Erfgenamen levensverzekering

Meestal zijn de erfgenamen de echtgenoot of geregistreerd partner en kinderen. Heeft de overledene een testament? Dan staan de namen van de erfgenamen in het testament.

Let op! De erfgenamen ontvangen niet automatisch de uitkering van de levensverzekering. We volgen altijd de begunstiging die op de polis staat.