Ga direct naar inhoud

Winstdeling

In het verleden heb je een levensverzekering met recht op winstdeling gesloten. Op deze pagina vind je meer uitleg over de soorten winstdeling. En over de winstbrief die je ontvangt. Wil je weten of je winstdeling hebt meeverzekerd? Kijk dan op je polis.

Er zijn twee soorten van winstdeling:
- Maatschappijwinstdeling
- Overrentewinstdeling
Hieronder lees je wat deze twee soorten winstdeling inhouden en hoe we de winst berekenen.

Maatschappijwinstdeling

Toen je de levensverzekering afsloot, kon je maatschappijwinstdeling meeverzekeren. Van de meeste verzekeringen was maatschappijwinstdeling een vast onderdeel. Wat maatschappijwinstdeling precies is, leggen we uit in de video hieronder.

Hoe bepalen we de hoogte van de maatschappijwinstdeling?

We kijken ieder jaar of er winst is gemaakt op onze levensverzekeringen met recht op maatschappijwinstdeling. Is dit het geval? Dan geven we een winstdeling. In onderstaand document staan de richtlijnen voor het bepalen van de maatschappijwinstdeling.

Richtlijnen winstdeling

We verwachten dat in de toekomst een beperkt bedrag aan winstdeling beschikbaar is. De winstdeling kan per verzekering en (oorspronkelijke) verzekeraar verschillen.

Voorbeeldbedragen

Hoeveel de toekomstige winstdeling oplevert, kunnen we niet voorspellen. We willen je toch een indruk geven van de mogelijke uitkomst. Daarom hebben we voorbeelden in de winstbrief opgenomen. De verschillen tussen de voorbeelden tonen het effect op de toekomstige winstdeling aan als het rendement verandert.

Wanneer krijg je de opgebouwde winst?

Wanneer we het opgebouwde winstbedrag uitkeren is afhankelijk van de soort verzekering. Bij een uitvaartverzekering met winstdeling keren we het opgebouwde winstbedrag uit na het overlijden van de verzekerde(n). En bij een kapitaalverzekering met winstdeling keren we het opgebouwde winstbedrag uit als de verzekerde(n) leeft op de einddatum of bij overlijden van de verzekerde voor de einddatum van de verzekering. In je winstbrief en op je polis staat wat voor jouw verzekering geldt.

We geven je de garantie dat je het opgebouwde winstbedrag krijgt, als je je verzekering niet wijzigt voor de einddatum van de verzekering. Iedere wijziging van je verzekering kan gevolgen hebben voor de hoogte van de verzekerde bedragen.

Stop je de verzekering af? Dan krijg je de afkoopwaarde van je verzekering. Dit is inclusief de afkoopwaarde van het opgebouwde winstbedrag. De afkoopwaarde is lager dan de bedragen die in je winstbrief en polis staan.

Let op! Niet alle levensverzekeringen kunnen tijdens de looptijd afgekocht worden. Kijk hiervoor in je polis en in de voorwaarden van je verzekering.

Winstbrief

Heb je een levensverzekering met winstdeling? Dan krijg je van ons ieder jaar een winstbrief over je levensverzekering met winstdeling. Je ontvangt deze brief in de periode mei tot en met september.

Je vindt in je winstbrief onder meer:

  • Het verzekerd bedrag zoals dat op je polis staat
  • Het bijgeschreven winstbedrag over het afgelopen kalenderjaar
  • De totale uitkering bij in leven zijn van de verzekerde(n), indien van toepassing
  • De totale uitkering bij overlijden van de verzekerde(n), indien van toepassing

Zo kun je bepalen of de verwachte totale uitkering voldoende is om je doel te halen. Bijvoorbeeld voor de aflossing van je hypotheek of voor (een aanvulling op) je pensioen. De winst berekenen we pas na afloop van een kalenderjaar. Het bedrag van de bijgeschreven winst is dus de winst over het voorgaande kalenderjaar.

Winstbrief als aanvulling op je polis

Je winstbrief vervangt je polis niet. Je winstbrief geeft alleen een korte beschrijving van de uitkering waarvoor winstdeling geldt. Ook staat hierin het winstbedrag dat je op dit moment hebt opgebouwd. Op je polis zie je waarvoor je verzekerd bent en wat het verzekerd bedrag is. Bij je polis heb je ook de ‘Voorwaarden van Verzekering’ gekregen. Lees en bewaar je polis en je laatste winstbrief goed. Het verzekerd bedrag op je polis kan anders zijn dan in de winstbrief als:

  • Het verzekerd bedrag nog in guldens op je polis staat
  • Je de verzekering hebt gewijzigd
  • Je een nieuwe polis hebt gekregen

Moet je nog actie ondernemen?

Het is verstandig dat je actie onderneemt, omdat de winstdeling in de toekomst niet gegarandeerd is. De totale uitkering is misschien lager dan je had verwacht. Daarom is het belangrijk dat je toetst of het verzekerd bedrag en het bijgeschreven winstbedrag samen voldoende zijn om je doel te halen. Bijvoorbeeld voor het aflossen van je hypotheek of voor (een aanvulling op) je pensioen. Als dit onvoldoende is, bespreek dan of extra maatregelen nodig zijn. Je kunt hiervoor contact opnemen met je verzekeringsadviseur. Heb je geen adviseur? Neem dan contact met ons op.

Overrentewinstdeling

Toen je de levensverzekering afsloot, kon je overrentewinstdeling meeverzekeren. Met overrentewinstdeling verhogen we het verzekerd bedrag zonder dat je extra premie betaalt. Wat overrentewinstdeling is leggen we hieronder uit.

Hoe bepalen we de hoogte van de overrentedeling?

We kijken ieder jaar of er winst is gemaakt op de rekenrente die van toepassing is op je verzekering. Is er sprake van rentewinst? Dan ontvang je een deel van de jaarlijkse winst op de rente. Hiervoor gelden wel regels. Hieronder lees je wanneer je winstdeling ontvangt. En ook hoe we dit berekenen.

Winstdeling op basis van externe rendementen

Voor de berekening van de overrentewinstdeling zijn externe rendementen belangrijk. Meer informatie over rendementen is te vinden in de polisvoorwaarden, in de winstbrief, en op de website van het verbond van verzekeraars.

Maar wat zijn die externe rendementen eigenlijk? Dit zijn maatstaven voor rendement. Het Verbond van Verzekeraars en het Data Analytics Centre berekenen deze rendementen. Hierbij kijken ze naar alle staatsleningen (guldens- en euro-obligatieleningen) die voldoen aan een aantal afgesproken regels. De hoogte is gebaseerd op het effectief rendement van deze staatsleningen.

Hoe berekenen we de overrentewinstdeling?

Toen je de verzekering sloot hebben we een rekenrente afgesproken. Meestal is deze 3% of 4%. Ieder jaar vergelijken we het gehanteerde externe rendement met de rekenrente plus een vaste marge. Is het externe rendement hoger dan de rekenrente per jaar plus de vaste marge? Dan is er winst en verhogen we het verzekerd bedrag. Deze winst noemen we overrentewinstdeling.

We verlagen het verzekerd bedrag nooit als er geen overrente is. Of je de komende jaren winstdeling krijgt hangt af van de hoogte van de externe rendementen.

Voorbeeld

Stel de opbrengst van de externe rendement is 3,8% en je rekenrente is 3%. De vaste marge is 0,5%. Dit betekent dat de overrentewinstdeling 0,3% is.

Wil je meer weten over je winstdeling? Kijk dan in je voorwaarden van verzekering.

Wanneer krijg je de opgebouwde rentewinst?

Wanneer we het opgebouwde winstbedrag uitkeren is afhankelijk van de soort verzekering. Bij een uitvaartverzekering met winstdeling keren we het opgebouwde winstbedrag uit na het overlijden van de verzekerde(n). En bij een kapitaalverzekering met winstdeling keren we het opgebouwde winstbedrag uit als de verzekerde(n) leeft op de einddatum van de verzekering of bij overlijden van de verzekerde voor de einddatum van de verzekering. In je winstbrief en op je polis staat wat voor jouw verzekering geldt.

We geven je de garantie dat je het opgebouwde winstbedrag krijgt, als je je verzekering niet wijzigt voor de einddatum van de verzekering. Iedere wijziging van je verzekering kan gevolgen hebben voor de hoogte van de verzekerde bedragen.

Stop je de verzekering af Dan krijg je de afkoopwaarde van je verzekering. Dit is inclusief de afkoopwaarde van het opgebouwde winstbedrag. De afkoopwaarde is lager dan de bedragen die in je winstbrief en polis staan.

Let op! Niet alle levensverzekeringen kunnen tijdens de looptijd afgekocht worden. Kijk hiervoor in je polis en in de voorwaarden van je verzekering.

Service en Contact

We kunnen je op verschillende manieren helpen.

Chatten

Start de chat

Chat met Sanne, onze digitale assistent.

Bellen

088 663 00 00

Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur. Houd rekening met een wachttijd.