Ga direct naar inhoud

Wanneer betaal je een vergoeding?

Je betaalt soms een vergoeding voor vervroegde aflossing voor je hypotheek:

Als je jouw hypotheek helemaal aflost vanwege de verkoop van je woning, hoef je meestal geen vergoeding te betalen.

Waarom betaal je in deze situaties soms een vergoeding?

Extra aflossen

Elk kalenderjaar kun je maximaal 10% van je oorspronkelijke hypotheekbedrag aflossen zonder dat je een vergoeding betaalt. Los je in een kalenderjaar meer af? En is de marktrente lager dan de rente die je nu voor je hypotheek betaalt? Dan hebben we renteverlies. Dit verlies berekenen we aan je door. Je betaalt dan een éénmalige vergoeding over het bedrag dat je boven de 10% aflost.

Zo berekenen we de éénmalige vergoeding

In vier stappen leggen we uit hoe we de éénmalige vergoeding berekenen. We gebruiken daarvoor de volgende voorbeeldgegevens.

Annuïteiten Hypotheek Gegevens
Berekeningsdatum 12-5-2017
Aflosdatum 15-5-2017
Einddatum rentevaste periode 1-8-2020
Betaaltermijn Maandelijks
Contractrente 2,90%
Vergelijkingsrente 1,95%
Hoofdsom € 289.842,07
Extra aflosbedrag € 50.000,00
Annuïteit € 1.223,72

Stap 1: het bedrag waarover je een éénmalige vergoeding betaalt

Van je extra aflossing trekken we het bedrag af dat je dat kalenderjaar nog mag aflossen zonder een vergoeding te betalen. Dat is maximaal 10% van je oorspronkelijke hypotheekbedrag. Over het bedrag dat overblijft, betaal je een éénmalige vergoeding.

Voorbeeld:

Aflossing Bedrag
Extra aflosbedrag € 50.000,00
Jaarlijks aflosbedrag zonder vergoeding € 29.400,00
Dit jaar al afgelost € -
Bedrag waarover je een éénmalige vergoeding betaalt € 20.600,00

Stap 2: de contractrente en vergelijkingsrente bepalen

Deze stappen doorlopen we om de twee rentes te bepalen:

 • We bekijken welke rente je hebt betaald voor je hypotheek. Dat noemen we de contractrente.
 • Dit vergelijken we met de hypotheekrente die nieuwe klanten aan ons betalen voor een zelfde soort hypotheek. Dit is de vergelijkingsrente. Deze hebben we nodig om het renteverlies te berekenen.
 • Voor het bepalen van de vergelijkingsrente kijken we naar je hypotheekvorm, in welke tariefklasse je hypotheek op dit moment valt, de resterende rentevaste periode en je eventuele persoonlijke kortingen op de hypotheekrente.
 • Bieden we je resterende rentevaste periode niet aan? Dan kiezen we de voor jou dichtstbijzijnde rentevaste periode met de hoogste rente. Dat is voordeliger voor je. Je betaalt dan een lagere éénmalige vergoeding.

Voorbeeld:

Rente Gegevens
De contractrente 2,90%
De vergelijkingsrente 1,95%
Tariefklasse meer dan 80% tot en met 90% marktwaarde
Gehanteerde (dichtstbijzijnde) rentevaste periode 5 jaar

Meer informatie vind je op nn.nl/rente

Stap 3: het renteverlies berekenen

Hoe berekenen we het verlies aan rente dat we door de extra aflossing hebben?

 • Eerst rekenen we uit wat we op basis van de contractrente nog aan rente van je zouden hebben ontvangen tot aan de einddatum van je (oude) rentevaste periode.
 • Daarna berekenen we wat we van nieuwe klanten aan rente zouden hebben ontvangen tot de einddatum van je (oude) rentevaste periode.
 • Het verschil tussen deze twee berekeningen is het renteverlies.

Hierbij houden we rekening met de toekomstige contractuele maandelijkse aflossingen.
Heb je een (Bank) Spaar Hypotheek? Dan zien we de inleg of premie als aflossing.

In dit voorbeeld berekenen we naar verhouding wat de maandelijkse contractuele aflossing is, die bij de extra aflossing van € 50.000,00 hoort.

Voorbeeld:

Gegevens Bedrag
Bedrag waarover de berekeningen worden uitgevoerd € 20.600,00
Toekomstige contractuele aflossing (naar verhouding berekend) € 211,11

Voorbeeld:

Gegevens Bedrag
Bedrag dat we met de contractrente van 2,9% over de rest van de rentevaste periode (38 maanden) ontvangen hadden € 1.620,62
Bedrag dat we met de vergelijkingsrente van 1,95% zouden ontvangen over de rest van de rentevaste periode (38 maanden) € 1.089,73
Berekend renteverlies € 530,89

Stap 4: de contante waarde vaststellen

Omdat je de vergoeding in één keer betaalt, hebben wij minder renteverlies. Dit voordeel berekenen we aan je door. Dat noemen we contant maken. Hierdoor betaal je een lagere vergoeding. Bij het contant maken zijn we uitgegaan van de vergelijkingsrente en gebruiken we dezelfde standaard manier om contante waarde te berekenen als andere banken.

Voorbeeld:

Gegevens Bedrag
Berekend renteverlies € 530,89
Dit leidt tot een éénmalige vergoeding (contante waarde) € 515,21
Tussentijds rente aanpassen

Als je een hypotheek bij ons afsluit, lenen wij geld op de kapitaalmarkt. Dat geld lenen we daarna aan jou uit. We betalen zelf ook rente over het geleende geld. Dat doen we met de rente die je aan ons betaalt.

Wil je tijdens de periode dat de rente vast staat toch een lagere hypotheekrente? Dan kun je in veel gevallen tussentijds de rente aanpassen. Je kiest dan ook een nieuwe rentevaste periode.

Wij moeten de oorspronkelijk afgesproken rente blijven betalen. Die kosten lopen voor ons dus door. Om die kosten te betalen, proberen we het geld dat we aan jou hadden uitgeleend opnieuw uit te lenen. Voor de resterende rentevaste periode.

Maar soms is de hypotheekrente gedaald en hebben we verlies. Dit verlies berekenen we aan je door via een éénmalige vergoeding.

Zo berekenen we de éénmalige vergoeding

In vier stappen leggen we uit hoe we de éénmalige vergoeding berekenen. We gebruiken daarvoor de volgende voorbeeldgegevens.

Annuïteiten Hypotheek Gegevens
Berekeningsdatum 12-5-2017
Ingangsdatum wijziging 15-5-2017
Einddatum rentevaste periode 1-8-2020
Betaaltermijn Maandelijks
Contractrente 2,90%
Vergelijkingsrente 1,95%
Annuïteit € 1.223,72

Stap 1: het bedrag waarover je een éénmalige vergoeding betaalt

De éénmalige vergoeding die je moet betalen, wordt berekend over de hoofdsom. Van dit bedrag trekken we het bedrag af dat je dat kalenderjaar nog mag aflossen zonder een vergoeding te betalen. Heb je een (Bank) Spaar Hypotheek? Dan trekken we de opgebouwde waarde hier nog van af. Over het bedrag dat overblijft, betaal je een éénmalige vergoeding.

Voorbeeld:

Gegevens Bedrag
Hoofdsom € 289.842,07
Jaarlijks aflosbedrag zonder vergoeding € 29.400,00
Dit jaar al afgelost € -
Bedrag waarover je een éénmalige vergoeding betaalt € 260.442,07

Stap 2: de contractrente en vergelijkingsrente bepalen

Deze stappen doorlopen we om de twee rentes te bepalen:

 • We bekijken welke rente je hebt betaald voor je hypotheek. Dat noemen we de contractrente.
 • Dit vergelijken we met de hypotheekrente die nieuwe klanten aan ons betalen voor een zelfde soort hypotheek. Dit is de vergelijkingsrente. Deze hebben we nodig om het renteverlies te berekenen.
 • Voor het bepalen van de vergelijkingsrente kijken we naar je hypotheekvorm, in welke tariefklasse je hypotheek op dit moment valt, de resterende rentevaste periode en je eventuele persoonlijke kortingen op de hypotheekrente.
 • Bieden we je resterende rentevaste periode niet aan? Dan kiezen we de voor jou dichtstbijzijnde rentevaste periode met de hoogste rente. Dat is voordeliger voor je. Je betaalt dan een lagere éénmalige vergoeding.
Rente Gegevens
De contractrente 2,90%
De vergelijkingsrente 1,95%
Tariefklasse meer dan 80% tot en met 90% marktwaarde
Gehanteerde (dichtstbijzijnde) rentevast periode 5 jaar

Meer informatie vind je op nn.nl/rente

Stap 3: het renteverlies berekenen

Hoe berekenen we het verlies aan rente dat we door de tussentijdse aanpassing van de rente hebben?

 • Eerst rekenen we uit wat we op basis van de contractrente nog aan rente van je zouden hebben ontvangen tot aan de einddatum van je (oude) rentevaste periode.
 • Daarna berekenen we wat we van nieuwe klanten aan rente zouden hebben ontvangen tot de einddatum van je (oude) rentevaste periode.
 • Het verschil tussen deze twee berekeningen is het renteverlies.

Hierbij houden we rekening met de toekomstige contractuele maandelijkse aflossingen.
Heb je een (Bank) Spaar Hypotheek? Dan zien we de inleg of premie als aflossing.

Voorbeeld:

Gegevens Bedrag
Bedrag dat we met de contractrente van 2,9% over de rest van de rentevaste periode (38 maanden) ontvangen hadden € 23.156,25
Bedrag dat we met de vergelijkingsrente van 1,95% zouden ontvangen over de rest van de rentevaste periode (38 maanden) € 15.570,58
Berekend renteverlies € 7.585,67

Stap 4: de contante waarde vaststellen

Omdat je de vergoeding in één keer betaalt, hebben wij minder renteverlies. Dit voordeel berekenen we aan je door. Dat noemen we contant maken. Hierdoor betaal je een lagere vergoeding. Bij het contant maken zijn we uitgegaan van de vergelijkingsrente en gebruiken we dezelfde standaard manier om contante waarde te berekenen als andere banken.

Voorbeeld:

Gegevens Bedrag
Berekend renteverlies € 7.585,67
Dit leidt tot een éénmalige vergoeding (contante waarde) € 7.351,00
Helemaal aflossen

Als je de hypotheek oversluit of je huis verkoopt, dan los je je huidige hypotheek helemaal af. De maandelijkse rente die je tijdens de rentevaste periode aan ons betaalt vervalt dan. Omdat we daardoor rente mislopen, kunnen we een vergoeding in rekening brengen:

 • als je de hypotheek oversluit naar een andere geldverstrekker
 • als je je huis verkoopt én bij het afsluiten van je hypotheek gekozen hebt voor een rentekorting in combinatie met de aflosvoorwaarde ‘Boete bij verkoop’. Of dit voor jou geldt kun je nakijken in de offerte en je hypotheekakte. De vergoeding bij 'Boete bij verkoop' wordt berekend op de manier die hieronder staat, maar is maximaal 3% van de hoofdsom.

Vaak is de éénmalige vergoeding die je betaalt aftrekbaar in je aangifte inkomstenbelasting. Of dat voor jou geldt check je hier.

Zo berekenen we de éénmalige vergoeding

In vier stappen leggen we uit hoe we de éénmalige vergoeding berekenen. We gebruiken daarvoor de volgende voorbeeldgegevens.

Annuïteiten Hypotheek Gegevens
Berekeningsdatum 12-5-2021
Aflosdatum 15-5-2021
Einddatum rentevaste periode 1-8-2024
Betaaltermijn Maandelijks
Contractrente 2,90%
Vergelijkingsrente 1,95%
Annuïteit € 1.223,72

Stap 1: het bedrag waarover je een éénmalige vergoeding betaalt

De éénmalige vergoeding die je moet betalen, wordt berekend over het bedrag dat je aflost. Van dit bedrag trekken we het bedrag af dat je dat kalenderjaar nog mag aflossen zonder een vergoeding te betalen. Heb je een (Bank) Spaar Hypotheek? Dan trekken we de opgebouwde waarde hier nog van af. Over het bedrag dat overblijft, betaal je een éénmalige vergoeding.

Voorbeeld:

Aflossing Gegevens
Restant hoofdsom € 289.842,07
Jaarlijks aflosbedrag zonder vergoeding € 29.400,00
Dit jaar al afgelost -
Bedrag waarover je een éénmalige vergoeding betaalt € 260.442,07

Stap 2: de contractrente en vergelijkingsrente bepalen

Deze stappen doorlopen we om de twee rentes die we nodig hebben voor de berekening te bepalen:

 • We bekijken welke rente je hebt betaald voor je hypotheek. Dat noemen we de contractrente.
 • Dit vergelijken we met de hypotheekrente die nieuwe klanten aan ons betalen voor een zelfde soort hypotheek. Dit is de vergelijkingsrente. Deze hebben we nodig om het renteverlies te berekenen.
 • Voor het bepalen van de vergelijkingsrente kijken we naar je hypotheekvorm, in welke tariefklasse je hypotheek op dit moment valt, de resterende rentevaste periode en je eventuele persoonlijke kortingen op de hypotheekrente.
 • Bieden we je resterende rentevaste periode niet aan? Dan kiezen we de voor jou dichtstbijzijnde rentevaste periode met de hoogste rente. Dat is voordeliger voor je. Je betaalt dan een lagere éénmalige vergoeding.

Voorbeeld:

Rente Gegevens
De contractrente 2,90%
De vergelijkingsrente 1,95%
Tariefklasse meer dan 80% tot en met 90% marktwaarde
Gehanteerde (dichtstbijzijnde) rentevaste periode 5 jaar

Meer informatie vind je op nn.nl/rente

Stap 3: het renteverlies berekenen

Hoe berekenen we het verlies aan rente dat we door de aflossing hebben?

 • Eerst rekenen we uit wat we op basis van de contractrente nog aan rente van je zouden hebben ontvangen tot aan de einddatum van je (oude) rentevaste periode.
 • Daarna berekenen we wat we van nieuwe klanten aan rente zouden hebben ontvangen tot de einddatum van je (oude) rentevaste periode.
 • Het verschil tussen deze twee berekeningen is het renteverlies.

Voorbeeld:

Gegevens Bedrag
Bedrag dat we met de contractrente van 2,9% over de rest van de rentevaste periode (38 maanden) ontvangen hadden € 23.156,25
Bedrag dat we met de vergelijkingsrente van 1,95% zouden ontvangen over de rest van de rentevaste periode (38 maanden) € 15.570,58
Berekend renteverlies € 7.585,67

Stap 4: contante waarde vaststellen

Omdat je de vergoeding in één keer betaalt, hebben wij minder renteverlies. Dit voordeel berekenen we aan je door. Dat noemen we contant maken. Hierdoor betaal je een lagere vergoeding. Bij het contant maken zijn we uitgegaan van de vergelijkingsrente en gebruiken we dezelfde standaard manier om contante waarde te berekenen als andere banken.

Voorbeeld:

Gegevens Bedrag
Berekend renteverlies € 7.585,67
Dit leidt tot een éénmalige vergoeding (contante waarde) € 7.351,00

Persoonlijke berekening van de vergoeding

Wil je extra aflossen op je hypotheek? Of kies je tussentijds voor een andere rente? Dan kun je in mijn.nn zelf berekenen hoe hoog de éénmalige vergoeding is die je betaalt. Hier kun je ook lezen hoe wij de vergoeding hebben berekend.

Wil je de hypotheek oversluiten of ga je verhuizen? Dan heb je een definitieve aflosnota nodig.

Meer informatie over helemaal aflossen van je hypotheek

Service en Contact

We kunnen je op verschillende manieren helpen.

Heb je een vraag?

Regel het eenvoudig zelf of neem contact met ons op.

Naar Service en Contact

Wil je advies?

Met een onafhankelijk adviseur kijk je samen naar welk product bij je past.

Vind je adviseur