Ga direct naar inhoud

Rendement van je beleggingsverzekering

Met een beleggingsverzekering bouw je een bedrag op met beleggen. Met de premie die je betaalt:

  • verzekeren we risico’s
  • verrekenen we kosten
  • kopen we participaties in beleggingsfondsen.

Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde aan het eind van de looptijd kan lager uitvallen dan je had verwacht. De waarde hangt namelijk af van de koersen op de beurs. De koersen veranderen iedere dag.

Rendement

Rendement van je beleggingsverzekering

De fondsbeheerder belegt een deel van je premie in één of meer beleggingsfondsen. Het rendement is de opbrengst van de participaties. Het rendement hangt af van de koersen op de beurs. Door de stijging of daling van de koers is het rendement steeds anders. Dat is normaal.

Inzicht in uw rendement

Op de waardeopgave van je beleggingsverzekering staat de waarde die je verzekering heeft. Dit is de waarde op het moment dat we de opgave maken. Ook zie je voorbeelden van de waarde op de einddatum als je de verzekering niet wijzigt. We gebruiken rendementspercentages die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voorschrijft.

Het 4% bruto voorbeeldkapitaal

We gaan uit van de waarde van de participaties op het moment dat we de waardeopgave maken. We berekenen vervolgens de waarde op de einddatum. Dat noemen we het voorbeeldkapitaal. We gaan in de berekening uit van 4% bruto rendement per jaar voor het fonds waarin je participaties hebt.

Het pessimistisch voorbeeldkapitaal

We gaan uit van de waarde van de participaties op het moment dat we de waardeopgave maken. We gebruiken tabellen van de AFM voor de berekening van de waarde op de einddatum. In de tabellen staat het rendement voor een pessimistische ontwikkeling van de financiële markten. Ieder beleggingsfonds valt in een bepaalde categorie. We gebruiken de tabel om het pessimistisch rendementspercentage te bepalen. Met het percentage berekenen we het voorbeeldkapitaal.

Het netto historisch voorbeeldkapitaal

We gaan uit van de waarde van de beleggingen op het moment dat we de waardeopgave maken. We gaan ervan uit dat de financiële markten zich ongeveer hetzelfde ontwikkelen als in het verleden. We berekenen het voorbeeldkapitaal met het gemiddelde fondsrendement in de laatste 20 jaar. Bestaat een fonds langer dan 4 jaar, maar nog geen 20 jaar? We vullen dan het behaalde rendement aan met een percentage dat de AFM voorschrijft. Als een fonds 4 jaar of korter bestaat, gebruiken we alleen het rendementspercentage dat de AFM voorschrijft.

Daarnaast gebruiken we:

  • Het bruto eigen voorbeeldkapitaal
    Het bruto eigen voorbeeldrendementspercentage is gelijk aan het bruto historisch fondsrendement. Het bruto historisch fondsrendement is het netto historisch fondsrendement plus alle kosten van het beleggingsfonds. Het bruto eigen voorbeeldkapitaal gebruiken we niet bij beleggingsverzekeringen van voormalig Delta Lloyd.

Overzicht rendementen Nationale-Nederlanden

Verwachte waarde nul

Het is mogelijk dat je beleggingsverzekering in de toekomst geen waarde meer heeft. Dan zijn de kosten en inhoudingen voor de risicodekkingen hoger dan de waarde die de verzekering op dat moment nog heeft. Je ziet op de waardeopgave van je beleggingsverzekering of dat ook bij jouw verzekering gebeurt. Is één van de voorbeeldkapitalen nul? Je beleggingsverzekering stopt dan in dat scenario vóór de einddatum. In dat geval keren we geen bedrag uit. Ook je overlijdensrisicodekking en eventuele aanvullende dekkingen vervallen dan.

Hoe kan de waarde nul zijn?

De ontwikkeling van de waarde van je verzekering hangt af van enkele zaken. Denk bijvoorbeeld aan het rendement van het fonds waarin je participaties hebt via je verzekering. Maar denk ook aan de kosten en inhoudingen voor de risicodekkingen die deel uitmaken van de premie. 

Bij dalende koersen daalt de waarde van je verzekering. Hierdoor stijgt het risico en worden de inhoudingen voor de overlijdensrisicodekking hoger. De hogere inhoudingen voor de overlijdensrisicodekking zorgen ervoor dat de waarde daalt. De kosten en inhoudingen en risicopremies worden dan misschien hoger dan de waarde van de verzekering. Dat kan ook gebeuren als de koersen maar een beetje stijgen of gelijk blijven.

Wat kun je doen?

Het kan verstandig zijn om je verzekering aan te passen. Ga daarom na wat je mogelijkheden zijn en welke aanpassing voor jou het beste is. Hieronder staat welke aanpassingen je vaak kunt doen.

  • De premie aanpassen
  • De fondsen aanpassen waarin je participaties hebt
  • Het verzekerd bedrag bij overlijden aanpassen of apart verzekeren 
  • Aanvullende dekkingen verlagen of stopzetten

Het is niet altijd verstandig om je verzekering aan te passen. Aanpassingen kunnen ook nadelige gevolgen hebben. Je moet dan misschien belasting betalen of je garantieregeling vervalt. Goed advies is daarom erg belangrijk. Je adviseur helpt je graag bij je keuzes.

Is je verzekering verpand?

Misschien heb je jouw verzekering gekoppeld aan een hypotheek of een andere lening. Je verzekering is dan verpand. Je hebt voor veel wijzigingen dan toestemming nodig van de geldverstrekker.

Wat gebeurt er als je niets doet?

Je beslist zelf of je jouw verzekering aanpast. Pas je de verzekering niet aan? Dan accepteer je het risico dat je beleggingsverzekering voor de einddatum stopt als de waarde nul is.

Garantieregeling

Sommige beleggingsverzekeringen keren een bepaald minimumbedrag uit op de einddatum. Bij sommige beleggingsverzekering heb je recht op een bepaald minimumrendement. Dit heet een garantieregeling. De garantieregeling is belangrijk als de waarde lager is dan de garantiewaarde. Of als de waarde van je verzekering nul is. De overlijdensdekking blijft ook in stand tot de garantiedatum.

Je hebt alleen recht op de garantieregeling als je jouw verzekering niet wijzigt en je op tijd de premie betaalt. Op je polis staat of jouw beleggingsverzekering een garantieregeling heeft.

Wat gebeurt er met de garantieregeling als je iets wijzigt?

De garantiewaarde kan door een wijziging hoger of lager worden. Het is zelfs mogelijk dat je garantieregeling helemaal vervalt. Neem daarom altijd contact op met je adviseur. Hij kan je het beste adviseren.

uniqueid

Service en Contact

We kunnen je op verschillende manieren helpen.

Chatten

Start de chat

Chat met Sanne, onze digitale assistent.

Bellen

088 663 00 00

Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur. Houd rekening met een wachttijd.