Ga direct naar: inhoud

Actuele hypotheekrente

 • Kleine verschillen, grote gevolgen
 • Nationale-Nederlanden biedt scherpe tarieven

Ik wil hypotheekadvies

Zoek een onafhankelijk adviseur

‘Hoe hoog is de hypotheekrente?’ Dit is een belangrijke vraag als u een hypotheek wilt afsluiten. Een klein verschil achter de komma voelt u maandelijks al gauw in uw portemonnee. Maar waar hangt de hoogte van de hypotheekrente eigenlijk vanaf? En welke voorwaarden gelden voor verschillende rentetarieven?

Hypotheekrente

Dit overzicht is geldig vanaf 7 november 2018.

Rentevastperiode Nationale Hypotheek Garantie (NHG) t/m 90% marktwaarde boven 90% marktwaarde
Variabel 1,58% 1,88% 2,08%
1 jaar 1,42% 1,72% 1,92%
2 jaar 1,52% 1,82% 2,02%
5 jaar 1,67% 1,97% 2,17%
6 jaar 1,70% 2,00% 2,20%
7 jaar 1,78% 2,08% 2,28%
10 jaar 2,11% 2,41% 2,61%
12 jaar 2,27% 2,57% 2,77%
15 jaar 2,40% 2,70% 2,90%
20 jaar 2,40% 2,70% 2,90%
30 jaar 2,55% 2,85% 3,05%
 • Deze rentepercentages gelden voor de Annuïteiten Hypotheek en de Lineaire Hypotheek.
 • Voor de Aflossingsvrije Hypotheek en BankSpaar Plus Hypotheek gelden de bovenstaande tarieven plus 0,20%. Voor deze hypotheken kunt u niet kiezen voor een rentevastperiode van 30 jaar.
 • Variabele rente is niet mogelijk bij de BankSpaar Plus Hypotheek.
 • Nationale-Nederlanden streeft ernaar dat alle informatie over de rentetarieven op deze site correct is. U kunt ons niet aansprakelijk stellen als deze informatie niet correct is. De rente in de offerte is de hypotheekrente die u gaat betalen.

Aparte tarieven

 • Het percentage van het Overbruggingskrediet is 2,47%.
 • Bij nieuwbouwwoningen hanteren we het tarief tot en met 90% van de marktwaarde. We doen dit omdat de woning nog gebouwd wordt en er op dat moment een exacte marktwaarde lastiger is vast te stellen. Dit geldt alleen voor de eerste rentevastperiode. Aan het einde van de rentevastperiode kijken we wat de waarde van de woning ten opzichte van de lening is en welk tarief op dat moment voor u geldt. Als er sprake is van een hypotheek met NHG, geldt het tarief NHG.
 • De rentepercentages in de tabellen geven de nominale rente weer. De jaarlijkse kostenpercentages kunt u hieronder downloaden.
 • De actuele productopslag voor de Verhuurhypotheek is 1,0%.

Wat moet ik weten over rente?

Een hypotheek is een lening en dus betaalt u daar rente over. De hoogte van de rente is onder meer afhankelijk van het geldende rentepercentage en de marktwaarde van uw woning. Ook speelt mee of de hypotheek wordt afgesloten met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en de periode waarover u de rente vast zet: de ‘rentevastperiode’.

Rentevastperiode

Uw maandlasten worden voor een groot deel bepaald door de hoogte van de rente. Bij het afsluiten van een hypotheek kiest u de rentevastperiode. U kunt bij ons kiezen uit rentevastperioden van 1, 2, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20 en 30 jaar en voor variabele rente waarbij de rente maandelijks kan wijzigen. Meer over variabele rente leest u hier. Tijdens de rentevastperiode weet u precies wat uw maandlasten zijn. Als de rentevastperiode afloopt, kan de rente veranderen. Uw maandlasten kunnen dan dus ook veranderen.

Ik wil advies

Historische renteoverzichten

Opbouw

Opbouw hypotheekrente

Een hypotheek is een geldlening waarover u, net als bij elke andere lening, maandelijks rente betaalt. Maar hoe komt die hypotheekrente eigenlijk tot stand? De aangeboden hypotheekrente hangt af van verschillende factoren:

 • inkoopprijs
 • risico’s
 • kosten

Inkoopprijs

Om de hypotheek te kunnen verstrekken, moeten we zelf ook geld aantrekken. Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door het geld van de centrale bank of van andere banken te lenen. Of door spaargeld aan te trekken. Hieraan zijn kosten verbonden. De kosten hiervan zijn afhankelijk van:

 • Wanneer we geld lenen van een andere bank of instantie, betalen we rente over die lening. Elke aanbieder hanteert eigen rentetarieven. De rente die wij moeten betalen is ook afhankelijk van onze kredietwaardigheid.
 • Over het spaargeld dat we aantrekken, moeten we rente betalen. Een spaarder verwacht immers rente op zijn gespaarde vermogen.
 • Het aanbod van geld. Hoe kleiner het aanbod (schaarste), hoe duurder we het geld moeten inkopen. En dat geldt ook andersom.
 • De looptijd. Voor een korte looptijd geldt een andere inkoopprijs dan voor een lange looptijd.

Risico’s

Renterisico

In sommige situaties mag u uw lening boetevrij aflossen voor het einde van de afgesproken looptijd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij verkoop van de woning. De lening die wij voor u zijn aangegaan mogen wij niet boetevrij aflossen bij de bank of instantie waar wij het geld geleend hebben. Dit brengt dus kosten met zich mee.
Ook zit er vaak tijd tussen het renteaanbod (offerte) aan u en het moment dat u het geld werkelijk nodig heeft. In de tussenliggende periode kan de rente dalen, maar ook stijgen. Dit renterisico brengt kosten met zich mee.

Kredietrisico

Bij aanvang van de hypotheek wordt er vanuit gegaan dat iedere klant maandelijks aan zijn betalingsverplichting zal voldoen. Helaas is dat niet altijd het geval, denk hierbij bijvoorbeeld aan werkeloosheid of arbeidsongeschikt. Het te laat, of helemaal niet ontvangen van geld brengt kosten met zich mee. Soms moet een woning gedwongen worden verkocht. De opbrengst kan dan lager zijn dan de hypotheek. Met deze kredietrisico’s wordt in de hoogte van de hypotheekrente rekening gehouden.

Kosten

Operationele kosten

Operationele kosten zijn kosten die gemaakt worden voor onze bedrijfsvoering.

Distributiekosten

Voor de verkoop van hypotheken wordt gebruik gemaakt van verschillende kanalen. Zoals kantoren, ons netwerk van tussenpersonen en informatievoorziening zoals onze website en brochures. Aan al deze vormen van distributie zijn kosten verbonden.

Kapitaalkosten

Financiële dienstverleners zijn wettelijk verplicht een bepaalde hoeveelheid eigen vermogen aan te houden voor elke gesloten hypotheek. Hiermee moeten verliezen kunnen worden opgevangen. Op dit eigen vermogen moeten wij rendement maken. Dat is onze winst.

Overige factoren

Voor sommige hypotheken is de hypotheekrente verschillend, zelfs bij gelijke rentevastperioden. Dat kan komen door de complexiteit van het product. Dat is weer van invloed op de verkoop- en distributiekosten. Het kan ook zijn dat de bank een hoog risico loopt, bijvoorbeeld omdat u meer leent dan de marktwaarde van uw woning. En sluit u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie, dan is het risico juist weer lager.

Tariefklasse

Wat is een tariefklasse?

De hoogte van de rente hangt onder andere af van de verhouding tussen de hoogte van uw hypotheek en de waarde van uw woning. Deze verhouding noemen we ook wel schuld-marktwaardeverhouding of Loan-to-value en drukken we uit in een percentage. De hoogte van dat percentage bepaalt in welke tariefklasse uw hypotheek valt.

Welke tariefklassen kent Nationale-Nederlanden?

We hebben op dit moment drie tariefklassen:

 • NHG (Nationale Hypotheek Garantie)
 • t/m 90% van de marktwaarde
 • boven 90% van de marktwaarde

Hoe bepalen wij uw tariefklasse?

Zoals u heeft gelezen, hangt de tariefklasse af van de verhouding tussen de hoogte van uw hypotheek en de marktwaarde van uw woning. Hoe meer u leent in verhouding tot de marktwaarde, hoe meer rente is u betaalt.  Hieronder ziet u hoe u zelf kunt berekenen wat de schuld-marktwaardeverhouding van uw woning is.

Voorbeeldberekening:

 • De marktwaarde van uw woning is € 200.000,-.
 • Uw hypotheek is € 175.000,-.
 • Om de schuld-marktwaardeverhouding / Loan-to-value te bepalen deelt u € 175.000,- (het hypotheekbedrag) door € 200.000,- (de marktwaarde). Dat is 0,875.
 • Daarna vermenigvuldigt u 0,875 met 100%. U komt dan uit op 87,5%. Dat percentage is de schuld-marktwaardeverhouding.
 • Omdat de schuld-marktwaardeverhouding 87,5% is, valt uw hypotheek in de tariefklasse ‘t/m 90%’. In de rentetabel kijkt u in die kolom om te bepalen welke rente u moet betalen.

Wanneer verandert mijn tariefklasse?

De schuld-marktwaardeverhouding verandert als u aflost op uw hypotheek. Ook als de waarde van uw woning is gestegen of gedaald, heeft dat invloed op de schuld-marktwaardeverhouding. Als uw rentevaste periode bijna afloopt, beoordelen we op basis van uw aflossingen en de waarde van de woning in welke tariefklasse uw hypotheek dan valt. Ook als u zelf de rente tussentijds wijzigt, beoordelen we de tariefklasse opnieuw. Het kan zijn dat u daarna in een andere tariefklasse valt. Bij een tariefklasse hoort een risico-opslag die onderdeel is van de rente die u betaalt.

Nationale-Nederlanden werkt momenteel aan een aanpassing in de voorwaarden voor tariefklassen. Naast een aanpassing bij renteherziening is het straks ook mogelijk dat u gedurende uw rentevaste periode in een lagere tariefklasse terecht komt. Als hierbij de op dat moment geldende risico-opslag lager is dan uw huidige risico-opslag, daalt uw risico-opslag en daarmee uw rente.

Eerder hebben we gecommuniceerd dat dit nieuwe beleid voor tariefklassen vanaf eind 2018 zou gelden. De invoering hiervan in onze systemen neemt helaas meer tijd in beslag. Hierdoor zijn we genoodzaakt de introductie van het nieuwe beleid voor tariefklassen op te schuiven naar het tweede kwartaal in 2019. Vanaf dat moment geldt het volgende:

 • Voor het bepalen van de actuele hoogte van uw lening wordt rekening gehouden met de aflossingen die u gedaan heeft en met de opgebouwde spaarwaarde in uw (bank)spaarhypotheek.
 • Nationale-Nederlanden verlaagt tijdens de rentevaste periode automatisch uw risico-opslag en daarmee uw rente wanneer uw hypotheek hiervoor in aanmerking komt. U gaat dan dus minder rente betalen. U hoeft hier zelf niets voor te doen.
 • Wanneer u een (bank)spaarhypotheek heeft, kan de risico-opslag ook worden aangepast maar past Nationale-Nederlanden deze niet automatisch aan. In dit geval is het namelijk niet altijd gunstig wanneer de hypotheekrente daalt, omdat uw spaarpremie hierdoor stijgt. Wanneer u wilt weten of een aanpassing in uw bankspaarhypotheek voor u gunstig is, adviseren wij u om te zijner tijd advies in te winnen bij uw adviseur.
 • Wanneer uw woning meer waard is geworden, kan het zijn dat uw hypotheek in aanmerking komt voor een lagere risico-opslag en daarmee een lagere rente. U kunt de waardestijging aantonen met een taxatierapport of met een WOZ-beschikking, waarna deze beoordeeld wordt.

Heeft u op dit moment een hypotheek van Nationale-Nederlanden met een risico-opslag van 0%?  Dan heeft u al de laagst mogelijk risico-opslag. Dat betekent dat u in de nieuwe situatie geen lagere rente gaat betalen tijdens uw rentevaste periode.

Veelgestelde vragen

uniqueid

Uw rentevastperiode loopt af

Dan moet u opnieuw uw rente en rentevastperiode kiezen.

Bekijk het renteoverzicht voor bestaande hypotheken waarvan de rentevastperiode afloopt

Bereken uw maandlasten

Weten wat u per maand kwijt bent aan uw hypotheek?

Direct berekenen


Opbouw hypotheekrente

Deze video bekijken?

U heeft ervoor gekozen om ons geen toestemming te geven om de persoonsgegevens die wij verkrijgen en afleiden uit uw gebruik van onze website door middel van cookies en vergelijkbare technieken te mogen gebruiken om: Te adverteren op social media platforms.
Om die reden kunt u deze video niet bekijken. Klik op ‘Toestemming geven’ om de video alsnog te bekijken of lees meer.

Toestemming geven