Ga direct naar inhoud

Veelgestelde vragen Banksparen

Banksparen algemeen

Wat is banksparen?

Met banksparen bouwt u op een geblokkeerde bankspaarrekening vermogen op voor een van tevoren bepaald doel. Bijvoorbeeld een aanvulling op uw pensioen of voor aflossen van uw hypotheek. Als u voldoet aan de wettelijke voorwaarden, kunt u profiteren van belastingvoordeel.

Welke bankspaarproducten biedt Nationale-Nederlanden Bank aan?

Nationale-Nederlanden biedt de volgende bankspaarproducten aan:

Wat zijn de kosten van een Aanvullende PensioenUitkering?

U betaalt alleen eenmalige distributiekosten voor het aanvragen van uw rekening. Deze distributiekosten zijn € 50,- als u via nn.nl aanvraagt of € 175,- als u telefonisch aanvraagt.

Hoe weet ik hoeveel geld er op mijn bankspaarrekening staat?

Het saldo van uw bankspaarrekening vindt u in mijn.nn bij uw rekening.

Hoe kan ik mijn gouden handdruk laten uitkeren?

Als u een rekening Banksparen OntslagVergoeding heeft bij Nationale-Nederlanden kunt u in mijn.nn uw uitkering starten.


Banksparen en echtscheiding

Ik ga scheiden. Wat betekent dat voor mij?

Bij een scheiding kan het lijfrentekapitaal gedeeld worden met de ex-partner. Dit kan zonder tussentijdse belastingheffing. Er moet dan wel verdeeld worden in de verhouding 50/50 en de lijfrente moet in de huwelijksgemeenschap vallen.

Bent u lijfrentekapitaal aan het opbouwen? Dan hoeft u geen nieuwe bankspaarrekening te openen. De ex-partner moet wel een eigen bankspaarrekening openen.

Zit u in de uitkeringsfase? Dan moet ook u een nieuwe uitkeringsrekening aanvragen. Aan het openen van een nieuwe uitkeringsrekening zijn kosten verbonden. Bij het verdelen van een lijfrente bij een echtscheiding spelen veel fiscale aspecten. Het is verstandig dat u u hierover laat adviseren door een adviseur.

Hoe kan ik mijn bankspaarrekening verdelen als ik ga scheiden?

Er zijn verschillende mogelijkheden om uw bankspaarproduct in de echtscheiding te verdelen. Afhankelijk van het soort product en de keuze die u maakt, kan een wijziging op de rekening fiscale en financiële gevolgen voor u hebben.

U kunt de rekening:

 • Beëindigen of een gedeelte van het saldo opnemen.
 • Geheel of gedeeltelijk overdragen aan uw ex-partner.
 • Ongewijzigd door laten lopen.
Wat zijn de gevolgen als ik het saldo van mijn bankspaarrekening of een gedeelte daarvan overdraag aan mijn ex-partner?

U kunt het saldo van uw bankspaarrekening geheel of gedeeltelijk overdragen naar een lijfrente/gouden handdruk op naam van uw ex-partner. Dit kan bij Nationale-Nederlanden of bij een andere bank of verzekeraar. Draagt u een (gedeelte) van het saldo van een deposito of uitkeringsreeks over, dan moet u het gehele deposito of de uitkering beëindigen. Hierbij berekenen wij opnamekosten. In de productvoorwaarden leest u hoe wij de opnamekosten berekenen.

In welk geval moet ik voor mijn bankspaarrekening een wijziging als gevolg van echtscheiding doorgeven?

In de volgende gevallen moet u een wijzigingsverzoek indienen voor uw bankspaarrekening:

 • Als u de rekening beëindigt of een gedeelte van het saldo opneemt.
 • Als u de rekening of een gedeelte van het saldo overdraagt aan uw ex-partner. 

Als u het saldo van de rekening geheel of gedeeltelijk overdraagt aan uw ex-partner is het belangrijk dat uw ex-partner een lijfrentespaarrekening opent of een lijfrenteverzekering afsluit voordat u het wijzigingsverzoek indient. 

Hoe kan ik een wijziging als gevolg van echtscheiding doorgeven voor mijn bankspaarrekening?

U kunt een wijziging voor uw bankspaarrekening als gevolg van echtscheiding doorgeven door een bericht te sturen. Maakt u hierbij gebruik van ons contactformulier banksparen. Vul hierbij het bij ons bekende e-mailadres in. Als u het saldo van de rekening geheel of gedeeltelijk overdraagt aan uw ex-partner is het belangrijk dat uw ex-partner een lijfrentespaarrekening opent of een lijfrenteverzekering afsluit voordat u het wijzigingsverzoek indient.

Vermeld bij uw wijzigingsverzoek de volgende gegevens:

Als u de rekening beëindigt of een deel van het saldo opneemt:

 • het bruto opname bedrag, of percentage van bruto saldo. 

Als u de waarde overdraagt aan uw ex-partner:

 • Naam en adres van uw ex-partner.
 • De geboortedatum van uw ex-partner.
 • Het burgerservicenummer van uw ex-partner.
 • Rekeningnummer (IBAN) lijfrentespaarrekening of polisnummer lijfrenteverzekering/rekeningnummer goudenhanddrukspaarrekening of polisnummer goudenhanddrukverzekering.
 • Naam van de bank of verzekeraar waar de rekening of verzekering loopt.
 • Gehele of gedeeltelijk overdracht. Vermeldt u bij een gedeeltelijke overdracht ook het bruto bedrag/gedeelte van het saldo dat u gaat overdragen.
Kan ik ook mijn Aanvullende PensioenOpbouw op een ander moment overdragen, bijvoorbeeld pas als ik ga laten uitkeren?

Het is niet zomaar mogelijk om de uitkering van uw bankspaarrekening aan uw ex-partner te laten overmaken. Uw Aanvullende PensioenUitkering/Banksparen OntslagVergoeding staat op uw naam en is gebonden aan de tegenrekening die op uw naam staat. U heeft in dit geval twee mogelijkheden:

 • De periodieke uitkering wordt zoals u gewend bent aan u uitgekeerd en u boekt deze vervolgens van uw betaalrekening over naar uw ex-partner.
 • U beëindigt uw Aanvullende PensioenUitkering/Banksparen OntslagVergoeding. Uw ex-partner opent een nieuwe Aanvullende PensioenUitkering/Banksparen OntslagVergoeding bij Nationale-Nederlanden of een vergelijkbare rekening bij een andere aanbieder. Het saldo van uw beëindigde rekening wordt hier naartoe overgeboekt en periodiek aan uw ex-partner uitgekeerd.

Jaaroverzicht

Wanneer ontvang ik het jaaroverzicht voor mijn bankspaarrekening?

Het jaaroverzicht van uw rekening is medio februari voor u beschikbaar in mijn.nn. U ontvangt een e-mail wanneer het overzicht beschikbaar is. U krijgt het jaaroverzicht van uw rekening niet toegestuurd.

Hoe kan ik mijn jaaroverzicht van mijn bankspaarrekening downloaden en/of printen?

U kunt het jaaroverzicht van uw rekening in mijn.nn downloaden als pdf en deze printen. Het jaaroverzicht van uw rekening is half februari voor u beschikbaar in mijn.nn. U ontvangt een e-mail wanneer het overzicht beschikbaar is.

Mijn bankspaarrekening is opgeheven. Hoe krijg ik mijn jaaroverzicht?

Het jaaroverzicht van uw rekening is half februari voor u beschikbaar in mijn.nn. U ontvangt een e-mail wanneer het overzicht beschikbaar is. U krijgt het jaaroverzicht van uw rekening niet toegestuurd.

Waarom staat er op het jaaroverzicht van mijn bankspaarrekening dat mijn beginsaldo of eindsaldo € 0,- is?

Als er op uw jaaroverzicht een saldo van € 0,- ziet staan, dan betekent dit dat er aan het begin of eind van het jaar geen saldo op uw rekening stond. Dit is bijvoorbeeld het geval als u de rekening in de loop van vorig jaar heeft geopend of gesloten.

Dit is ook van toepassing als u een Delta Lloyd of OHRA rekening had die in 2019 is omgezet naar een Nationale-Nederlanden rekening. In dat geval staat er op het jaaroverzicht van de Delta Lloyd/OHRA rekening op 31 december een saldo van € 0,-. Dit komt omdat na de omzetting het saldo op de nieuwe Nationale-Nederlanden rekening staat.

Welke gegevens met betrekking tot mijn bankspaarrekening stuurt Nationale-Nederlanden naar de Belastingdienst?

Als financiële instelling zijn wij verplicht de volgende gegevens te versturen aan de Belastingdienst:

 • Uw persoonlijke gegevens; zoals uw naam, geboortedatum en uw burgerservicenummer.
 • Gegevens van spaarproducten; zoals uw saldi.

De Belastingdienst kan deze gegevens opnemen in uw vooraf ingevulde belastingaangifte. Als bank hebben wij geen invloed op welke gegevens de Belastingdienst wel of niet opneemt.

Hoe bereken ik mijn jaarruimte?

Uw jaarruimte berekent u eenvoudig met onze rekenhulp. Hierbij heeft u uw belastingaangifte over het voorgaande jaar én uw uniform pensioenoverzicht (UPO) nodig. Bent u zzp’er? Dan heeft u uw jaarrekening nodig.

Waarom staat er ‘Onbekende straat’ op mijn jaaroverzicht?

We zetten ‘Onbekende straat’ en ‘Onbekende stad’ op uw jaaroverzicht als we geen adres van u hebben. Of als ons systeem aangeeft dat uw adres niet klopt, bijvoorbeeld omdat er post aan u retour is gekomen.

In mijn.nn ziet u óf u een adres heeft opgegeven en welk adres dat is. Ook kunt u uw adres daar aanpassen of alsnog doorgeven. Ga hiervoor in mijn.nn naar ‘Gegevens en instellingen’. Achter uw adres ziet u ‘wijzig adres’. Past u uw adres daar aan, dan staat uw adres op het eerstvolgende nieuwe document dat u van ons ontvangt.

Staat in mijn.nn het juiste adres, maar staat er tóch ‘Onbekende straat’ op uw jaaroverzicht? Dan vragen we u dit aan ons door te geven via het contactformulier. Of bel ons op 088 663 06 63. U kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur.


Uitkeringen

Vindt de uitkering van mijn Aanvullende PensioenUitkering of Banksparen OntslagVergoeding altijd op de door mijzelf gekozen datum plaats?

Ja, behalve als de door u gekozen datum in een weekend of op een feestdag valt. Dan wordt de eerstvolgende werkdag aan u uitgekeerd.

De datum van uw eerstvolgende uitkering vindt u in mijn.nn. Ga in mijn.nn naar uw aanvullend pensioenproduct en open de uitkeringsreeks onder 'Uw uitkeringsreeksen'. Daar ziet u de 'Datum eerstvolgende uitkering'.

Kan de uitkeringsduur van mijn Aanvullende PensioenUitkering invloed hebben op mijn toeslagen?

Ja, als u toeslagen ontvangt voor huur en/of zorg dan zijn die afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Als u kiest voor een kortere looptijd ontvangt u een hogere uitkering per maand en wordt uw inkomen dus hoger. In dat geval wordt u meer gekort op uw toeslagen en kunt u netto relatief minder overhouden per maand.


Wijzigen

Wat zijn de gevolgen als ik mijn Aanvullende PensioenOpbouw of Banksparen OntslagVergoeding beëindig of een deel van het saldo opneem?

Als u uw bankspaarrekening beëindigt of het saldo opneemt, heeft dit mogelijk de volgende gevolgen: 

 • U betaalt belasting en wettelijke heffingen over het op te nemen saldo van de rekening.
 • Als u een rekening Aanvullende PensioenOpbouw heeft, dan kan de Belastingdienst naast de wettelijke inhoudingen ook nog 'revisierente' in rekening brengen. Deze revisierente is een soort boete en bedraagt maximaal 20% van de bruto uitkering.
 • Als u een deposito of uitkeringsreeks beëindigt voor de einddatum, dan berekenen wij opnamekosten. U kunt een deposito of uitkeringsreeks alleen in het geheel beëindigen. In de productvoorwaarden voor Aanvullende PensioenOpbouw en Banksparen OntslagVergoeding leest u hoe wij de opnamekosten berekenen.
Kan ik extra stortingen doen op mijn lijfrenterekening?

U kunt opgebouwd lijfrentekapitaal van een andere lijfrenterekening of lijfrentepolis bijstorten op uw lijfrenterekening bij Nationale-Nederlanden. Dit kunt u zelf regelen via mijn.nn.

Heeft u jaarruimte of reserveringsruimte? Dan kunt u ook geld bijstorten. Deze stortingen zijn dan aftrekbaar. U kunt zelf geld overmaken van uw betaalrekening naar uw lijfrenterekening. Let erop dat u de betaalrekening gebruikt die als tegenrekening bekend is bij ons.

Bent u ondernemer? Dan kunt u ook de oudedagsreserve of, bij bedrijfsbeëindiging, de stakingswinst (deels) omzetten in een lijfrente door te storten op uw lijfrenterekening.