Begunstigde levensverzekering

Een begunstigde is een persoon. Deze persoon ontvangt de uitkering bij overlijden van de verzekerde. Of als de verzekerde op een bepaalde datum leeft. De begunstigde, de verzekeringnemer en de verzekerde kunnen dezelfde persoon zijn. Op het polisblad staat wie de begunstigde(n) is of zijn.