Ga direct naar inhoud

Veelgestelde vragen Banksparen

Banksparen algemeen

Wat is banksparen?

Met banksparen bouw je vermogen op. Dit doe je op een geblokkeerde bankspaarrekening en voor een van tevoren bepaald doel. Bijvoorbeeld een aanvulling op je pensioen of voor het aflossen van je hypotheek. Als je voldoet aan de wettelijke voorwaarden, kun je profiteren van belastingvoordeel.

Welke bankspaarproducten biedt Nationale-Nederlanden Bank aan?

Nationale-Nederlanden biedt de volgende bankspaarproducten aan:

Wat zijn de kosten van een Aanvullende PensioenUitkering?

Je betaalt alleen eenmalige distributiekosten voor het aanvragen van je rekening. Deze distributiekosten zijn € 50,- bij aanvraag via nn.nl en € 175,- als je deze telefonisch aanvraagt.

Hoe weet ik hoeveel geld er op mijn bankspaarrekening staat?

Het saldo van je bankspaarrekening vind je in mijn.nn, bij je rekening.

Hoe kan ik mijn gouden handdruk laten uitkeren?

Als je een rekening Banksparen OntslagVergoeding hebt bij Nationale-Nederlanden, kun je in mijn.nn je uitkering starten.


Banksparen en echtscheiding

Ik ga scheiden. Wat betekent dat voor mij?

Bij een scheiding kan het lijfrentekapitaal gedeeld worden met de ex-partner. Onder bepaalde voorwaarden kan de verdeling zonder tussentijdse belastingheffing.

Bouw je lijfrentekapitaal op? Dan hoef je geen nieuwe bankspaarrekening te openen. De ex-partner moet wel een eigen bankspaarrekening openen.

Zit je in de uitkeringsfase? Dan moeten jullie allebei een nieuwe uitkeringsrekening aanvragen. Aan het openen van een nieuwe uitkeringsrekening zijn kosten verbonden.

Bij het verdelen van een lijfrente bij een echtscheiding spelen fiscale aspecten. Het is verstandig dat je je hierover laat adviseren door een adviseur.

Hoe kan ik mijn bankspaarrekening verdelen als ik ga scheiden?

Er zijn verschillende mogelijkheden om je bankspaarproduct in de echtscheiding te verdelen. Dat is afhankelijk van het soort product en de keuze die je maakt. Een wijziging kan fiscale en financiële gevolgen hebben. Laat je daarom goed adviseren.

Je kunt de rekening:

 • Beëindigen of een gedeelte van het saldo opnemen.
 • Geheel of gedeeltelijk overdragen aan je ex-partner.
 • Ongewijzigd door laten lopen.
Wat zijn de gevolgen als ik het saldo van mijn bankspaarrekening of een gedeelte daarvan overdraag aan mijn ex-partner?

Draag je een (gedeelte) van het saldo over, dan moet je de rekening beëindigen. Hiervoor berekenen wij opnamekosten. In de productvoorwaarden lees je hoe wij deze berekenen.

Er is nog een mogelijkheid: de periodieke uitkering wordt aan je uitgekeerd zoals je gewend bent. En je boekt de netto uitkering vervolgens (deels) van je betaalrekening over naar je ex-partner.

Heb je een bankspaarrekening (Aanvullende PensioenOpbouw of Aanvullende PensioenUitkering)? Dan kun je het saldo (gedeeltelijk) overdragen naar een bankspaarrekening/lijfrente van je ex-partner. Dit kan bij Nationale-Nederlanden of bij een andere bank of verzekeraar.

Heb je een gouden handdrukrekening (Banksparen OntslagVergoeding)? Dan kun je het saldo (gedeeltelijk) overdragen naar de gouden handdrukrekening van je ex-partner. Dit kan bij Nationale-Nederlanden of bij een andere bank of verzekeraar.

Ik ga scheiden. Moet ik een wijziging doorgeven voor mijn bankspaarrekening?

In de volgende gevallen moet je een wijzigingsverzoek doorgeven voor je bankspaarrekening:

 • Als je de rekening beëindigt of een gedeelte van het saldo opneemt.
 • Als je de rekening of een gedeelte van het saldo overdraagt aan je ex-partner.

Draag je het saldo van de rekening (gedeeltelijk) over aan je ex-partner? Dan is het belangrijk dat je ex-partner een lijfrentespaarrekening opent of een lijfrenteverzekering afsluit, voordat je het wijzigingsverzoek doorgeeft.

Hoe kan ik een wijziging als gevolg van echtscheiding doorgeven voor mijn bankspaarrekening?

Een wijziging als gevolg van echtscheiding geef je door via ons contactformulier banksparen. Vul hierbij het bij ons bekende e-mailadres in.

Draag je het saldo van de rekening (gedeeltelijk) over aan je ex-partner? Dan is het belangrijk dat je ex-partner een lijfrentespaarrekening opent of een lijfrenteverzekering afsluit, voordat je het wijzigingsverzoek indient.

Vermeld bij je wijzigingsverzoek de volgende gegevens:

Als je de rekening beëindigt of een deel van het saldo opneemt:

 • het bruto opname bedrag of percentage van bruto saldo. 

Als je de waarde overdraagt aan je ex-partner:

 • Naam en adres van je ex-partner.
 • De geboortedatum van je ex-partner.
 • Het burgerservicenummer van je ex-partner.
 • Rekeningnummer (IBAN) lijfrentespaarrekening of polisnummer lijfrenteverzekering/rekeningnummer goudenhanddrukspaarrekening of polisnummer goudenhanddrukverzekering.
 • Naam van de bank of verzekeraar waar de rekening of verzekering loopt.
 • Gehele of gedeeltelijk overdracht. Vermeld bij een gedeeltelijke overdracht ook het bruto bedrag/gedeelte van het saldo dat je overdraagt.

Jaaroverzicht

Wanneer ontvang ik het jaaroverzicht voor mijn bankspaarrekening?

Je ontvangt medio februari een e-mail, zodra het jaaroverzicht voor je beschikbaar is in mijn.nn. Je krijgt het jaaroverzicht van je bankspaarrekening niet toegestuurd.

Hoe kan ik mijn jaaroverzicht van mijn bankspaarrekening downloaden en/of printen?

Je downloadt het jaaroverzicht van je rekening in mijn.nn als pdf. Deze kun je printen. Je ontvangt een e-mail, zodra het jaaroverzicht voor je beschikbaar is in mijn.nn (medio februari).

Mijn bankspaarrekening is opgeheven. Hoe krijg ik mijn jaaroverzicht?

Je ontvangt een e-mail zodra het jaaroverzicht voor je beschikbaar is in mijn.nn (medio februari). Je krijgt het jaaroverzicht van je bankspaarrekening niet toegestuurd.

Waarom staat er op het jaaroverzicht van mijn bankspaarrekening dat mijn beginsaldo of eindsaldo € 0,- is?

Als je op je jaaroverzicht een saldo van € 0,- ziet staan, betekent dit dat er aan het begin of eind van het jaar geen saldo op je rekening stond. Bijvoorbeeld als je de rekening in de loop van vorig jaar hebt geopend of gesloten.

Dit is ook van toepassing als je een Delta Lloyd of OHRA rekening had die in 2019 is omgezet naar een Nationale-Nederlanden rekening. In dat geval staat er op het jaaroverzicht van de Delta Lloyd/OHRA rekening op 31 december een saldo van € 0,-. Dit komt omdat na de omzetting het saldo op de nieuwe Nationale-Nederlanden rekening staat.

Welke gegevens met betrekking tot mijn bankspaarrekening stuurt Nationale-Nederlanden naar de Belastingdienst?

Als financiële instelling zijn wij verplicht de volgende gegevens te versturen aan de Belastingdienst:

 • Je persoonlijke gegevens; zoals je naam, geboortedatum en je burgerservicenummer.
 • Gegevens van spaarproducten; zoals je saldi.

De Belastingdienst kan deze gegevens opnemen in je vooraf ingevulde belastingaangifte. Als bank hebben wij geen invloed op welke gegevens de Belastingdienst wel of niet opneemt.

Hoe bereken ik mijn jaarruimte?

Je jaarruimte bereken je eenvoudig met onze rekenhulp. Hierbij heb je je belastingaangifte over het voorgaande jaar én je uniform pensioenoverzicht (UPO) nodig. Ben je zzp’er? Dan heb je je jaarrekening nodig.


Uitkeringen

Vindt de uitkering van mijn Aanvullende PensioenUitkering of Banksparen OntslagVergoeding altijd op de door mijzelf gekozen datum plaats?

Ja, behalve als de door jou gekozen datum in een weekend of op een feestdag valt. Dan wordt de uitkering de eerstvolgende werkdag aan je uitgekeerd.

De datum van je eerstvolgende uitkering vind je in mijn.nn. Ga in mijn.nn naar je aanvullend pensioenproduct en open de uitkeringsreeks onder ‘Je uitkeringsreeksen'. Daar zie je de 'Datum eerstvolgende uitkering'.

Kan de uitkeringsduur van mijn Aanvullende PensioenUitkering invloed hebben op mijn toeslagen?

Ja, als je toeslagen ontvangt voor huur en/of zorg dan hangen die af van de hoogte van je inkomen. Als je kiest voor een kortere looptijd, ontvang je een hogere uitkering per maand. En wordt je inkomen dus hoger. In dat geval word je meer gekort op je toeslagen. En kun je netto relatief minder overhouden per maand.


Wijzigen

Wat zijn de gevolgen als ik mijn Aanvullende PensioenOpbouw of Banksparen OntslagVergoeding beëindig of een deel van het saldo opneem?

Als je je bankspaarrekening beëindigt of het saldo opneemt, heeft dit mogelijk de volgende gevolgen:

 • Je betaalt belasting en wettelijke heffingen over het op te nemen saldo van de rekening.
 • Als je een rekening Aanvullende PensioenOpbouw hebt, dan kan de Belastingdienst naast de wettelijke inhoudingen ook nog 'revisierente' in rekening brengen. Deze revisierente is een soort boete en bedraagt maximaal 20% van de bruto uitkering.
 • Als je een deposito of uitkeringsreeks beëindigt voor de einddatum, dan berekenen wij opnamekosten. Je kunt een deposito of uitkeringsreeks alleen in het geheel beëindigen. In de productvoorwaarden voor Aanvullende PensioenOpbouw en Banksparen OntslagVergoeding lees je hoe wij de opnamekosten berekenen:
Kan ik extra stortingen doen op mijn lijfrenterekening?

Je kunt opgebouwd lijfrentekapitaal van een andere lijfrenterekening of lijfrentepolis bijstorten op je lijfrenterekening bij Nationale-Nederlanden. Dit kun je zelf regelen via mijn.nn.

Heb je jaarruimte of reserveringsruimte? Dan kun je ook geld bijstorten. Deze stortingen zijn aftrekbaar. Je kunt zelf geld overmaken van je betaalrekening naar je lijfrenterekening. Let erop dat je de betaalrekening gebruikt die als tegenrekening bij ons bekend is.

Ben je ondernemer? Dan kun je ook de oudedagsreserve of de stakingswinst bij bedrijfsbeëindiging, (deels) omzetten in een lijfrente. Door te storten op je lijfrenterekening.

Hoe kan ik bijstorten op mijn rekening Aanvullende PensioenOpbouw?
 • Log in op mijn.nn.
 • Ga naar het overzicht en kies je Aanvullende PensioenOpbouw.
 • Onder het kopje ‘Zelf regelen’ kies je ‘Bijstorten lijfrentekapitaal’.
 • Volg de stappen in mijn.nn.
 • De status van je lopende bijstortingen kun je volgen in mijn.nn, bij je rekening Aanvullende PensioenOpbouw.

Service en Contact

We kunnen je op verschillende manieren helpen.

Heb je een vraag?

Regel het eenvoudig zelf of neem contact met ons op.

Naar Service en Contact


Wil je advies?

Met een onafhankelijk adviseur kijk je samen naar welk product bij je past.

Vind je adviseur