Ga direct naar inhoud

Veelgestelde vragen Beleggings- en Levensverzekering

Beleggingsverzekering

Hoe kan ik zien of ik een beleggingsverzekering heb?
Je kunt via onze scan zien of je een beleggingsverzekering hebt. Op de polis en in mijn.nn staat dit ook.
Hoe vraag ik een kopie van de jaaropgave van mijn beleggingsverzekering aan?
Voor een kopie van de jaaropgave of kosten- en waardenoverzicht kun je ons een bericht sturen. Of bellen met onze klantenservice.
Hoe weet ik wat de opbrengst kan zijn van mijn beleggingsverzekering?
De opbrengst van je beleggingsverzekering hangt onder andere af van het rendement van de beleggingsfondsen. En van de hoogte van de kosten van je beleggingsverzekering. Ieder jaar krijg je van ons een overzicht van je verzekering. In dit overzicht zie je de mogelijke opbrengst bij verschillende scenario's. We noemen dit het voorbeeldkapitaal. Op de pagina Rendement lees je meer hierover.
Waar vind ik meer informatie over de belastingaangifte van mijn beleggingsverzekering en/of het saldo van mijn premiedepot?
Op de pagina Belastingaangifte lees je meer over de fiscale waarde. Voor iedere verzekering lees je hoe je die opgeeft aan de Belastingdienst.
Van welke beleggingsverzekeringen krijg ik een jaaropgave?
Je krijgt een jaaropgave voor de beleggingsverzekeringen waaruit je vorig jaar een periodieke uitkering hebt ontvangen. En waarop we loonheffing hebben ingehouden. Bijvoorbeeld van een lijfrenteverzekering. Deze uitkeringen zijn inkomen in box 1 voor de inkomstenbelasting.
Voor welke beleggingsverzekeringen krijg ik informatie over de fiscale waarde?

Je krijgt deze informatie als de waarde van je levensverzekering vermogen in box 3 is. Dat geldt voor de volgende verzekeringen:

  • een kapitaalverzekering box 3
  • een uitvaart- of overlijdensrisicoverzekering met een waarde van meer dan € 8.665,- (2024)

Heb je een premiedepot? Dan is het saldo van het depot ook vermogen in box 3.

We geven de fiscale waarde(n) door aan de Belastingdienst. Op de pagina Belastingaangifte lees je hoe je de verzekering opgeeft aan de Belastingdienst.

Welke kosten verrekenen jullie nog als ik mijn beleggingsverzekering afkoop?
Dat hangt af van de oorspronkelijke verzekeraar. Op onze pagina over premie en kosten lees je hier meer over.
Hoe kan ik zien of ik een beleggingsverzekering met garantieregeling heb?
Dit staat op je polis of in mijn.nn. Daar vind je een van de volgende kopjes: 'Garantieregeling', 'Garantie' of 'Uitkeringsgarantie'. Hier staat of je een beleggingsverzekering met garantieregeling hebt.
Hoe kan ik mijn beleggingsfonds wijzigen?
Je leest meer over de mogelijkheden om je beleggingsfondsen te wijzigen op de pagina Fondsen wijzigen.
Ik weet niet zeker of mijn beleggingsverzekering nog bij mij past. Wat kan ik doen?
Het is verstandig om regelmatig te kijken of je verzekering nog past bij je huidige situatie. Je kunt hiervoor contact opnemen met je adviseur. Je kunt ook contact opnemen met onze klantenservice.
Wat is een garantieregeling van mijn beleggingsverzekering?

Met een garantieregeling heb je recht op minimaal een bepaald bedrag of minimaal een bepaald rendement. Op je polis lees je of je een garantie hebt. En welke garantie je hebt. Ook lees je er welke voorwaarden er gelden. Een van de voorwaarden van deze garanties is dat je de premie op tijd betaalt.

Wijzig je jouw beleggingsverzekering? Dat kan invloed hebben op je garantie. Neem bij wijzigingen daarom eerst contact op met je adviseur. En laat je goed informeren. Je kunt ook bellen met onze klantenservice. We kijken dan wat de gevolgen zijn voor je garantie.


Traditionele levensverzekering

Ik wil een overlijdensrisicoverzekering afsluiten bij Nationale-Nederlanden. Is dat mogelijk?
Je kunt zelf een overlijdensrisicoverzekering bij ons sluiten of via een verzekeringsadviseur. Kies je ervoor om je verzekering zelf te sluiten? Hier vind je online alle informatie over ons product. Dan beoordeel je zelf of onze overlijdensrisicoverzekering aansluit bij jouw wensen. We geven je hierover geen persoonlijk advies. Wil je liever advies? Neem dan contact op met een onafhankelijke verzekeringsadviseur.
Wat is het verschil tussen een overlijdensrisicoverzekering en een uitvaartverzekering?
Een overlijdensrisicoverzekering keert alleen uit als de verzekerde overlijdt voor de einddatum van de verzekering. Leeft de verzekerde op de einddatum? Dan vervalt de verzekering zonder uitkering. Een uitvaartverzekering keert altijd uit bij overlijden. Met de uitkering betaal je de kosten van de uitvaart.
Mijn lijfrenteverzekering bij Nationale-Nederlanden bereikt binnenkort de einddatum. Welke mogelijkheden heb ik met de uitkering?
Drie maanden voor de einddatum van je verzekering krijg je bericht van ons. In dit bericht vertellen we meer over de mogelijkheden die je hebt met de uitkering. De keuzes hangen af van de datum waarop je de lijfrenteverzekering hebt gesloten. Hierover lees je meer op de pagina Soorten en regels. Op de pagina Uw lijfrentekapitaal komt vrij zie je alle mogelijkheden op een rij. Heb je een adviseur? Hij kan je meer vertellen over de mogelijkheid die het beste bij jou past.
Ik wil mijn lijfrenteverzekering afkopen, maar ik heb de premie niet (volledig) opgegeven als aftrekpost bij mijn belastingaangifte. Wat kan ik doen?
Je vraagt dan bij de Belastingdienst een ‘Verklaring niet afgetrokken premies’ aan. In deze verklaring staat het bedrag waarover je geen belasting hoeft te betalen. Het bedrag hangt af van de hoogte van de premie die je niet als aftrekpost hebt opgegeven. De verklaring stuur je met je afkoopverzoek mee.
Ik woon in het buitenland. Kan ik dan met mijn lijfrentekapitaal een lijfrente aankopen die recht geeft op een periodieke uitkering?
Bij ons kun je geen lijfrente meer kopen. Ook niet als je in het buitenland woont. Dat kan alleen maar bij een paar verzekeraars. Vraag je verzekeringsadviseur naar de mogelijkheden.
De Belastingdienst heeft mijn aangifte voor de inkomstenbelasting 2021 alvast ingevuld. In deze aangifte staan twee bedragen bij dezelfde verzekering. Welk bedrag is juist?
Beide bedragen zijn goed. De bedragen zijn samen de totale premie die je in 2021 hebt betaald. We hebben je verzekering in 2021 in een nieuw administratiesysteem gezet. Daarom staan er twee bedragen. Het ene bedrag is de premie tot en met de datum in het oude systeem. En het andere bedrag is de premie in 2021 in het nieuwe administratiesysteem.
Kan ik mijn Overlijdensrisicoverzekering stopzetten (afkopen)? En wat zijn daar dan de gevolgen van?
Je kunt je overlijdensrisicoverzekering altijd stopzetten. Je overlijdensrisicoverzekering bouwt in de meeste gevallen geen waarde op. Daarom kun je de verzekering niet altijd afkopen. In de premieberekening houden we er rekening mee dat sommige klanten de verzekering eerder beëindigen. Dit hebben we als een korting in de premie verwerkt. Heeft je verzekering wel waarde opgebouwd? Dan kun je afkopen. Afkopen heeft gevolgen. Laat je adviseren voordat je de verzekering afkoopt.
Ik heb geen verzekering (meer) bij Nationale-Nederlanden. Waarom krijg ik toch een jaaropgave?
Je krijgt een jaaropgave omdat je vorig jaar een uitkering van ons hebt ontvangen. Op deze uitkering hielden we loonheffing in.
Wat is winstdeling en hoe werkt het?
Op de pagina Winstdeling vind je meer uitleg over winstdeling.
Hoe kan ik mijn levensverzekering wijzigen?
Je kunt je levensverzekering wijzigen via mijn.nn. Wil je eerst meer informatie over een bepaalde wijziging en de gevolgen daarvan? Kijk dan op Levensverzekering wijzigen.
Wanneer geldt de bezittingsvrijstelling voor mijn levensverzekering?

De bezittingsvrijstelling geldt als je een kapitaalverzekering box 3 hebt. En:

  • je de verzekering vóór 15 september 1999 hebt gesloten
  • je de premie na 15 september 1999 niet hebt verhoogd
  • je de premie na 15 september 1999 hebt verhoogd omdat dit als recht op je polis stond
  • je de looptijd na 15 september 1999 niet hebt verlengd

Je hoeft dan alleen de fiscale waarde boven € 123.428,- (2024) op te geven in je belastingaangifte. Dat doe je als vermogen in Box 3. Heb je een fiscale partner? Dan mag je de bezittingsvrijstelling verdubbelen tot € 246.856,-. Je partner kan deze bezittingsvrijstelling dan niet meer zelf gebruiken.

In mijn winstbrief staat het jaartal van vorig jaar. Klopt dat wel?
Het jaartal in de winstbrief klopt. We berekenen de winst pas na afloop van een kalenderjaar. Het bedrag van de eventueel bijgeschreven winst is dus de winst over het vorige kalenderjaar. Lees meer over de winstdeling en de winstbrief.
Welke fiscale regels gelden er voor mijn levensverzekering?
De fiscale regels hangen onder andere af van de soort levensverzekering. En van de datum waarop je jouw levensverzekering hebt gesloten. Op de pagina Soorten en regels lees je hier meer over.
Wanneer mag ik de premie van mijn lijfrenteverzekering aftrekken voor de inkomstenbelasting?
Soms mag je de premie van de lijfrenteverzekering aftrekken voor de inkomstenbelasting. Dat mag alleen als je zelf de premie betaalt en aan regels voldoet. Je hebt bijvoorbeeld in een jaar minder pensioen opgebouwd dan toegestaan. Je mag dan je premie tot een bepaald bedrag aftrekken. Dat bedrag noemt de Belastingdienst ‘jaarruimte’. Je leest hier meer over op de website van de Belastingdienst.
Ik wil mijn levensverzekering stopzetten (afkopen). Kan dat?
Afkopen betekent dat je de levensverzekering stopt voor de einddatum. Je krijgt dan de afkoopwaarde, als je verzekering die heeft. Afkopen kan niet altijd. Je hebt je levensverzekering bijvoorbeeld gekoppeld aan een lening (verpand). Dan heb je eerst toestemming nodig van de geldverstrekker. Afkopen is ook niet altijd gunstig. Soms betaal je veel belasting over de afkoopwaarde. En je betaalt soms een belastingboete (revisierente) van 20%. Laat je daarom goed adviseren over de gevolgen. Je leest meer over de gevolgen van afkoop op de pagina Stopzetten (afkopen). Wil je een opgave van de afkoopwaarde van je levensverzekering? Deze kun je eenvoudig online bij ons opvragen. Of kijk in mijn.nn.
Moet degene die de uitkering uit een Overlijdensverzekering ontvangt belasting betalen over de uitkering?
Degene die de uitkering ontvangt (de begunstigde) betaalt misschien erfbelasting en ook inkomstenbelasting. Of dit zo is hangt onder andere af van zijn of haar relatie met de overledene. Lees hier meer.
Er staat een vreemde voorbeelddatum in de winstbrief van mijn uitvaartverzekering. Hoe komen jullie aan deze datum?
We keren het verzekerd  bedrag pas uit na overlijden van de verzekerde. De hoogte van de uitkering hangt af van de datum van overlijden van de verzekerde. De voorbeelddatum in de winstbrief hebben we gekozen om je een voorbeeld te geven van het bedrag dat we uitkeren.
Wanneer ontvang ik mijn winstbrief?
We sturen de winstbrieven ieder jaar in de periode van mei tot en met september.
Ik ontvang altijd meerdere winstbrieven tegelijk maar nu niet. Wanneer ontvang ik ze allemaal?
We sturen de winstbrieven ieder jaar in de periode van mei tot en met september. Misschien was je gewend de winstbrieven op dezelfde dag te krijgen. Nu ontvang je ze mogelijk op verschillende dagen.
Wanneer krijg ik de jaaropgave van mijn levensverzekering?
We sturen je de jaaropgave over vorig jaar voor half maart. Heb je dan nog geen jaaropgave gekregen? Neem dan contact met ons op. Je kunt ons een bericht sturen. Of bel met onze klantenservice.
Waarom krijg ik een jaaropgave van mijn levensverzekering?
Je hebt de jaaropgave nodig voor je belastingaangifte. In de jaaropgave staat welk bedrag we vorig jaar aan je hebben uitgekeerd. En welke bedragen we hebben ingehouden. De uitkeringen zijn inkomen in box 1 voor de inkomstenbelasting. We geven deze gegevens door aan de Belastingdienst.

Service en Contact

We kunnen je op verschillende manieren helpen.

Chatten

Start de chat

Chat met Sanne, onze digitale assistent.

Bellen

088 663 00 00

Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur. Houd rekening met een wachttijd.