Ga direct naar inhoud

Tariefklasse: hoe werkt het?

 • 9 verschillende tariefklassen
 • Lagere hypotheekrente door lagere risico-opslag
 • Rentedaling mogelijk door aflossing of stijging woningwaarde

Sluit u een hypotheek bij Nationale-Nederlanden? Dan sluit u een hypotheek met een rente die zich automatisch aanpast aan de tariefklasse die past bij uw actuele hypotheekbedrag en de waarde van uw woning. Lost u (extra) af op uw hypotheek of stijgt de waarde van uw woning? Dan betaalt u direct een lagere rente als uw hypotheek daarvoor in aanmerking komt. Ook als uw rentevaste periode nog niet is afgelopen.

Heeft u een NN Variant Hypotheek (een voormalige Delta Lloyd of OHRA Hypotheek)? Dan geldt het beleid voor tariefklassen ook voor uw hypotheek, maar zijn er ook een aantal bijzonderheden.

Meer over hypotheekrente

Bekijk de video over tariefklassen

We leggen u in 5 minuten uit wat tariefklassen zijn.

Wat is een tariefklasse?

Een hypotheek valt in een bepaalde tariefklasse. Welke tariefklasse hangt af van de verhouding tussen de actuele hoogte van uw hypotheek en de waarde van uw woning. Bij een tariefklasse hoort een risico-opslag. Die opslag hangt af van het risico dat de waarde van uw huis niet genoeg is om uw hele hypotheek af te lossen als u uw huis moet verkopen. Hoe hoger dat risico is, hoe hoger de risico-opslag op uw rente wordt. Tijdens de rentevaste periode bekijken we elke maand of uw risico-opslag en daarmee uw rente kan dalen. Bijvoorbeeld als uw hypotheekbedrag lager is geworden door (extra) aflossingen. Of als u een hogere woningwaarde bij ons heeft ingediend. Een tussentijdse stijging is niet mogelijk. Bij een renteherziening stellen we een nieuwe rente voor uw hypotheek vast. Daarbij houden we rekening met de dan geldende risico-opslag. Die kan lager of hoger zijn dan de risico-opslag die tot het moment van renteherziening van toepassing was.

Welke tariefklassen kent Nationale-Nederlanden?

Nationale-Nederlanden heeft negen verschillende tariefklassen. Acht daarvan lopen op van een lening tot en met 40% van de waarde van uw woning, tot een lening van meer dan 100% van de waarde van uw woning. Daarnaast is er een aparte tariefklasse voor hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Tariefklasse Risico-opslag*
NHG (Nationale Hypotheek Garantie) 0,00%
Niet-NHG
• Tot en met 40% marktwaarde 0,00%
• Meer dan 40% tot en met 50% marktwaarde 0,05%
• Meer dan 50% tot en met 60% marktwaarde 0,10%
• Meer dan 60% tot en met 70% marktwaarde 0,15%
• Meer dan 70% tot en met 80% marktwaarde 0,25%
• Meer dan 80% tot en met 90% marktwaarde 0,30%
• Meer dan 90% tot en met 100% marktwaarde 0,45%
• Meer dan 100% marktwaarde 0,60%

* De hoogte van de risico-opslagen kan in de toekomst wijzigen. De actuele rentes en opslagen kunt u altijd terugvinden op onze actuele hypotheekrente pagina.

Meer over de oude tariefklassen van Nationale-Nederlanden

Hoe wordt mijn tariefklasse bepaald?

We bepalen de tariefklasse door te kijken naar de verhouding tussen de actuele hoogte van uw hypotheek en de waarde van uw woning. Deze verhouding noemen we ook wel schuld-marktwaardeverhouding of verhouding hypotheek/woningwaarde en drukken we uit in een percentage. De hoogte van dat percentage bepaalt in welke tariefklasse uw hypotheek valt. Is uw hypotheek laag in verhouding tot de marktwaarde van de woning? Dan valt de hypotheek in een lagere tariefklasse.

Met de nieuwbouwhypotheek van Nationale-Nederlanden profiteert u van een aantrekkelijke hypotheekrente. Dit komt omdat u de rente betaalt die hoort bij één tariefklasse lager dan de tariefklasse van bestaande bouw. Dit geldt voor de eerste rentevaste periode.

Meer over de nieuwbouwhypotheek van Nationale-Nederlanden

Hieronder ziet u hoe u zelf kunt berekenen wat de verhouding is tussen de hoogte van uw hypotheek en de marktwaarde van uw woning. Heeft u al een hypotheek bij Nationale-Nederlanden? Dan kunt u in mijn.nn de verhouding hypotheek/woningwaarde zien. Daar staat ook in welke tariefklasse uw hypotheek valt.

Ga naar mijn.nn

Bekijk een voorbeeldberekening
 • De marktwaarde van uw woning is € 200.000,-.
 • Uw hypotheek is € 175.000,-.
 • Om de verhouding hypotheek/woningwaarde te bepalen deelt u € 175.000,- (het hypotheekbedrag) door € 200.000,- (de marktwaarde). Dat is 0,875.
 • Daarna vermenigvuldigt u 0,875 met 100%. U komt dan uit op 87,5%. Dat percentage is de verhouding hypotheek/woningwaarde.
 • Omdat de verhouding hypotheek/woningwaarde 87,5% is, valt uw hypotheek in de tariefklasse ‘Meer dan 80% tot en met 90% marktwaarde’.

Bereken uw maximale hypotheek

Wanneer verandert mijn tariefklasse?

 • De verhouding hypotheek/woningwaarde verandert als u (extra) aflost op uw hypotheek of spaarwaarde opbouwt in uw (Bank)Spaar Hypotheek. Ook als u aantoont dat de waarde van uw woning is gestegen of gedaald, heeft dat invloed op de verhouding hypotheek/woningwaarde. Nationale-Nederlanden bekijkt elke maand of uw hypotheek op basis van de verhouding hypotheek/woningwaarde naar een lagere tariefklasse kan. Is dat het geval? Dan verlagen wij uw hypotheekrente zonder dat u hier zelf iets voor hoeft te doen. Ook als uw rentevaste periode nog niet is afgelopen.
 • Als u een (Bank)Spaar Hypotheek heeft, kan de risico-opslag ook worden verlaagd, maar past Nationale-Nederlanden deze niet automatisch aan. Bij deze hypotheekvormen is het namelijk niet altijd gunstig als de hypotheekrente daalt, omdat daardoor de premie of inleg voor het aan uw hypotheek gekoppelde spaarproduct stijgt. Wanneer u wilt weten of een aanpassing in uw (Bank)Spaar Hypotheek voor u gunstig is, vraag dan advies aan uw adviseur. Na het advies en op verzoek van uw adviseur maken wij een voorstel op. Gaat u akkoord met dit voorstel? Pas dan verlagen wij de risico-opslag van uw (Bank)Spaar Hypotheek.
 • Wanneer uw woning meer waard is geworden, kan het zijn dat uw hypotheek in aanmerking komt voor een lagere risico-opslag en daarmee een lagere rente. U kunt de waardestijging aantonen met een gevalideerd taxatierapport van maximaal zes maanden oud of met uw meest actuele WOZ-beschikking, waarna deze beoordeeld wordt. In uw persoonlijke mijn.nn omgeving staat vermeld welke woningwaarde wij hanteren voor uw hypotheek. Ook kunt u daar zien of u met een hogere woningwaarde in een lagere tariefklasse terechtkomt.
 • Als uw huidige rentevaste periode afloopt, of als u kiest voor een tussentijdse rentewijziging, beoordelen we opnieuw in welke tariefklasse uw hypotheek valt. Het is mogelijk dat uw risico-opslag dan wordt verlaagd of verhoogd. Dit geldt voor alle hypotheekvormen, dus ook voor een (Bank)Spaar Hypotheek.
 • Als u al een hypotheek heeft met een risico-opslag van 0%, dan kan de risico-opslag niet verder dalen.

Bekijk alle gebeurtenissen die van invloed zijn op uw tariefklasse en hypotheekrente

Gebeurtenis Gevolgen
Tijdens de looptijd lost u uw hypotheek lineair en/of annuïtair af. Uw hypotheek wordt lager en valt daardoor in een lagere tariefklasse met een lagere risico-opslag. U betaalt vervolgens de rente die bij de lagere risico-opslag hoort.
U heeft spaarwaarde opgebouwd in uw (Bank)Spaar Hypotheek. Uw hypotheek valt daardoor in een lagere tariefklasse met een lagere risico-opslag. Uw risico-opslag en daarmee uw rente kan worden aangepast, maar dat doen wij niet automatisch. Neem contact op met uw adviseur als u wilt weten of het gunstig is om uw rente aan te passen.
U gaat extra aflossen. Uw hypotheek wordt lager en valt daardoor in een lagere tariefklasse met een lagere risico-opslag.. U betaalt vervolgens de rente die bij de lagere risico-opslag hoort.
De marktwaarde van uw huis is gestegen en uw hypotheek valt daardoor in een lagere tariefklasse met een lagere risico-opslag. U stuurt ons een WOZ-beschikking of taxatierapport van uw huis om dit aan te tonen. U betaalt vervolgens de rente die bij de lagere risico-opslag hoort.
De marktwaarde van uw huis is gedaald. Gedurende uw rentevaste periode gaat uw risico-opslag en daarmee uw rente niet omhoog als uw hypotheek in een hogere tariefklasse met een hogere risico-opslag terecht komt, bijvoorbeeld wanneer de waarde van de woning daalt. U blijft dan de reeds geldende rente betalen. Als er een nieuwe rentevaste periode ingaat, beoordelen we opnieuw in welke tariefklasse uw hypotheek valt. Het is mogelijk dat uw risico-opslag en daarmee uw rente dan wordt verlaagd of verhoogd. Dit geldt ook als u zelf de rente tussentijds wijzigt, bijvoorbeeld bij rentemiddeling.

Heeft u een NN Variant Hypotheek?

Op 11 juli 2020 zijn de hypotheken van Delta Lloyd en OHRA toegevoegd aan de systemen van Nationale-Nederlanden en is de productnaam veranderd in de NN Variant Hypotheek. Vanaf dat moment geldt ook voor deze hypotheken dat tijdens de rentevaste periode uw risico-opslag kan dalen als uw hypotheek hiervoor in aanmerking komt. Er zijn echter een aantal bijzonderheden.

Meer over de bijzonderheden voor tariefklassen voor de NN Variant Hypotheek