Ga direct naar inhoud

Je hypotheek helemaal aflossen

Ben je van plan om je hypotheek helemaal af te lossen? Bijvoorbeeld omdat je je huis gaat verkopen of je hypotheek wilt oversluiten? Of omdat je je hypotheek uit eigen middelen wilt aflossen? Neem dan contact op met je adviseur. Je adviseur vertelt je wat dit financieel voor jou betekent en hoe de afhandeling verloopt.

 • Heb je jouw huis verkocht of wil je je hypotheek oversluiten?
 • De notaris begeleidt je bij het aflossen van je hypotheek.
Huis verkopen

Je hypotheek helemaal aflossen door de verkoop van je huis

Je hebt een koper voor je huis gevonden en het koopcontract is getekend. Dan bepaalt de koper bij welke notaris hij de overdracht wil regelen. Die notaris begeleidt de vervolgstappen.

De notaris:

 • vraagt je om een aantal documenten (o.a. je identiteitsbewijs)
 • maakt de leveringsakte op. Daarmee gaat het eigendom van je huis over naar de koper (het passeren van je huis).
 • vraagt bij Nationale-Nederlanden de aflosnota op. Wij sturen deze ongeveer twee weken voor de aflosdatum naar de notaris. Je ontvangt hiervan een kopie.

De aflosnota

Onze aflosnota is een overzicht van:

 • de totale hoofdsom van de hypotheek die je bij Nationale-Nederlanden hebt
 • de nog verschuldigde rente tot de aflosdatum
 • de dagrente
 • een eventueel te betalen vergoeding
 • eventuele nog openstaande termijnbedragen
 • de waarde van een eventueel te verrekenen verzekering of saldo op een bankspaar- of beleggingsrekening

1. De totale hoofdsom van de hypotheek die je bij Nationale-Nederlanden hebt

Als je je huis verkoopt, moet je het (resterende) hypotheekbedrag aan Nationale-Nederlanden terugbetalen. Het gaat hierbij om de hypotheek die bij het verkochte pand hoort.

Levert de verkoop van je huis niet voldoende op om de hypotheek helemaal af te lossen? Dan heb je een restschuld.

Lees meer over restschuld

2. De nog verschuldigde rente tot de aflosdatum

Je betaalt je hypotheekrente over een afgesproken termijn. De meeste klanten betalen de hypotheek per maand achteraf. Los je je hypotheek af? Dan moet je nog rente betalen over (het deel van) de maand waarin je aflost. Dit bedrag staat in de aflosnota. Het kan afwijken van je normale maandbedrag. Wij gaan er bij de berekening van uit dat er niets meer verandert in maanden die je al betaald hebt.

3. De dagrente

Naast de ‘nog verschuldigde rente tot de aflosdatum’ vermelden wij op de aflosnota ook de dagrente. Dit is de rente die je per dag moet betalen als wij het verschuldigde hypotheekbedrag te laat ontvangen (later dan de afgesproken aflosdatum).

4. Een eventueel te betalen vergoeding

Als je je hypotheek voor de afgesproken einddatum aflost, moet je soms een vergoeding voor vervroegde aflossing betalen. Bij verkoop van je huis is dat alleen zo als je bij het afsluiten van je hypotheek hebt gekozen voor een rentekorting in combinatie met de optie ‘Vrijwillige boete bij verkoop’. Je kunt dit nakijken in je hypotheekofferte en je hypotheekakte. Als je een vergoeding moet betalen, vind je deze terug in de aflosnota.

Heb je een vergoeding betaald en sluit je binnen zes maanden bij Nationale-Nederlanden een nieuwe hypotheek af voor een nieuw huis? Dan betalen wij de betaalde vergoeding terug.

Als je gaat verhuizen kun je bovendien gebruikmaken van gunstige verhuiscondities. Vraag hiernaar bij je adviseur.

Zo berekenen we de vergoeding

5. Eventuele nog openstaande termijnbedragen

Heb je een achterstand in het betalen van je termijnbedragen? Dan worden de achterstallige termijnbedragen die je nog moet betalen, apart in de aflosnota benoemd.

6. De waarde van een eventueel te verrekenen verzekering of saldo op een bankspaar- of beleggingsrekening

Heb je een levensverzekering, een beleggingsverzekering of een geblokkeerde bankspaar- of beleggingsrekening van Nationale-Nederlanden gekoppeld aan je hypotheek? Dan kun je de opgebouwde waarde direct laten verrekenen met de aflossing van je hypotheek. Je hoeft dan minder zelf aanvullend af te lossen. Laat je de opgebouwde waarde niet direct verrekenen? Dan komt het geld pas vrij nadat de aflossing van je hypotheek door ons is verwerkt.

Als je een verzekering of rekening wilt laten verrekenen bij het aflossen van je hypotheek, dan moet je dit bij de notaris aangeven. Je notaris vraagt dan bij ons een aflosnota met verrekening op. Hij moet in zijn verzoek vermelden welke verzekering(en) of rekening(en) we moeten verrekenen. Dit moet hij uiterlijk 11 werkdagen voor het aflossen van je hypotheek doen. Alleen dan kunnen wij de waarde van de te verrekenen verzekering(en) of rekening(en) opnemen in de aflosnota.

Verrekening levensverzekeringen, spaarverzekeringen of bankspaarrekeningen

Bij levensverzekeringen, spaarverzekeringen of bankspaarrekeningen verrekenen wij de actuele waarde van die verzekering of rekening in de aflosnota. Is de waarde na aflossing van je hypotheek hoger (bijvoorbeeld omdat er nog een premie geïncasseerd is)? Dan maken wij het resterende bedrag na aflossing aan je over.

Verrekening beleggingsverzekeringen

Bij beleggingsverzekeringen verrekenen wij 60% van de actuele waarde in de aflosnota. Dit doen wij vanwege koersschommelingen. De koers kan namelijk dalen tussen het moment waarop wij het verzoek tot verrekening van de notaris ontvangen en het moment waarop je werkelijk aflost. Bij een lagere koers op de aflossingsdatum zou je anders namelijk moeten bijbetalen. Leveren de beleggingen meer op dan de 60% waarmee is gerekend? Dan maken wij het resterende bedrag na aflossing aan je over.

Verrekening (Basis) Beheerd Beleggen

De waarde van je beleggingen kan dalen. We kunnen de waarde van je beleggingsrekening daarom alleen verrekenen als je vooraf je beleggingsprofiel hebt gewijzigd in ‘Liquide’. Doe dit uiterlijk 11 werkdagen vóór de aflosdatum eenvoudig zelf via mijn.nn:

 • Log in op mijn.nn en ga naar je beleggingsrekening.
 • Onder ‘Zelf doen’ kies je de optie ‘Beleggingsprofiel updaten’.
 • Doorloop de vragenlijst tot aan de stap ‘Je risicobereidheid’.
 • In deze stap beantwoord je de vraag onder de voorbeeldsituatie (eindigend op ‘Vind je dit acceptabel?’) met ‘Nee’.
 • Kies bij de vraag daaronder: ‘Ik wil dit risico niet lopen’.
 • Vink in het volgende scherm aan: ‘Ik ga akkoord met het beleggingsprofiel Liquide’.
 • Kies ‘Beleggingsprofiel opslaan’.

Het omzetten van je beleggingen naar liquide middelen duurt 2 tot 5 werkdagen. Dat is afhankelijk van de fondsen in je portefeuille.

Verrekening Begeleid Beleggen of Zelf Beleggen

De waarde van je beleggingen kan dalen. We kunnen de waarde van je beleggingsrekening daarom alleen verrekenen als je vooraf je beleggingen hebt verkocht. Doe dit uiterlijk 11 werkdagen vóór de aflosdatum eenvoudig zelf via mijn.nn:

 • Log in op mijn.nn en ga naar je beleggingsrekening.
 • Onder ‘Zelf regelen’ kies je de optie ‘Koop of verkoop’.
 • Kies voor ‘Fonds verkopen’.
 • In deze stap geef je voor elk fonds apart de opdracht om alles te verkopen.

De verkoop van je beleggingen duurt 2 tot 5 werkdagen, afhankelijk van de fondsen die je verkoopt. De administratieve afhandeling kan enkele weken in beslag nemen. Je ontvangt een definitieve afrekening.

Uitschrijven hypotheek bij het Kadaster

Als je je huis verkoopt, moet je hypotheek uitgeschreven worden bij het Kadaster. Dit regelt de notaris nadat je hypotheek is afgelost. Voor het uitschrijven van de hypotheek bij het Kadaster betaal je kosten. Informeer bij de notaris naar deze kosten.

Fiscaal jaaroverzicht

Het jaaroverzicht van de afgeloste hypotheek ontvang je begin maart in mijn.nn. Heb je een BankSpaar Plus Hypotheek? Dan vind je ook het jaaroverzicht voor je BankSpaar Plus spaarrekening uiterlijk begin maart in mijn.nn.

Hypotheek oversluiten

Je hypotheek helemaal aflossen door oversluiten

Misschien past een andere hypotheek beter bij je huidige persoonlijke situatie. Je kunt dan overwegen om je bestaande hypotheek af te lossen en een nieuwe hypotheek af te sluiten. Dit noemen we oversluiten. Je kunt je hypotheek oversluiten bij Nationale-Nederlanden of je kunt je hypotheek oversluiten naar een andere geldverstrekker. Aan oversluiten zijn kosten verbonden. Je adviseur kan je helpen bij je afwegingen van alle mogelijkheden.

Als je je hypotheek oversluit, loopt de afhandeling via je adviseur en je notaris.

 • Je geeft door aan je adviseur bij welke notaris je het oversluiten wilt laten plaatsvinden
 • Je notaris vraagt bij Nationale-Nederlanden de aflosnota op
 • Je notaris maakt de hypotheekakte op van je nieuwe hypotheek

De aflosnota

Onze aflosnota is een overzicht van:

 • de totale hoofdsom van de hypotheek die je bij Nationale-Nederlanden hebt
 • de nog verschuldigde rente tot de aflosdatum
 • de dagrente
 • een eventueel te betalen vergoeding
 • eventuele nog openstaande termijnbedragen
 • de waarde van een eventueel te verrekenen verzekering of saldo op een bankspaar- of beleggingsrekening

1. De totale hoofdsom van de hypotheek die je bij Nationale-Nederlanden hebt

Als je je hypotheek oversluit, moet je je bestaande hypotheek bij Nationale-Nederlanden helemaal aflossen. Het gaat hierbij om de hypotheek die bij het pand hoort.

2. De nog verschuldigde rente tot de aflosdatum

Je betaalt je hypotheekrente over een afgesproken termijn. De meeste klanten betalen de hypotheek per maand achteraf. Los je je hypotheek af? Dan moet je nog rente betalen over (het deel van) de maand waarin je aflost. Dit bedrag staat in de aflosnota. Het kan afwijken van je normale maandbedrag. Wij gaan er bij de berekening van uit dat er niets meer verandert in maanden die je al betaald hebt.

3. De dagrente

Naast de ‘nog verschuldigde rente tot de aflosdatum’ vermelden wij op de aflosnota ook de dagrente. Dit is de rente die je per dag moet betalen als wij het verschuldigde hypotheekbedrag te laat ontvangen (later dan de afgesproken aflosdatum).

4. Een eventueel te betalen vergoeding

Als je je hypotheek voor de afgesproken einddatum aflost, moet je soms een vergoeding voor vervroegde aflossing betalen. Je betaalt die vergoeding voor het renteverlies dat Nationale-Nederlanden lijdt doordat je je hypotheek eerder terugbetaalt. Als je een vergoeding moet betalen, vind je deze terug in de aflosnota.

Los je je hypotheek later af dan afgesproken? Dan kan het zijn dat wij een nieuwe aflosnota moet opmaken. De eventuele vergoeding die je moet betalen kan dan ook anders zijn.

Lees meer over vergoeding betalen en hoe we die berekenen

5. Eventuele nog openstaande termijnbedragen

Heb je een achterstand in het betalen van je termijnbedragen? Dan worden de achterstallige termijnbedragen die je nog moet betalen, apart in de aflosnota benoemd.

6. De waarde van een eventueel te verrekenen verzekering of saldo op een bankspaar- of beleggingsrekening

Heb je een levensverzekering, een beleggingsverzekering of een geblokkeerde bankspaar- of beleggingsrekening van Nationale-Nederlanden gekoppeld aan je hypotheek? Dan kun je de opgebouwde waarde direct laten verrekenen met de aflossing van je hypotheek. Je hoeft dan minder zelf aanvullend af te lossen. Laat je de opgebouwde waarde niet direct verrekenen? Dan komt het geld pas vrij nadat de aflossing van je hypotheek door ons is verwerkt.

Als je een verzekering of rekening wilt laten verrekenen bij het aflossen van je hypotheek, dan moet je dit bij de notaris aangeven. Je notaris vraagt dan bij ons een aflosnota met verrekening op. Hij moet in zijn verzoek vermelden welke verzekering(en) of rekening(en) we moeten verrekenen. Dit moet hij uiterlijk 11 werkdagen voor het aflossen van je hypotheek doen. Alleen dan kunnen wij de waarde van de te verrekenen verzekering(en) of rekening(en) opnemen in de aflosnota.

Verrekening levensverzekeringen, spaarverzekeringen of bankspaarrekeningen

Bij levensverzekeringen, spaarverzekeringen of bankspaarrekeningen verrekenen wij de actuele waarde van die verzekering of rekening in de aflosnota. Is de waarde na aflossing van je hypotheek hoger (bijvoorbeeld omdat er nog een premie geïncasseerd is)? Dan maken wij het resterende bedrag na aflossing aan je over.

Verrekening beleggingsverzekeringen

Bij beleggingsverzekeringen verrekenen wij 60% van de actuele waarde in de aflosnota. Dit doen wij vanwege koersschommelingen. De koers kan namelijk dalen tussen het moment waarop wij het verzoek tot verrekening van de notaris ontvangen en het moment waarop je werkelijk aflost. Bij een lagere koers op de aflossingsdatum zou je anders namelijk moeten bijbetalen. Leveren de beleggingen meer op dan de 60% waarmee is gerekend? Dan maken wij het resterende bedrag na aflossing aan je over.

Verrekening (Basis) Beheerd Beleggen

De waarde van je beleggingen kan dalen. We kunnen de waarde van je beleggingsrekening daarom alleen verrekenen als je vooraf je beleggingsprofiel hebt gewijzigd in ‘Liquide’. Doe dit uiterlijk 11 werkdagen vóór de aflosdatum eenvoudig zelf via mijn.nn:

 • Log in op mijn.nn en ga naar je beleggingsrekening.
 • Onder ‘Zelf doen’ kies je de optie ‘Beleggingsprofiel updaten’.
 • Doorloop de vragenlijst tot aan de stap ‘Je risicobereidheid’.
 • In deze stap beantwoord je de vraag onder de voorbeeldsituatie (eindigend op ‘Vind je dit acceptabel?’) met ‘Nee’.
 • Kies bij de vraag daaronder: ‘Ik wil dit risico niet lopen’.
 • Vink in het volgende scherm aan: ‘Ik ga akkoord met het beleggingsprofiel Liquide’.
 • Kies ‘Beleggingsprofiel opslaan’.

Het omzetten van je beleggingen naar liquide middelen duurt 2 tot 5 werkdagen. Dat is afhankelijk van de fondsen in je portefeuille.

Verrekening Begeleid Beleggen of Zelf Beleggen

De waarde van je beleggingen kan dalen. We kunnen de waarde van je beleggingsrekening daarom alleen verrekenen als je vooraf je beleggingen hebt verkocht. Doe dit uiterlijk 11 werkdagen vóór de aflosdatum eenvoudig zelf via mijn.nn:

 • Log in op mijn.nn en ga naar je beleggingsrekening.
 • Onder ‘Zelf regelen’ kies je de optie ‘Koop of verkoop’.
 • Kies voor ‘Fonds verkopen’.
 • In deze stap geef je voor elk fonds apart de opdracht om alles te verkopen.

De verkoop van je beleggingen duurt 2 tot 5 werkdagen, afhankelijk van de fondsen die je verkoopt. De administratieve afhandeling kan enkele weken in beslag nemen. Je ontvangt een definitieve afrekening.

Uitschrijven hypotheek bij het Kadaster

Als je je hypotheek oversluit, moet je hypotheek uitgeschreven worden bij het Kadaster. Dit regelt de notaris nadat je hypotheek is afgelost. Voor het uitschrijven van de hypotheek bij het Kadaster betaal je kosten. Informeer bij de notaris naar deze kosten.

Fiscaal jaaroverzicht

Het jaaroverzicht van de afgeloste hypotheek ontvang je begin maart in mijn.nn. Heb je een BankSpaar Plus Hypotheek? Dan vind je ook het jaaroverzicht voor je BankSpaar Plus spaarrekening uiterlijk begin maart in mijn.nn.

Eigen middelen

Je hypotheek helemaal aflossen uit eigen middelen of met de uitkering uit een levensverzekering

Je kunt je hypotheek helemaal aflossen uit eigen middelen of met de uitkering uit een levensverzekering of beleggingsverzekering die aan de hypotheek is gekoppeld.

Aflossen uit eigen middelen

‘Eigen middelen’ is geld dat je zelf hebt om je hypotheek mee af te lossen, bijvoorbeeld spaargeld. Zelf aflossen regel je eenvoudig in mijn.nn. Je kunt je hypotheek in één keer helemaal aflossen of je kunt steeds een stukje aflossen.

Bij de meeste hypotheken mag je per kalenderjaar 10% van het oorspronkelijke hypotheekbedrag kosteloos aflossen. Los je meer af, dan moet je soms een vergoeding voor vervroegde aflossing betalen. Je betaalt een vergoeding als de actuele marktrente voor een vergelijkbare hypotheek lager is dan de rente die je nu betaalt. In mijn.nn kun je het bedrag invoeren dat je wilt aflossen. Je ziet dan direct of je een vergoeding moet betalen en hoe hoog deze vergoeding is.

Lees meer over vergoeding betalen en hoe we die berekenen

Let op! Heb je aan je hypotheek een levensverzekering gekoppeld? Dan kan het fiscale gevolgen hebben als je die verzekering niet volledig gebruikt om je hypotheek af te lossen. Aflossen uit eigen middelen is dan niet altijd verstandig. Neem contact op met je adviseur om te bespreken wat in jouw situatie verstandig is.

Aflossen met de uitkering uit een levensverzekering

Je kunt je hypotheek ook helemaal aflossen met de opgebouwde waarde van een levensverzekering of beleggingsverzekering die aan je hypotheek gekoppeld is. We lossen de opgebouwde waarde dan af op het leningdeel waaraan de verzekering is gekoppeld. Is de uitkering van je verzekering hoger dan je hypotheekschuld? Dan maken wij het restbedrag over op je rekening.

Betalen hypotheekrente na helemaal aflossen

Je betaalt je hypotheekrente altijd achteraf. Nadat je je hypotheek hebt afgelost, incasseren we daarom nog een laatste keer je hypotheekrente. Dit is de rente die je in die maand nog moest betalen tot de aflosdatum.

Uitschrijven hypotheek bij het Kadaster

Als je je hypotheek helemaal aflost, blijft je hypotheek nog ingeschreven staan bij het Kadaster. Via de notaris kun je je hypotheek laten uitschrijven. Neem hiervoor contact op met een notaris naar keuze. Voor het uitschrijven van je hypotheek bij het Kadaster betaal je kosten. Informeer bij de notaris naar deze kosten.

Fiscaal jaaroverzicht

Het jaaroverzicht van de afgeloste hypotheek ontvang je begin maart in mijn.nn. Heb je een BankSpaar Plus Hypotheek? Dan vind je ook het jaaroverzicht voor je BankSpaar Plus spaarrekening uiterlijk begin maart in mijn.nn.

Veelgestelde vragen
Wat gebeurt er als ik de hele hypotheek wil aflossen bij overlijden?

Overlijdt een van de schuldenaren op de hypotheek? Dan mag je de hypotheek helemaal of voor een deel aflossen zonder dat je hiervoor een vergoeding voor vervroegde aflossing hoeft te betalen. Dit mag tot 12 maanden na de overlijdensdatum. We vragen je dan om een akte van overlijden en een verklaring van erfrecht.

Nadat je de hypotheek hebt afgelost, kun je een notaris inschakelen om de hypotheek uit te schrijven bij het Kadaster. Voor het uitschrijven van de hypotheek bij het Kadaster betaal je kosten. Informeer bij de notaris naar deze kosten.

Ik wil mijn hypotheek op een willekeurige datum volledig terugbetalen. Wat betekent dat voor de automatische incasso van mijn maandlasten?

We schrijven de maandlasten (rente en eventueel aflossing) altijd rond de eerste van de maand af. Het gaat dan om de lasten van de maand ervoor. De rente en aflossing van je hypotheek over bijvoorbeeld de maand april betaal je rond 1 mei.

Stel dat je op 5 mei jouw hypotheek helemaal aflost. Rond 1 mei schrijven we de maandlasten van de maand april af. De lasten van 1 tot en met 5 mei worden opgenomen in de aflosnota. Die nota krijg je van de notaris voor de volledige aflossing van je hypotheek.

Wat zijn de gevolgen als ik mijn hypotheek later terug betaal dan de afgesproken datum van aflossing?

Je betaalt rente totdat je hypotheek helemaal is afgelost. Los je later af dan de afgesproken aflosdatum? Dan betaal je dus over de extra dagen nog hypotheekrente. Het kan zijn dat wij dan een nieuwe aflosnota moeten maken. Op deze nieuwe aflosnota staat de rente die je nog moet betalen.

Wanneer stopt de rentebetaling over mijn hypotheekaflossing?

Als je een bedrag aflost op je hypotheek, dan betaal je over dat bedrag geen rente meer. Je ziet dit in mijn.nn zodra we jouw aflossing hebben verwerkt.

Voorbeeld:

 • Je hebt een lening van € 200.000,- tegen 6% rente. Daar betaal je maandelijks achteraf € 1.000,- rente voor.
 • Op 15 april los je € 20.000,- af. We ontvangen dit bedrag op 16 april. Hierdoor betaal je tot en met 15 april rente over het hogere hypotheekbedrag en vanaf 16 april over het lagere.
 • Je betaalt voor 15 dagen 6% rente over € 200.000,-. Dat is een bedrag van € 500,-. Ook betaal je voor 15 dagen 6% rente over € 180.000. Dat is een bedrag van € 450,-.
 • Rond 1 mei incasseren we dan € 950,- van je rekening.
 • Voor de maand erna betaal je 6% over € 180.000,-. Rond 1 juni incasseren we voor de eerste keer het nieuwe maandbedrag van € 900,-.
Wat gebeurt er met mijn hypotheek als er een verpande verzekering tot uitkering komt omdat de einddatum bereikt is?

Als de verpande verzekering tot uitkering komt, ontvangen wij de uitkering. We lossen het bedrag af op het leningdeel waaraan de verzekering is gekoppeld.


Informatie over ‘extra aflossen’

Wil je extra aflossen op je hypotheek? Dat regel je eenvoudig via mijn.nn. Je ziet dan direct je nieuwe maandlasten. Wil je meer aflossen dan jaarlijks vergoedingsvrij mag? Dan zie je ook direct of je een vergoeding moet betalen en hoe hoog deze vergoeding is.

Meer informatie over extra aflossen

Service en Contact

We kunnen je op verschillende manieren helpen.

Heb je een vraag?

Regel het eenvoudig zelf of neem contact met ons op.

Naar Service en Contact

Wil je advies?

Met een onafhankelijk adviseur kijk je samen naar welk product bij je past.

Vind je adviseur