Ga direct naar inhoud

Stoppen met premie betalen (premievrij maken)

Je kunt in overleg met ons stoppen met premie betalen. Dat noemen we premievrij maken. Je levensverzekering blijft bestaan. Stoppen met premie betalen kan niet altijd. Er gelden regels. Die regels hangen af van de soort verzekering.

Stoppen met premie betalen heeft gevolgen. Op deze pagina lees je wat de gevolgen zijn voor iedere soort verzekering.

Kapitaalverzekering box 3 

1. Je uitkering wordt lager

We keren op de einddatum van je levensverzekering een lager bedrag uit. De uitkering bij overlijden wordt bij een traditionele verzekering lager. Bij een beleggingsverzekering wordt de uitkering bij overlijden meestal niet lager. Bij een beleggingsverzekering verrekenen we de risicopremie met de waarde van je verzekering. Je loopt het risico dat je verzekering leegloopt.

2. Je betaalt misschien (meer) belasting

Kapitaalverzekering box 3 die je hebt afgesloten na 14 september 1999

Je verzekering telt mee als vermogen in box 3. Je betaalt over de uitkering geen belasting. Dit verandert niet als je eerder stopt met premie betalen.

Kapitaalverzekering box 3 die je hebt gesloten op of ná 1 januari 1992 en vóór 15 september 1999

Je betaalt tijdens de looptijd geen belasting in box 3 tot een waarde van € 123.428,- (2024). Over de rest betaal je belasting in box 3. Je betaalt belasting over de uitkering uit de verzekering. Maar misschien heb je recht op belastingvrijstelling. De vrijstelling geldt als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Je hebt in ieder geval 15 jaar achter elkaar premie betaald.
 • De hoogste premie die je in een jaar hebt betaald, is niet hoger dan 10 keer de laagste premie die je in een jaar hebt betaald.

Voldoet je verzekering in het jaar van premievrij maken niet aan de voorwaarden die hierboven staan? Dan heb je geen recht op een vrijstelling. Je betaalt dan belasting over het rentebestanddeel. Het rentebestanddeel is het verschil tussen de uitkering en de totale premie die je betaalde.

Kapitaalverzekering box 3 die je hebt gesloten vóór 1 januari 1992

Je betaalt tijdens de looptijd geen belasting in box 3 tot een waarde van € 123.428,- (2024). Over de rest betaal je wel belasting in box 3. Je betaalt wel belasting over de uitkering. Maar misschien heb je recht op belastingvrijstelling . De vrijstelling geldt als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Je hebt in ieder geval 12 jaar achter elkaar premie betaald.
 • Je verzekering voldoet aan de bandbreedte-eis:
 • Looptijd tot 30 jaar: de hoogste premie was in een jaar niet hoger dan 15 keer de laagste jaarpremie.
 • Looptijd 30 jaar of meer: de hoogste premie was in een jaar niet hoger geweest 20 keer de laagste premie.

Voldoet je verzekering in het jaar van premievrij maken niet aan de voorwaarden die hierboven staan? Dan heb je geen recht op een vrijstelling. Je betaalt dan belasting over het rentebestanddeel. Het rentebestanddeel is het verschil tussen de uitkering en de totale premie die je betaalde.

Lees meer over je belastingaangifte

3. Aanvullende dekkingen stoppen

Heb je aanvullende dekkingen meeverzekerd? En stop je met premie betalen? Dan stoppen de aanvullende dekkingen ook.

Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) 

1. Je uitkering wordt lager

We keren op de einddatum van je levensverzekering een lager bedrag uit. De uitkering bij overlijden wordt bij een traditionele verzekering lager. Bij een beleggingsverzekering wordt de uitkering bij overlijden meestal niet lager. Bij een beleggingsverzekering verrekenen we de risicopremie met de waarde van je verzekering. Je loopt het risico dat je verzekering leegloopt.

2. Je betaalt misschien (meer) belasting

De waarde van de KEW valt in box 1. Voor de uitkering geldt een vrijstelling in box 1 van maximaal € 202.000,- (2024). De vrijstelling geldt alleen als je voldoet aan bepaalde voorwaarden:

 • Je hebt tot het jaar waarin je de verzekering premievrij hebt gemaakt in ieder geval 15 jaar achter elkaar premie betaald.
 • De hoogste premie die je in een jaar hebt betaald, is niet hoger dan 10 keer de laagste premie die je in een jaar hebt betaald.

Voldoe je niet aan de voorwaarden voor de uitkeringsvrijstelling? Dan is je verzekering geen KEW meer. De Belastingdienst ziet de waarde als een uitkering. Je betaalt dan belasting in box 1 over het rentebestanddeel. Het rentebestanddeel is het verschil tussen de waarde en de premie die je hebt betaald. Vanaf het volgende jaar telt de verzekering mee als bezitting in box 3.

Lees meer over je belastingaangifte

3. Aanvullende dekkingen stoppen

Heb je aanvullende dekkingen meeverzekerd? En stop je met premie betalen? Dan stoppen de aanvullende dekkingen ook.

Lijfrenteverzekering

1. Je uitkering wordt lager

We keren op de einddatum van je levensverzekering een lager bedrag uit. De uitkering bij overlijden wordt bij een traditionele verzekering lager. Bij een beleggingsverzekering wordt de uitkering bij overlijden meestal niet lager. Bij een beleggingsverzekering verrekenen we de risicopremie met de waarde van je verzekering. Je loopt het risico dat je verzekering leegloopt.

2. Je betaalt misschien (meer) belasting

Je kunt geen premie meer aftrekken bij je aangifte inkomstenbelasting. Daardoor betaal je misschien meer belasting.

Lees meer over je belastingaangifte

3. Aanvullende dekkingen stoppen

Heb je aanvullende dekkingen meeverzekerd? En stop je met premie betalen? Dan stoppen de aanvullende dekkingen ook.

Uitvaartverzekering

1. Je uitkering wordt lager

Stop je eerder met premie betalen dan je had afgesproken? Dan betaal je in totaal minder premie. Daarom wordt de uitkering lager en haal je misschien je financiële doel niet. Misschien heb je dan niet genoeg geld om de uitvaart te betalen.

2. Je betaalt misschien (meer) belasting

Uitvaartverzekering die je hebt gesloten ná 14 september 1999

Je betaalt over de uitkering geen belasting. Dit verandert niet als je eerder stopt met premie betalen.

Uitvaartverzekering die je hebt gesloten vóór 15 september 1999

Degene die recht heeft op de uitkering betaalt geen inkomstenbelasting. Dit geldt als de verzekerde overlijdt:

 • vóór de 72-jarige leeftijd.
 • op of na de 72-jarige leeftijd én het verzekerd bedrag niet meer is dan € 8.665,- (2024). Deze vrijstelling geldt voor alle uitkeringen uit uitvaartverzekeringen samen.
 • op of na de 72-jarige leeftijd en er wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
  • de hoogste jaarpremie die je hebt betaald tijdens de looptijd mag niet meer zijn dan 10 keer de laagste jaarpremie.
  • Je hebt op het moment van premievrij maken voor deze verzekering in ieder geval 15 jaar achter elkaar premie betaald. Je hebt geen termijn overgeslagen. Heb je de verzekering gesloten vóór 1 januari 1992? Dan moet je minstens 12 jaar achter elkaar premie betaald hebben.

Lees meer over je belastingaangifte

3. Aanvullende dekkingen stoppen

Heb je aanvullende dekkingen meeverzekerd? En stop je met premie betalen? Dan stoppen de aanvullende dekkingen ook.

Overlijdensrisicoverzekering

1. Je uitkering wordt lager

Stop je eerder met premie betalen dan je had afgesproken? Dan betaal je in totaal minder premie. Daarom wordt de uitkering lager en haal je misschien je financiële doel niet. Misschien hebben je nabestaanden dan niet genoeg geld na je overlijden.

2. Je betaalt misschien (meer) belasting

Overlijdensrisicoverzekering die je hebt gesloten ná 14 september 1999

Je betaalt over de uitkering geen belasting. Dit verandert niet als je eerder stopt met premie betalen.

Overlijdensrisicoverzekering die je hebt gesloten vóór 15 september 1999

Degene die recht heeft op de uitkering betaalt geen inkomstenbelasting . Dit geldt als de verzekerde overlijdt:

 • vóór de 72-jarige leeftijd.
 • op of na de 72-jarige leeftijd én het verzekerd bedrag niet meer is dan € 8.665,- (2024). Deze vrijstelling geldt voor alle uitkeringen uit overlijdensrisicoverzekeringen samen.
 • op of na de 72-jarige leeftijd en wordt voldaan aan de volgende voorwaarden.
  • de hoogste jaarpremie die je hebt betaald tijdens de looptijd mag niet meer zijn dan 10 keer uw laagste jaarpremie.
  • Je hebt voor deze verzekering in ieder geval 15 jaar achter elkaar premie betaald. Je hebt geen termijn overgeslagen.
  • Heb je de verzekering gesloten vóór 1 januari 1992? Dan moet je minstens 12 jaar achter elkaar premie betaald hebben.

Lees meer over je belastingaangifte

3. Aanvullende dekkingen stoppen

Heb je aanvullende dekkingen meeverzekerd? En stop je met premie betalen? Dan stoppen de aanvullende dekkingen ook.

Je verzekering is gekoppeld aan je hypotheek of lening

Heb je jouw levensverzekering gekoppeld (verpand) aan je hypotheek of lening? Dan heb je toestemming nodig van de geldverstrekker als je wil stoppen met premie betalen. Hieronder staat wat je dan moet doen.

Nationale-Nederlanden of ING is geldverstrekker

Als Nationale-Nederlanden of ING geldverstrekker is, dan hoef je niets te doen. Je krijgt vanzelf bericht.

Nationale-Nederlanden of ING is geen geldverstrekker

Als wij of ING niet de geldverstrekker zijn, dan volg je de volgende stappen:

 • Je vraagt toestemming aan de geldverstrekker. Je kunt het formulier 'Verzoek aan geldverstrekker wijzigen levensverzekering' gebruiken. Vul de gegevens in en stuur het formulier naar de geldverstrekker.
 • De geldverstrekker vult het formulier in en stuurt het formulier terug naar je.
 • Heb je het formulier met de toestemming ontvangen? Stuur het formulier dan naar ons op.
 • De geldverstrekker mag het formulier ook rechtstreeks naar ons sturen.
Ik wil stoppen met premie betalen

Wil je je verzekering premievrij maken? Je kunt dit op twee manieren regelen:

 • via je verzekeringsadviseur
 • zelf, via de button hieronder

Verzekering premievrij maken