Ga direct naar inhoud

FATCA voor US Persons

Ben je mogelijk belastingplichtig in de Verenigde Staten?

Ben je belastingplichtig in de Verenigde Staten (VS) of denk je dat je dat zou kunnen zijn? Lees dan onderstaande informatie goed door. Je leest onder meer informatie over de Amerikaanse belastingwet FATCA die per 1 juli in werking is getreden en wat je kunt doen als je (mogelijk) belastingplichtig bent.

Meer informatie

Wat is het en voor wie?

Wat is FATCA?

Nederland heeft een overeenkomst tot uitwisseling van gegevens gesloten met de Amerikaanse overheid. Aanleiding hiervoor is de Amerikaanse belastingwet, Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) die per 1 juli 2014 in werking is getreden. Deze wetgeving is bedoeld om ervoor te zorgen dat Amerikaans belastingplichtigen, die buiten de Verenigde Staten tegoeden aanhouden, correct belastingaangifte doen bij de Amerikaanse belastingdienst, de IRS.

Wat betekent dit voor jou?

Als je bij Nationale-Nederlanden een spaar- of beleggingsproduct aanvraagt, vragen wij je of je een staatsburger of inwoner van de VS bent. Ook kijken we naar de gegevens die je invult bij de aanvraag (zoals telefoonnummer en adres). Als blijkt dat je mogelijk belastingplichtig in de VS bent, dan zijn wij verplicht om je gegevens door te geven aan de Nederlandse belastingdienst. De Nederlandse belastingdienst geeft deze gegevens weer door aan de Amerikaanse belastingdienst (IRS).
Als je mogelijk belastingplichtig in de VS bent, stellen we je aanvullende vragen of vragen we je om aanvullende documenten aan ons op te sturen.

Wat houdt de Amerikaanse belastingverplichting in?

Wanneer je belastingplichtig bent, betekent dit dat je aangifte moet doen in de VS. Of je belasting moet betalen, is onder andere afhankelijk van het belastingverdrag tussen Nederland en de VS of bijvoorbeeld je inkomen. De IRS omschrijft een Amerikaanse belastingplichtige als een US Person.

Ben je een US Person?

Je bent een US person als één of meerdere van de onderstaande situaties op jou van toepassing is of zijn:

 • Je hebt een Amerikaans paspoort.
 • Je woont in de VS.
 • Je bent geboren in de VS.
 • Je hebt een Amerikaans woon-, postadres of telefoonnummer.
 • Je maakt periodiek geld over naar de VS.
 • Je hebt een gevolmachtigde met een Amerikaans adres.
 • Je hebt een Per Adres (P/A) in de VS.
Op welke producten?

Producten die wij nog verkopen

Depositosparen, Internetsparen, Beheerd Beleggen en Zakenpolis (pensioen voor DGA).

Producten die wij niet meer verkopen

 • Basissparen, SpaarZakelijk
 • Basis Beheerd Beleggen en Begeleid Beleggen
 • Overlijdensrisicoverzekering
 • Verzekeringsovereenkomst met een contante waarde: Contraverzekering, Euro Koopsom, Euroverzekering, Risicotermijnverzekering, Tijdelijke kapitaalverzekering bij overlijden, Verzekering bij leven of overlijden (1 of 2 levens), Verzekering bij leven of overlijden, met restitutie, Verzekering bij leven, met restitutie.
 • Unit-linked verzekeringscontracten: Bedrijfs Effect Sparen, Beleggingsverzekering, vrij bestedingsdoel, BeursPlan, Continu Click Koopsom, Flexibel Verzekerd Beleggen op 2 levens tarief 31-Y vrij bestedingsdoel, Flexibel Verzekerd Beleggen vrij bestedingsdoel, Groei & Garant Vermogen, ING Bank Bedrijfsspaarpolis, ING Bank Rendementsplan, ING Bank Studieverzekering, Nationale Spaarverzekering, Oranje koopsom, Spaar Maat krediet tarief 31 ESF, Spaartraject, Studieverzekering, Verzekerd beleggen S.O.A.P., Verzekerd Beleggen tarief 41 vrij bestedingsdoel, Verzekerd Beleggen tarief 45 vrij bestedingsdoel, Verzekerd Beleggen tarief 61 vrij bestedingsdoel.
Documenten

Documenten die je moet opsturen

Wij kunnen je verzoeken om informatie te verstrekken. Je geeft ons daarmee de bevestiging dat je inderdaad een inwoner of staatsburger van de VS bent, of dat juist niet (meer) bent.

Alleen van personen van wie vermoed wordt of bevestigd is, dat ze inwoner of staatsburger van de VS zijn, worden gegevens doorgegeven aan de Belastingdienst. De Belastingdienst geeft op zijn beurt deze gegevens door aan de Amerikaanse belastingdienst, de IRS.

Welke situatie is op jou van toepassing?

Je bent inwoner of staatsburger van de Verenigde Staten

In dat geval moet je het volgende formulier downloaden, invullen en toesturen:

Je was inwoner of staatsburger van de Verenigde Staten

In dat geval moet je het volgende formulier downloaden, invullen en toesturen:

Je bent nooit inwoner of staatsburger van de Verenigde Staten geweest

In dat geval moet je het volgende formulier downloaden, invullen en toesturen:

Je vertegenwoordigt een organisatie

Veelgestelde vragen
Welke gegevens zal Nationale-Nederlanden van mij rapporteren aan de Belastingdienst?

Vanaf 2015 worden de volgende gegevens door Nationale-Nederlanden aan de Belastingdienst gerapporteerd: je naam, adres, rekeninggegevens over het vorige kalenderjaar en je Amerikaanse belastingnummer (US Taxpayer Identification Number) of, als je dat niet hebt, je geboortedatum.

Vanaf 2016 worden ook rente, dividenden, verkoopopbrengsten en bezittingen doorgegeven.
Van ondernemingen en zakelijke klanten wordt informatie doorgegeven over de entiteit zelf en, als dit van toepassing is, ook informatie over de uiteindelijk belanghebbende(n) van de organisatie.

Wat gebeurt er als ik niet inga op het verzoek van Nationale-Nederlanden om te bewijzen of ik wel of niet een inwoner of staatsburger van de Verenigde Staten ben?

Nationale-Nederlanden doet geen zaken met klanten die weigeren mee te werken aan het klantonderzoek over Amerikaans staatsburger- of inwonerschap. Als Nationale-Nederlanden vermoedt dat je een inwoner of staatsburger van de Verenigde Staten bent, dan zal Nationale-Nederlanden de gegevens over je product rapporteren aan de Belastingdienst. Deze geeft de gegevens door aan de Amerikaanse Belastingdienst. Als Amerikaans belastingplichtige ben je zelf verantwoordelijk voor een correcte en volledige aangifte.

Voor bancaire producten wordt de overeenkomst aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de klant geen volledige medewerking heeft verleend binnen een periode van 90 dagen. Voor een levensverzekering die onder FATCA valt, ontvangt de aspirant-verzekeringnemer een polis met daarop de aantekening dat de FATCA-documentatie binnen 90 dagen na dagtekening polis moet worden gecompleteerd bij gebreke waarvan de verzekering/dekking geacht wordt niet tot stand te zijn gekomen.

Mijn US Green Card is niet meer actief. Hoe kan ik Nationale-Nederlanden duidelijk maken dat ik geen belastingplicht ten opzichte van de Verenigde Staten meer heb?

Is je Green Card niet meer actief? Stuur dan een I-407 Form 'Abandonment of Lawful Permanent Resident Status' naar Nationale-Nederlanden. Hiermee geef je aan dat je geen belastingplicht hebt ten opzichte van de Verenigde Staten.

NB: Als je geen ingevuld en ondertekend Form I-407 hebt, ben je nog steeds belastingplichtig in de Verenigde Staten. Het formulier vind je op website of the Department of Homeland Security.

Als staatsburger of inwoner van de Verenigde Staten ben ik getrouwd met een niet-Amerikaan(se). Wat zijn de gevolgen van FATCA?

Als je een Amerikaans staatsburger bent of als buitenlander een verblijfsstatus in de Verenigde Staten hebt, maakt je huwelijk met een in het buitenland woonachtige, niet-Amerikaanse partner hem of haar niet tot een US Person in het kader van de Amerikaanse inkomstenbelasting. Je kunt er wel voor kiezen je partner te laten behandelen als staatsburger van de Verenigde Staten voor de inkomstenbelasting. Je moet dan gezamenlijk belastingaangifte doen voor elk jaar dat je voor deze opzet kiest. Elke partner moet zijn/haar gehele (wereldwijd verdiende) inkomen opgeven op het gezamenlijke aangifteformulier.

Hoe kunnen Amerikanen die buiten de Verenigde Staten wonen voldoen aan de FATCA regels?

Amerikanen die niet in de Verenigde Staten wonen moeten belastingaangifte doen via een IRS Form 8938. Er geldt een ondergrens van $200.000 aan het eind van het jaar, of $300.000 op een ander moment in het jaar. Gehuwden die gezamenlijk aangifte doen hebben een hogere drempel voor opgave van hun foreign financial assets.

NB: de hogere drempel moet worden gestaafd met een 'physical presence test' of 'the bona fide residence test'. Mensen met een belastingplicht in de Verenigde Staten die buiten de Verenigde Staten wonen, hoeven geen Form 2555 en Form 8938 in te dienen om te bewijzen dat aan de genoemde ondergrens wordt voldaan. Amerikaanse belastingplichtigen die in de Verenigde Staten wonen, moeten een FATCA aangifte doen, als hun samengestelde inkomen uit in het buitenland aangehouden financiële middelen de volgende bedragen overstijgt:

 • Alleenstaanden of getrouwde paren die apart aangifte doen en in de Verenigde Staten wonen: US$ 50.000 aan het eind van het jaar of US$ 75.000 op enig moment tijdens het jaar.
 • Getrouwde paren die gezamenlijk aangifte doen en in de Verenigde Staten wonen: US$ 100.000 aan het eind van het jaar of US$ 150.000 op enig moment tijdens het jaar.

US Persons en beleggingsproducten

Voor US persons met beleggingsproducten zijn er aanvullende veelgestelde vragen.

Wat is de definitie van een US person?

Een US person is iemand die aan één of meer van de volgende kenmerken voldoet:

 • Staatsburgers van de Verenigde Staten (VS)
 • Mensen die in de VS zijn geboren
 • Mensen die een greencard hebben
 • Mensen met contactgegevens of bankgegevens in de VS, zoals een woonadres, postadres, fiscaal adres, een bankrekeningnummer of een telefoonnummer
 • Mensen voor wie iemand die aan één van deze kenmerken voldoet optreedt als beleggingsadviseur, vertegenwoordiger of gevolmachtigde
Kan ik als US Person een beleggingsrekening openen bij Nationale-Nederlanden?

Als US Person kun je geen beleggingsrekening bij ons openen of aanhouden. Beheerd Beleggen is niet geregistreerd onder de Securities Act in de Verenigde Staten van Amerika.

Ik heb een en/of rekening en mijn partner is US person, mag ik de rekening alleen op mijn eigen naam voortzetten?

Het is niet mogelijk om de en/of rekening alleen op jouw naam te zetten. Het is niet toegestaan (en zelfs strafbaar) om alleen om administratieve redenen de tenaamstelling aan te passen.


FAQ's in English

My US Green Card is inactive. I don`t have any tax liabilities towards the Internal Revenue Service. How can I prove this to Nationale-Nederlanden?

To prove you don't have any tax liabilities towards the Internal Revenue Service, please send us a I-407 Form 'Abandonment of Lawful Permanent Resident Status'.

Note: if you don't have a signed I-407 Form, then you haven't abandoned your lawful permanent residency status. An inactive US Green Card doesn't exempt you from tax liabilities towards the Internal Revenue Service. You can find the form on the website of the Department of Homeland Security.

I renounced or relinquished my United States citizenship. I therefore have no tax liabilities towards the IRS anymore. How can I prove that to Nationale-Nederlanden?

To prove you have renounced your United States citizenship to Nationale-Nederlanden, please send us your Certificate of Loss of Nationality.

I am a US Person and am married to a non-resident alien. What are the consequences of FATCA?

If you're a US citizen or a resident alien, your marriage to a non-resident alien doesn't make your partner a US Person for tax purposes. However you may choose to have your partner treated like a US resident for income tax purposes. Then you must file a joint income tax return for the year you make the choice, and each spouse must report his or her entire worldwide income on the joint income tax return.