Risicodekking verzekeren of aanpassen

Heb je risico’s meeverzekerd? Je kunt de risicodekking in veel gevallen aanpassen. Je kunt er voor kiezen om een risico niet meer te verzekeren. Of je kunt het verzekerd bedrag aanpassen. Hieronder lees je meer over de risicodekkingen.

Een adviseur kan je helpen als je de risicodekking wil aanpassen. Heb je geen adviseur? Zoek een onafhankelijk adviseur of neem contact op met ons.

Risico op overlijden

De nabestaanden of degene die je hebt aangewezen als begunstigde krijgen een uitkering als de verzekerde overlijdt.

Hoe groter het risico, hoe hoger de premie

De hoogte van de premie hangt af van:

 • de hoogte van de uitkering
 • bij een beleggingsverzekering: de waarde
 • het aantal mensen dat is verzekerd
 • de leeftijd en gezondheid van deze mensen
 • de duur van de verzekering.

Hoe ouder iemand is, hoe groter het overlijdensrisico is. Hoe groter het risico, hoe meer premie je betaalt.

Dekking bij overlijden verlagen

Je kunt de dekking bij overlijden verlagen. Bij een beleggingsverzekering blijft dan een groter deel van je premie over om waarde op te bouwen. Bij een traditionele verzekering wordt de premie lager. Behalve als je dezelfde premie wil blijven betalen. Verlaag je de dekking bij overlijden bij een traditionele verzekering? Dan moet je ook de uitkering bij leven verlagen. De bedragen moeten dezelfde verhouding hebben als voor de verlaging. De nabestaanden krijgen een lager bedrag. Maar ook op andere (fiscale) gebieden kan een aanpassing van de dekking bij overlijden gevolgen hebben. Is je verzekering gekoppeld aan je hypotheeklening? Dan heb je toestemming nodig van de geldverstrekker om de dekking te verlagen.

Overlijdensrisico apart verzekeren

Heb je een beleggingsverzekering? Je kunt je vaste risicodekking omzetten in een 90% of 110% dekking. En je kunt een losse overlijdensrisicoverzekering (ORV) sluiten:

 • Een losse lineair dalende ORV. Je hoeft dan geen gezondheidsverklaring in te vullen.
 • Een losse gelijkblijvende ORV. Je hoeft dan geen gezondheidsverklaring in te vullen.

Wil je de risicodekking van je beleggingsverzekering omzetten in een 90% of 110% dekking? En daarnaast een losse overlijdensrisicoverzekering zonder gezondheidsverklaring afsluiten. Hiervoor gelden regels. Je verzekeringsadviseur kan je hier mee over vertellen. Heb je geen verzekeringsadviseur? Neem dan contact met ons op.

Belangrijk

 • Wil je het overlijdensrisico aanpassen? Neem dan contact op met je adviseur.
 • Wil je het overlijdensrisico los verzekeren. Dit kan fiscale gevolgen hebben.
 • Heb je een beleggingsverzekering die in de toekomst mogelijk vervalt omdat er geen waarde meer is? En gebeurt dit? We kunnen je dan een losse overlijdensrisicoverzekering aanbieden.
Risico op arbeidsongeschiktheid

Bij arbeidsongeschiktheid val je vaak terug in inkomen. Het kan dan moeilijk zijn om de premie voor je verzekering te blijven betalen. Heb je premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeverzekerd? Dan nemen we de premiebetaling (gedeeltelijk) over als je arbeidsongeschikt wordt.

Hoe groter het risico, hoe hoger de premie

Hoeveel je voor deze arbeidsongeschiktheidsdekking betaalt, hangt af van:

 • de hoogte van de verzekerde premie
 • het soort werk dat je doet.

Bij sommige (zware) beroepen is de kans op arbeidsongeschiktheid groter. Hoe groter het risico, hoe meer premie je betaalt.

Op het polisblad van je verzekering zie je of je premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid hebt verzekerd.

Arbeidsongeschiktheidsdekking laten vallen

Je kunt de arbeidsongeschiktheidsdekking laten vallen. Bij een beleggingsverzekering blijft dan een groter deel van de premie over om waarde op te bouwen. Bij een traditionele verzekering wordt de premie lager. Behalve als je dezelfde premie wil blijven betalen. Je moet dan wel zelf de premie blijven betalen als je arbeidsongeschikt wordt. Neem contact op met je adviseur als je de arbeidsongeschiktheidsdekking wil laten vallen.

Risico op overlijden verzorger

Bij een verzekering waarbij je een waarde opbouwt voor bijvoorbeeld een kind, kan een dekking voor verzorging zijn verzekerd. Overlijdt de verzorger? Dan nemen we de premiebetaling over.

Hoe groter het risico, hoe hoger de premie

De premie van de verzorgingsdekking hangt af van:

 • de hoogte van de verzekerde premie
 • de gezondheid van de verzorger.

Hoe groter het risico van overlijden, hoe meer premie je betaalt. Op het polisblad van de verzekering zie je of je een dekking voor verzorging hebt.

Verzorgingsdekking laten vallen

Je kunt de verzorgingsdekking laten vallen. Bij een beleggingsverzekering blijft een hoger deel van de premie over om waarde op te bouwen. Bij een traditionele verzekering wordt de premie lager. Behalve als je dezelfde premie wil blijven betalen. Houd er wel rekening mee dat de nabestaanden de premie moeten blijven betalen. Maar ook op andere (fiscale) gebieden kan deze aanpassing gevolgen hebben.

Service en Contact

We kunnen je op verschillende manieren helpen.

Chatten

Start de chat

Chat met Sanne, onze digitale assistent.

Bellen

088 663 00 00

Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur. Houd rekening met een wachttijd.