Ga direct naar inhoud

Let op! Dit product kon u in het verleden bij ons afsluiten. Dit is niet meer mogelijk.
Heeft u Basis Beheerd Beleggen? Op deze pagina leest u hoe u een wijziging doorgeeft en wat de belangrijkste kenmerken zijn.
Heeft u geen Basis Beheerd Beleggen maar wél interesse in beleggen? Lees dan verder op Beheerd Beleggen.

Vermogensbeheer

Bij Basis Beheerd Beleggen besteedt u het beleggen uit aan onze beleggingsexperts. Doordat zij uw geld beheren, hoeft u er niet zelf dagelijks mee bezig te zijn of zelf een expert te zijn. Dat biedt u gemak.

U kunt altijd online de ontwikkeling van uw beleggingen volgen en wijzigingen doorgeven. Zo kunt u bijvoorbeeld uw inleg, de datum waarop u over uw opgebouwde vermogen wilt beschikken of het bedrag dat u wenst op te bouwen wijzigen. Wij beleggen voor u in fondsen van NN Investment Partners (ook onderdeel van Nationale-Nederlanden Groep). Dit doen we op basis van uw beleggingsprofiel.

Beleggingsprofielen

Wij beleggen voor u op basis van uw beleggingsprofiel. Uw beleggingsprofiel bepaalt de samenstelling van uw beleggingsportefeuille en geeft een indicatie van het risico dat u met uw beleggingen loopt.

Nationale-Nederlanden hanteert voor haar klanten 17 beleggingsprofielen verdeeld over de risicocategorieën: defensief, neutraal of offensief. Verandert uw situatie? Dan is het belangrijk dat u uw beleggingsprofiel actualiseert op mijn.nn. Daarnaast vragen wij u iedere twee jaar om uw beleggingsprofiel opnieuw in te vullen.

Verlagen van uw risico

Staat de lifecycle-methode voor u aan? Dan nemen we steeds minder risico met uw beleggingen naarmate u dichter bij uw doeldatum komt.

Risico's

Als u belegt, loopt u het risico dat u (een deel van) uw inleg verliest. Hoe groot dat risico is, verschilt per fonds. Over het algemeen geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe hoger het risico. De beleggingsrisico’s die u loopt bij Basis Beheerd Beleggen worden toegelicht in de productvoorwaarden:

Sustainable Finance Disclosure Regulation

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) van de EU is bedoeld om transparanter te maken hoe financiële marktpartijen en financieel adviseurs duurzaamheidsrisico's (of milieu, sociale en bestuurlijke, afgekort als ESG (Environmental, Social and Governance) risico's) en -kansen integreren in hun beleggingsbeslissingen en beleggingsadvies. Bekijk hoe NN Bank omgaat met de SFDR en het beloningsbeleid met betrekking tot de integratie van duurzaamheidsrisico’s.

Lifecycle-methode

Met beleggen loopt u risico. Met de lifecycle-methode binnen Basis Beheerd Beleggen nemen we steeds minder risico met uw beleggingen naarmate u dichter bij uw doeldatum komt. Uw doeldatum is de datum waarop u wilt beschikken over uw vermogen.

Waarom we dit doen?

Naarmate de einddatum van uw beleggingsdoel dichterbij komt, hebben wij voor u minder kans om eventuele beleggingsverliezen in de resterende tijd tot aan de doeldatum goed te maken. We nemen daarom een lager beleggingsrisico als uw doeldatum dichterbij komt.

Dit doen we ongeacht of u een offensief, defensief of neutraal beleggingsprofiel heeft. Komt uw doeldatum dichterbij? Dan gaan wij bijvoorbeeld minder voor u beleggen in meer risicovolle beleggingsfondsen en meer in minder risicovolle beleggingsfondsen. Of we verhogen het deel liquide middelen.

Hoe we dit doen?

We gebruiken de lifecycle tabel vanaf 16 jaar tot uw doeldatum. Hoe wij dit doen? Dat ziet u in de lifecycle tabel.

Kosten

Kosten die Nationale-Nederlanden in rekening brengt

Per jaar betaalt u vaste beheerkosten van 0,4% van de waarde van uw belegd vermogen. U betaalt aan ons geen aan- en verkoopkosten.

We berekenen de kosten per kwartaal

We berekenen de kosten die u moet betalen per kwartaal. Om dat te doen bepalen we de gemiddelde waarde van uw beleggingen op de laatste dag van elke maand. Aan het einde van elk kwartaal berekenen we van die drie waarden het gemiddelde. Over deze waarde berekenen we de kosten.

Rekenvoorbeeld

In het derde kwartaal was de waarde van uw beleggingen op de laatste dagen van de maand als volgt:

Juli € 10.000,-
Augustus € 11.000,-
September € 9.000,-
  • De gemiddelde waarde van uw beleggingen was dus € 10.000,-.
  • U betaalt daarover 0,4% kosten per jaar. Dit is 0,4% van € 10.000 = € 40,-.
  • De kosten voor het derde kwartaal zijn dan € 40,- / 4 = € 10,-. Deze kosten schrijven we af op 1 oktober.

We brengen de kosten per kwartaal in rekening

Op de eerste dag van een kwartaal schrijven we de kosten voor het vorige kwartaal af van uw beleggingsrekening. Als er op dat moment onvoldoende liquide middelen op uw beleggingsrekening staan om deze kosten te betalen, dan verkopen we een deel van uw beleggingen. Met de opbrengst hiervan betaalt u dan deze kosten.

Kosten van de beleggingsfondsen

De aanbieders van de beleggingsfondsen waarin wij voor u beleggen, maken ook kosten. De kosten verschillen per beleggingsfonds en zijn verwerkt in de koers van het fonds. In mijn.nn vindt u per fonds een link naar de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) met de kosten van het fonds. Nationale-Nederlanden ontvangt geen vergoedingen van de beleggingsfondsen waarin wij voor u beleggen.

Veelgestelde vragen


Start met Beheerd Beleggen