Ga direct naar inhoud

Aanvullend Pensioen
Zelf Beleggen

Log in op mijn.nn

Let op! Dit product kon u in het verleden bij ons afsluiten. Dit is niet meer mogelijk.
Heeft u Aanvullend Pensioen Zelf Beleggen? Op deze pagina leest u hoe u een wijziging doorgeeft en wat de belangrijkste kenmerken zijn.
Heeft u geen Aanvullend Pensioen Zelf Beleggen maar wél interesse in beleggen? Lees dan verder op Beheerd Beleggen.

Aanvullend Pensioen Zelf Beleggen

Aanvullend Pensioen Zelf Beleggen is een lijfrenterekening waarmee u uw pensioen aanvult door te sparen en/of te beleggen. Het is een geblokkeerde lijfrenterekening: u kunt uw geld niet zomaar opnemen. Er gelden fiscale regels voor het opbouwen van aanvullend pensioen. De hoogte van het bedrag dat u met belastingvoordeel mag sparen hangt af van uw jaarruimte. Het geld dat u zo opbouwt, gebruikt u later als periodieke aanvulling op uw AOW en/of pensioen. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kiest u wat bij u past.

Uw spaargeld valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel en is gegarandeerd tot een maximum van € 100.000,- per rekeninghouder. U betaalt geen belasting over het geld op de rekening. De rekening biedt vier manieren om vermogen op te bouwen:

 • U kiest voor een combinatie van sparen en beleggen
 • U spaart met een variabele rente
 • U spaart met een vaste rente (depositosparen)
 • U belegt in beleggingsfondsen

Elke combinatie is mogelijk. U regelt het zelf eenvoudig via mijn.nn.

U beslist zelf in welke beleggingsfondsen u belegt. Wij geven u geen advies over uw beleggingen. Wel kunt u gebruik maken van het Beleggerskompas. Het Beleggerskompas geeft inzicht in het beleggingsrisico dat bij u past. De ontwikkeling van uw beleggingen kunt u online volgen in mijn.nn en de NN App.

U kunt beleggen in een breed aanbod van fondsen in verschillende categorieën. Dit zijn fondsen van NN Investment Partners (onderdeel van NN Group) en fondsen van andere aanbieders. Met ons uitgebreide fondsenaanbod kunt u zelf een beleggingsportefeuille samenstellen die past bij uw wensen.

Kenmerken

Aanvullend Pensioen Zelf Beleggen

Met Aanvullend Pensioen Zelf Beleggen kunt u uw pensioen aanvullen door te sparen en/of te beleggen. Het is een geblokkeerde lijfrenterekening: u kunt uw geld niet zomaar opnemen. Er gelden fiscale regels voor het opbouwen van aanvullend pensioen. De hoogte van het bedrag dat u met belastingvoordeel mag sparen hangt af van uw jaarruimte. Het geld dat u zo opbouwt gebruikt u later als periodieke aanvulling op uw AOW en/of pensioen.

Uw spaargeld valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel en is gegarandeerd tot een maximum van € 100.000,- per rekeninghouder. U betaalt geen belasting over het geld op de rekening. Over de uitkering betaalt u wel belasting. De rekening biedt vier manieren om vermogen op te bouwen:

 • U kiest voor een combinatie van sparen en beleggen
 • U spaart met een variabele rente
 • U spaart met een vaste rente (depositosparen)
 • U belegt in beleggingsfondsen

Elke combinatie is mogelijk. U regelt het zelf eenvoudig via mijn.nn.

Sparen met een variabele rente

U spaart op Aanvullend Pensioen Zelf Beleggen met een variabele rente. Eén keer per jaar ontvangt u deze rente over uw spaarsaldo, ieder jaar in januari. Het rentepercentage kan op elk moment veranderen.

Sparen met een vaste rente

U kunt een bedrag ook voor een bepaalde tijd vastzetten tegen een vast rentepercentage (deposito).

 • De minimuminleg is € 1.000,-.
 • De looptijd is een tot en met dertig jaar.
 • U kunt meerdere deposito’s tegelijk openen, bijvoorbeeld met verschillende looptijden.

Voor de duur van uw deposito ontvangt u elk jaar de vaste rente. Dit doen wij achteraf na afloop van elk jaar. De rente schrijven we bij op het deposito. U ontvangt hierover ook weer rente. Is de looptijd afgelopen? Dan krijgt u vanaf dat moment weer de variabele rente. Kiest u voor een vaste rente? Dan heeft u de zekerheid dat de rente voor de gekozen periode vaststaat. De rente die u krijgt hangt af van de looptijd die u kiest. Na het einde van deze periode kunt u opnieuw kiezen tussen vaste of variabele rente. U kunt dit gemakkelijk online regelen via mijn.nn.

Beleggen in fondsen

Met Aanvullend Pensioen Zelf Beleggen kunt u in beleggingsfondsen beleggen. U heeft de keuze uit fondsen van meerdere aanbieders. Lees meer over hoe wij onze beleggingsfondsen voor Zelf Beleggen kiezen. Opdrachten geeft u zelf door via mijn.nn of de NN App. Verkoopt u een fonds, dan schrijven we de opbrengst bij op het liquide saldo van uw Aanvullend Pensioen Zelf Beleggen.

Soorten beleggingsfondsen

U kunt beleggen in verschillende soorten fondsen. Bekijk het overzicht met fonds- en koersinformatie.

Aandelenfondsen

Deze fondsen beleggen in aandelen van meerdere bedrijven. De koers van een aandeel van een bedrijf kan stijgen of dalen. Ook kan het bedrijf winst uitkeren (dividend).

Obligatiefondsen

Een obligatie is geld dat een overheid of een bedrijf leent. Hiervoor betaalt de overheid of het bedrijf rente. Ook de waarde van de obligatie kan stijgen of dalen. Een obligatiefonds belegt in meerdere obligaties.

Vastgoedfondsen

Deze fondsen beleggen in onroerend goed of vastgoedaandelen. Opbrengsten bestaan uit huur en/of waardeveranderingen van het vastgoed.

Liquiditeitenfondsen of geldmarktfondsen

Liquiditeitenfondsen beleggen in liquiditeiten, zoals contant geld of kortlopende deposito’s.

Mixfondsen

Mixfondsen beleggen in een combinatie van bijvoorbeeld aandelen, obligaties en vastgoed. Lifecyclefondsen en Profielfondsen zijn voorbeelden van mixfondsen. Lifecyclefondsen kennen een vaste einddatum. Profielfondsen beleggen volgens een bepaald risicoprofiel.

Fiscale regels

Er gelden fiscale regels voor het opbouwen van aanvullend pensioen.

Lees meer over lijfrente en fiscale regels in de PDF en op de pagina over Lijfrente.

Aanvulling voor uw pensioen

Het geld op uw rekening moet u gebruiken om een lijfrente-uitkering te kopen. De uitkering moet uiterlijk vijf jaar na het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt beginnen. Hiervoor sluit u een uitkeerrekening of uitkeringsverzekering af. Dit kan bij verschillende aanbieders. Meer informatie over de mogelijkheden bij Nationale-Nederlanden vindt u op de pagina Aanvullende PensioenUitkering.

Jaarruimte

Een voorwaarde om de inleg op uw lijfrenterekening bij uw belastingaangifte in aftrek te brengen is dat u een aantoonbaar pensioentekort heeft. De hoogte van uw pensioentekort in een jaar bepaalt namelijk hoeveel u maximaal mag aftrekken. Dit bedrag wordt ook wel uw jaarruimte genoemd. Welk bedrag aftrekbaar is, hangt onder meer af van uw inkomen en pensioenopbouw van het voorgaande jaar.

Met onze rekenhulp berekent u hoeveel u maximaal in aftrek mag brengen bij uw aangifte inkomensbelasting. Heeft u in het verleden uw jaarruimte niet volledig benut? Dan kunt u het restant in een later jaar alsnog gebruiken. Dat heet de reserveringsruimte. Uw reserveringsruimte blijft zeven jaar bestaan. Als ondernemer kunt u naast de jaar- en reserveringsruimte ook het bedrag van uw stakingswinst of opgebouwde fiscale oudedagsreserve (FOR) inleggen. Ook uw reserveringsruimte kunt u berekenen met onze rekenhulp.

Op Let op de lijfrente-aftrek bij uw belastingaangifte leest u meer over lijfrente-aftrek.

Als u overlijdt

Als u overlijdt gaat uw opgebouwde lijfrentekapitaal naar uw erfgenamen. Zij moeten dat periodiek laten uitkeren door middel van een nabestaandenuitkering.

Risico's Aanvullend Pensioen Zelf Beleggen

Rendement

U verwacht een bepaalde opbrengst. Uw eindbedrag kan lager uitvallen als de spaarrentes dalen of de resultaten op uw beleggingen tegenvallen.

Beleggingsrisico’s

Als u belegt, loopt u het risico dat u (een deel van) uw inleg verliest. Hoe groot dat risico is, verschilt per fonds. Over het algemeen geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe hoger het risico. Heeft u (een deel van) uw geld belegd? En wilt u het geld op uw Aanvullend Pensioen Zelf Beleggen gebruiken om een uitkering te kopen? Dan moet u uw beleggingen misschien op een minder gunstig moment verkopen. De beleggingsrisico’s die u loopt bij Zelf Beleggen worden toegelicht in de productvoorwaarden:

Veranderende regels

Belastingregels kunnen veranderen. Hierdoor kan het voorkomen dat u bijvoorbeeld minder mag storten of uw lijfrentekapitaal pas later mag gebruiken voor een aanvulling op uw pensioen.

Niet voldoen aan de fiscale regels

Voldoet u niet aan de fiscale regels? Spaart u bijvoorbeeld meer dan uw jaarruimte en reserveringsruimte? Dan kunt u niet uw volledige inleg in aftrek brengen bij uw belastingaangifte. Voldoet u niet aan de belastingregels omdat u het saldo in een keer opneemt? Dan houden wij loonheffing in tegen het hoogste belastingpercentage. Daarnaast zal de fiscus u een boete opleggen (revisierente).

Kosten eerder stoppen deposito

Wilt u het deposito eerder beëindigen dan op het einde van de looptijd van het deposito, dan betaalt u mogelijk kosten.

Verhuizen naar het buitenland

Als u verhuist naar het buitenland kan dit voor ons reden zijn om uw rekening te beëindigen of te blokkeren. Dit is afhankelijk van het land waar u naar toe verhuist. Ook kunt u geen uitkering met uw lijfrentekapitaal aankopen bij Nationale-Nederlanden.

Wijziging in de voorwaarden of kosten

Wij kunnen de voorwaarden of kosten van de Aanvullend Pensioen Zelf Beleggen op elk moment wijzigen. Bent u het niet eens met een wijziging? Dan kunt u het geld op uw rekening overdragen naar een andere bank of verzekeraar. Het kan zijn dat u hiervoor kosten moet betalen, bijvoorbeeld als u deposito’s heeft. Ook de nieuwe bank of verzekeraar kan kosten in rekening brengen, voor het openen van het nieuwe product.

Beleggerskompas

U kunt bij Aanvullen Pensioen Zelf Beleggen gebruikmaken van het Beleggerskompas. Aan de hand van een aantal vragen bepaalt u uw beleggingsprofiel. Uw beleggingsprofiel geeft aan hoeveel risico u kunt en wilt lopen met uw beleggingen. Het Beleggerskompas laat u vervolgens zien of u met uw beleggingen binnen uw risicoprofiel valt of meer of minder risico neemt dan bij uw beleggingsprofiel past. Geeft u opdracht om beleggingsfondsen te kopen of te verkopen? Dan ziet u direct welke invloed dat heeft op het risico dat u loopt met uw beleggingen.

Aan het gebruik van het Beleggerskompas kunnen geen rechten worden ontleend. Het Beleggerskompas is geen advies.

Kosten en rente

Kosten die Nationale-Nederlanden in rekening brengt

Per jaar betaalt u een servicebedrag van 0,55% van de waarde van uw belegd vermogen. U betaalt nooit meer dan € 350,- per kwartaal. Verder brengen we geen kosten in rekening.

We berekenen de kosten per maand

Iedere maand berekenen we de kosten. Om dat te doen bepalen we de waarde van uw belegd vermogen aan het einde van de maand. Over deze waarde berekenen we de kosten.

Rekenvoorbeeld

 • De waarde van uw belegd vermogen aan het einde van de maand is € 10.000,-.
 • U betaalt daarover 0,55% kosten per jaar. Dit is 0,55% van € 10.000 = € 55,-.
 • De kosten voor die maand zijn dan € 55,- / 12 = € 4,58.

Wij brengen de kosten per kwartaal in rekening

We tellen de berekende kosten per maand elk kwartaal bij elkaar op. In de eerste maand van een kwartaal schrijven we de kosten over het vorige kwartaal af van uw beleggingsrekening. Als er op dat moment onvoldoende liquide saldo op uw beleggingsrekening staat om deze kosten te betalen, dan verkopen we een deel van uw beleggingen. Met de opbrengst hiervan betaalt u dan deze kosten.

Kosten die de beleggingsfondsen in rekening brengen

De aanbieders van de beleggingsfondsen waarin u belegt, maken ook kosten. De kosten verschillen per beleggingsfonds en zijn verwerkt in de koers van het fonds. In mijn.nn vindt u per fonds een link naar de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) met daarin de kosten van het fonds. Nationale-Nederlanden ontvangt geen vergoedingen van de beleggingsfondsen waarin u belegt.

Er zijn eenmalige kosten, lopende kosten, transactiekosten en incidentele kosten.

Eenmalige kosten

Eenmalige kosten zijn kosten die u betaalt bij het aan- en verkopen van beleggingen, zoals een instap- of uitstapvergoeding.

Lopende kosten

Lopende kosten zijn kosten die in de loop van een jaar worden afgetrokken van de waarde van een fonds. Fondsbeheerders brengen kosten in rekening voor het beheer van het fonds. Daarnaast maken zij allerlei operationele kosten, onder andere voor administratie, marketing, bewaren van beleggingen en toezicht.

Transactiekosten

Het fonds maakt transactiekosten voor het aan- en verkopen van beleggingen zoals aandelen en obligaties.

Incidentele kosten

Sommige fondsen kennen een prestatievergoeding die alleen in rekening wordt gebracht als het fonds beter presteert dan de benchmark.

Niet elk fonds heeft dezelfde kosten. In het fondsenoverzicht vindt u per beleggingsfonds alle kosten.

Rekenvoorbeeld kosten

In de twee rekenvoorbeelden ziet u de totale kosten die u per jaar betaalt.

Voorbeeld 1

Stel, u heeft € 3.000,- belegd, verdeeld over drie fondsen (elk € 1.000,-). U doet geen aan- en verkopen in het jaar.

Kosten voor onze dienstverlening (Directe kosten) Percentage Bedrag
Kosten Zelf Beleggen 0,55% € 16,50
Subtotaal onze dienstverlening 0,55% € 16,50
Fondskosten (Indirecte kosten)*
NN Europa Duurzaam Aandelen Fonds
- lopende kosten 0,68% € 6,80
- transactiekosten 0,21% € 2,10
Subtotaal NN Europa Duurzaam Aandelen Fonds 0,89% € 8,90
NN Dynamic Mix Fund II
- lopende kosten 0,55% € 5,50
- transactiekosten 0,12% € 1,20
Subtotaal NN Dynamic Mix Fund II 0,67% € 6,70
NN Euro Rente Fonds
- lopende kosten 0,42% € 4,20
- transactiekosten 0,03% € 0,30
Subtotaal NN Euro Rente Fonds 0,45% € 4,50
Subtotaal fondskosten 0,67% (gemiddeld) € 20,10
Totale kosten beleggen 1,22% € 36,60

Invloed van de kosten op het rendement

* Peildatum december 2019. De fondskosten zijn overgenomen uit de EMT (European Mifid Template) van de fondsbeheerder.

Voorbeeld 2

Stel, u heeft € 50.000,- belegd, verdeeld over vijf fondsen (elk € 10.000,-). U doet geen aan- en verkopen in het jaar.

Directe kosten Percentage Bedrag
Kosten Zelf Beleggen 0,55% € 275,-
Subtotaal onze dienstverlening 0,55% € 275,-
Fondskosten (Indirecte kosten)*
NN Europa Duurzaam Aandelen Fonds
- lopende kosten 0,68% € 68,-
- transactiekosten 0,21% € 21,-
Subtotaal NN Europa Duurzaam Aandelen Fonds 0,89% € 89,-
NN Euro Rente Fonds
- lopende kosten 0,42% € 42,-
- transactiekosten 0,03% € 3,-
Subtotaal Delta Lloyd Rente Fonds 0,45% € 45,-
NN Hoog Dividend Aandelen Fonds
- lopende kosten 0,83% € 83,-
- transactiekosten 0,08% € 8,-
Subtotaal NN Hoog Dividend Aandelen Fonds 0,91% € 91,-
BNP Paribas AEX Index Fund
-lopende kosten 0,37% € 37,-
-transactiekosten 0,02% € 2,-
Subtotaal BNP Paribas AEX Index Fund 0,39% € 39,-
Robeco Global Total Return Bond Fund
- lopende kosten 0,56% € 56,-
- transactiekosten 0,28% € 28,-
Subtotaal Robeco Global Total Return Bond Fund 0,84% € 84,-
Subtotaal fondskosten 0,70% (gemiddeld) € 348,-
Totale kosten 1,25% € 623,-

Invloed van de kosten op het rendement

*Peildatum december 2019. De fondskosten zijn overgenomen uit de EMT (European Mifid Template) van de fondsbeheerder.

Rente

Bekijk alle actuele rentes.

Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er als het risico van mijn beleggingsportefeuille afwijkt van het risico dat volgens het Beleggerskompas bij mij past?

Het Beleggerskompas is een hulpmiddel waarmee u kunt zien of het risico van uw beleggingsportefeuille past bij u beleggingsprofiel. U bepaalt zelf of u er gebruik van maakt.

Wanneer wordt mijn beleggingsorder voor Aanvullend Pensioen Zelf Beleggen verwerkt?

Aan- en verkoopopdrachten voor beleggingsfondsen die u op een beursdag vóór 13.00 uur 's middags opgeeft in mijn.nn, verwerken wij nog dezelfde dag. Afhankelijk van de fondsen duurt het 1 tot 3 beursdagen totdat uw opdracht is uitgevoerd.

Wanneer en tegen welke koers wordt mijn beleggingsorder voor Aanvullend Pensioen Zelf Beleggen uitgevoerd?

Een beleggingsopdracht die u op een beursdag vóór 13.00 uur opgeeft in mijn.nn, verwerken wij nog diezelfde dag. Bij beleggingsfondsen wordt de opdracht dan uitgevoerd tegen de openingskoers van de volgende beursdag. Voor enkele buitenlandse beleggingsfondsen duurt het langer voordat de order wordt uitgevoerd. Dit kan 2 tot 3 beursdagen duren.

Wanneer en tegen welke koers wordt mijn beleggingsorder voor Aanvullend Pensioen Zelf Beleggen uitgevoerd?

Een beleggingsopdracht die u op een beursdag vóór 13.00 uur opgeeft in mijn.nn, verwerken wij nog diezelfde dag. Bij beleggingsfondsen wordt de opdracht dan uitgevoerd tegen de openingskoers van de volgende beursdag. Voor enkele buitenlandse beleggingsfondsen duurt het langer voordat de order wordt uitgevoerd. Dit kan 2 tot 3 beursdagen duren.

In welke fondsen kan ik beleggen bij Aanvullend Pensioen Zelf Beleggen?

Bekijk hier het overzicht van beleggingsfondsen waarin u bij Aanvullend Pensioen Zelf Beleggen kunt beleggen.


Lees alle veelgestelde vragen rondom onze beleggingsproducten en bankspaarproducten.