verzekering of door de werkgever verplicht worden om deel te nemen.
lay96ffd4e7f4664b33b5ee6995fc63005b

Wat verzeker je met een WGA Hiaat Aanvullingszekerheid Uitgebreid en wat is niet verzekerd?

Dit is verzekerd

 • De WGA Hiaat Aanvullingszekerheid Uitgebreid vult de WGA-uitkering van je werknemer aan tot maximaal 70% van het verzekerde loon van het maximum premieloon van € 71.628,- (1 januari 2024).
 • Je kunt al je werknemers verzekeren tot het maximaal te verzekeren loon van € 71.628,- (1 januari 2024), ook werknemers met een tijdelijk contract.
 • We ondersteunen je bij de re-integratie van zieke en arbeidsongeschikte (ex-)werknemers.
Wat is niet verzekerd?
 • We keren niet uit als je werknemer al ziek of arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam of toen je de verzekering sloot. We keren ook niet uit als er sprake is van fraude.

Welke soorten WGA Hiaat verzekeringen zijn er?

WGA Hiaat Aanvullingszekerheid

De WGA Hiaat Aanvullingszekerheid vult de WGA-vervolguitkering voor een deel aan. Je werknemer ontvangt een uitkering als het niet lukt om voor minimaal de helft te werken voor het deel dat hij arbeidsgeschikt is. Wil je meer informatie over deze verzekering? Neem dan contact op met je adviseur.

WGA Hiaat Aanvullingszekerheid Uitgebreid

De WGA Hiaat Aanvullingszekerheid Uitgebreid vult de WGA-uitkering aan tot maximaal 70% van het verzekerde loon van maximaal € 71.628,- (1 januari 2024). Wil je meer informatie over deze verzekering? Neem dan contact op met je adviseur.

WGA Hiaat Inkomenscompensatie

De WGA Hiaat Inkomenscompensatie kun je kiezen als aanvulling op de WGA Hiaat verzekering. Deze verzekering vult het inkomen van je werknemer aan als UWV je werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt verklaart. Je werknemer heeft dan geen recht op een WIA-uitkering. De WGA Hiaat Inkomenscompensatie kent een vaste uitkering voor de duur van maximaal één jaar van 25% van het verzekerde loon van de werknemer.

WGA Hiaat Inkomenscompensatie Meerjarig

WGA Hiaat Inkomenscompensatie Meerjarig kan gekozen worden als aanvulling op de WGA Hiaat verzekering. Deze verzekering vult het inkomen van je werknemer aan als UWV de werknemer minimaal 15% en minder dan 35% arbeidsongeschikt verklaart. De hoogte van de uitkering hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid van je werknemer. Je kunt kiezen voor een uitkeringsduur van vijf of tien jaar. Daarnaast kun je ervoor kiezen om de uitkering volledig (100%) of voor 70% te verzekeren.

Vind een adviseur

Voordelen voor jou als werkgever:
 • Zekerheid door een vast premiepercentage voor drie jaar.
 • De premie is fiscaal aftrekbaar.
 • Je hebt de keuze om je werknemers een verplichte of vrijwillige deelname aan te bieden.
 • Je kunt kiezen voor aanvullende dienstverlening om (langdurig) verzuim te verkorten of voorkomen.
 • Betaal je als werkgever (deels) de premie en krijgt je werknemer een uitkering? Of is je werknemer twee jaar voor de verzekerde eindleeftijd? Dan hoeft je voor deze werknemer geen premie meer te betalen.

Voordelen voor je werknemers:
 • Als een werknemer (een deel van) de premie zelf betaalt, is de premie fiscaal
 • Werknemers zijn standaard verzekerd tot de AOW-leeftijd. We bieden ook de mogelijkheid om te kiezen voor 68 of 70 jaar, altijd gemaximeerd tot de AOW-leeftijd.
 • Betaalt je werknemer (deels) de premie en krijgt je werknemer een uitkering? Of is je werknemer twee jaar voor de verzekerde eindleeftijd? Dan hoeft je werknemer geen premie meer te betalen.
 • Werkt je werknemer voor minimaal 50% voor het deel dat hij arbeidsgeschikt is? Dan ontvangt je werknemer een extra uitkering van 5% van zijn loon.
 • Als je werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt is, bieden we de aanvullende dekking Inkomenscompensatie. Deze dekking vult het inkomen aan je werknemer geen recht heeft op een WIA-uitkering.

Hoeveel kost het?


Bereken de inkomensterugval van je werknemer

Krijg direct inzicht in de inkomensterugval van je werknemer bij arbeidsongeschiktheid en bekijk welke mogelijkheden er zijn om het inkomensverlies op te vangen.

Bereken direct

lay82489c7fe2534376acf97c8f9ea2fcd9


Veelgestelde vragen over de WGA Hiaat verzekering

Wat is een WIA-gat, WIA-Hiaat, WGA-gat of WGA-Hiaat?
Een WIA-gat, WIA-Hiaat, WGA-gat of WGA-Hiaat is een situatie waarin er een verschil bestaat tussen het inkomen dat een werknemer ontving voordat hij arbeidsongeschikt werd en het inkomen dat hij ontvangt nadat hij arbeidsongeschikt werd verklaard.

Wat is de WGA-uitkering?
De WGA-uitkering biedt maandelijks vervangingsinkomen aan werknemers die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn geworden. De afkorting ‘WGA’ staat voor ‘Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten’ en maakt deel uit van de WIA (Wet Inkomen en Arbeid), die sinds 1 januari 2006 bestaat.

Lees meer over WIA dienstverlening

Handige documenten

Een overzicht van alle documenten zoals polisvoorwaarden en verzekeringskaarten.

Bekijk alle documenten

Heb je vragen?

Neem contact op met je adviseur of zoek een onafhankelijke adviseur in de buurt.

Vind een adviseur

Of bel ons direct op: 070 513 04 01
(ma-vrij: 8:00 – 17.30 uur)