Ga direct naar inhoud

Soorten en regels

Er zijn verschillende soorten levensverzekeringen. Met ieder hun eigen regels. Regels zijn afspraken die je met ons hebt gemaakt. Maar ook regels van de Belastingdienst. Die regels bepalen of je belasting moet betalen. En wat je met je verzekering mag doen. Op deze pagina staan de belangrijkste soorten levensverzekeringen. En de belangrijkste fiscale regels die voor deze verzekeringen gelden.

Kapitaalverzekering box 3

Bij een kapitaalverzekering keren we het bedrag in één keer uit. 

Wat zijn de belangrijkste fiscale regels?

 • Je mag de premie niet aftrekken van je inkomen.
 • Tijdens de looptijd van je verzekering betaal je inkomstenbelasting in box 3. Je betaalt deze belasting over de waarde. 
 • Je betaalt geen belasting over de uitkering. Er gelden speciale regels als je de kapitaalverzekering hebt gesloten vóór 15 september 1999. Dit heet ‘overgangsrecht’.

Lees meer over de regels bij Je belastingaangifte

Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)

Bij een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) bouw je een bedrag op. Dit bedrag gebruik je om de schuld van je woning af te lossen. Dit is meestal je hypotheek.

Wat zijn de belangrijkste fiscale regels van een KEW?

 • Je krijgt een eenmalig bedrag. Of degene die de uitkering krijgt bij overlijden krijgt het eenmalige bedrag.
 • Je gebruikt dit bedrag om de schuld van je woning af te lossen.
 • Je betaalt tijdens de looptijd geen belasting over de waarde van je verzekering.
 • Je betaalt geen belasting over de uitkering als je voldoet aan bepaalde regels.

Lees meer over de regels bij Je belastingaangifte

Omzetten naar KEW is niet meer mogelijk

Je kunt geen nieuwe Kapitaalverzekering Eigen Woning meer sluiten. Ook mag je een kapitaalverzekering box 3 niet meer veranderen in een KEW. De wet staat dit niet meer toe.

Lijfrenteverzekering

Bij een lijfrenteverzekering bouw je een bedrag op. Je gebruikt dit bedrag voor een uitkering per maand, drie maanden, half jaar of jaar. Met een lijfrenteverzekering vul je meestal je pensioen aan. We kunnen het bedrag ook overmaken naar een bankspaarrekening.

Je kunt bij ons kiezen voor een bankspaarrekening: Aanvullende PensioenUitkering.

Wat zijn de belangrijkste fiscale regels?

 • Je moet de uitkering gebruiken voor een periodieke uitkering. Dat is bijvoorbeeld een uitkering per maand of per jaar. Dit heet 'lijfrente'.
 • Je mag van de Belastingdienst de uitkering soms in één keer ontvangen. Daarvoor gelden regels.
 • Soms mag je de premie aftrekken bij de aangifte van je inkomstenbelasting. Dat mag alleen als je zelf de premie betaalt. En als je in een jaar minder pensioen hebt opgebouwd. Dat noemt de Belastingdienst ‘jaarruimte’.
 • Heb je premie betaald voor een lijfrenteverzekering? Dan betaal je inkomstenbelasting over de uitkering. Ook als je de premie niet volledig hebt kunnen aftrekken.

Niet alle lijfrenteverzekeringen zijn hetzelfde. Dat komt omdat de belastingregels voor lijfrenteverzekeringen zijn aangepast. Voor oude lijfrenteverzekeringen gelden daarom andere regels dan voor nieuwere verzekeringen. De Belastingdienst gebruikt hiervoor de termen ‘oud en nieuw regime’.

Oud regime

 • Heb je een lijfrenteverzekering gesloten vóór 16 oktober 1990? En daarna de premie niet meer verhoogd? Of heb je de premie verhoogd omdat dit volgens een recht op de polis mag?
 • Of heb je een lijfrenteverzekering gesloten met een koopsom vóór 1 januari 1992?

Dan valt je verzekering onder het ‘oude regime’ van de Belastingdienst. Je mag de uitkering dan in één keer laten uitbetalen. Of de uitkering schenken aan iemand.

Kies je voor een periodieke uitkering – bijvoorbeeld een uitkering per maand? Dan mag je zelf weten wanneer deze ingaat. De uitkering moet soms wel een bepaalde tijd duren. De looptijd van deze uitkering hangt af van hoe oud de verzekerde was bij de start van de uitkering.

Kies je ervoor om de uitkering over te dragen naar een bankspaarproduct? Vanaf dat moment gelden automatisch de regels van het nieuwe regime.

Combinatie oud en nieuw regime

Het kan zijn dat je lijfrenteverzekering een combinatie is van het ‘oude en nieuwe regime’.

 • Heb je de lijfrenteverzekering gesloten vóór 16 oktober 1990?
 • Heb je de premie tussen 16 oktober 1990 en 1 januari 2001 niet verhoogd? Of heb je de premie verhoogd omdat dit volgens een recht op de polis mag?
 • Heb je ons verzocht om de lijfrenteverzekering vanaf 2001 aan te passen aan de regels van het nieuwe regime?

Je verzekering is een combinatie van het ‘oude en nieuw regime’ van de Belastingdienst. Heb je een bedrag opgebouwd met premies tot en met 31 december 2000? Het bedrag valt onder de regels van het oud regime. Heb je een bedrag opgebouwd met premies op of na 1 januari 2001? Het bedrag valt onder de regels van het nieuwe regime. 

Nieuw regime

 • Heb je een lijfrenteverzekering gesloten op of ná 16 oktober 1990?
 • Of ná 16 oktober 1990 de premie van je verzekering verhoogd? En heb je dat gedaan zonder dat je gebruik maakte van een recht op de polis?
 • Of heb je een lijfrenteverzekering met een koopsom afgesloten op of ná 1 januari 1992?

Dan valt je verzekering onder het ‘nieuwe regime’ van de Belastingdienst. Je kunt de waarde overdragen naar een bankspaarproduct. De fiscale regels blijven dan hetzelfde. Je mag minder met de uitkering doen dan bij een verzekering met het oude regime. Je mag deze bijvoorbeeld niet aan iemand anders schenken.

Laat je het bedrag in één keer uitbetalen? Dan betaal je een boete (revisierente) aan de Belastingdienst.

Bij ‘nieuw regime’ lijfrenteverzekeringen mag je niet zomaar zelf kiezen wanneer de uitkeringen ingaan en stoppen. Je kunt wel kiezen of je de uitkering wil ontvangen via banksparen of een verzekering. Hieronder staat een overzicht met de belangrijkste mogelijkheden.

Uitkeringen nieuw regime bij verzekeraar Uitkeringen nieuw regime bij bank
Levenslange oudedagslijfrente Deze uitkering mag niet later ingaan dan vijf jaar na het jaar waarin je de AOW-leeftijd bereikt. Deze lijfrente mag alleen stoppen als de verzekerde overlijdt. Deze lijfrente mag niet later ingaan dan vijf jaar na het jaar waarin je de AOW-leeftijd bereikt. De uitkering moet twintig jaar duren. Plus het aantal jaar dat je jonger bent dan de AOW-leeftijd.
Nabestaandenlijfrente De begunstigde krijgt een uitkering. De uitkering gaat in als de verzekerde overlijdt. De uitkering moet dan meteen starten. Wanneer de uitkering mag stoppen hangt af van de relatie die de begunstigde had tot de verzekerde. De begunstigde krijgt een uitkering. De uitkering gaat in als de verzekerde overlijdt. De uitkering moet dan meteen starten. De datum waarop de uitkering mag stoppen hangt af van de relatie die de begunstigde had tot de verzekerde.
Tijdelijke oudedagslijfrente De uitkering uit deze lijfrente moet minimaal vijf jaar duren. De uitkering mag pas ingaan in het jaar waarin de verzekeringnemer AOW ontvangt. De uitkering mag niet later ingaan dan vijf jaar na dat jaar. De uitkering uit deze lijfrente moet minimaal vijf jaar duren. De uitkering mag pas ingaan dan in het jaar waarin de verzekeringnemer AOW ontvangt. De uitkering mag niet later ingaan dan vijf jaar na dat jaar.
Overbruggingslijfrente Deze mag je alleen sluiten als je de premies hebt afgetrokken vóór 1 januari 2006. De uitkering mag op ieder moment ingaan. Maar stopt uiterlijk in het jaar waarin je de recht krijgt op AOW. Of op het moment dat je pensioen ontvangt. Deze lijfrente mag niet bij een bank worden gesloten.

Lees meer over de verschillen tussen een uitkering uit banksparen en een verzekeringsuitkering

Uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering heeft geen einddatum. Je hoeft vanaf een bepaalde datum geen premie meer te betalen. We keren een bedrag uit als de verzekerde overlijdt.

Wat zijn de belangrijkste fiscale regels van een uitvaartverzekering?

 • Je mag de premie niet aftrekken bij de aangifte van je inkomstenbelasting.
 • Je mag de premie wel aftrekken van de inkomstenbelasting als je uitvaartverzekering een lijfrenteclausule heeft.
 • Heb je een uitvaartverzekering met lijfrenteclausule? Dan keren we het verzekerd bedrag niet in een keer uit. De begunstigde moet het bedrag gebruiken voor een nabestaandenlijfrente. De begunstigde krijgt dan periodiek een bedrag. Bijvoorbeeld iedere maand of ieder jaar. Over deze uitkeringen betaalt de begunstigde dan inkomstenbelasting.

Lees meer over de regels bij Je belastingaangifte

Overlijdensrisicoverzekering

Met een overlijdensrisicoverzekering zorg je ervoor dat jouw nabestaanden financieel verzorgd achterblijven. We keren een bedrag uit als de verzekerde(n) voor de einddatum van de verzekering overlijdt. Een overlijdensrisicoverzekering is vaak gekoppeld aan een hypotheek (verpanden). De hypotheekverstrekker heeft meer zekerheid dat je (een deel van) de hypotheek terugbetaalt. We keren het verzekerd bedrag uit aan de hypotheekverstrekker.

Lees meer over de Overlijdensrisicoverzekering

Wat zijn de belangrijkste fiscale regels van een overlijdensrisicoverzekering?

 • Je mag de premie niet aftrekken bij de aangifte van je inkomstenbelasting.
 • Je mag de premie wel aftrekken van de inkomstenbelasting als je overlijdensrisicoverzekering een lijfrenteclausule heeft.
 • Heb je een overlijdensrisicoverzekering met lijfrenteclausule? Dan keren we het verzekerd bedrag niet in een keer uit. De begunstigde moet het bedrag gebruiken voor een nabestaandenlijfrente. De begunstigde krijgt dan periodiek een bedrag. Bijvoorbeeld iedere maand of ieder jaar. Over deze uitkeringen betaalt de begunstigde dan inkomstenbelasting.

Lees meer over de regels bij Je belastingaangifte

Direct Ingaande Lijfrente

Dit is een verzekering waarbij je periodiek een uitkering ontvangt. De uitkering krijg je tot de einddatum van de verzekering. Of zolang de (laatste) verzekerde leeft. Je kunt een Direct Ingaande Lijfrente niet stopzetten.

Je kunt bij ons geen nieuwe Direct Ingaande Lijfrente sluiten. Bij ons kun je een bankspaarrekening Aanvullende PensioenUitkering openen.

Gouden handdrukverzekering

De gouden handdrukverzekering sluit je als je een ontslagvergoeding (gouden handdruk) wil storten in een verzekering. Aan het einde van de looptijd heb je een bedrag opgebouwd. Je kunt het bedrag periodiek laten uitkeren. Je opent dan een nieuwe bankspaarrekening of sluit een nieuwe verzekering. We maken het bedrag over naar deze rekening of verzekering. Je kunt het bedrag ook in een keer laten uitkeren naar je betaalrekening. Of we maken het bedrag over naar een eigen stamrecht BV.

Je kunt bij ons kiezen voor een bankspaarrekening: Banksparen OntslagVergoeding.

Wat zijn de belangrijkste fiscale regels van een gouden handdrukverzekering?

 • Je gebruikt het bedrag uit de gouden handdrukverzekering om een periodieke uitkering te kopen. Dat is bijvoorbeeld een uitkering per maand of per jaar.
 • Je betaalt over de ontslagvergoeding nog geen belasting. Je betaalt pas inkomstenbelasting over de periodieke uitkering die je ontvangt.
 • Je kunt een periodieke uitkering aankopen in het jaar waarin je de AOW-leeftijd bereikt. Of op zijn laatst op 31 december in het jaar erna. Dit is de redelijke beslistermijn. Volgens de fiscale regels moet de uitkering vanaf die datum ingaan.
 • Er zijn ook regels voor de einddatum van de periodieke uitkering. De uitkering moet minimaal een bepaalde tijd duren. Hoelang de uitkering moet duren hangt af van de leeftijd van de verzekerde als de uitkering ingaat.
 • Overlijdt de verzekerde? Dan krijgt de begunstigde de uitkering. De begunstigde kan zijn:
  • de (ex) echtgenoot
  • de (ex) partner of
  • de kinderen jonger dan 30 jaar.
 • Een gouden handdrukverzekering valt voor de inkomstenbelasting in box 1. Je betaalt tijdens de looptijd geen belasting over de waarde. Je betaalt wel belasting over de uitkeringen.
 • Je mag de uitkering in één keer ontvangen.

Op zoek naar een nieuwe levensverzekering?

Wil je een nieuwe levensverzekering sluiten? Lees dan meer op de pagina levensverzekering afsluiten.

Service en Contact

We kunnen je op verschillende manieren helpen.

Chatten

Start de chat

Chat met Sanne, onze digitale assistent.

Bellen

088 663 00 00

Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur. Houd rekening met een wachttijd.