Ga direct naar inhoud

Meer premie betalen

Je kunt ervoor kiezen om meer premie te betalen voor je levensverzekering. Dat kan alleen als je dat hebt afgesproken toen je de verzekering sloot. En deze afspraak nog steeds geldt. Je ziet op je polis of in mijn.nn of je ‘recht van optie’ hebt. Of dat je volgens andere afspraken je premie mag verhogen. In het aanhangsel bij je polis staat of de afspraak nog geldt. En op welke data je de premie mag verhogen.

Meer premie betalen heeft gevolgen voor de hoogte van de uitkering op de einddatum of bij overlijden. En soms ook voor de belasting die je betaalt. Op deze pagina lees je meer.

Kapitaalverzekering box 3

1. Je uitkering wordt hoger

Je krijgt een hogere uitkering op de einddatum of bij overlijden. Heb je aanvullende dekkingen meeverzekerd? We laten je weten wat verhoging van de premie betekent voor de aanvullende dekkingen.

2. Je betaalt misschien (meer) belasting

Ga je meer premie betalen? Dan veranderen de belastingregels die voor jou tijdens de looptijd gelden niet. Wel betaal je misschien (meer) belasting over (een deel van) de uitkering. Dat gebeurt als de uitkering op de einddatum hoger is dan de belastingvrijstelling.

Kapitaalverzekering box 3 die is gesloten ná 14 september 1999

Je verzekering valt tijdens de looptijd in box 3. Je hoeft over de uitkering uit de verzekering geen belasting te betalen. Dit verandert niet als je de premie verhoogt.

Kapitaalverzekering box 3 die is gesloten vóór 15 september 1999.

Je betaalt tot een waarde van € 123.428,- (2024) geen belasting tijdens de looptijd van de verzekering. Je betaalt wel belasting over de uitkering, maar je kunt daarvoor (gedeeltelijk) belastingvrijstelling krijgen. Dat kan nog steeds als je de premie verhoogt. Bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

 • Heb je je verzekering gesloten vóór 1 januari 1992? En is de looptijd minder dan 30 jaar? De hoogte van je premie mag na de premieverhoging maximaal 15 keer de laagste jaarpremie zijn. Is de looptijd 30 jaar of langer dan is dit 20 keer.
 • Heb je de verzekering gesloten na 1 januari 1992? Dan mag de premie na verhoging maximaal 10 keer de laagste jaarpremie zijn die je hebt betaald.

Voldoe je niet aan deze regels? Dan heb je geen recht meer op een vrijstelling bij uitkering van de verzekering. Je betaalt dan belasting over (een deel) van de uitkering. Je betaalt alleen belasting over het verschil tussen de premie die je hebt betaald en de uitkering. Dat verschil noemen we het rentebestanddeel.

Lees meer over je belastingaangifte

Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)

1. Je uitkering wordt hoger

Je krijgt een hogere uitkering op de einddatum of bij overlijden. Heb je aanvullende dekkingen meeverzekerd? We laten je weten wat verhoging van de premie betekent voor de aanvullende dekkingen.

2. Je betaalt  misschien (meer) belasting

Ga je meer premie betalen? Dan veranderen de belastingregels die voor jou tijdens de looptijd gelden niet. Wel betaal je misschien (meer) belasting over (een deel van) de uitkering. Dat gebeurt als de uitkering op de einddatum hoger is dan de belastingvrijstelling.

Bij een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) gelden regels voor de hoogte van de premie. De hoogste jaarpremie mag niet meer zijn dan 10 keer de laagste jaarpremie. Is dit niet het geval? Dan betaal je belasting over het verschil tussen de waarde KEW en de totale premie die je hebt betaald. Daarna verandert je KEW in een gewone kapitaalverzekering box 3. Je hebt dan geen recht meer op de belastingvrijstellingen die bij de KEW horen.

Lees meer over je belastingaangifte

Uitvaartverzekering

1. Je uitkering wordt hoger

Verhoog je de premie? Dan krijg je ook een hoger bedrag als de verzekerde overlijdt.

2. Je betaalt misschien (meer) belasting

Ga je meer premie betalen omdat je dit recht volgens de polis hebt? Dan veranderen de belastingregels die voor jou tijdens de looptijd gelden niet. Wel betaal je misschien (meer) belasting over (een deel van) de uitkering. Dat gebeurt als er voor de uitkering geen vrijstelling geldt

Uitvaartverzekering die is gesloten ná 14 september 1999.

Je betaalt over de uitkering geen belasting. Dit verandert niet als je de premie verhoogt.

Uitvaartverzekering die is gesloten vóór 15 september 1999.

De begunstigde betaalt over de uitkering geen inkomstenbelasting als de verzekerde overlijdt:

 • vóór de 72-jarige leeftijd.
 • op of na de 72-jarige leeftijd en het verzekerd bedrag niet meer is dan € 8.665,- (2024). Deze vrijstelling geldt voor alle uitkeringen uit uitvaartverzekeringen samen.
 • op of na de 72-jarige leeftijd. En:
  • de hoogste jaarpremie was tijdens de looptijd niet hoger dan 10 keer de laagste jaarpremie.
  • Je hebt voor deze verzekering in ieder geval 15 jaar achter elkaar premie betaald, zonder een termijn over te slaan. Heb je de verzekering gesloten vóór 1 januari 1992? Dan heb je in ieder geval 12 jaar achter elkaar premie betaald.

Voldoe je niet aan de voorwaarden? Dan moet de begunstigde misschien toch inkomstenbelasting betalen over de uitkering van de verzekering.

Lees meer over je belastingaangifte

Overlijdensrisicoverzekering

1. Je uitkering wordt hoger

Verhoog je de premie? Dan krijgt je ook een hoger bedrag als de verzekerde overlijdt. Het is mogelijk dat we vragen om een gezondheidsverklaring in te vullen.

2. Je betaalt misschien (meer) belasting

Ga je meer premie betalen omdat je dit recht volgens de polis hebt? Dan veranderen de belastingregels die voor jou tijdens de looptijd gelden niet. Wel betaal je misschien (meer) belasting over (een deel van) de uitkering. Dat gebeurt als er voor de uitkering geen vrijstelling geldt.

Overlijdensrisicoverzekering die is gesloten ná 14 september 1999.

Je betaalt over de uitkering geen belasting. Dit verandert niet als je de premie verhoogt.

Overlijdensrisicoverzekering die is gesloten vóór 15 september 1999.

De begunstigde betaalt over de uitkering geen inkomstenbelasting als de verzekerde overlijdt:

 • vóór de 72-jarige leeftijd.
 • op of na de 72-jarige leeftijd en het verzekerd bedrag niet meer is dan € 8.665,- (2024). Deze vrijstelling geldt voor alle uitkeringen uit uitvaartverzekeringen samen.
 • op of na de 72-jarige leeftijd. En:
  • de hoogste jaarpremie was tijdens de looptijd niet hoger dan 10 keer de laagste jaarpremie.
  • Je hebt voor deze verzekering in ieder geval 15 jaar achter elkaar premie betaald, zonder een termijn over te slaan. Heb je de verzekering gesloten vóór 1 januari 1992? Dan heb je in ieder geval 12 jaar achter elkaar premie betaald.

Voldoe je niet aan de voorwaarden? Dan moet de begunstigde misschien toch inkomstenbelasting betalen over de uitkering van de verzekering.

Lees meer over je belastingaangifte

Ik wil meer premie betalen

Wil je de premie verhogen? Klik dan op de button hieronder.

Premie verhogen