Ga direct naar inhoud

Kwartaalupdate beleggen

Elk kwartaal lees je de laatste informatie over beleggen in onze kwartaalupdate.

Kwartaalupdate april 2023

In de nieuwe kwartaalupdate beleggen vind je weer een terugblik op het afgelopen kwartaal, de behaalde resultaten en onze vooruitblik voor de komende maanden.

Kwartaalupdate Beheerd Beleggen (Wereld) april 2023

Kwartaalupdate Beheerd Beleggen (Trends) april 2023

Kwartaalupdate Basis Beheerd Beleggen april 2023

Kwartaalupdate Begeleid Beleggen april 2023

Archief

Kwartaalupdate Beheerd Beleggen (Wereld) januari 2023

Kwartaalupdate Beheerd Beleggen (Trends) januari 2023

Kwartaalupdate Basis Beheerd Beleggen januari 2023

Kwartaalupdate Begeleid Beleggen januari 2023

Kwartaalupdate Beheerd Beleggen (Wereld) oktober 2022

Kwartaalupdate Beheerd Beleggen (Trends) oktober 2022

Kwartaalupdate Basis Beheerd Beleggen oktober 2022

Kwartaalupdate Beheerd Beleggen (Wereld) juli 2022

Kwartaalupdate Beheerd Beleggen (Trends) juli 2022

Kwartaalupdate Basis Beheerd Beleggen juli 2022

Kwartaalupdate Begeleid Beleggen juli 2022

Kwartaalupdate Beheerd Beleggen (Wereld) april 2022

Kwartaalupdate Beheerd Beleggen (Trends) april 2022

Kwartaalupdate Basis Beheerd Beleggen april 2022

Kwartaalupdate Begeleid Beleggen april 2022

Kwartaalupdate Beheerd Beleggen (Wereld) januari 2022

Kwartaalupdate Basis Beheerd Beleggen januari 2022

Kwartaalupdate Begeleid Beleggen januari 2022

Kwartaalupdate Beheerd Beleggen (Wereld) november 2021

Kwartaalupdate Beheerd Beleggen (Trends) november 2021

Kwartaalupdate Basis Beheerd Beleggen november 2021

Kwartaalupdate Begeleid Beleggen november 2021

Kwartaalupdate Beheerd Beleggen (Wereld) juli 2021

Kwartaalupdate Beheerd Beleggen (Trends) juli 2021

Kwartaalupdate Basis Beheerd Beleggen juli 2021

Kwartaalupdate Begeleid Beleggen juli 2021

Kwartaalupdate Beheerd Beleggen (Wereld) april 2021

Kwartaalupdate Basis Beheerd Beleggen april 2021

Kwartaalupdate Begeleid Beleggen april 2021

Kwartaalupdate Beheerd Beleggen (Wereld) januari 2021

Kwartaalupdate Basis Beheerd Beleggen januari 2021

Kwartaalupdate Begeleid Beleggen januari 2021

Kwartaalupdate Beheerd Beleggen (Wereld) oktober 2020

Kwartaalupdate Basis Beheerd Beleggen oktober 2020

Kwartaalupdate Begeleid Beleggen oktober 2020

Kwartaalupdate Beheerd Beleggen (Wereld) juli 2020

Kwartaalupdate Basis Beheerd Beleggen juli 2020

Kwartaalupdate Begeleid Beleggen juli 2020

Kwartaalupdate Beheerd Beleggen (Wereld) april 2020

Kwartaalupdate Basis Beheerd Beleggen april 2020

Kwartaalupdate Begeleid Beleggen april 2020

Kwartaalupdate Beheerd Beleggen (Wereld) januari 2020

Kwartaalupdate Beheerd Beleggen (Europa) januari 2020

Kwartaalupdate Begeleid Beleggen januari 2020

Kwartaalupdate Beheerd Beleggen (Wereld) oktober 2019

Kwartaalupdate Basis Beheerd Beleggen oktober 2019

Kwartaalupdate Begeleid Beleggen oktober 2019

Kwartaalupdate Beheerd Beleggen (Wereld) juli 2019

Kwartaalupdate Basis Beheerd Beleggen juli 2019

Kwartaalupdate Begeleid Beleggen juli 2019

Kwartaalupdate Beheerd Beleggen (Wereld) april 2019

Kwartaalupdate Basis Beheerd Beleggen april 2019

Kwartaalupdate Begeleid Beleggen april 2019

Kwartaalupdate Beheerd Beleggen (Wereld) januari 2019

Kwartaalupdate Basis Beheerd Beleggen januari 2019

Kwartaalupdate Begeleid Beleggen januari 2019

Woordenlijst
Bank run Er is sprake van een Bank run als veel rekeninghouders in een korte tijd hun tegoeden opnemen. Hierdoor ontstaat er bij een bank een acuut liquiditeitsprobleem waardoor de bank in problemen komt.
Beleidsrente De beleidsrente is de rente die banken aan de centrale banken betalen als ze daar geld lenen.
Benchmark Dit is een maatstaf om de prestaties van de modelportefeuilles van Nationale-Nederlanden Bank aan af te meten. Een positief resultaat ten opzichte van de benchmark betekent dat de modelportefeuilles het relatief goed hebben gedaan. In het geval van Nationale-Nederlanden Bank is de benchmark samengesteld uit meerdere indices.
BoJ De Bank of Japan is de Japanse Centrale Banken is verantwoordelijk voor het monetaire beleid (vergelijkbaar met de ECB en de FED).
Default risico Met default risico wordt het risico op verliezen als gevolg van faillissementen bedoeld. Ook wel het kredietrisico genoemd.
Developed markets/
Ontwikkelde markten
Dit zijn de landen die de hoogste posities innemen op de Human Development Index. Deze lijst wordt jaarlijks door de Verenigde Naties gepubliceerd. De score wordt bepaald door indicatoren zoals scholing, inkomen per inwoner, levensverwachting, veiligheid en milieu. Het zijn vooral de westerse democratieën die in de top-20 van deze lijst staan. Ook wel ‘developed countries’ of ‘developed economies’ genoemd.
ECB Europese Centrale Bank. De Europese Centrale Bank is als het ware de baas van de nationale banken in de Eurolanden, waaronder De Nederlandsche Bank (DNB). De belangrijkste taak van de ECB is het handhaven van de koopkracht van de euro.
Emerging markets/
opkomende landen
Dit zijn de zogenaamde opkomende landen. Deze markten kennen vaak een snellere economische groei dan ontwikkelde landen, maar ook een groter risico. Opkomende economieën in Azië en Latijns-Amerika ontwikkelden zich de laatste 10 jaar in rap tempo. Bekend voorbeelden zijn de zogenaamde BRIC-landen: Brazilië, Rusland, India en China. China is inmiddels de tweede grote economie ter wereld. Nieuwe voorbeelden van meer recentere datum zijn Thailand, Indonesië en Turkije.
ETF's Exchange Traded Funds. Dit worden ook wel Trackers genoemd. Dit zijn beleggingsfondsen die als doel hebben een specifieke index te volgen.
FED Het Federal Reserve System of de Federal Reserve (informeel ook wel The Fed) is de centrale bank van de Verenigde Staten van Amerika en houdt zich voornamelijk bezig met de groei van de Amerikaanse economie. Het bestaat uit 12 districten met een eigen centrale bank kantoor, met daarboven een Board of Governors. De FED is vergelijkbaar met de ECB in Europa.
Frontier Markets Dit zijn markten die zich in een vroeg stadium van economische ontwikkeling bevinden. Ze behoren nog niet tot de meer ontwikkelde 'Emerging Markets'. Op termijn zullen een aantal 'Frontier Markets' toetreden tot de Developed Markets.
Groei aandelen Dit zijn Growth aandelen. Beleggers die deze strategie volgen kopen doorgaans aandelen van bedrijven waarvan zij o.a. een sterke omzet- en winstgroei verwachten.
Hoogrentende obligaties Hoogrentende obligaties zijn obligaties van ondernemingen met een doorgaans gemiddeld lagere kredietwaardigheid dan overheden. Vanwege dit hogere risico wordt er een extra rentevergoeding betaald.
IMF Het Internationale Monetaire Fonds (IMF) is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties die de stabiliteit van het internationale monetaire systeem in de gaten houdt. De belangrijkste doelstellingen van het IMF zijn: het bevorderen van wisselkoersstabiliteit en een vrij internationaal betalingsverkeer, het voorzien in de behoefte aan internationale liquiditeiten en het verlenen van financiële steun aan lidstaten die problemen hebben met hun betalingsbalans.
Inflatie gekoppelde obligaties Inflatie gekoppelde obligatie zijn obligaties waarbij de rentevergoeding mede bepaald wordt door de hoogte van de inflatie. Naast een vaste rentevergoeding wordt er een extra rentevergoeding betaald indien de inflatie(verwachting) stijgt.
Kerninflatie Kerninflatie is het inflatiecijfer waarin de onderdelen 'voedsel en energie' vanwege de sterke prijsveranderingen niet zijn meegenomen.
Korte rente Dit is de rente op leningen met een looptijd korter dan 1 jaar.
Lange rente Dit is de rente op leningen met een looptijd vanaf 1 jaar. Doorgaans wordt hierbij de 10 jaars rente bedoeld.
Modelportefeuille Dit is de portefeuille van beleggingsfondsen en ETF's die Nationale-Nederlanden Bank samenstelt op basis van haar marktvisie en beleid. Er worden modelportefeuilles samengesteld op basis van alle beleggingsprofielen.
Onderweging Een bewuste keuze van de beleggingsexperts om specifieke beleggingen (bijvoorbeeld aandelenfondsen) minder te laten wegen dan in de benchmark. Stel dat er in de benchmark 50% aandelen zit en onze beleggingsexperts kiezen ervoor om 45% in aandelen te zitten. Dan is er een onderweging van 5% op aandelenbeleggingen.
OPEC De OPEC (Organisation of the Petroleum Exporting Countries) is een samenwerkingsverband van 14 olie exporterende landen. De OPEC kan door meer- of minder olie te produceren de prijs hiervan sturen. Bekende OPEC landen zijn Saudi Arabie, Iran en Koeweit. De Verenigde Staten, Noorwegen en Rusland produceren ook veel olie maar zijn niet lid van de OPEC.
Overweging Een bewuste keuze van de beleggingsexperts om specifieke beleggingen (bijvoorbeeld aandelenfondsen) zwaarder te laten wegen dan in de benchmark. Stel dat een benchmark bestaat uit 50% aandelen en onze beleggingsexperts kiezen ervoor om 65% aandelen aan te houden. Dan is er een overweging van 15% op aandelenbeleggingen.
Risico opslag Dit noemt men ook wel de spread. De spread is het verschil tussen de rente op overheidsobligatie en een ander type obligatie. Op bijvoorbeeld hoogrentende obligaties moet in de regel meer rente betaald worden dan op obligatie van overheden.
S&P 500 De S&P 500 wordt samengesteld door de kredietbeoordelaar Standard & Poor's. Het is een aandelenindex die een zeer betrouwbaar beeld geeft van de ontwikkelingen op de Amerikaanse aandelenmarkt. De 500 grootste Amerikaanse bedrijven (gemeten naar marktkapitalisatie) zijn opgenomen in deze index.
Tweede-ronde-effecten Er is sprake van Tweede-ronde-effecten als er hoge looneisen worden gesteld om de hoge inflatie goed te maken, en deze hogere kosten vervolgens weer door bedrijven in hogere consumentenprijzen worden doorberekend.
Waarde aandelen Value beleggen wordt ook wel 'waarde beleggen' of 'value investment' genoemd. Het is een alternatieve beleggingsstrategie. Beleggers die deze strategie volgen, kopen doorgaans aandelen van bedrijven waarvan de waarde ondergewaardeerd lijkt vanwege een vorm van fundamentele analyse.
_1691081_

Service & Contact

Heb je een vraag?

Regel het eenvoudig zelf of neem contact met ons op.

Naar Service & Contact

Wil je advies?

Met een onafhankelijk adviseur kijk je samen naar welk product bij je past.

Vind je adviseur