Ga direct naar inhoud

Minder premie betalen

Bij de meeste levensverzekeringen kun je ervoor kiezen om minder premie te betalen. Hiervoor gelden wel regels. De regels hangen af van de soort levensverzekering.

Als je minder premie betaalt, wordt je uitkering lager. Heb je een beleggingsverzekering? En verlaag je de premie te veel? Dan loop je zelfs het risico dat je verzekering leegloopt. En soms heeft verlaging van de premie ook gevolgen voor de belasting die je moet betalen. Op deze pagina lees je meer.

Kapitaalverzekering box 3

1. Je uitkering wordt lager

We keren op de einddatum van je levensverzekering een lager bedrag uit. De uitkering bij overlijden wordt bij een traditionele verzekering lager. Bij een beleggingsverzekering blijft de uitkering bij overlijden meestal hetzelfde. Bij een beleggingsverzekering verrekenen we de risicopremie met de waarde van je verzekering, Je loopt het risico dat je verzekering leegloopt. Heb je aanvullende dekkingen meeverzekerd? We laten je weten wat premieverlaging betekent voor de aanvullende dekkingen.

2. Je betaalt misschien (meer) belasting

Kapitaalverzekering box 3 die is gesloten ná 14 september 1999

Deze verzekering telt mee als vermogen in box 3. Je hoeft over de uitkering uit de verzekering geen belasting te betalen. Dit verandert niet als je de premie verlaagt.

Kapitaalverzekering box 3 die is gesloten vóór 15 september 1999

Je betaalt tot een waarde van € 123.428,- (2024) geen belasting tijdens de looptijd van de verzekering. Je betaalt wel belasting over de uitkering, maar je kunt daarvoor (gedeeltelijk) belastingvrijstelling krijgen. Dat kan nog steeds als je de premie verlaagt. Bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

 • Heb je je verzekering gesloten vóór 1 januari 1992? En is de looptijd minder dan 30 jaar? De hoogte van je premie moet na de premieverlaging minimaal 1/15 van de hoogste jaarpremie zijn. Is de looptijd 30 jaar of langer dan is dit 1/20.
 • Heb je de verzekering gesloten na 1 januari 1992? Dan moet de premie na verlaging minimaal 1/10 zijn van de hoogste jaarpremie die je hebt betaald.

Voldoe je niet aan deze regels? Dan heb je geen recht meer op een vrijstelling bij uitkering van de verzekering. Je betaalt dan belasting over (een deel) van de uitkering. Je betaalt alleen belasting over het verschil tussen de premie die je hebt betaald en de uitkering. Dat verschil noemen we het rentebestanddeel.

Lees meer over je belastingaangifte

Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)

1. Je uitkering wordt lager

We keren op de einddatum van je levensverzekering een lager bedrag uit. De uitkering bij overlijden wordt bij een traditionele verzekering lager. Bij een beleggingsverzekering blijft de uitkering bij overlijden meestal hetzelfde. Bij een beleggingsverzekering verrekenen we de risicopremie met de waarde van je verzekering. Je loopt het risico dat je verzekering leegloopt. Heb je aanvullende dekkingen meeverzekerd? We laten je weten wat het betekent voor de aanvullende dekkingen.

2. Je betaalt misschien (meer) belasting

Bij een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) gelden regels voor de hoogte van de premie. De hoogste jaarpremie mag niet meer zijn dan 10 keer de laagste jaarpremie. Is de premie hoger? Dan betaal je belasting over het verschil tussen de waarde van je KEW en de totale premie die je hebt betaald. Daarna verandert je KEW in een gewone kapitaalverzekering box 3. Je hebt dan geen recht meer op de belastingvrijstelling van € 202.000 (2024) die bij de KEW hoort.

Lees meer over je belastingaangifte

Uitvaartverzekering

1. Je uitkering wordt lager

We keren een lager bedrag uit dan je eerst verzekerd had als de verzekerde overlijdt. Heb je aanvullende dekkingen meeverzekerd? We laten je weten wat het betekent voor de aanvullende dekkingen.

2. Je betaalt misschien (meer) belasting

Uitvaartverzekering die is gesloten ná 14 september 1999

Je betaalt over de uitkering geen belasting. Dit verandert niet als je de premie verlaagt.

Uitvaartverzekering die is gesloten vóór 15 september 1999

De begunstigde betaalt over de uitkering geen inkomstenbelasting als de verzekerde overlijdt:

 • vóór de 72-jarige leeftijd.
 • op of na de 72-jarige leeftijd en het verzekerd bedrag niet meer is dan € 8.665,- (2024). Deze vrijstelling geldt voor alle uitkeringen uit uitvaartverzekeringen samen.
 • op of na de 72-jarige leeftijd. En:
  • de hoogste jaarpremie was tijdens de looptijd niet hoger dan 10 keer je laagste jaarpremie.
  • Je hebt voor deze verzekering in ieder geval 15 jaar achter elkaar premie betaald, zonder een termijn over te slaan. Heb je de verzekering gesloten vóór 1 januari 1992? Dan heb je in ieder geval 12 jaar achter elkaar premie betaald.

Lees meer over je belastingaangifte

Overlijdensrisicoverzekering

1. Je uitkering wordt lager

We keren een lager bedrag uit dan je eerst verzekerd had als de verzekerde overlijdt. Heb je aanvullende dekkingen meeverzekerd? We laten je weten wat het betekent voor de aanvullende dekkingen.

2. Je betaalt misschien (meer) belasting

Overlijdenrisicoverzekering die is gesloten ná 14 september 1999

Je betaalt over de uitkering geen belasting. Dit verandert niet als je de premie verlaagt.

Overlijdensrisicoverzekering die is gesloten vóór 15 september 1999

De begunstigde betaalt over de uitkering geen inkomstenbelasting als de verzekerde overlijdt:

 • vóór de 72-jarige leeftijd.
 • op of na de 72-jarige leeftijd en het verzekerd bedrag niet meer is dan € 8.665,- (2024). Deze vrijstelling geldt voor alle uitkeringen uit uitvaartverzekeringen samen.
 • op of na de 72-jarige leeftijd. En:
  • de hoogste jaarpremie was tijdens de looptijd niet hoger dan 10 keer de laagste jaarpremie.
  • Je hebt voor deze verzekering in ieder geval 15 jaar achter elkaar premie betaald, zonder een termijn over te slaan. Heb je de verzekering gesloten vóór 1 januari 1992? Dan heb je in ieder geval 12 jaar achter elkaar premie betaald.

Lees meer over je belastingaangifte

Je verzekering is gekoppeld aan je hypotheek of lening 

Nationale-Nederlanden of ING is geldverstrekker

Als Nationale-Nederlanden of ING geldverstrekker is, dan hoef je niets te doen. Je krijgt vanzelf bericht.

 • Je vraagt toestemming aan de geldverstrekker. Je kunt het formulier 'Verzoek aan geldverstrekker wijzigen levensverzekering' gebruiken. Vul de gegevens in en stuur het formulier naar de geldverstrekker.
 • De geldverstrekker vult het formulier in en stuurt het formulier terug naar jou.
 • Heb je het formulier met de toestemming ontvangen? Stuur het formulier dan naar ons op.
 • De geldverstrekker mag het formulier ook rechtstreeks naar ons sturen.

Ik wil minder premie betalen

Wil je de premie verlagen? Klik op de button hieronder.

Premie verlagen