Ga direct naar: inhoud

Actuele hypotheekrente

 • Kleine verschillen, grote gevolgen
 • Nationale-Nederlanden biedt scherpe tarieven

Ik wil hypotheekadvies

Zoek een onafhankelijk adviseur

‘Hoe hoog is de hypotheekrente?’ Dit is een belangrijke vraag als u een hypotheek wilt afsluiten. Een klein verschil achter de komma voelt u maandelijks al gauw in uw portemonnee. Maar waar hangt de hoogte van de hypotheekrente eigenlijk vanaf? En welke voorwaarden gelden voor verschillende rentetarieven?

Hypotheekrente

Dit overzicht is geldig vanaf 19 april 2017.

Rentevastperiode Nationale Hypotheek Garantie (NHG) t/m 90% marktwaarde boven 90% marktwaarde
Variabel 1,48% 1,88% 2,28%
1 jaar 1,25% 1,65% 2,05%
2 jaar 1,25% 1,65% 2,05%
5 jaar 1,60% 2,00% 2,40%
6 jaar 1,70% 2,10% 2,50%
7 jaar 1,85% 2,25% 2,65%
10 jaar 2,05% 2,45% 2,85%
12 jaar 2,10% 2,50% 2,90%
15 jaar 2,30% 2,70% 3,10%
20 jaar 2,50% 2,90% 3,30%
30 jaar 2,70% 3,10% 3,50%

 • De rente in de offerte is de hypotheekrente die u gaat betalen.
 • Deze rentepercentages gelden voor de Annuïteiten Hypotheek en de Lineaire Hypotheek.
 • Voor de Aflossingsvrije Hypotheek en BankSpaar Plus Hypotheek gelden de bovenstaande tarieven plus 0,20%. Voor deze hypotheken kunt u niet kiezen voor een rentevastperiode van 30 jaar.
 • Variabele rente is niet mogelijk bij de BankSpaar Plus Hypotheek.

Aparte tarieven

 • Het percentage van het Overbruggingskrediet is 2,50%.
 • Bij nieuwbouwwoningen hanteren we het tarief tot en met 90% van de marktwaarde. We doen dit omdat de woning nog gebouwd wordt en er op dat moment een exacte marktwaarde lastiger is vast te stellen. Dit geldt alleen voor de eerste rentevastperiode. Aan het einde van de rentevastperiode kijken we wat de waarde van de woning ten opzichte van de lening is en welk tarief op dat moment voor u geldt. Als er sprake is van een hypotheek met NHG, geldt het tarief NHG.
 • De rentepercentages in de tabellen geven de nominale rente weer. De jaarlijkse kostenpercentages kunt u hieronder downloaden.

Wat moet ik weten over rente?

Een hypotheek is een lening en dus betaalt u daar rente over. De hoogte van de rente is onder meer afhankelijk van het geldende rentepercentage en de marktwaarde van uw woning. Ook speelt mee of de hypotheek wordt afgesloten met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en de periode waarover u de rente vast zet: de ‘rentevastperiode’.

Rentevastperiode

Uw maandlasten worden voor een groot deel bepaald door de hoogte van de rente. Bij het afsluiten van een hypotheek kiest u de rentevastperiode. U kunt bij ons kiezen uit rentevastperioden van 1, 2, 5, 6, 7, 10, 12, 15 en 20 jaar en voor variabele rente waarbij de rente maandelijks kan wijzigen. Meer over variabele rente leest u hier. Tijdens de rentevastperiode weet u precies wat uw maandlasten zijn. Als de rentevastperiode afloopt, kan de rente veranderen. Uw maandlasten kunnen dan dus ook veranderen.

Ik wil advies

Opbouw

Opbouw hypotheekrente

Een hypotheek is een geldlening waarover u, net als bij elke andere lening, maandelijks rente betaalt. Maar hoe komt die hypotheekrente eigenlijk tot stand? De aangeboden hypotheekrente hangt af van verschillende factoren:

 • inkoopprijs
 • risico’s
 • kosten

Inkoopprijs

Om de hypotheek te kunnen verstrekken, moeten we zelf ook geld aantrekken. Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door het geld van de centrale bank of van andere banken te lenen. Of door spaargeld aan te trekken. Hieraan zijn kosten verbonden. De kosten hiervan zijn afhankelijk van:

 • Wanneer we geld lenen van een andere bank of instantie, betalen we rente over die lening. Elke aanbieder hanteert eigen rentetarieven. De rente die wij moeten betalen is ook afhankelijk van onze kredietwaardigheid.
 • Over het spaargeld dat we aantrekken, moeten we rente betalen. Een spaarder verwacht immers rente op zijn gespaarde vermogen.
 • Het aanbod van geld. Hoe kleiner het aanbod (schaarste), hoe duurder we het geld moeten inkopen. En dat geldt ook andersom.
 • De looptijd. Voor een korte looptijd geldt een andere inkoopprijs dan voor een lange looptijd.

Risico’s

Renterisico

In sommige situaties mag u uw lening boetevrij aflossen voor het einde van de afgesproken looptijd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij verkoop van de woning. De lening die wij voor u zijn aangegaan mogen wij niet boetevrij aflossen bij de bank of instantie waar wij het geld geleend hebben. Dit brengt dus kosten met zich mee.
Ook zit er vaak tijd tussen het renteaanbod (offerte) aan u en het moment dat u het geld werkelijk nodig heeft. In de tussenliggende periode kan de rente dalen, maar ook stijgen. Dit renterisico brengt kosten met zich mee.

Kredietrisico

Bij aanvang van de hypotheek wordt er vanuit gegaan dat iedere klant maandelijks aan zijn betalingsverplichting zal voldoen. Helaas is dat niet altijd het geval, denk hierbij bijvoorbeeld aan werkeloosheid of arbeidsongeschikt. Het te laat, of helemaal niet ontvangen van geld brengt kosten met zich mee. Soms moet een woning gedwongen worden verkocht. De opbrengst kan dan lager zijn dan de hypotheek. Met deze kredietrisico’s wordt in de hoogte van de hypotheekrente rekening gehouden.

Kosten

Operationele kosten

Operationele kosten zijn kosten die gemaakt worden voor onze bedrijfsvoering.

Distributiekosten

Voor de verkoop van hypotheken wordt gebruik gemaakt van verschillende kanalen. Zoals kantoren, ons netwerk van tussenpersonen en informatievoorziening zoals onze website en brochures. Aan al deze vormen van distributie zijn kosten verbonden.

Kapitaalkosten

Financiële dienstverleners zijn wettelijk verplicht een bepaalde hoeveelheid eigen vermogen aan te houden voor elke gesloten hypotheek. Hiermee moeten verliezen kunnen worden opgevangen. Op dit eigen vermogen moeten wij rendement maken. Dat is onze winst.

Overige factoren

Voor sommige hypotheken is de hypotheekrente verschillend, zelfs bij gelijke rentevastperioden. Dat kan komen door de complexiteit van het product. Dat is weer van invloed op de verkoop- en distributiekosten. Het kan ook zijn dat de bank een hoog risico loopt, bijvoorbeeld omdat u meer leent dan de executiewaarde van uw woning. En sluit u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie, dan is het risico juist weer lager.

Veelgestelde vragen
uniqueid

Opbouw hypotheekrente

Deze video bekijken?

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, maakt Nationale-Nederlanden gebruik van cookies. Ook YouTube plaatst cookies via onze website.
U heeft ervoor gekozen om (nog) geen cookies te accepteren. Om die reden kunt u deze video niet bekijken. Klik op ‘Cookies accepteren’ om de video alsnog te bekijken of lees meer.

Cookies accepteren


Uw rentevastperiode loopt af

Dan moet u opnieuw uw rente en rentevastperiode kiezen.

Bekijk het renteoverzicht voor bestaande hypotheken waarvan de rentevastperiode afloopt

Bereken uw maandlasten

Weten wat u per maand kwijt bent aan uw hypotheek?

Direct berekenen