Ga direct naar inhoud

Verzekering stopzetten (afkopen)

Je wil je levensverzekering stopzetten. En de waarde ontvangen, als je verzekering die heeft. Dat noemen we afkopen. Afkoop van een levensverzekering voor de einddatum is vaak niet gunstig en soms mag het volgens de voorwaarden niet. Laat je daarom goed adviseren over de gevolgen. Hieronder staat meer over de gevolgen van afkoop voor iedere soort levensverzekering.

Kapitaalverzekering box 3 

1. Je haalt het financiële doel niet

Je hebt je verzekering gesloten met een bepaald financieel doel. Je wil misschien een bedrag ontvangen om je pensioen aan te vullen. Of om je hypotheek af te lossen. Koop je de verzekering voor de einddatum af? Dan krijg je nu misschien een lager bedrag dan wanneer je de verzekering door laat lopen.

2. Je betaalt kosten die nog niet verrekend zijn

Kapitaalverzekeringen zijn met een bepaalde looptijd gesloten. We verrekenen tijdens de looptijd kosten. Bij afkoop van de verzekering houden we misschien kosten in die we nog niet hebben verrekend. Of dat zo is, hangt af van de datum waarop je de verzekering hebt gesloten.

3. Je aanvullende dekkingen stoppen

Heb je aanvullende dekkingen meeverzekerd? Bijvoorbeeld een uitkering als je arbeidsongeschikt wordt? Deze dekkingen stoppen als je de verzekering afkoopt.

4. Belastingvrije vermogensopbouw in box 3 vervalt

Heb je de verzekering gesloten voor 15 september 1999? Dan betaal je over de waarde tot € 123.428,- (2024) geen belasting in box 3. Als je de verzekering afkoopt, ben je dit belastingvoordeel kwijt.

Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) 

1. Je haalt het financiële doel niet

Heb je een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)? Dan is deze verzekering gekoppeld aan de schuld op je woning (hypotheek). Koop je de KEW voor de einddatum af? Je krijgt dan misschien een lagere uitkering dan wanneer je de verzekering door laat lopen.

2. Je betaalt misschien boeterente

Bij een KEW moet je de afkoopwaarde gebruiken voor de aflossing van je hypotheek. Bij veel geldverstrekkers mag je dat tussentijds doen. Maar vaak mag je maar een bepaald percentage per jaar extra aflossen. Los je meer af? Dan betaal je misschien een boeterente. Je geldverstrekker kan je hier meer over vertellen.

3. Er blijft een restschuld over

De uitkering is waarschijnlijk te laag voor de aflossing van je hypotheek. Er blijft dan een restschuld over. Die schuld moet je op een andere manier aflossen. Je netto maandlasten kunnen dan stijgen.

4. Je betaalt kosten die nog niet verrekend zijn

Kapitaalverzekeringen zijn met een bepaalde looptijd gesloten. We verrekenen tijdens de looptijd kosten. Bij afkoop van de verzekering houden we misschien kosten in die we nog niet hebben verrekend. Of dat zo is, hangt af van de datum waarop je de verzekering hebt gesloten.

5. Belastingvrij vermogen opbouw vervalt

Met je Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) bouw je belastingvrij vermogen op. Als je de verzekering afkoopt, ben je dit belastingvoordeel kwijt.

6. Je aanvullende dekkingen stoppen

Heb je aanvullende dekkingen meeverzekerd? Bijvoorbeeld een uitkering als je arbeidsongeschikt wordt? Deze dekkingen stoppen als je de verzekering afkoopt.

Lijfrenteverzekering 

1. Je haalt het financiële doel niet

Je hebt de verzekering gesloten met een bepaald financieel doel. Je wil bijvoorbeeld je pensioen aanvullen. Of eerder stoppen met werken. Koop je de verzekering voor de einddatum af? Je krijgt dan misschien een lagere uitkering dan wanneer je de verzekering door laat lopen.

2. Je betaalt misschien (meer) belasting

We houden belasting in over de afkoopwaarde. Deze belasting maken we over naar de Belastingdienst.

Bij een 'nieuw regime'-lijfrenteverzekering houden we 52% van de afkoopwaarde in. Bij een 'oud regime'-lijfrenteverzekering houden we ook een bedrag in. Hoeveel we dan inhouden, hangt af van de hoogte van de afkoopwaarde. Hoe hoger de afkoopwaarde is, hoe hoger het percentage dat we moeten inhouden. Hierbij geldt een maximum van 49,50% (2024).

De Belastingdienst berekent bij je belastingaangifte of je een bedrag terugkrijgt. Of dat je juist belasting moet bijbetalen.

3. Je betaalt misschien revisierente

Heb je een ‘nieuw regime’-lijfrenteverzekering waarvoor je de premie hebt afgetrokken bij de belastingaangifte? En is de afkoopwaarde hoger dan € 5.364,- (2024)? Dan betaal je een belastingboete (revisierente) van 20% over de afkoopwaarde.

Heb je een ‘oud regime’-lijfrenteverzekering? Dan betaal je geen revisierente.

4. Je betaalt kosten die nog niet verrekend zijn

Lijfrenteverzekeringen zijn met een bepaalde looptijd gesloten. We verrekenen tijdens de looptijd kosten. Bij afkoop van de verzekering houden we misschien kosten in die we nog niet hebben verrekend. Of dat zo is, hangt af van de datum waarop je de verzekering hebt gesloten.

5. Je aanvullende dekkingen stoppen

Heb je aanvullende dekkingen meeverzekerd? Bijvoorbeeld een uitkering als je arbeidsongeschikt wordt? Deze dekkingen stoppen als je de verzekering afkoopt.

Gouden handdruk- of stamrechtverzekering 

1. Je haalt het financiële doel niet

Je hebt de verzekering gesloten met een bepaald financieel doel. Je wil bijvoorbeeld je pensioen aanvullen. Of eerder stoppen met werken. Koop je de verzekering voor de einddatum af? Je krijgt dan misschien een lagere uitkering dan wanneer je de verzekering door laat lopen.

2. Je betaalt loonbelasting en een bijdrage Zorgverzekeringswet

Een vorige werkgever heeft een bedrag voor een gouden handdruk- of stamrechtverzekering betaald toen je uit dienst ging. Je hebt toen geen loonbelasting betaald over dit bedrag. Koop je de gouden handdruk- of stamrechtverzekering voor de einddatum af? Dan is de afkoopwaarde inkomen in dat jaar. Je betaalt dan misschien meer belasting dan je betaalt over de periodieke uitkering vanaf de einddatum. En je betaalt misschien een hogere bijdrage Zorgverzekeringswet. Of en hoeveel je betaalt hangt af van de hoogte van je inkomen.

Uitvaartverzekering 

1. Je haalt het financiële doel niet

Je hebt de uitvaartverzekering gesloten om de uitvaart van de verzekerde te betalen. Koop je de verzekering voor de einddatum af? Dan stopt de verzekering. Je krijgt dan geen uitkering bij overlijden. Je krijgt de afkoopwaarde, als je verzekering die heeft.

2. Je betaalt kosten die nog niet verrekend zijn

Uitvaartverzekeringen zijn met een bepaalde looptijd gesloten. We verrekenen tijdens de looptijd kosten. Die verrekening verdelen we over de hele looptijd. Bij afkoop van je verzekering houden we misschien kosten in die we nog niet hebben verrekend. Of dat zo is, hangt af van de datum waarop je de verzekering hebt gesloten.

3. Je aanvullende dekkingen stoppen

Heb je aanvullende dekkingen meeverzekerd? Bijvoorbeeld een uitkering als je arbeidsongeschikt wordt? Deze dekkingen stoppen als je de verzekering afkoopt.

Overlijdensrisicoverzekering 

1. Je haalt het financiële doel niet

Met je overlijdensrisicoverzekering wil je jouw nabestaanden financieel verzorgd achterlaten. Koop je de verzekering voor de einddatum af? Dan stopt de verzekering. Je krijgt dan geen uitkering bij overlijden. Je krijgt de afkoopwaarde, als je verzekering die heeft.

2. Je betaalt nog niet verrekende kosten

Overlijdensrisicoverzekeringen zijn met een bepaalde looptijd gesloten. Verspreid over die looptijd verrekenen we kosten. Bij afkoop van je verzekering betaal je misschien kosten die we nog niet hebben verrekend. Dit hangt af van wanneer je de verzekering hebt gesloten.

3. Je aanvullende dekkingen stoppen

Heb je aanvullende dekkingen meeverzekerd? Bijvoorbeeld een uitkering als je arbeidsongeschikt wordt? Deze dekkingen stoppen als je de verzekering afkoopt.

Je verzekering is gekoppeld aan je hypotheek of lening

Heb je jouw levensverzekering gekoppeld (verpand) aan je hypotheek of lening? Dan heb je toestemming nodig van de geldverstrekker als je de verzekering wil afkopen. Hieronder staat wat je dan moet doen.

Nationale-Nederlanden of ING is geldverstrekker

Als Nationale-Nederlanden of ING geldverstrekker is, dan hoef je niets te doen. Je krijgt vanzelf bericht.

Nationale-Nederlanden of ING is geen geldverstrekker

Als wij of ING niet de geldverstrekker zijn, dan volg je de volgende stappen:

  • Je vraagt toestemming aan de geldverstrekker. Download via onderstaande link het formulier Verzoek aan geldverstrekker wijzigen levensverzekering. Vul de gegevens in en stuur het formulier naar de geldverstrekker.
  • De geldverstrekker vult het formulier verder in en stuurt het formulier terug naar je.
  • Heb je het formulier met de toestemming ontvangen? Stuur het formulier dan naar ons op.
  • De geldverstrekker mag het formulier ook rechtstreeks naar ons sturen.

Wat ook kan: stoppen met premie betalen

Vind je de gevolgen van afkoop te groot? Je kunt er ook voor kiezen om te stoppen met premie betalen? Daarvoor gelden wel regels.

Ik wil mijn verzekering stopzetten

Wil je je verzekering meteen stopzetten? Dit kan je op twee manieren regelen:

  • Via je verzekeringsadviseur
  • Zelf, via onderstaande button

Verzekering stopzetten