Let op: je kunt Basis Beheerd Beleggen niet meer afsluiten bij ons.
Heb je Basis Beheerd Beleggen? Op deze pagina lees je hoe je een wijziging doorgeeft. En wat de belangrijkste kenmerken van dit product zijn.
Heb je geen Basis Beheerd Beleggen, maar wél interesse in beleggen? Lees dan verder op Beheerd Beleggen.

Vermogensbeheer

Basis Beheerd Beleggen biedt gemak: onze experts beleggen voor jou. Doordat zij jouw geld beheren en beleggen, hoef je er zelf niet dagelijks mee bezig te zijn. Of zelf een beleggingsexpert te zijn.

Je kunt altijd online de ontwikkeling van je beleggingen volgen. En wijzigingen doorgeven zoals:

  • je maandelijkse inleg;
  • de datum waarop je over je opgebouwde vermogen wilt beschikken;
  • het bedrag dat je wilt opbouwen.

Wij beleggen voor jou in fondsen van Goldman Sachs Asset Management. Hierbij gebruiken we je beleggingsprofiel als uitgangspunt.

Ontvang tot € 200,-*

Actie voor bestaande klanten

Voor elke € 2.000,- die je nu extra stort op je rekening Basis Beheerd Beleggen, ontvang je tijdelijk € 20,- cadeau! Je kunt maximaal € 200,- verdienen als je € 20.000,- inlegt.

*Deze actie geldt tot en met 31 juli 2024. Bekijk de actievoorwaarden.

Beleggingsprofielen

Je beleggingsprofiel is het uitgangspunt voor de beleggingsfondsen waarin we voor jou beleggen. Wij bepalen je beleggingsprofiel op basis van een aantal vragen over je beleggingsdoel, je financiële situatie, het risico dat je wilt en kunt lopen en hoe lang je wilt beleggen. En geef je aan wat jouw voorkeuren zijn op het gebied van duurzaamheid. Je beleggingsprofiel geeft aan hoeveel risico je met je beleggingen wilt en kunt lopen.

Verandert je situatie? Dan is het belangrijk dat je de vragenlijst opnieuw invult op mijn.nn. Daarnaast vragen wij je om ieder jaar de vragen voor je beleggingsprofiel opnieuw in te vullen.

Verlagen van je risico

Staat de lifecycle-methode voor jou aan? Dan nemen we steeds minder risico met je beleggingen naarmate je dichter bij je doeldatum komt. We passen je beleggingsprofiel dus automatisch aan. Meer over de lifecycle-methode lees je verderop deze pagina.

Risico's

Als je belegt, loop je het risico dat je (een deel van) je inleg verliest. Hoe groot dat risico is, verschilt per fonds. Over het algemeen geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe groter het risico. De beleggingsrisico’s die je loopt bij Basis Beheerd Beleggen lichten we toe in de productvoorwaarden:

We beleggen verantwoord

We houden rekening met het milieu, sociale factoren en goed bestuur. Bekijk de Duurzaamheidsinformatie van Basis Beheerd Beleggen.

Lifecycle-methode

Met beleggen loop je risico. Met de lifecycle-methode nemen we steeds minder risico met je beleggingen als je dichter bij je doeldatum komt. Je doeldatum is de datum waarop je het opgebouwde vermogen wilt gebruiken.

Waarom we dit doen?

Als de doeldatum dichterbij komt, hebben we minder tijd om eventuele verliezen tot aan de doeldatum goed te maken. Daarom nemen we dan een kleiner beleggingsrisico.

Hoe we dit doen?

Komt je doeldatum dichterbij? Dan beleggen wij minder voor je in risicovolle beleggingsfondsen. En juist meer in beleggingsfondsen met minder risico. Of we verhogen het deel liquide middelen.

We gebruiken de lifecycle tabel vanaf 16 jaar tot je doeldatum. Hoe we dit doen zie je in de lifecycle tabel.

Kosten

Kosten die Nationale-Nederlanden in rekening brengt

Per jaar betaal je vaste beheerkosten van 0,33% van de waarde van je belegd vermogen. Je betaalt aan ons geen aan- en verkoopkosten.

We berekenen de kosten per kwartaal

We berekenen de kosten die je moet betalen per kwartaal. We bepalen eerst de waarde van je beleggingen op de laatste dag van elke maand. Aan het einde van elk kwartaal berekenen we het gemiddelde over die drie waarden. Over die gemiddelde waarde berekenen we de kosten.

Rekenvoorbeeld

In het derde kwartaal was de waarde van je beleggingen op de laatste dag van elke maand als volgt:

Juli € 10.000,-
Augustus € 11.000,-
September € 9.000,-
  • De gemiddelde waarde van je beleggingen was dus € 10.000,-.
  • Je betaalt daarover 0,33% kosten per jaar. Dit is 0,33% van € 10.000 = € 33,-.
  • De kosten voor het derde kwartaal zijn dan € 33,- / 4 = € 8,25. Deze kosten schrijven we af aan het begin van oktober.

We brengen de kosten per kwartaal in rekening

Aan het begin van het kwartaal schrijven we de kosten van het vorige kwartaal af van je beleggingsrekening. Heb je op dat moment niet genoeg liquide middelen op je beleggingsrekening? Dan verkopen we een deel van je beleggingen. Met de opbrengst hiervan betaal je de kosten.

Kosten van de beleggingsfondsen

De aanbieders van de beleggingsfondsen waarin je belegt, maken ook kosten. De kosten verschillen per beleggingsfonds en zijn verwerkt in de koers van het fonds. In mijn.nn vind je per fonds een link naar het Essentiële-informatiedocument (Eid) met daarin de kosten van het fonds. Nationale-Nederlanden ontvangt geen vergoedingen van de beleggingsfondsen waarin je belegt.

Er zijn eenmalige kosten, lopende kosten, transactiekosten en incidentele kosten.

Eenmalige kosten

Eenmalige kosten zijn kosten die je betaalt bij het aan- en verkopen van beleggingen, zoals een instap- of uitstapvergoeding.

Daarnaast kunnen beleggingsfondsen een opslag of afslag rekenen op de koers die dagelijks tot stand komt. Dit doen zij om bestaande beleggers in het beleggingsfonds te beschermen tegen aanvullende kosten. Als er op een dag meer kopers dan verkopers zijn, dan kan het fonds een opslag rekenen. Waardoor de koers hoger wordt dan de feitelijke waarde van het fonds. Andersom: als er meer verkopers dan kopers zijn, dan kan het fonds een afslag doen op de koers. Dit kan ook in jouw voordeel werken. Bijvoorbeeld op het moment dat je koopt terwijl er meer verkopers zijn. Door de afslag op de koers betaal je minder dan de feitelijke waarde van het fonds.

Lopende kosten

Lopende kosten zijn kosten die in de loop van een jaar worden afgetrokken van de waarde van een fonds. Fondsbeheerders brengen kosten in rekening voor het beheer van het fonds. Daarnaast maken zij allerlei operationele kosten, onder andere voor administratie, marketing, bewaren van beleggingen en toezicht.

Transactiekosten

Het fonds maakt transactiekosten voor het aan- en verkopen van beleggingen zoals aandelen en obligaties.

Incidentele kosten

Sommige fondsen kennen een prestatievergoeding die alleen in rekening wordt gebracht als het fonds beter presteert dan een benchmark waarmee het fonds zich vergelijkt. Bijvoorbeeld de AEX-index.

Niet elk fonds heeft dezelfde kosten. In het fondsenoverzicht vind je per beleggingsfonds alle kosten.

Verpande rekening

Is je rekening gekoppeld aan een hypotheek? Dan kun je alleen met toestemming van de pandhouder geld opnemen van je beleggingsrekening. Ook kun je je rekening niet zonder toestemming van de pandhouder beëindigen.

Je geld is beschermd

De Nederlandse Depositogarantie

Geld op deze rekening waarmee je niet belegt, is beschermd door de Nederlandse Depositogarantie. De depositogarantie beschermt je geld bij Nationale-Nederlanden Bank tot € 100.000,- per persoon. Weten hoe het precies zit? Bekijk hier onze informatie over de Nederlandse Depositogarantie of ga naar depositogarantie.nl.

Hoe zijn jouw beleggingen beschermd?

Jouw beleggingen worden bewaard door de Stichting Nationale-Nederlanden Bank Beleggersgiro. Hierdoor zijn deze beleggingen geen onderdeel van het vermogen van Nationale-Nederlanden Bank. Bij een faillissement van Nationale-Nederlanden Bank blijven deze beleggingen dus gewoon van jou.

Je kunt een beroep doen op de Beleggerscompensatie, als de bescherming via de Stichting niet voldoende is. De Beleggerscompensatie vergoedt maximaal € 20.000,- per persoon, per bank.

Weten hoe het precies zit? Bekijk hier onze informatie over vermogensscheiding en de Beleggerscompensatie.


Veelgestelde vragen

Kan ik mijn huidige beleggingsrekening die alleen op mijn naam staat omzetten naar een gezamenlijke rekening op twee namen?

Je kunt geen tweede rekeninghouder toevoegen aan een bestaande beleggingsrekening. Wel kun je een nieuwe gezamenlijke beleggingsrekening openen op twee namen.

Wil je de rekening die alleen op jouw naam staat beëindigen? Kijk dan op Je beleggingsrekening wijzigen hoe je dat doet.

Kan mijn effectendepot worden overgeheveld naar een andere instelling?

Het is niet mogelijk je effectendepot over te boeken naar een andere bank.

Hoe wijzig ik de tegenrekening van mijn beleggingsrekening?

Je kunt de tegenrekening van je beleggingsrekening wijzigen in mijn.nn of in de NN App. Log in op mijn.nn, kies onder het kopje 'Zelf regelen' voor 'Tegenrekening wijzigen' en volg je de aanwijzingen op het scherm. Of log in op de NN App en ga naar je beleggingsrekening. Tik op het tandwieltje rechts bovenin en kies 'Tegenrekening wijzigen'.

Hoe kan ik mijn doelvermogen voor beleggen aanpassen?

Je kunt je doelvermogen voor Basis Beheerd Beleggen aanpassen in mijn.nn en in de NN App. Log in op mijn.nn en ga naar je rekening Beheerd Beleggen. Klik in het rechtermenu onder Zelf regelen’ op ‘Beleggingsprofiel updaten’. In de vragenlijst kun je aangeven hoeveel vermogen je wilt opbouwen. Of log in op de NN App en ga naar je beleggingsrekening. Tik op het tandwieltje rechts bovenaan en kies 'Beleggingsprofiel updaten'.


Alle veelgestelde vragen


Start met Beheerd Beleggen

Service en Contact

We kunnen je op verschillende manieren helpen.

Heb je een vraag?

Regel het eenvoudig zelf of neem contact met ons op.

Naar Service en Contact

Wil je advies?

Met een onafhankelijk adviseur kijk je samen naar welk product bij je past.

Vind je adviseur