Over je levensverzekering

Wat is een levensverzekering?

Een levensverzekering sluit je af als je een bedrag wilt laten uitkeren bij een bepaalde gebeurtenis. Bijvoorbeeld om je hypotheek af te lossen. Of als aanvulling op je (nabestaanden)pensioen. Voor een levensverzekering betaal je premie. Wie de uitkering ontvangt, hangt af van degene die je daarvoor hebt aangewezen.

Er zijn levensverzekeringen waarbij de uitkering vaststaat. Dit noemen we ‘traditionele levensverzekeringen’. Er zijn ook levensverzekeringen waarbij je de premie laat beleggen. De uitkering op de einddatum staat dan niet vast. Dit zijn ‘beleggingsverzekeringen’. Wil je weten of je een beleggingsverzekering hebt? Klik dan op ‘Heb ik een beleggingsverzekering'.

Wanneer keert de levensverzekering uit? 

Je kunt bij de start van de levensverzekering kiezen wanneer de verzekering een bedrag moet uitkeren. Je hebt de volgende keuzes:

 • alleen als de verzekerde leeft op de einddatum
 • alleen als de verzekerde overlijdt voor de einddatum
 • als de verzekerde overlijdt
 • als de verzekerde leeft op de einddatum of eerder overlijdt

Doel

Je hebt met de uitkering een doel voor ogen. Het doel bepaalt wanneer de verzekering moet uitkeren. Bijvoorbeeld op je pensioendatum om je pensioen aan te vullen. Of op een bepaalde datum om je hypotheek af te lossen.

Premie

Je betaalt premie voor je levensverzekering. Bijvoorbeeld iedere maand of ieder jaar. Maar je kunt ook een eenmalig bedrag betalen. Dat noemen we een koopsom. De premie voor je levensverzekering bestaat uit de volgende delen:

 • premie voor de uitkering bij leven of overlijden. Of voor beide.
 • kosten voor het sluiten en beheren van je verzekering.
 • premie voor aanvullende dekkingen. Maar alleen als je die hebt meeverzekerd.
 • kosten die we betalen aan je adviseur. Dit zijn kosten voor de verkoop van een levensverzekering. En voor advies bij het sluiten en tijdens de looptijd van de verzekering. Dit geldt niet als je de verzekering na 1 januari 2013 hebt afgesloten. Je betaalt dan zelf de kosten rechtstreeks aan je adviseur.

Looptijd

Je kiest bij de start van een levensverzekering hoe lang de verzekering moet lopen. Dat is de looptijd. De looptijd is de tijd tussen de startdatum en de einddatum van de verzekering.

Hoe werkt een traditionele levensverzekering?  

De hoogte van de premie of uitkering staat vast

Bij een traditionele levensverzekering staat de premie en het verzekerd bedrag vast. Je weet dus wat je betaalt en welk bedrag je gegarandeerd krijgt. Als je op de einddatum leeft óf als je voor de einddatum overlijdt.

Bij sommige verzekeringen kan winstdeling zijn meeverzekerd. We weten nu niet hoe hoog de winstdeling op de einddatum precies is. Je ontvangt elk jaar een winstbrief. Daarin houden we je op de hoogte van de verwachte winstuitkering op de einddatum.

Hoe werkt een beleggingsverzekering?

De hoogte van de premie staat vast. De uitkering staat niet vast

Met een beleggingsverzekering bouw je een bedrag op met beleggen. Je betaalt premie. De waarde van je beleggingsverzekering hangt onder andere af van de koers van de beleggingsfondsen. Daardoor is de uitkering uit een beleggingsverzekering onzeker.

Combinatie van verzekeren en beleggen

Met een beleggingsverzekering bouw je dus een bedrag op via beleggingen. Met de premie koopt de verzekeraar of fondsbeheerder participaties in beleggingsfondsen. Je kunt zelf vaak kiezen in welke fondsen je wil beleggen.

Met een beleggingsverzekering kun je ook risico's verzekeren. Je kunt bijvoorbeeld een uitkering verzekeren voor je nabestaanden als je overlijdt. Of je verzekert een uitkering die je krijgt als je arbeidsongeschikt wordt.

Fondsbeheerder belegt

Nationale-Nederlanden belegt niet zelf. Dan doen professionele beleggers voor ons. De fondsbeheerder van het beleggingsfonds kijkt welke beleggingen het meeste kunnen opbrengen. Dit zijn altijd beleggingen die passen in het beleggingsprofiel van het fonds. De fondsbeheerder beslist over kopen en verkopen van beleggingen. Dat doe je dus niet zelf.

Garantieregeling

Bij sommige beleggingsverzekeringen krijg je op de einddatum in ieder geval een bepaald bedrag. Of je krijgt een minimum rendement. Dit heet de garantieregeling.

Vaste rente of beleggen

Er zijn beleggingsverzekeringen waarbij je kiest voor een vaste rente én/of beleggen. Dit noemen we hybride verzekeringen. De vaste rente is meestal gekoppeld aan de rente van je hypotheek.

Risico van een beleggingsverzekering

Je loopt risico met een beleggingsverzekering. De waarde kan aan het eind van de looptijd lager zijn dan je had verwacht. De waarde hangt namelijk af van koersen. En koersen kunnen elke dag anders zijn. De waarde hangt ook af van het aantal participaties.

In veel gevallen kun je je verzekering aanpassen om je doel te halen. Het is voor elke soort verzekering anders wat je kunt doen. Aanpassingen kunnen fiscale gevolgen hebben. Vraag je adviseur daarom altijd om advies.

Aanpassen of niet?

Soms is het beter om je beleggingsverzekering aan te passen of nu al uit te laten keren. Elke situatie is anders en kan bovendien (andere) fiscale gevolgen hebben. Zo kan meer premie betalen fiscale gevolgen hebben. Daarom kun je het beste overleggen met je adviseur. Er zijn meestal drie mogelijkheden:

1. je verzekering gewoon door laten lopen zonder iets te wijzigen
2. je verzekering aanpassen
3. je verzekering stopzetten (en kiezen om op een andere manier je doel te bereiken).

Je verzekering door laten lopen

Als je besluit om niets te doen, dan loopt je beleggingsverzekering gewoon door. Je belegt in dezelfde fondsen. En je blijft voor hetzelfde bedrag verzekerd. Er kunnen verschillende redenen zijn om niets te veranderen aan je beleggingsverzekering. Misschien heb je een garantie voor de hoogte van de uitkering of het rendement. En wil je de verzekering daarom houden zoals hij is. Of misschien is de verwachte waarde voldoende om je doel te halen. Het is ook mogelijk dat je jouw verzekering tijdens de looptijd niet mag aanpassen.

Houd er rekening mee dat de uitkering straks misschien niet genoeg is om je hypotheek af te lossen. Hierdoor houd je misschien een restschuld over. Of de uitkering is niet hoog genoeg voor de gewenste aanvulling op je pensioen.

Aanpassen

Als je de beleggingsverzekering aanpast, loop je nog steeds het risico dat de uitkering lager is dan je dacht. De hoogte van de uitkering is namelijk nooit zeker. Het is belangrijk dat je dit vooraf overlegt met een adviseur. Een aanpassing kan fiscale gevolgen hebben. Ook is niet elke wijziging mogelijk.

Voorbeelden van mogelijkheden

 • Je kunt opnieuw bepalen hoeveel risico je wil en kunt lopen
 • Je kunt een ander beleggingsfonds kiezen
 • Je kunt je premie wijzigen
 • Je kunt (tijdelijk) stoppen met premie betalen (premievrij maken)
 • Je kunt de dekking aanpassen

Let op: heb je jouw beleggingsverzekering gekoppeld aan een hypotheek? Dan heb je toestemming nodig van de pandhouder (bank of andere financiële instelling) als je iets wil aanpassen.

Stopzetten

Je kunt je beleggingsverzekering stopzetten en de waarde laten storten op je bankrekening. Je kunt jouw verzekering ook stopzetten en kiezen voor een ander product. Let op: stopzetten kan (nadelige) fiscale gevolgen hebben en is niet altijd mogelijk. Welke voordelen en nadelen voor jou gelden, kan een adviseur vertellen.


Welke levensverzekeringen zijn er?

Er zijn verschillende soorten levensverzekeringen. Met ieder hun eigen regels.

Soorten en regels

Aanvullende dekkingen

Toen je bij ons een verzekering afsloot, kon je een aantal extra dekkingen meeverzekeren.

Alle aanvullende dekkingen

Wat gebeurt er op de einddatum?

Stopt je verzekering? Of keren we een bedrag uit op de einddatum? En welke regels zijn er dan?

Einddatum van je verzekering

Verzekering met winstdeling

Bij het afsluiten van je levensverzekering kon je winstdeling meeverzekeren.

Alles over een verzekering met winstdeling

Een beleggingsverzekering

Heb je een beleggingsverzekering? En wil je daar meer informatie over?

Alles over je beleggingsverzekering


Service en Contact

We kunnen je op verschillende manieren helpen.

Chatten

Start de chat

Chat met Sanne, onze digitale assistent.

Bellen

088 663 00 00

Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur. Houd rekening met een wachttijd.