Ga direct naar inhoud

Persoonlijk Pensioen Plan
Wet toekomst pensioenen (Wtp)

Persoonlijk Pensioen Plan Wtp (PPP Wtp) is een moderne duurzame pensioenregeling die voldoet aan de nieuwste wetgeving en die je kan laten aansluiten bij jouw wensen én die van je werknemers. Het biedt je duidelijkheid over de kosten en kun je samen met je adviseur de pensioenambitie vaststellen. Je ziet en beheert je pensioenregeling eenvoudig online. En je krijgt extra inzichten door toegang tot de Human Capital Planner (HCP). Met dit datadashboard heb je tools in handen om samen met je adviseur je HR-beleid verder vorm te geven.

Je werknemers hebben volop keuzes om het pensioen zo goed mogelijk op hun persoonlijke situatie aan te laten sluit, zoals de beleggingen en de mogelijkheid om (een deel) gegarandeerd pensioen in te kopen. Ook zij hebben altijd online inzicht in hun pensioen en kunnen eventuele keuzes direct doorgeven.

Direct regelen

Wet toekomst pensioenen

Uiterlijk 1 januari 2028 moeten alle pensioenregelingen voldoen aan de Wet toekomst pensioenen

Meer over de Wtp

Welke varianten zijn mogelijk?

Binnen PPP Wtp bieden we je twee varianten: eerbiedigende werking en vlakke premie.

Eerbiedigende werking

Dit is alleen mogelijk als er voor 1 juli 2023 al een bestaande pensioenregeling was. De bestaande, huidige werknemers gaan dan pensioen opbouwen volgens een premiestaffel (max 38r). De nieuwe werknemers gaan pensioen opbouwen volgens een vlakke premie. Beide groepen krijgen een nabestaandenpensioen dat voldoet aan de Wtp.

Vlakke premie

Je kunt ook kiezen om een pensioenregeling aan te bieden met volledig vlakke premie. Dat geldt dan voor zowel bestaande als nieuwe werknemers. Hier hebben ook beide groepen een nabestaandenpensioen dat voldoet aan de Wtp. Mogelijk wordt de pensioenopbouw voor bestaande werknemers lager. Je kunt besluiten om deze werknemers hiervoor te compenseren. Je adviseur kan je hierover adviseren.

Welke dekkingen zijn standaard?

De dekkingen die standaard zijn inbegrepen:

 • ouderdomspensioen;
 • partnerpensioen voor de pensioendatum;
 • wezenpensioen;
 • premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

Dit betekent dat de werknemer altijd verzekerd is van deze dekkingen.

Welke dekkingen kunnen worden toegevoegd?

Je kunt ervoor kiezen om meer dekkingen af te sluiten, zoals:

 • Aanvullend partnerpensioen. Is het standaard partnerpensioen lager dan 50%? Dan kan de werknemer met deze dekking zelf het partnerpensioen aanvullen tot 50% van het pensioengevend salaris.
 • Extra partner- en/of wezenpensioen. Je kunt iedere werknemer compenseren die bij de overgang naar PPP Wtp een lager nabestaandenpensioen krijgt.
 • Anw-hiaatpensioen. Dat zorgt voor een aanvullend partnerpensioen als de werknemer voor de pensioendatum overlijdt. Deze dekking kan binnen PPP Wtp verplicht of vrijwillig.
 • Arbeidsongeschiktheidspensioen via NN Inkomen. Hiermee wordt het inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid beperkt.
Welke beleggingskeuzes zijn er voor de werkgever en werknemer?

Bij ons is het standaard om de premies te beleggen in een lifecycle. Dit betekent dat we

 • Automatisch voorzichtiger gaan beleggen naarmate de pensioendatum dichterbij komt, ongeacht het beleggingsprofiel van je werknemer.
 • Wij proberen het je eenvoudig te maken en bieden een standaard lifecycle aan. Die jij kiest en die je samen met je adviseur verder vormgeeft, als basis voor het pensioen van je werknemers.
 • We begrijpen dat elke werknemer uniek is en een persoonlijke situatie heeft. Daarom bieden we werknemers de mogelijkheid om hun beleggingen aan te passen, zodat deze beter aansluiten bij hun persoonlijke situatie en doelstellingen. Dit kan op verschillende onderdelen, zoals risicoprofiel, looptijd en beleggingsvorm. Het aanpassen van de beleggingen kan eenvoudig online.

Lees meer over de beleggingen.

Kunnen werknemers ‘Zelf Beleggen’?

Je kunt (ex-)werknemers de mogelijkheid geven om zelf de beleggingsfondsen te kiezen (‘Zelf beleggen’). Dan draagt de werknemer zelf de verantwoordelijkheid en bouwen we bijvoorbeeld niet automatisch het beleggings- en renterisico af. De werknemer kan uiteraard wel zelf met zijn fondskeuze deze risico’s afbouwen als de pensioendatum dichterbij komt. Ook kan hij zelf zijn beleggingen zo goed mogelijk laten aansluiten op aankoop van een vaste of variabele pensioenuitkering op zijn pensioendatum.

Kunnen werknemers gegarandeerd pensioen inkopen?

Je kunt de Pensioenclick in de regeling opnemen. De (ex-)werknemer bepaalt zelf of hij van deze optie gebruikmaakt. Vanaf vijftien jaar voor de AOW-datum kan hij met (een deel van) de premie en/of de aanwezige beleggingswaarde gegarandeerd pensioen kopen.

Kunnen werknemers eenvoudig bij NN een (variabele) uitkering kopen?

Pensioenopbouw en de pensioenuitkering worden vaak gezien als twee losse producten. Bij ons is dit binnenkort verleden tijd. Wij zien opbouw en uitkering als één product.

Op het moment dat een (oud) werknemer met pensioen gaat, willen we dat alle mogelijke obstakels zijn weggenomen. Wij zorgen hiervoor door beleggingen, waar mogelijk, automatisch over te zetten naar de uitkeringsfase. Vlak voor de pensioendatum ontvangen (oud) werknemers een persoonlijk voorstel, dat ze online kunnen accepteren. Ze behouden de mogelijkheid om te ’shoppen’ en voor de pensioenuitkering te kiezen voor een andere uitvoerder.

Welke aanvullende diensten bieden we?

Met een persoonlijke online omgeving, Mijn NN Zakelijk, beheer je de pensioenregeling. Door automatische koppelingen met UWV en gemeenten, is jouw administratie geminimaliseerd. Ook voer je eenvoudig wijzigingen in en is het mogelijk om aan te sluiten op het salarispakket. Je vindt online alle nota's en specificaties bij elkaar. Lees meer over Mijn NN Zakelijk en de Salarispakket aansluiting.

Ook heb je toegang tot de Human Capital Planner (HCP). De HCP is een online datadashboard dat allerlei relevante pensioen- en HR-inzichten jouw bedrijf samenbrengt. Lees meer over de HCP.

Met mijn.nn Inkomen Later krijgen werknemers op één plek inzicht in al hun pensioenen, inkomsten en uitgaven later. We bieden ook hulp bij pensioencommunicatie. Pensioencommunicatie biedt jou als werkgever  ondersteuning in de informatie over pensioen voor je werknemers. Op een heldere manier leggen wij uit hoe de regeling in elkaar steekt en welke keuzemogelijkheden er zijn. Ook welke actualiteiten rondom pensioen invloed hebben op de pensioenregeling van je werknemers. Dit kan samen met je pensioenadviseur. Lees meer over pensioencommunicatie.


Kunnen wij je helpen?