Ga direct naar inhoud

Inkomenpensioenwet


Deelnemer aanmelden of afmelden

Wilt u een deelnemer aanmelden of afmelden? Noteer de gegevens in het juiste Excelbestand en stuur het op naar inkomencollectief@nn.nl.

Let op, een werknemer die ziek is, kan niet aan de verzekering deelnemen. Aanmelding is pas mogelijk als de werknemer vier weken aaneengesloten de werkzaamheden uitvoert zoals die in zijn contract staan. De werknemer mag ook geen uitkering ontvangen van de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) of de WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering).

WIA Excedent

Zijn de eerste twee cijfers van uw polisnummer 81? Gebruik dan onderstaande bestanden voor het aan- of afmelden van verzekerden:

Voor alle andere polisnummers kunt u het volgende bestand gebruiken voor het aan- en afmelden van verzekerden:

WGA Hiaat verzekering

Zijn de eerste drie cijfers van uw polisnummer 147? Gebruik dan onderstaande bestanden voor het aan- of afmelden van verzekerden:

Voor alle andere polisnummers kunt u het volgende bestand gebruiken voor het aan- en afmelden van verzekerden:

Formulieren


Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Kunnen wij je helpen?