Ga direct naar inhoud

Overlijden

Bij een beleggingsverzekering verzekert u altijd het risico op overlijden. Als de verzekerde overlijdt krijgen de nabestaanden een uitkering. De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van de gekozen dekking.

Overlijden verzekerde

Als de verzekerde overlijdt vóór de einddatum van de verzekering, dan keren we een afgesproken bedrag uit. Dit kan een vast bedrag zijn of een percentage van de opgebouwde waarde. Een vast bedrag is soms nodig. Bijvoorbeeld als u kapitaal opbouwt om een hypotheek mee af te lossen. De hypotheekverstrekker wil dan de zekerheid dat de hypotheek bij overlijden wordt terugbetaald.

Als de verzekerde overlijdt voor de einddatum van de laatste premiebetaling of vóór de einddatum van de verzekering (u vindt de einddatum (premiebetaling) op uw polis), dan zijn er drie mogelijkheden:

1. Terugbetaling van de premies of uitkering van 110% van de waarde

We keren de premies uit die tot dat moment zijn betaald. Is de waarde van de participaties, plus 10% van die waarde, hoger dan de optelsom van de betaalde premies? Dan keren wij het hogere bedrag uit.

2. Terugbetaling van de premies of uitkering van 90% van de waarde

We keren de premies uit die tot dat moment zijn betaald. Is de waarde van de participaties, minus 10% van die waarde, lager dan de optelsom van de betaalde premies? Dan keren wij het lagere bedrag uit.

3. Uitkering van een vast, afgesproken bedrag of 110% van de waarde

We keren het afgesproken vaste bedrag uit. Is de waarde van de beleggingen, plus 10% van die waarde, hoger dan het afgesproken vaste bedrag? Dan keren wij het hogere bedrag uit. Als de beleggingsverzekering geen vaste einddatum heeft en de verzekerde overlijdt op of na de dag dat de laatste premie is betaald, dan keren wij de waarde van de participaties uit, plus 10% van die waarde.

Overlijden verzorger

Bouwt u met uw verzekering waarde op voor bijvoorbeeld een kind, dan kan een dekking voor verzorging (premievrijstelling bij overlijden van de verzorger) zijn meeverzekerd. Als de verzorger (vaak een ouder of grootouder) overlijdt, dan neemt de verzekeraar de premiebetaling over. Zo blijft de kapitaalopbouw voor het kind doorgaan.

Hoeveel u voor deze verzorgingsdekking betaalt, is afhankelijk van de hoogte van de verzekerde premie en de gezondheid van de verzorger. Hoe groter het risico bij overlijden, hoe meer premie u betaalt.

U kunt er voor kiezen om deze dekking te laten vervallen.

Lees meer over wijzigen van uw beleggingsverzekering

uniqueid

Kunnen wij u helpen?